حرمت ختنه کردن دختران

تب‌های اولیه

33 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
حرمت ختنه کردن دختران

madanchi11;108898 نوشت:
سلام

کمی بیام طرف غرب ایران روستای ها کردستان یا شرق ایران روستاهای سیستان که دختر ها را .خ.ت.ن.ه میکنند

madanchi11;108921 نوشت:
سلام

من زد اسلام حرف نمیزنم و نخوام زد ! شما بد برداشت میکنید !

نگفتم اسلام این کار اعلام کرده !

اینم از خرافاتی است که از دین اسلام اومده!

با سلام

علامه مرجع آیت الله العظمی سید محمد حسین فضل الله در پاسخ به استفتاآت گوناگون پیرامون موضع اسلام در قبال ختنه کردن دختران، پاسخ دادند:

بررسیهای ما از متون وارده در این زمینه نشان می دهد که ختنه کردن دختران ساخته و پرداخته اسلام نیست و مبنای اسلامی ندارد. بلکه یکی از رسوم عصر جاهلی به حساب می آید که در زمره زینت و تجمّل زن برای شوهر یا خودش قرار می گرفته است.
آن چه که از ائمه (ع) برای ما وارد شده است نشان می دهد که سنّت ختنه کردن دختران نفی شده است.
در این متون از ختنه کردن دختران به «خفض الجواری» تعبیر شده است.
ابو بصیر مرادی از امام محمد باقر (ع) روایت می کند. می گوید: «از امام باقر (ع) درباره کنیزی پرسیدم که از سرزمین شرک به اسارت گرفته شده و اسلام آورده است.
خواستند که او را ختنه کنند، نگذاشت که کسی این کار را انجام دهد.
حضرت فرمود: سنّت ختنه برای مردان است و نه برای زنان».

در روایت دیگری آمده است: «ختنه کردن پسر بچگان سنّت است ولی ختنه کردن دختران سنّت نیست.»
در روایت سوّم سنت بودن ختنه کردن دختران نفی شده است، ولی جزو سنّت های پسندیده اجتماعی به حساب آمده است.

مسعدة بن صدقة از امام صادق (ع) روایت می کند که فرمود: «ختنه کردن زنان پسندیده است ولی جزو سنّت نیست و واجب هم نیست.»
روایت های مذکور به روشنی بیان می دارند که ختنه کردن زنان سنّت نیست و این یعنی اسلام آن را به عنوان یک حکم شرعی مستحب که مبتنی بر یک مصلحت برتر باشد، وضع نکرده است.
بلکه آن را جزو امور پسندیده اجتماعی به حساب آورده است که می شود آن را جزو سنّت ها و رسوم مورد عمل آن زمان برشمرد.
از روایت اول می توان چنین فهمید که سؤال کننده از حکم ختنه دختران سؤال نمی کند.
بلکه از نوع برخورد با زنی که آن را انجام نمی دهد، می پرسد.
پاسخ امام باقر (ع) مستقیماً سؤال کننده و به صورت غیر مستقیم ذهنیت عمومی را چنین راهنمایی می کند که ختنه کردن دختران هیچ ارتباطی به اسلام ندارد.
روشن است که نمی شود با عادات اجتماعی ریشه دار در رفتار مردم با شدت و حدّت برخورد کرد.
بلکه نیازمند یک حرکت تدریجی است تا در نهایت به حذف آن عمل منتهی شود. اسلام از همین روش در مسأله آزاد کردن بردگان هم استفاده کرده است.
زیرا تحریم قاطعانه ممکن بود پایه های اجتماعی زندگی مردم را متزلزل کند. در حالی که ایجاد شکاف تدریجی در نظام برده داری در نهایت به حذف تدریجی آن می انجامد. برای این کار هم به یک انقلاب اجتماعی نیاز نیست. چرا که چنین انقلابی ممکن است فرصت تحقق اهداف اساسی اسلام را از بین ببرد.

نوع پرداخت اسلام به بعضی از عادات و رفتارها و حتی اندیشه ها نیز این چنین قابل توجیه و تحلیل است که اسلام می خواهد زمینه های فکری را ایجاد کند که به زن به عنوان انسانی که در کنار مرد در عرصه های زندگی وجود دارد احترام بگذارد.
این زمینه های فکری می تواند زمینه های روانی اعتماد به نفس را در وجود زن ایجاد کند و زن چنین احساس کند که در عرصه حضور دارد.
علاوه بر این چنین نگاهی می تواند زن را از چارچوب عیوب اجتماعی خارج کند و او را در جایگاه طبیعی انسانی که حق زن و مرد است قرار دهد و زمینه از بین رفتن بسیاری از عاداتی را فراهم آورد که نه تنها به خودی خود رجحانی ندارند بلکه در بسیاری از جوانب، جنبه منفی هم دارند.
از امام صادق (ع) روایت شده است که فرمود: «وقتی زنان به سوی پیامبر (ص) هجرت کردند، در بین آنان زنی بود که او را ام حبیب می گفتند – در روایت دیگری ام طیبة آمده است – او دختران را ختنه می کرد.
وقتی پیامبر (ص) او را دید به او فرمود: ای ام حبیب! آیا هنوز هم به همان کار مشغول هستی؟
گفت: آری ای رسول خدا! اگر حرام است مرا از آن نهی کن. فرمود: حلال است. بیا نزدیک تا به تو بیاموزم. زن گوید: نزدیک شدم. حضرت فرمود: ای ام حبیب! اگر چنین کردی، زیاد عمیق برندار و زیاده روی نکن، چرا که هم زیباتر است و برای شوهر هم بهره بیشتری دارد.»

در تاج العروس آمده است: «سربلندترین خون گیرندگان، ختنه کنندگان و کوتاه کنندگان زائده اندام زنان هستند.» اگر اندکی از آن را دو را بگیرند.
در جایی دیگر آمده است: «نهک، مبالغه در هر چیزی است.»
در تفسیر «لاتنهکی» آمده است: «یعنی در ختنه کردن و کوتاه کردن زائده اندام دختران زیاده روی نکن، بلکه به مقداری از کنار آن بسنده کن».
این حدیث جزو همان راهنمایی های اسلامی قرار می گیرد که بدان اشاره کردیم و شاید هم به تدریجی بودنی اشاره کند که بدان پرداختیم.

