حضرت هارون برادر حضرت موسي (ع

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
حضرت هارون برادر حضرت موسي (ع

هارون برادر موسي - عليه السلام - از پيامبران مرسل بود، نام مبارکش بيست بار در قرآن آمده است، بيشتر زندگي او همراه موسي - عليه السلام - است، او شريعت موسي - عليه السلام - را تبليغ مي‌کرد، خداوند بر موسي و هارون - عليه السلام - سلام و درود فرستاده است.(1)
از ويژگي‌هاي هارون اين که، موسي - عليه السلام - در توصيف او مي‌گويد: «خدايا زبان برادرم هارون از من فصيحتر و گوياتر است. او را همراه من بفرست تا ياور من باشد و مرا تصديق کند.»(2)
هارون - عليه السلام - وزير موسي - عليه السلام - بود، هر گاه موسي - عليه السلام - به مسافرت مي‌رفت، مانند سفر به کوه طور و ميقات که چهل روز به طول کشيد، هارون را در ميان مردم، جانشين خود قرار مي‌داد.(3)
هارون همواره يگانه يار و ياور موسي - عليه السلام - بود و سرانجام در بيابان «تيه» قبل از رسيدن به سرزمين مقدس، از دنيا رفت، و موسي - عليه السلام - را در سوگ خود نشانيد.
در روايات متعدد اسلامي از جمله «حديث منزِله»، نسبت حضرت علي - عليه السلام - به پيامبر اسلام - صلّي الله عليه و آله -، همانند نسبت هارون به موسي - عليه السلام - تشبيه شده، با اين فرق که هارون پيامبر بود، ولي علي - عليه السلام - پيامبر نبود.(4)
بيشتر زندگي هارون با زندگي برادرش موسي - عليه السلام - آميخته است، که قبلاً نمونه‌هاي آن ذکر گرديد.
از طلحه يکي از اصحاب پيامبر - صلّي الله عليه و آله - نقل شده گفت: از رسول خدا - صلّي الله عليه و آله - شنيدم فرمود: موسي بن عمران - عليه السلام - پس از وفات برادرش هارون، عرض کرد:
«خدايا! برادرم هارون از دنيا رفت او را بيامرز.»
خداوند به او چنين وحي کرد: «اي موسي! اگر از من در مورد آمرزش امتهاي پيشين و آينده تقاضا کني، جواب مثبت به تو دهم، مگر در مورد قاتل حسين بن علي - عليه السلام - که هرگز او را نمي‌آمرزم.»(5)
------------------------------
1- صافات، 120.
2- قصص، 33.
3- فرقان، 35؛ طه، 30.
4- اين حديث در کتب شيعه و سنّي به طور متواتر نقل شده است.
5- لهوف سيد بن طاووس، ص 186.