جمع بندی حکم ارزان فروشی برای جلب مشتری و ضربه به سایر کسبه ها

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
حکم ارزان فروشی برای جلب مشتری و ضربه به سایر کسبه ها

سلام گاهی اوقات برخی از فروشنده ها برای آن که مشتری جلب نمایند اجناس خود را ارزان (پایین تر از نرخ اتحادیه) می فروشند. این امر موجب می شود تا مشتری های مغازه های مجاور کاهش یابد. آیا این موضوع از نظر شرعی اشکال ندارد؟ (مقلد حضرت آیت الله خامنه ای -حفظه الله-) با تشکر

با نام و یاد دوست





کارشناس بحث: استاد شفا

مترصد;828761 نوشت:
سلام گاهی اوقات برخی از فروشنده ها برای آن که مشتری جلب نمایند اجناس خود را ارزان (پایین تر از نرخ اتحادیه) می فروشند. این امر موجب می شود تا مشتری های مغازه های مجاور کاهش یابد. آیا این موضوع از نظر شرعی اشکال ندارد؟ (مقلد حضرت آیت الله خامنه ای -حفظه الله-) با تشکر

سلام علیکم

طبق نظر رهبری:

در صورتی که خلاف قانون نباشد اشکالی ندارد.

موضوع قفل شده است