حکمت و دلیل متعه طفل نابالغ توسط پدر یا جد پدری

تب‌های اولیه

7 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
حکمت و دلیل متعه طفل نابالغ توسط پدر یا جد پدری

با سلام . در توضیح المسائل در باب متعه به این موضوع برخورد کردم : اگر پدر یا جدّ پدرى براى محرم شدن زنى را براى مدت كمى مثلا یك ساعت براى پسرى كه قابلیت استمتاع داشته باشد عقد نماید،عقد صحیح است، و پدر یا جدّ پدرى مى تواند مدّت را با مراعات مصلحت و نفع آن پسر به زن ببخشد، و نیز مى تواند دختر نا بالغى را كه قابل تمتّع باشد براى محرم شدن در مدّت مذكوره به عقد كسى در آورد، و در هر دو صورت معتبر است كه در عقد مفسده اى براى صغیر نباشد.

اگر پدر یا جدّ پدرى طفل خودرا كه در محلّ دیگرى است و نمى داند زنده است یا مرده براى محرم شدن به عقد كسى در آورد، در صورتى كه آن طفل در مدّت زوجیت قابل استمتاع باشد، بر حسب ظاهر محرم بودن حاصل مى شود، و چنانچه بعد معلوم شود كه در موقع عقد آن دختر زنده نبوده، عقد باطل است و كسانى كه ظاهراً محرم شده بودند نامحرمند.

این دو مورد را اگر توضیح کامل بدهید ممنون خواهم شد که هدف از این کار چیست و معنای این دو جمله چیست؟ چه چیزی گیر آن پدر می آید که این کار را میکند ؟ و چه چیزی به بچه میرسد ؟ و چرا باید شخصی را که معلوم نیست مرده است یا زنده به عقد کسی در آوردند ؟ در اینجا به آن پدر یا جد پدری چه میرسد ؟ ((اینکه از یک بچه استفاده کنند تا با یک زن محرم شوند ،و اینکه خودش بخواهد با دیگری محرم شود و از یک طفل استفاده کند ، دلیلش چیست که دلش میخواهد با او محرم شود ؟ محرم شود که چه کنند؟ ))

با نام الله


کارشناس بحث: استاد شفا

ᕘᕚRaiNᕘᕚ;459979 نوشت:
با سلام . در توضیح المسائل در باب متعه به این موضوع برخورد کردم : اگر پدر یا جدّ پدرى براى محرم شدن زنى را براى مدت كمى مثلا یك ساعت براى پسرى كه قابلیت استمتاع داشته باشد عقد نماید،عقد صحیح است، و پدر یا جدّ پدرى مى تواند مدّت را با مراعات مصلحت و نفع آن پسر به زن ببخشد، و نیز مى تواند دختر نا بالغى را كه قابل تمتّع باشد براى محرم شدن در مدّت مذكوره به عقد كسى در آورد، و در هر دو صورت معتبر است كه در عقد مفسده اى براى صغیر نباشد.

اگر پدر یا جدّ پدرى طفل خودرا كه در محلّ دیگرى است و نمى داند زنده است یا مرده براى محرم شدن به عقد كسى در آورد، در صورتى كه آن طفل در مدّت زوجیت قابل استمتاع باشد، بر حسب ظاهر محرم بودن حاصل مى شود، و چنانچه بعد معلوم شود كه در موقع عقد آن دختر زنده نبوده، عقد باطل است و كسانى كه ظاهراً محرم شده بودند نامحرمند.

این دو مورد را اگر توضیح کامل بدهید ممنون خواهم شد که هدف از این کار چیست و معنای این دو جمله چیست؟ چه چیزی گیر آن پدر می آید که این کار را میکند ؟ و چه چیزی به بچه میرسد ؟ و چرا باید شخصی را که معلوم نیست مرده است یا زنده به عقد کسی در آوردند ؟ در اینجا به آن پدر یا جد پدری چه میرسد ؟

((اینکه از یک بچه استفاده کنند تا با یک زن محرم شوند ،و اینکه خودش بخواهد با دیگری محرم شود و از یک طفل استفاده کند ، دلیلش چیست که دلش میخواهد با او محرم شود ؟ محرم شود که چه کنند؟ ))

سلام عليكم

آنچه در اين دو مساله (1) مطرح امي باشد، همانطور كه در خود مساله هم مطرح شده است هدف محرم شدن مي باشد كه فرموده اند كه اگر با اين هدف عقد خوانده شود صحيح است.

اما اگر سوالتان در مورد فلسفه اين احكام است بايد سوالتان را با كارشناسان كلام مطرح كنيد.

منبع:
1- رساله 13 مرجع،احكام ازدواج،متعه،مساله2429و2430

شفا;461188 نوشت:
سلام عليكم

آنچه در اين دو مساله (1) مطرح امي باشد، همانطور كه در خود مساله هم مطرح شده است هدف محرم شدن مي باشد كه فرموده اند كه اگر با اين هدف عقد خوانده شود صحيح است.