[=verdana]
پیامبر (ص) نیز در پرداختن به موضوع ختنه، آن را مطلقاً مباح نمی شمارد، بلکه نوعی نفرت را در آن بر می شمارد.
حتی زن ختنه کننده از امکان نهی آن توسط پیامبر (ص) می پرسد.
از این رو پیامبر (ص) زن ختنه کننده را راهنمایی می کند که این عمل نباید به ضرر زن تمام شود.
بلکه حتی از فرمایش «فلاتنهکی ولا تستأصلی» پیامبر (ص) هم می توان تحریم شرعی ختنه را فهمید.
چرا که اصولی ها معتقدند ظاهر نهی همان حرمت است.
مگر اینکه دلیلی بر عدم آن وجود داشته باشد.
این علاوه بر ضرر زن به نفس است که بدون نیاز به متن خاص، تمام ضررها در زمره آن قرار می گیرند.
خلاصه این که ختنه کردن زنان و دختران علاوه بر اینکه واجب نیست، از سنّت های مستحب هم نیست و اسلام آن را از دایره احکام بیرون ساخته است تا جزو متغیرهای اجتماعی قرار گیرد.
ائمه (ع) نیز در ابتدا بر عدم سنّت بودن آن تأکید کرده اند و سپس از طریق فضای فکری و فرهنگی اسلام و تجربه و تأمل، این قاعده فکری را دچار تحول ساخته اند تا برای بررسی محاسن و معایب آن، زمینه بررسی های علمی درست آن فراهم گردد و موجبات منع یا تجویز آن فراهم شود.
بر این اساس ما عقیده داریم هر چیزی که بیرون از احکام اسلامی باشد، به ضرر نمی انجامد جزو گزینه های فردی قرار می گیرد که نمی شود به اجبار آن را تحمیل کرد.
همین طور اولیای زن نباید چیزهایی را که به نفع زن نیست اعمال کنند. هر چند که تمام چیزهایی که به ضرر می انجامد، چه از نظر جسمی و سلامتی و چه از نظر جنبه های دیگر، شرعاً حرام هستند.
والله من وراء القصد.
http://www.bayynat.ir/index/?state=shn&id=23&t=n

با عرض سلام:Gol:

رضا;108940 نوشت:
مسعدة بن صدقة از امام صادق (ع) روایت می کند که فرمود: «ختنه کردن زنان پسندیده است ولی جزو سنّت نیست و واجب هم نیست.»

رضا;108941 نوشت:
از امام صادق (ع) روایت شده است که فرمود: «وقتی زنان به سوی پیامبر (ص) هجرت کردند، در بین آنان زنی بود که او را ام حبیب می گفتند – در روایت دیگری ام طیبة آمده است – او دختران را ختنه می کرد. وقتی پیامبر (ص) او را دید به او فرمود: ای ام حبیب! آیا هنوز هم به همان کار مشغول هستی؟ گفت: آری ای رسول خدا! اگر حرام است مرا از آن نهی کن. فرمود: حلال است. بیا نزدیک تا به تو بیاموزم. زن گوید: نزدیک شدم. حضرت فرمود: ای ام حبیب! اگر چنین کردی، زیاد عمیق برندار و زیاده روی نکن، چرا که هم زیباتر است و برای شوهر هم بهره بیشتری دارد.» در تاج العروس آمده است: «سربلندترین خون گیرندگان، ختنه کنندگان و کوتاه کنندگان زائده اندام زنان هستند.» اگر اندکی از آن را دو را بگیرند.

ببخشید این روایات سند محکمی داره؟
این که میفرمایند پسندیده است خیلی جای بحث داره و از دیدگاه اسلام و سخنان دیگر ائمه هم (با توجه به مشکلات بعد از این اتفاق) یکم بعید است!

hedi;108954 نوشت:
با عرض سلام:Gol:

ببخشید این روایات سند محکمی داره؟
این که میفرمایند پسندیده است خیلی جای بحث داره و از دیدگاه اسلام و سخنان دیگر ائمه هم (با توجه به مشکلات بعد از این اتفاق) یکم بعید است!

[=Verdana]با سلام
میتوانید روایات را در

[=Verdana]حلية المتقين[=Verdana]
[=Verdana] اثر: علامه محمد باقر مجلسى (ره)[=Verdana]

[=Verdana]باب چهارم [=Verdana]پیدا کنید

اما hedi گرامی کل مطلب را یکبار دیگر بخوانید که برداشت اشتباه نشود

سلامی مجدد:Gol:

رضا;108942 نوشت:
خلاصه این که ختنه کردن زنان و دختران علاوه بر اینکه واجب نیست، از سنّت های مستحب هم نیست و اسلام آن را از دایره احکام بیرون ساخته است تا جزو متغیرهای اجتماعی قرار گیرد.

با خلاصه ی حرف موافقم اما...
تعجب میکنم در بعضی از روایات آن را پسندیده دانسته اند در حالی که با این کار زن را فقط به برده ی جنسی مردان تبدیل میکنند!!!

رضا;108941 نوشت:
نوع پرداخت اسلام به بعضی از عادات و رفتارها و حتی اندیشه ها نیز این چنین قابل توجیه و تحلیل است که اسلام می خواهد زمینه های فکری را ایجاد کند که به زن به عنوان انسانی که در کنار مرد در عرصه های زندگی وجود دارد احترام بگذارد. این زمینه های فکری می تواند زمینه های روانی اعتماد به نفس را در وجود زن ایجاد کند و زن چنین احساس کند که در عرصه حضور دارد.

!!!!!!!!!!!!


