حفظ ارزش زمانی سرمایه

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
حفظ ارزش زمانی سرمایه

راههای شرعی حفظ ارزش فعلی پس انداز چیست؟
بنده و احتمالا بسیاری از دوستان کارمند حقوق بگیر هستیم که با توجه به سطح قیمت بعضی از کالاها مانند مسکن ،خودرو و ... توان خرید یکباره آنها را نداریم بنابراین نیازمندیم این هستیم که هرماه قسمتی از حقوق خود را پس انداز کنیم تا پس از سالها بتوانیم مبلغ مورد نظر را جمع کنیم و از طرفی قیمتها هم بیکار ننشسته اند و دائما در حال پرواز می باشند
مشکل اینجاست که چه راه شرعی داریم که بتوانیم ارزش فعلی (روز) پس اندازهامون را حفظ کنیم ؟
لطفا دوستانی که تجربه و یا اطلاعاتی در این زمینه دارند کمک نمایند

کامیاب;18274 نوشت:
راههای شرعی حفظ ارزش فعلی پس انداز چیست؟ بنده و احتمالا بسیاری از دوستان کارمند حقوق بگیر هستیم که با توجه به سطح قیمت بعضی از کالاها مانند مسکن ،خودرو و ... توان خرید یکباره آنها را نداریم بنابراین نیازمندیم این هستیم که هرماه قسمتی از حقوق خود را پس انداز کنیم تا پس از سالها بتوانیم مبلغ مورد نظر را جمع کنیم و از طرفی قیمتها هم بیکار ننشسته اند و دائما در حال پرواز می باشند مشکل اینجاست که چه راه شرعی داریم که بتوانیم ارزش فعلی (روز) پس اندازهامون را حفظ کنیم ؟ لطفا دوستانی که تجربه و یا اطلاعاتی در این زمینه دارند کمک نمایند


با عرض سلام وتشكر از سوال شما
انچه كه به ذهن بنده مي رسد؛
راههاي شرعي براي حفظ ارزش پول همراه باشرعيت مسئله؛
1-سكه طلا بخرد
2-مضاربه با شراطش از ديگر راهاي شرعي است
3-جعاله
4-مشاركة
5و...از راههاي شرعي است كه بيان شد.
اگر صورتي در ذهن شما است بيان كنيد تا شرعي بودن مسئله براي شما بيان شود.
ادرس كتاب تحرير موضوعات مضاربه جعاله مشاركةو...

اسراء;19040 نوشت:


با عرض سلام وتشكر از سوال شما
انچه كه به ذهن بنده مي رسد؛
راههاي شرعي براي حفظ ارزش پول همراه باشرعيت مسئله؛
1-سكه طلا بخرد
2-مضاربه با شراطش از ديگر راهاي شرعي است
3-جعاله
4-مشاركة
5و...از راههاي شرعي است كه بيان شد.
اگر صورتي در ذهن شما است بيان كنيد تا شرعي بودن مسئله براي شما بيان شود.
ادرس كتاب تحرير موضوعات مضاربه جعاله مشاركةو...

اسراء;19040 نوشت:

با سلام و تشکر ازحسن نظرتون
درمورد اول: آیا پس انداز به شکل طلا مشمول خمس و زکات نمی شه؟
درموارد بعدی چون احتیاج به شخص قابل اعتمادی هست و بنده یکبار به شدت از این ناحیه متضررشدم
دیگه نمی تونم به دیگران اعتماد کنم

کامیاب;20652 نوشت:
با سلام و تشکر ازحسن نظرتون درمورد اول: آیا پس انداز به شکل طلا مشمول خمس و زکات نمی شه؟ درموارد بعدی چون احتیاج به شخص قابل اعتمادی هست و بنده یکبار به شدت از این ناحیه متضررشدم دیگه نمی تونم به دیگران اعتماد کنم


باعرض سلام مجدد وتشكر از پي گيري شما
توجه: انچه در پست شماره 2 اشاره شد اشاره ناظر به بحث خمس ندارد چون سوال درمورد خمس نيست بلكه سوال ازسرمايه گذاري شرعي با حفظ ارزش زماني است
وامادر مورد خمس
انچه از طريق درامد حاصل شده در سرمايه گذاري تبديل به چيز ديگر بشود از حالت خمس داشتن خارج نمي شود وخمس سرجايش هست وبايد خمسش را بدهد. (چون انچه پس انداز شده از درامد سال است)
اما در مورد زكات :
زكات طلا ونقره در صورتي واجب مي شودكه 1-مسكوك(سكه زده) و2-معامله با ان رايج باشد، در مورد سكه طلا فقط نظر امام وبهجت براين است كه علاوه برخمس زكات هم تعلق مي گيرد.
رساله مراجع ج/2 م/1752و1899 واستفتائا كتبي موجود در مركز ملي پاسخگوئي

موضوع قفل شده است