اما اگر سوالتان در مورد فلسفه اين احكام است بايد سوالتان را با كارشناسان كلام مطرح كنيد.

سلام. ممنون از شما :Gol: بله منظورم چرایی و چگونگی و دلیل حکم بود

هدف محرم شدن چه کسی با چه کسی است ؟ و همانطور که پرسیدم :
چه چیزی به بچه میرسد ؟
و چرا باید شخصی را که معلوم نیست مرده است یا زنده و نزدشان هم نیست ، به عقد کسی در آوردند ؟ می خواهند محرم شوند که چه کنند ؟ و هدفشان از این سوء استفاده از کودک چیست ؟
آیا این سوء استفاده از کودکی که اطلاعی از چیزی ندارد ، نیست ؟
و اینکه آیا پدر و جد پدری ، می توانند فرزند بالغ و عاقل خود را (پسر یا دختر )بدون اطلاع خود او متعه کسی بکنند ؟

ᕘᕚRaiNᕘᕚ;461345 نوشت:
سلام. ممنون از شما :Gol: بله منظورم چرایی و چگونگی و دلیل حکم بود

هدف محرم شدن چه کسی با چه کسی است ؟ و همانطور که پرسیدم :
چه چیزی به بچه میرسد ؟
و چرا باید شخصی را که معلوم نیست مرده است یا زنده و نزدشان هم نیست ، به عقد کسی در آوردند ؟ می خواهند محرم شوند که چه کنند ؟ و هدفشان از این سوء استفاده از کودک چیست ؟
آیا این سوء استفاده از کودکی که اطلاعی از چیزی ندارد ، نیست ؟
و اینکه آیا پدر و جد پدری ، می توانند فرزند بالغ و عاقل خود را (پسر یا دختر )بدون اطلاع خود او متعه کسی بکنند ؟سلام عليكم

هدف محرم شدن چه کسی با چه کسی است ؟ چه چیزی به بچه میرسد ؟

با اين عقد كه خوانده مي شود چند محرميت حاصل مي شود:
1- محرميت آن مرد با مادر آن دختربراي هميشه (كه در بعضي موارد مي تواند فوائد قابل توجهي داشته باشد)؛
2-بچه هاي آن مرد به آن دختر محرم مي شوند،بعضي مواقع اين مساله خيلي به كار مي آيد :
مثل اينكه خانواده اي يك دختري را از پرورشگاه گرفته اند ومي خواهند او را به پدر خوانده محرم كننددر اينجا اگر دختر را به عقد پدر (پدر ،پدر خوانده)آن شخص در آوردند اين دختر به ان مرد (پدر خوانده )براي هميشه محرم مي شود بدون اينكه دختر از ازدواج كردن منع شده باشد،براي اين مساله خيلي موارد ديگر را مي توان مثال زد.

و اینکه آیا پدر و جد پدری ، می توانند فرزند بالغ و عاقل خود را (پسر یا دختر )بدون اطلاع خود او متعه کسی بکنند ؟

پدر يا جد پدري نمي توانند دختر ياپسر بالغ خود را بدون اطلاع آنها به عقد شخص ديگري در بياورند مگر اينكه بعد از مطلع شدن دختر يا پسر اجازه بدهند كه در اين صورت عقد صحيح مي شود.(1)

منبع:1-رساله 13مرجع،احكام ازدواج،شرايط عقد ،مساله 2373

شفا;461707 نوشت:
سلام عليكم

هدف محرم شدن چه کسی با چه کسی است ؟ چه چیزی به بچه میرسد ؟

با اين عقد كه خوانده مي شود چند محرميت حاصل مي شود:
1- محرميت آن مرد با مادر آن دختربراي هميشه (كه در بعضي موارد مي تواند فوائد قابل توجهي داشته باشد)؛
2-بچه هاي آن مرد به آن دختر محرم مي شوند،بعضي مواقع اين مساله خيلي به كار مي آيد :
مثل اينكه خانواده اي يك دختري را از پرورشگاه گرفته اند ومي خواهند او را به پدر خوانده محرم كننددر اينجا اگر دختر را به عقد پدر (پدر ،پدر خوانده)آن شخص در آوردند اين دختر به ان مرد (پدر خوانده )براي هميشه محرم مي شود بدون اينكه دختر از ازدواج كردن منع شده باشد،براي اين مساله خيلي موارد ديگر را مي توان مثال زد.