خوشحالم در این مورد (!!!!!!!!!!!) میخواهند اعتماد به نفس زنان را بالا ببرند!
این نوشته ی جامعه شناس است یا روانشناس و یا روایت است؟

نقل قول:
[=Verdana]میتوانید روایات را در

[=Verdana]حلية المتقين[=Verdana]
[=Verdana] اثر: علامه محمد باقر مجلسى (ره)[=Verdana]

[=Verdana]باب چهارم [=Verdana]پیدا کنید
:shad:
احادیث حلیه المتقین علامه مجلسی مثل بحار الانوارش بررسی نشده
علامه مجلسی تو مقدمه بحار الانوار نوشته که فقط فرصت جمع آوریشونو داشته نتونشته بررسیشون کنه چون فرصتشو پیدا نکرد
این کتابو داشتم،خوندم پر احادیث متناقضه،همه بابهاش همینطور بود
خیلی گیچ کننده است:khobam:
همین حدیثایی که گذاشتین خیلی باهم اختلاف دارن،به نظر تناقض هم دارن

منتقد;109121 نوشت:
:shad:
احادیث حلیه المتقین علامه مجلسی مثل بحار الانوارش بررسی نشده
علامه مجلسی تو مقدمه بحار الانوار نوشته که فقط فرصت جمع آوریشونو داشته نتونشته بررسیشون کنه چون فرصتشو پیدا نکرد
این کتابو داشتم،خوندم پر احادیث متناقضه،همه بابهاش همینطور بود
خیلی گیچ کننده است:khobam:
همین حدیثایی که گذاشتین خیلی باهم اختلاف دارن،به نظر تناقض هم دارن


[=verdana]با سلام
سرکار منتقد امیدوارم دقت لازم را بفرماید و وقتی وارد حیطه تخصصی میشوید کمی تامل بفرماید و رد کردن حدیث کار هرکسی نیست !!
متاسفانه از مشکلاتی که ما با آن دست به گریبان هستیم ادعای بیجا از سوی افرادی است که چیزی نمی دانند، در هر علمی به عالمش رجوع می کنند الا علوم دینی که خود را متخصص دانسته و حق اظهار نظر برای خود را قائل می شوند!
در حالی که اگر در علوم دیگر اظهار نظر کنند شاید تنها عاقبت سوء که گریبانگیرشان شود ضرر دنیوی باشد.
اما اظهار نظر بیجا و حکم بغیر ما انزل الله در مسائل شرعی عاقبتش جهنم است.

چنانچه از اهل بیت علیهم السلام روایت شده است که:
المفتی علی شفیر جهنم!
[=verdana]ولاتقف مالیس لک به علم ان السمع والبصر والفواد کل اولئک کان عنه مسئولا.
[=verdana]توقف در شبهات : هشدار آیه به باور های غیر علمی
پیام عقل که قرآن ووحی آن را امضاء کرده است.
[=verdana]
یکی از نکاتی که عقل می گوید ، در باره چیزی که علم نداری ،اظهار نظر نکن . ندانستن تو دلیل برنبودن آن نیست.
[=verdana]
حِلیةُ المُتقین معروف‌ترین کتاب فارسی علامه مجلسی است که راجع به آداب و سنن و اخلاق نوشته شده.
این کتاب در ۲۶ ذیحجه سال ۱۰۸۱ (قمری) نوشته شده‌است.
موضوع کتاب عبارت است از اخلاق و آداب و سنن اسلامی که از منابع شیعی در ۱۴ فصل فراهم آمده‌است.
بعضی از مطالب کتاب مذکور صحیح است. برخی از آن ها از نظر سند یا از نظر علمی مخدوش است. باید مطالب کتاب حلیه المتقین را یکی یکی مورد بحث و بررسی قرار داد تا صحیح از سقیم معلوم شود.

[=verdana]بنده منبع گذاشتم [=verdana]
[=verdana]http://www.bayynat.ir/index/?state=shn&id=23&t=n
[=verdana]علامه مرجع آیت الله العظمی سید محمد حسین فضل الله [=verdana] در مطالب خود این حدیث را آورده اند[=verdana] بنظر بنده اگر این حدیث مشکلی داشت ذکر نمیشد !!
حالا شما میگوید حدیث مشکل دارد بفرماید ثابت کنید

ببخشید خانوما رو مگه میشه ختنه کرد؟

آخه چجوری؟!

:ajab!::khejalat::Gig:

سوال اینجاست

که چرا بعضی کشور های اسلامی اینکار رو انجام میدن !؟

نقل قول:
بعضی از مطالب کتاب مذکور صحیح است. برخی از آن ها از نظر سند یا از نظر علمی مخدوش است. باید مطالب کتاب حلیه المتقین را یکی یکی مورد بحث و بررسی قرار داد تا صحیح از سقیم معلوم شود.

بنده منبع گذاشتم
http://www.bayynat.ir/index/?state=shn&id=23&t=n
علامه مرجع آیت الله العظمی سید محمد حسین فضل الله در مطالب خود این حدیث را آورده اند بنظر بنده اگر این حدیث مشکلی داشت ذکر نمیشد !!
به نظر شما؟!
ابوهریره کیه؟ اگه ازونم حدیث نقل شده باشه قبول میکنین؟؟

یه حدیث دیدم درباره ختنه،میگه ساره به هووش حسادت کرد و ختنش کرد! ازون به بعد خدا ختنه رو برای زنها قرار داد، چون باعث میشه شهوتشون کم بشه! الان کاملشو یادم نیست.همینجوریا بود.
وقتی مراجع تقلید باهم اختلاف نظر دارن علتش اینکه یکیشون یه روایتو معتبر میدونه یکی دیگه یه روایت دیگه رو
هرکدوم طبق اونی که خودش معتبر میدونه فتوا میده!
کاشکی این روایتها رو بررسی دوباره میکردن
تو اصول کافی هم کلی حدیث ضعیف هست،ولی چون شیخ کلینی گفته،دربست قبول میکنن!
مگه مستند ظهور رو نقد نکردن و نگفتن که این حدیثا ضعیفه و غیرقابل اعتماده ،بعد هم اونا جواب دادن که حدیثای اصول کافی ممکنه ضعیف باشه ولی هیچکدوم جعلی نیست!
خودم دیدم که راوی اون حدیثه ،کعب الاحبار بود.تو کتاب دینی دبیرستان خونده بودم که کعب الاحبار یهودی بود و حدیث جعل میکرد.
تو همه سایاتا اینو گذاشتن ،برید بخونین

نقل قول:
که چرا بعضی کشور های اسلامی اینکار رو انجام میدن !؟
جهالت،رها کردن اصل و گیر دادن به فرع!، دوری از قرآن و معارف آن
امام علی میگن: خدا را خدا را در مورد قرآن
مبادا که دیگران بر شما از عمل به آن پیشی بگیرند

ما چون از قرآن دور شدیم که این بلاها سرمون اومد

منتقد;109266 نوشت:

به نظر شما؟!
ابوهریره کیه؟ اگه ازونم حدیث نقل شده باشه قبول میکنین؟؟

یه حدیث دیدم درباره ختنه،میگه ساره به هووش حسادت کرد و ختنش کرد! ازون به بعد خدا ختنه رو برای زنها قرار داد، چون باعث میشه شهوتشون کم بشه! الان کاملشو یادم نیست.همینجوریا بود.
وقتی مراجع تقلید باهم اختلاف نظر دارن علتش اینکه یکیشون یه روایتو معتبر میدونه یکی دیگه یه روایت دیگه رو
هرکدوم طبق اونی که خودش معتبر میدونه فتوا میده!


