حضرت موسي و مصر

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
حضرت موسي و مصر

ایا پس از آنکه حضرت موسی از نیل کذشت و فرعون از بین رفت باز هم آن حضرت به مصر بازگشتند؟ ایات 57 و 58 و 59 سوره شعرا چه می گوید؟ لطفا به اصل سوال جواب دهید


کارشناس بحث : سعید

تفسیر سوره شعرا ایه 59

[=arial, helvetica, sans-serif]فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيونٍ(الشعراء/57)
(سرانجام فرعونيان مغلوب شدند،) و ما آنها را از باغها و چشمه‌ها بيرون رانديم،
[/]
[=arial, helvetica, sans-serif] [/][=arial, helvetica, sans-serif]
وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ(الشعراء/58)
و از گنجها و قصرهاي مجلل!
[/]
[=arial, helvetica, sans-serif]
كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ(الشعراء/59)
(آري،) اينچنين کرديم! و بني اسرائيل را وارث آنها ساختيم!
[/]
[=arial, helvetica, sans-serif]
فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ(الشعراء/60)
آنان به تعقيب بني اسرائيل پرداختند، و به هنگام طلوع آفتاب به آنها رسيدند.
[/]

[=arial, helvetica, sans-serif]جمعی از مفسرین بر طبق این ایه و ایات دیگر گفتند بعد انکه فرعون و لشکریانش غرق شدند بنی اسرائیل به مصر برگشتند و مدتی انجا حکمرانی کردند.[/]
[=arial, helvetica, sans-serif]و برخی دیگر از مفسرین گفتند بعد هلاکت فرعونیان بنی اسرائیل راهی سرزمین های مقدس شدند و بعد از مدتی به مصر برگشتند و حکومتی تشکیل دادند .[/]

[=arial, helvetica, sans-serif]اما با توجه به اینکه حضرت موسی پیامبر اولوالعزم بودند بعید به نظر می رسد چنین سرزمینی که ارکان حکومتش فرو ریخته را به کلی رها کند .[/]

[=arial, helvetica, sans-serif]دو قول قوی است یا همه بنی اسرائیل به مصر برگشتند و حکومت قوی تشکیل دادند یا اینکه جمعی از انان انجا ماندند و حکومت تشکیل دادند و بر خی همراه حضرت موسی رفتند .[/]
[=arial, helvetica, sans-serif]پس بنی اسرائیل حکومت را بر عهده گرفتند با همه شان یا برخی.[/]

بنام يگانه دانا.وآفريدگارقرآن مقدس.
باسلام وصلوات برپيام آورنيكي ها وخاندان مطهراو.
بنظرميرسدطبق آيات57و59 پاسخ سوال ودر وحله اول آري خواهد بود .. اما حدس اوليه من اين است كه اين دو آيه مبارك مانند بسياري ازآيات قرآني بگونه اي اسرارآميزميايند و مخصوصا باتوجه به كلمه آنها وبه اعتقادمن كه تخصصي هم در اين كتاب الهي ندارم..پاسخ خير است و شايد منظورفقط وراثت در قدرت وحكومت و بي رقيبي قوم بني اسرائل خواهد بود كه درآن عصروروزگار وپس ازسقوط فرعون وفرعونيان وارث حكومت واقتدارآنان گرديدند و هدف خداونددانا نيزهمين بوده كه با يك كلمه بمابفهماندكه آن حضرت {حضرت موسي{ع}} هيچگاه به مصربازنگشتند
(سرانجام فرعونيان مغلوب شدند،) و ما آنها را از باغها و چشمه‌ها بيرون رانديم،{57الشعرا} (آري،) اينچنين کرديم! و بني اسرائيل را وارث آنها ساختيم!{59الشعرا}.
{والبته كاروزمان ميبردتا معناي فقط يك واژه ازقرآن رابخواهيم كشف ودرك نماييم چه رسدبه يك آيه يايك سوره}
قرآن كتاب علم وكشف ناشناخته ها.
باتقديروتشكر.