و اینکه آیا پدر و جد پدری ، می توانند فرزند بالغ و عاقل خود را (پسر یا دختر )بدون اطلاع خود او متعه کسی بکنند ؟

پدر يا جد پدري نمي توانند دختر ياپسر بالغ خود را بدون اطلاع آنها به عقد شخص ديگري در بياورند مگر اينكه بعد از مطلع شدن دختر يا پسر اجازه بدهند كه در اين صورت عقد صحيح مي شود.(1)

منبع:1-رساله 13مرجع،احكام ازدواج،شرايط عقد ،مساله 2373

تشکر بسیار از شما :Gol:

سلام عليكم

جمع بندي اين موضوع:

1-با سلام . در توضیح المسائل در باب متعه به این موضوع برخورد کردم : اگر پدر یا جدّ پدرى براى محرم شدن زنى را براى مدت كمى مثلا یك ساعت براى پسرى كه قابلیت استمتاع داشته باشد عقد نماید،عقد صحیح است، و پدر یا جدّ پدرى مى تواند مدّت را با مراعات مصلحت و نفع آن پسر به زن ببخشد، و نیز مى تواند دختر نا بالغى را كه قابل تمتّع باشد براى محرم شدن در مدّت مذكوره به عقد كسى در آورد، و در هر دو صورت معتبر است كه در عقد مفسده اى براى صغیر نباشد.
اگر پدر یا جدّ پدرى طفل خودرا كه در محلّ دیگرى است و نمى داند زنده است یا مرده براى محرم شدن به عقد كسى در آورد، در صورتى كه آن طفل در مدّت زوجیت قابل استمتاع باشد، بر حسب ظاهر محرم بودن حاصل مى شود، و چنانچه بعد معلوم شود كه در موقع عقد آن دختر زنده نبوده، عقد باطل است و كسانى كه ظاهراً محرم شده بودند نامحرمند.
این دو مورد را اگر توضیح کامل بدهید ممنون خواهم شد که هدف از این کار چیست و معنای این دو جمله چیست؟ چه چیزی گیر آن پدر می آید که این کار را میکند ؟ و چه چیزی به بچه میرسد ؟ و چرا باید شخصی را که معلوم نیست مرده است یا زنده به عقد کسی در آوردند ؟ در اینجا به آن پدر یا جد پدری چه میرسد ؟
((اینکه از یک بچه استفاده کنند تا با یک زن محرم شوند ،و اینکه خودش بخواهد با دیگری محرم شود و از یک طفل استفاده کند ، دلیلش چیست که دلش میخواهد با او محرم شود ؟ محرم شود که چه کنند؟ ))

ج:سلام عليكم

آنچه در اين دو مساله (1) مطرح امي باشد، همانطور كه در خود مساله هم مطرح شده است هدف محرم شدن مي باشد كه فرموده اند كه اگر با اين هدف عقد خوانده شود صحيح است.

اما اگر سوالتان در مورد فلسفه اين احكام است بايد سوالتان را با كارشناسان كلام مطرح كنيد.


2-بله منظورم چرایی و چگونگی و دلیل حکم بود
هدف محرم شدن چه کسی با چه کسی است ؟ و همانطور که پرسیدم :
چه چیزی به بچه میرسد ؟
و چرا باید شخصی را که معلوم نیست مرده است یا زنده و نزدشان هم نیست ، به عقد کسی در آوردند ؟ می خواهند محرم شوند که چه کنند ؟ و هدفشان از این سوء استفاده از کودک چیست ؟
آیا این سوء استفاده از کودکی که اطلاعی از چیزی ندارد ، نیست ؟
و اینکه آیا پدر و جد پدری ، می توانند فرزند بالغ و عاقل خود را (پسر یا دختر )بدون اطلاع خود او متعه کسی بکنند ؟

ج:سلام عليكم

هدف محرم شدن چه کسی با چه کسی است ؟ چه چیزی به بچه میرسد ؟
با اين عقد كه خوانده مي شود چند محرميت حاصل مي شود:
1- محرميت آن مرد با مادر آن دختربراي هميشه (كه در بعضي موارد مي تواند فوائد قابل توجهي داشته باشد)؛
2-بچه هاي آن مرد به آن دختر محرم مي شوند،بعضي مواقع اين مساله خيلي به كار مي آيد :
مثل اينكه خانواده اي يك دختري را از پرورشگاه گرفته اند ومي خواهند او را به پدر خوانده محرم كننددر اينجا اگر دختر را به عقد پدر (پدر ،پدر خوانده)آن شخص در آوردند اين دختر به ان مرد (پدر خوانده )براي هميشه محرم مي شود بدون اينكه دختر از ازدواج كردن منع شده باشد،براي اين مساله خيلي موارد ديگر را مي توان مثال زد.

و اینکه آیا پدر و جد پدری ، می توانند فرزند بالغ و عاقل خود را (پسر یا دختر )بدون اطلاع خود او متعه کسی بکنند ؟

پدر يا جد پدري نمي توانند دختر ياپسر بالغ خود را بدون اطلاع آنها به عقد شخص ديگري در بياورند مگر اينكه بعد از مطلع شدن دختر يا پسر اجازه بدهند كه در اين صورت عقد صحيح مي شود.(2)

منبع:
1- رساله 13 مرجع،احكام ازدواج،متعه،مساله2429و2430
2-رساله 13مرجع،احكام ازدواج،شرايط عقد ،مساله 2373

موضوع قفل شده است