با سلام
سرکار منتقد اختلاف بین علما چه ارتباطی با شما دارد که حدیث را رد میکنید!!
و کل کتاب را زیر سوال میبرید؟
مگر شما به
جواز فتوا دادن ودرجهاجتهاد رسیده اید!!؟
سخن ما ارتباطی به ابوهیره ندارد؟
حدیثی را یکی از مراجع نقل کردند شما خود را در چه جایگاهی میبینید که این حدیث را رد کرده و جعلی میدانید!!؟
سوال این است !!؟لطفا سوال را با سوال جواب ندهید؟
در ضمن لطفا اگر حدیثی عنوان میکنید یا منبع و کل حدیث را عنوان کنیددر غیر این از آوردن ان خوداری کنید!!؟
تشخیص احادیث محکم و متشایه ، ناسخ و منسوخ عام و خاص و.... همانند آیات قرآن که چنین تقسیم بندی را دارد کار جنابعالی نیست بلکه کار یک فقیه با همان شرایطی که اهل البیت در باب فقیه بیان فرمودند
در روایات زیادی است که امام میفرمایند اگر به شما حدیثی از ناحیه ما رسید که قلوبتان نتوانست ان را تحمل کند رد به سوی ما اهل البیت کنید و انکار ننمایید که انکار سخن ما انکار مااست و انکار ما اهل البیت شرک به خداست

رضا;109276 نوشت:

در روایات زیادی است که امام میفرمایند اگر به شما حدیثی از ناحیه ما رسید که قلوبتان نتوانست ان را تحمل کند رد به سوی ما اهل البیت کنید و انکار ننمایید که انکار سخن ما انکار مااست و انکار ما اهل البیت شرک به خداست

چه حديث جالب و قابل تاملي ، تا حالا نشنيده بودم .

با تشكر و آرزوي موفقيت ؛

نقل قول:
اختلاف بین علما چه ارتباطی با شما دارد که حدیث را رد میکنید!!
سلام
ربطش اینه که ممکنه علما هم اشتباه کنن،دلیل نمیشه اگه یه عالمی از یه حدیثی استفاده کرد، حتما اون حدیث موثق باشه!
نقل قول:
حدیثی را یکی از مراجع نقل کردند شما خود را در چه جایگاهی میبینید که این حدیث را رد کرده و جعلی میدانید!!؟
راست میگی
من چیکارم،مثلا خواستم به اسلام کمک کرده باشم، به من چه؟
شما این احادیث موید ظلمو رد کن،اثبات کن اسلام دلیل این ظلما نبوده
من چرا باید جوش بزنم؟؟
چرا اسم تاپیکو گذاشتین حرمت ختنه دختران؟
تو این حدیثا که حرمتی براش قائل نشدن
تو بعضیاش گفتن واجب نیست ولی مستحب یا خوب بودنش گفته شده!!

رضا;109276 نوشت:
در روایات زیادی است که امام میفرمایند اگر به شما حدیثی از ناحیه ما رسید که قلوبتان نتوانست ان را تحمل کند رد به سوی ما اهل البیت کنید و انکار ننمایید که انکار سخن ما انکار مااست و انکار ما اهل البیت شرک به خداست

[=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]این روایات باعث نمی شود که ما بدون تفکر تمام احادیث را قبول کنیم: [/]
[=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]پرسش:
آیا راهی برای فهم این که چه حدیثی درست است یا غلط، داریم؟

پاسخ:

احادیثی از پیامبر اکرم(ص) و ائمه اهل البیت(ع) رسیده است که فرموده اند: احادیث باید هم از نظر سند و هم از نظر دلالت، صحیح باشند و ملاک صحت حدیث یا جعلی بودن آن را هم بیان کرده اند از جمله این که چنان چه حدیثی مخالف قرآن کریم بود آن را به دیوار بزنید، یعنی آن را طرد کنید. در این باره می توانید به مقدمه جلد یک، اصول کافی ثقّة الاسلام کلینی و همچنین باب الأخذ بالسنة و شواهد الکتاب، اصول کافی، جلد یک، رجوع فرمائید.[/]

منتقد;109315 نوشت:
سلام
ربطش اینه که ممکنه علما هم اشتباه کنن،دلیل نمیشه اگه یه عالمی از یه حدیثی استفاده کرد، حتما اون حدیث موثق باشه!
راست میگی
من چیکارم،مثلا خواستم به اسلام کمک کرده باشم، به من چه؟
شما این احادیث موید ظلمو رد کن،اثبات کن اسلام دلیل این ظلما نبوده
من چرا باید جوش بزنم؟؟
چرا اسم تاپیکو گذاشتین حرمت ختنه دختران؟
تو این حدیثا که حرمتی براش قائل نشدن
تو بعضیاش گفتن واجب نیست ولی مستحب یا خوب بودنش گفته شده!!

با سلام

سرکار منتقد و یا ...و....!!چرا این قدر گستاخانه نسبت به کلام وحی عمل میکنید مگر قبول ندارید که احادیث اهل البیت (ع) نیز کلام وحی است ؟
آیا نمیترسید که بدون ذره ای تسلط علمی این طور ذهنیت محبان اهل البیت را به کلام اهل البیت خراب میکنید و فتنه انگیزی میکنیدو علم امام را زیر سوال میبرید
بنده از شما خواستم شبهه پراکنی نکنید اگر میتوانید ثابت کنید حدیث ضعیف و یا جعلیست !!
اگر علم (رجال )
وعلم(درایة الحدیث) دارید بسم الله
آیا از خدای خویش نمیترسید؟
آیا نمیدانید که آنچه که میگویید در گرو آن هستید؟

بدلیل اینکه جواب دادن به مطالب شما وقت گیر است حقیر در این زمینه دخالت نمیکنم جواب شما بماند با دوستان انجمن احادیث


از دوستان عزیزی که تسلط روایی درعلوم اهل البیت (ع) ندارند تقاضا دارم و خواهشم این است که وارد چنین مباحثی نشوند متاسفانه امروزه یک سری اعتقادات وهابی گونه از مدعین تشیع دارد انتشار میابد
که این خطرش از برای شیعیان بیشتر است

1- عن مولانا الصادق علیه السلام:
أَنْهَاكَ عَنْ خَصْلَتَيْنِ فِيهِمَا هَلاكُ الرِّجَالِ أَنْهَاكَ أَنْ تَدِينَ الله بِالْبَاطِلِ وَتُفْتِيَ النَّاسَ بِمَا لا تَعْلَمُ.