بنام او كه صبوراست و احتمالا برصبرش هم هيچ وقتي معين نگرديده ونخواهدگرديد..ولي..
ولي بايدتاكيدنمايم كه ما هم انسان هستيم و هم ايراني كه متاسفانه چندان هم صبورنيستيم وشايديكي ازبزرگترين مشكلات ما ايرانيان نيزهمين كم صبريمان باشد كه حتي فيلم وسريال سازانمان هم فيلمها و سريالهاي بعضا به آن زيبايي وقشنگي شان {پس ازباران}را به آخركه ميرسند يه جوري سروتهش راجمع ميكنندكه همه فيلم ياسريالشان هم خراب شود..لطفا پاسخ را ارائه دهيد تا اينهمه وارداين صفحه نشويم وحس كنجكاويمان نيز ارضا شود كه چگونه ميتوان براساس فقط 3يا4آيه اي كه خيلي هم واضح اين موضوع رابيان نكرده اند وخيلي هم اسرارآميزبيان شده اند و درمرحله اول نميتوان غيرازهيچ متوجه چيزديگري گرديد اظهارداشت كه چنين اتفاقي رخ داده وحضرت موسي{ع} باياران خود به مصربازگشته باشند .. البته برداشت منهم با كمي شك وترديد همچنان بوقوت خود باقيست و ميگويم كه اگرمبناهمين آيات باشند..منظوروراثت در موقعيت هاي مكاني يا زميني وتاج وتخت نبوده ..بلكه منظور جايگزيني قدرت يا به قدرت رسيدن حضرت موسي{ع} وقوم بني اسرائيل دربعداز سرنگوني يك قدرت بنام فرعون ودريك موقعيت گسترده زماني بوده كه اين امر نيزممكن است درهرجاي سياره زمين رخ داده باشد ولي اين هرجا احتمالا نبايد مصربوده باشد..چون دراين سه آيه و در پس آن يك كلمه {آنها}چنين استنباطي نميشود ..بااينحال حرف..حرف متخصصان علوم ديني وقرآني خواهدبود و نه غيرازآن.ومانيزهرآنچه راكه علم ومنطق الهي.قرآني بيان فرموده باشد را قبول وباورمينماييم..
باتقديروتشكر.

شبکه1;241386 نوشت:
ایا پس از آنکه حضرت موسی از نیل کذشت و فرعون از بین رفت باز هم آن حضرت به مصر بازگشتند؟ ایات 57 و 58 و 59 سوره شعرا چه می گوید؟ لطفا به اصل سوال جواب دهید

در رابطه با «وَ أَوْرَثْناها بَنِي إِسْرائِيلَ» برخی مانند مرحوم طبرسی ره گفته اند، بعد از غرق فرعون و قومش خدا بنى اسرائيل را به مصر برگردانيد و همه اموال و املاك فرعون و قومش را به آنها داد، ولى اين سخن بسيار بعيد است، ظهور آيات آنست كه بنى اسرائيل ديگر به مصر بازنگشتند بلكه داخل فلسطين شدند و در آنجا اقامت كردند.
به نظر مى ‏آيد مراد از «اورثنا» آنست كه فرعونيان مردند؛ زمين و آنچه در آن بود براى بنى اسرائيل ماند. علامه طباطبایی نیز بر همین باور است ایشان می فرماید: وَ أَوْرَثْناها"
یعنی و آن خانه‏ ها و قصرها و نهرها و گنجينه ‏ها و مقام كريم را به بنى اسرائيل ارث داديم چون فرعون و لشكريانش غرق شدند و بنى اسرائيل بعد از ايشان باقى ماندند،1 پس مى ‏توان گفت كه بنی اسرائیل وارث فرعونیان شدند نظير اينكه بگوئيم:
خاندان كثيف پهلوى منقرض شد، اموال آنها به امت حزب اللَّه رسید.2
موفق باشید
1. ترجمه المیزان ج15، ص 387
2. احسن الحدیث،ج7، ص353
موضوع قفل شده است