از دو خصلت که هلاک اشخاص در آن است تو را نهی می کنم. یکی اینکه دینداری به باطل کنی و دیگر اینکه به آن چیز که نمی دانی به مردم فتوا بدهی.

2-عنه علیه السلام:
إِيَّاكَ وَخَصْلَتَيْنِ فَفِيهِمَا هَلَكَ مَنْ هَلَكَ إِيَّاكَ أَنْ تُفْتِيَ النَّاسَ بِرَأْيِكَ أَوْ تَدِينَ بِمَا لا تَعْلَمُ.

از دو خصلت برحذر باش که هر کس هلاک شد از آن جهت بود. بپرهیز که با نظر خودت به مردم فتوا بدهی یا به آنچه نمی دانی دینداری کنی.

3- عن مولانا الباقر علیه السلام:
مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدًى لَعَنَتْهُ مَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلائِكَةُ الْعَذَابِ وَلَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِفُتْيَاهُ.

کسی که بدون علم و هدایت به مردم فتوا بدهد فرشتگان رحمت و عذاب او را لعنت می کنند و گناه آنکه به فتوای او عمل کند نیز بر عهده اوست.

tobeh;109322 نوشت:
[=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]این روایات باعث نمی شود که ما بدون تفکر تمام احادیث را قبول کنیم: [/]
[=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]پرسش:
آیا راهی برای فهم این که چه حدیثی درست است یا غلط، داریم؟

پاسخ:

احادیثی از پیامبر اکرم(ص) و ائمه اهل البیت(ع) رسیده است که فرموده اند: احادیث باید هم از نظر سند و هم از نظر دلالت، صحیح باشند و ملاک صحت حدیث یا جعلی بودن آن را هم بیان کرده اند از جمله این که چنان چه حدیثی مخالف قرآن کریم بود آن را به دیوار بزنید، یعنی آن را طرد کنید. در این باره می توانید به مقدمه جلد یک، اصول کافی ثقّة الاسلام کلینی و همچنین باب الأخذ بالسنة و شواهد الکتاب، اصول کافی، جلد یک، رجوع فرمائید.

[/]


با سلام

اگر روایتی را به ما نشان دهند و ما علم آن را نداشته باشیم که عدم تعارض ان با قران را بفهمیم و صرفا در ظاهر آن روایت گیر کنیم ، آیا این جهالت ما دلیل آن می شود که ما روایت را به دیوار بکوبیم ؟؟؟
اگر علم (رجال ) وعلم(درایة الحدیث) دارید بسم الله
( مشابه همین جریان را برخی محبین فلسفه و استاد دانشگاه و وبلاگ نویس و غیره داریم که با برخورد با روایات صحیح اهل بیت علیهم السلام و تعارض آنها با مبانی فلسفی خودشان ، بجای اینکه فلسفه را به روایات عرضه کنند ، روایات را بر فلسفه عرضه کرده و بخاطر تعارض آنها ، روایات را ضعیف و یا جعلی می دانند .... و یا للعجب !!! )

لذا تقاضا می گردد که از کسانی که اندک اطلاعاتی در مورد این مطالب ندارند ، هرگز وارد این مباحث نشوند زیرا با بیان این مطالب و عدم تحقیق در آنها سبب انحراف در عقاید دیگران می گردند !!!

1-عنه علیه السلام:
مَا عَلِمْتُمْ فَقُولُوا وَمَا لَمْ تَعْلَمُوا فَقُولُوا الله أَعْلَمُ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْتَزِعُ الايَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَخِرُّ فِيهَا أَبْعَدَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالارْضِ.

آنچه می دانید بگویید و آنچه نمی دانید بگوید خدا داناتر است. همانا مردی آیه ای از قرآن را بیرون می کشد(تا به دلخواه خود تفسیر کند)و از این رو به فاصله ای دورتر از بین آسمان و زمین سرنگون می شود.

2- عن مولانا الصادق علیه السلام:
لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْ‏ءٍ وَهُوَ لا يَعْلَمُهُ أَنْ يَقُولَ الله أَعْلَمُ وَلَيْسَ لِغَيْرِ الْعَالِمِ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ.

وقتی عالم درباره چیزی سوال می شود و آن را نمی داند باید بگوید خدا داناتر است و غیر عالم نباید این را بگوید..(یعنی کسی که عالم نیست صراحتا باید بگوید نمی دانم)

3- عنه علیه السلام:
إِذَا سُئِلَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ عَمَّا لا يَعْلَمُ فَلْيَقُلْ لا أَدْرِي وَلا يَقُلْ الله أَعْلَمُ فَيُوقِعَ فِي قَلْبِ صَاحِبِهِ شَكّاً وَإِذَا قَالَ الْمَسْئُولُ لا أَدْرِي فَلا يَتَّهِمُهُ السَّائِلُ.

اگر مردی از شما درباره چیزی که نمی داند سوال شد باید بگوید نمی دانم و نگوید خدا داناتر است، تا در دل رفیقش شک قرار گیرد، و اگر کسی که سوال می شود بگوید نمی دانم سوال کننده نباید او را متهم کند.

یا علی ع

منتقد;109315 نوشت:
چرا اسم تاپیکو گذاشتین حرمت ختنه دختران؟

سلام و عرض ادب خدمت رضای گرامی
دوست عزیز
عنوان تاپیک با محتوای فرمایشات شما همخوانی ندارد

بهتر است عدم حرمت ختنه دختران جایگزین عنوان تاپیک شود

با توجه به اثر مخرب روحی ختنه دختران و از بین رفتن لذت جنسی زنان
این کار با زنده بگور کردن دختران چندان فرقی ندارد
بنابراین ربط این موضوع و توجیه وتعبیر شما در مشابهت برده داری از منظر اسلام و حرمت آن چندان موجه نیست
هر چند برده داری در اسلام مباح است

متشکرم

متحیر;109417 نوشت:
سلام و عرض ادب خدمت رضای گرامی
دوست عزیز
عنوان تاپیک با محتوای فرمایشات شما همخوانی ندارد

بهتر است عدم حرمت ختنه دختران جایگزین عنوان تاپیک شود

با توجه به اثر مخرب روحی ختنه دختران و از بین رفتن لذت جنسی زنان
این کار با زنده بگور کردن دختران چندان فرقی ندارد
بنابراین ربط این موضوع و توجیه وتعبیر شما در مشابهت برده داری از منظر اسلام و حرمت آن چندان موجه نیست

متشکرم


[=verdana]باسلام
بنده برای عوض کردن عنوان تاپیک دلیلی نمیبینم !!!
اگر کسی مشکلی دارد در خود جستجو کند بنده جواب کلی دادم اگر دقت میکردید و ذکر منبع !
بله بنده ام با شما موافقم مثل اینکه دوستان متوجه نیستند !!بررسیهای ما از متون وارده در این زمینه نشان می دهد که ختنه کردن دختران ساخته و پرداخته اسلام نیست و مبنای اسلامی ندارد.
سخن ما توجیح این مطلب نیست !!نمیدانم چگونه مطالب را می خوانید چون درست تمامی کسانی که اینجا مطلب نوشته اند یکجور نوشته اند !و اینقدر افکار نزدیک تعجب دارد!؟:Gig:
مطلب حدیث است و شناخت حدیث و درک و فهم ان !!

با سلام و عرض ادب خدمت رضای گرامی
دوست عزیز تشکر و سپاس ویژه ای خدمت شما دارم
آن هم پاسخگویی بسیار سریع شماست
که همیشه باعث حیرت و تحسین من بوده است

همانطور که فرمودید اسلام در ابداع ختنه دختران نقش نداشته
ولی در هنگام مواجه شدن با این عمل آنرا تحریم هم نکرده
همانطور که تاکید و سفارشی به انجام آن هم نشده
درگذشته ها وگذشتگان خود با اعمال و شرایط زمان و اعتقاداتشان محشورند
آنطور که از فحوای بعضی از احادیث که نقل کردید باور بر آن بوده در منظر گذشته این عمل به قصد افزایش لذت زناشویی بوده
ولی در عمل و با علم امروز با قطع کلیتوریس زنان را در کامجویی از زناشویی محروم می کند و عملا قسمت عمده ای از زنانگی زن را غصب می کنند

ولی از منظر امروز ما انتظار به تحریم آن می رود
به نظر من شما چنانچه مواردی را دال بر تحریم و تقبیح این عمل از منظر علمای اسلام به نمایش می گذاشتید شایسته تر بود

به هر حال بنا به قول جناب غلامعلی نوری عزیز شدت مشارکت شما در مباحث این چنین مشتبه میشود که شما چند نفرید

مصاحبت با شما موجب خوشبختی است

متشکرم

متحیر;109432 نوشت:
با سلام و عرض ادب خدمت رضای گرامی
دوست عزیز تشکر و سپاس ویژه ای خدمت شما دارم
آن هم پاسخگویی بسیار سریع شماست
که همیشه باعث حیرت و تحسین من بوده است

همانطور که فرمودید اسلام در ابداع ختنه دختران نقش نداشته
ولی در هنگام مواجه شدن با این عمل آنرا تحریم هم نکرده
همانطور که تاکید و سفارشی به انجام آن هم نشده
درگذشته ها وگذشتگان خود با اعمال و شرایط زمان و اعتقاداتشان محشورند
آنطور که از فحوای بعضی از احادیث که نقل کردید باور بر آن بوده در منظر گذشته این عمل به قصد افزایش لذت زناشویی بوده
ولی در عمل و با علم امروز با قطع کلیتوریس زنان را در کامجویی از زناشویی محروم می کند و عملا قسمت عمده ای از زنانگی زن را غصب می کنند

ولی از منظر امروز ما انتظار به تحریم آن می رود
به نظر من شما چنانچه مواردی را دال بر تحریم و تقبیح این عمل از منظر علمای اسلام به نمایش می گذاشتید شایسته تر بود

به هر حال بنا به قول جناب غلامعلی نوری عزیز شدت مشارکت شما در مباحث این چنین مشتبه میشود که شما چند نفرید

مصاحبت با شما موجب خوشبختی است

متشکرم

[=Verdana]با سلام
بنده منبع گذاشتم اگر سخنی است بفرماید سراپا گوشیم!!
مطلب درستی و نادرستی حدیث است و درک ان ؟!
بنده اینجا حضور دارم شاید روزی ۶ و v ساعت اگر مشکلی است بفرماید برسی کنیم ؟

درود بر دوستان گرامی

پیش از ورود به بحث اصلی (که قبلاً هم در اسک دین مطرح شده بود ولی لینک آن را نیافتم تا ارجاع دهم!)، ذکر این نکته خالی از فایده نیست که برای اینکه موضوعی مورد قبول اسلام باشد و به تأیید و امضای آن برسد الزاماً نباید توسط اسلام تأسیس شده باشد؛ همانطور که حج و روزه و مانند آن هم پیش از اسلام بوده اند و "ساخته و پرداخته ی اسلام" نیستند.

و امّا بحث ختنه ی دختران؛

از آنچه در این باب به صراحت در روایات صحیحه آمده است بر می آید که این امر از واجبات نیست. در این قسمت، به دو مورد از این روایات اشاره می شود:

«محمد بن يحيى عن أَحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أَبی بصير قال سألت أَبا جعفر (ع) عن الجارية تسبى من أَرض الشرك فتسلم فتطلب لها من يخفضها فلا نقدر على امرأة فقال أمّا السنة في الختان على الرّجال و لیس على النساء» [1]

(محمد بن يحيى از أَحمد بن محمد از ابن محبوب از ابن رئاب از أَبی بصير که گفت: از امام باقر(ع) درباره ی کنیزی که از سرزمین شرک به اسارت گرفته شده و اسلام آورده بود، پرسیدم که در جستجوی کسی بودند که وی را ختنه کنند ولی زنی را نیافتیم. در پاسخ فرمود: سنت ختنه برای مردان است و بر زنان واجب نیست.)

«محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن محمد بن عیسی عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله(ع) قال ختان الغلام من السنة و خفض الجواری لیس من السنة» [2]

(محمد بن یحیی از احمد بن محمد بن عیسی از محمد بن عیسی از عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) که فرمودند: ختنه ی پسر سنت است و ختنه ی دختران سنت نیست.)

شیخ صدوق نیز روایتی مرسل مبنی بر واجب نبودن ختنه برای دختران ذکر می کند:
«و روى غياث بن إبراهیم عن جعفر بن محمد عن أبیه (ع) قال قال علي (ع) لابأس أن لاتختتن المرأة فأما الرجل فلابد منه» [3]
(غیاث بن ابراهیم از امام صادق(ع) روایت کرد، امام باقر(ع) نقل نموده اند که علی(ع) فرمود: ایرادی ندارد که زن ختنه نشود ولی مرد ناگزیر از آن است)

البته روایات، این امر را حرام و ممنوع هم نمی دانند، بلکه در روایتی صحیح از قول پیامبر(ص)، باز هم به صراحت، ختنه ی دختران را حلال می یابیم:

«عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عیسی عن احمد بن محمد بن ابی نصر عن هارون بن الجهم عن محمد بن مسلم عن ابی عبدالله(ع) قال لما هاجرت النساء الی رسول الله(ص) هاجرت فیهن امرأة یقال لها ام حبیب و کانت خافضة تخفض الجواری فلما رآها رسول الله(ص) قال لها یا ام حبیب العمل الذی کان فی یدک هو فی یدک الیوم قالت نعم یا رسول الله الا ان یکون حراماً فتنهانی عنه فقال لا بل حلال فادنی منی حتی اعلمک قالت فدنوت منه فقال یا ام حبیب اذا انت فعلت فلا تنکهی ای لا تستأصلی و اشمی فانه اشرق للوجه و احظی عند الزوج » [4]

(عده ای از اصحاب ما از احمد بن محمد بن عیسی از احمد بن محمد بن ابی نصر از هارون بن الجهم از محمد بن مسلم از امام صادق(ع) که فرمود: زمانی که زنان به دنبال پیامبر(ص) هجرت کردند، در میان ایشان زنی بود که وی را «ام حبیب» می خواندند؛ ختنه کننده ای بود که زنان را ختنه می کرد. هنگامی که رسول خدا او را دید به وی فرمود: ای ام حبیب! هنوز مشغول کاری که در گذشته انجام می دادی هستی؟ پاسخ داد آری ای پیامبر خدا. مگر این که حرام باشد و مرا از آن نهی بفرمایی. پیامبر فرمود: نه، بلکه حلال است؛ نزدیک تر بیا تا به تو آموزش دهم. [ام حبیب] گفت نزدیک تر رفتم. پس پیامبر گفت: ای ام حبیب وقتی این کار را انجام می دهی زیاده روی نکن؛ یعنی تا انتها نبر و اندک بگیر که این عمل چهره را نورانی می کند و برای شوهر لذت بخش تر است)

شاید همین عبارات و یا روایت دیگری قریب به همین مضمون، که به عنوان مؤید روایت قبلی استفاده می شود، موجب شده تا عمده ی علمای سلف، ختنه ی دختران را مستحب بدانند. در روایتی دیگر، که می توان با دید رجالی سخت گیرانه در سند آن ایراد خدشه نمود و آن را ضعیف دانست اما براساس برخی مبانی رجالی موثق خواهد بود، آمده:

«عدة من أصحابنا عن سهل بن زیاد عن علي بن أسباط عن خلف بن حماد عن عمرو بن ثابت عن أبي عبداللَّه (ع) قال كانت امرأة يقال لها أم طيبة تخفض الجواري فدعاها رسول اللَّه (ص) فقال لها يا أم طيبة إذا أنت خفضت امرأة فأشمی و لا تجحفی فإنه أَصفی للون و أحظى عند البعل» [5]
(عده ای از اصحاب ما از سهل بن زیاد از علي بن أسباط از خلف بن حماد از عمرو بن ثابت از امام صادق(ع) که فرمود: زنی به نام ام طیبه دختران را ختنه می کرد. پیامبر او را فراخواند و به او فرمود ای ام طیبه زمانی که زنی را ختنه می کنی اندکی بگیر و تمام آن را بر ندار. این کار رنگ رخسار را صفا می بخشد و برای همسر لذت بخش تر است.)

روایات دیگری نیز در دست است که از آنها برداشت استحباب شده است و بیان همه آنها موجب اطاله ی کلام است. در این جا تنها به دو روایت با سند «موثق» اشاره می شود:
«علي بن إبراهیم عن أبیه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أَبي عبداللَّه (ع) قال خفض الجارية مكرمة و ليست من السنة و لاشيئا واجبا و أي شيء أفضل من المكرمة» [6]
(علی بن ابراهیم از پدرش از هارون بن مسلم از مسعدة بن صدقه از امام صادق(ع) که فرمود: ختنه ی دختران مکرمت است اما از سنت و چیزی واجب نیست. ولی چه چیزی با فضیلت تر از مکرمت است؟)

«قال و حدثني مسعدة بن صدقة قال حدثني جعفر بن محمد أن ثقب أذن الغلام من السنة و ختانه من السنة لسبعة أيام و خفض النساء مكرمة و ليس من السنة و لا شيئا واجبا و أي شي‏ء أفضل من المكرمة» [7]
([عبدالله بن جعفر حمیری] گفت مسعده بن صدقه برایم نقل حدیث کرد از امام صادق(ع) که فرمود: سوراخ کردن گوش پسر و ختنه کردن او تا هفت روز سنت است. ختنه ی دختران مکرمت است، سنت وچیزی واجب نیست. ولی چه چیزی با فضیلت تر از مکرمت است؟)

«مکرمت» خواندن ختنه ی دختران، در نگاه اغلب علما «استحباب» درنظر گرفته شده است.
مؤیدی دیگر، حدیثی ضعیف است از مرحوم کلینی:
«عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعیدعن بعض أصحابه عن عبداللَّه بن سنان عن أبی عبداللَّه (ع) قال الختان في الرجل سنة و مكرمة فی النساء» [8]
(عده ای از اصحاب ما از احمد بن محمد از حسين بن سعید از برخی اصحابش از عبداللَّه بن سنان از امام صادق(ع) که فرمود ختنه ی مرد سنت است و در زن مکرمت)

گروهی از علمای معاصر که در این مورد اظهار نظر کرده اند، ظاهرا این تعابیر را برای برداشت استحباب کافی ندانسته اند و عالمی نظیر مرحوم فضل الله آن را در زمره ی متغیراتی قرار داده اند که با توجه به عرف قابل تغییرند. هرچند ظاهرا دربین علمای معاصر هم هنوز قائلین به استحباب ختنه ی زنان وجود دارند؛ نظیر آیت الله غضنفری خوانساری در هدایةالمقلدین (علی ما نقل) ....

البته فراموش نمی کنیم که حکم استحباب مسأله " ختنه ی دختران" که امروزه از امور اختلافی محسوب می شود، قبلا نزد علمای پیشین به طور اجماعی "مستحب" شناخته می شد و روایات وارد دراین معنا، مستفیض و متواتر دانسته می شد؛ تا آنجا که در جواهر الکلام (31/262) آمده است:

«و أما في الاناث المعبر عنه في كلام الاصحاب ب‍خفض الجواري ف‍مستحب بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، والنصوص مستفيضة فيه أو متواترة،...»

علی ایّ حال، اگر حکم به استحباب هم داده نشود، قطعاً «مباح» خواهد بود؛ چه ما بپسندیم چه نپسندیم.

با سپاس

[1] «الکافی» (6/37) و «تهذيب‏الأحكام» (7 /446)
[2] «الکافی» (6/37)
[3] «من‏لايحضره‏الفقيه» (3/487)
[4] «الكافی» (5/118) و (6/38)، همچنین «تهذيب‏الأحكام» (7/446) و (6/361)
[5] «الكافی» (5/119) و (6/38)، همچنین «تهذیب الأحکام» (6/360)
[6] «الکافی» (6/37) و «تهذيب‏الأحكام» (7/445)
[7] «قرب‏الإسناد» (ص:7)
[8] «الکافی» (6/37)

با سلام و عرض ادب خدمت سیاوش بزرگمهر گرامی

با تشکر ویژه از ورود شما بزرگوار در این بحث

متاسفانه این عمل شنیع و غیر انسانی در اسلام تحریم نشده
ولی امید است با بیداری انسانها و بالا رفتن خواستهای انسانی
با فشار افکار عمومی
این عمل مانند :دخانیات، مواد مخدر، برده داری
رفته رفته و آرام آرام مورد تقبیح جوامع بشری قرار بگیرد
و سپس تحت انزجار عموم مردم
تحریم آن بوسیله علمای اسلام اعلام شود
زمان تحریم اینگونه اعمال شاید به عمر ما نباشد ولی در روند تاریخ حتمی و فریب الوفوع است

متشکرم

با سلام

متاسفانه يك جانبه نظري مشكل ساز شده است باید همه اخبار وشرایط را دید نه یک خبر وقضاوت کرد دربعضی اخبار از شهوت وارضاء زن بعنوان کمال و سعادت برای مرد یاد شده واین امر هم بستگی به حفظ شرایط جسمی وروانی زن دارد . بزبان دیگر اگر در اخبار دقت کنید هنگامیکه پیامبر(ص) به زن ختنه گر میفرمایند از بیخ نگیر ، شايد ناظر به تطهیر پوست زن از وجود زوائد اضافه باشد چون همچنانکه بعضی مردان ختنه شده بدنیا می آیند وپوست اضافه ندارند بعضی بانوان نیز پوست اضافی ندارند ونیازی به ختنه شدن ندارند برعکس بعضی خانمها دارای پوست و زوائد اضافه هستند که اگر بوسیله ختنه کننده ماهر برداشته شود هم به زیبایی و هم به بهداشت زن کمک خواهد کرد.وساير احتمالاتي كه در اين مورد أمده است .

بزبان دیگر جسم و فیزیولوژی ، زنان مناطق حاره با سردسیر متفاوت است و احتمال وجود کلیتوریس بزرگ و... وسایر مسائل مرتبط را باید در نظر داشت.

اما در اخبار نزد شیعه و سنی اخباری صحیح وضعیف آمده که بر استحباب و نه وجوب این امر دلالت دارد :

از عامه :
[ إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي ؛ فإنه أسرى للوجه وأحظى للزوج ] . ( صحيح )

واین رسم از قبل از اسلام وجود داشته مثلا یک فحش عرب ، ای فرزند ختنه کننده زن بوده است !:

أنت ابن مقطعة البظور- وهي شيء في فرج المرأة يقطع عند ختان النساء
قول حمزة رضي الله عنه للمشرك : يا سباع يا ابن أم أنمار مقطعة البظور . رواه البخاري .

وحکم فقهی آن نزد عامه :

وقد ذهب إلى وجوب ختان النساء الشافعية ، والحنابلة في المشهور
من المذهب ، وغيرهم .

وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه ليس واجبا في حق النساء ، وإنما هو سنة ومكرمة في حقهن .

البته بعضی از عامه معتقدند :

ولم يصح في خصوص ختان النساء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما صرح بذلك غير واحد من الحفاظ .

وخلاصة القول: ذهب الشافعية وبعض المالكية بوجوب الختان للرجال والنساء. وذهب مالكوأصحابه إلى أنه سنة للرجال، ومستحب للنساء، وذهب أحمد إلى أنه واجب في حق الرجالوسنة للنساء، وذهب أبو حنيفة إلى أنه سنة، لكن يأثم تاركه … ويتابع ابن القيم " ولايخرج الختان عن كونه واجباً أو سنة مؤكدة، لكنه في حق الرجال آكد لغلظ القلفةووقوعها على الإحليل فيجتمع تحتها ما بقي من البول، ولا تتم الطهارة -المطلوبة فيكل وقت والواجبة في الصلاة- إلا بإزالتها ".

البته بد نیست که توجیه جناب ابن تیمیه را هم ببینیم :

مجموع فتاوى ابنتيمية

جزء 21 - صفحة 114

الطهارة - باب السواك - مسألة : المرأة هل تختتن؟

وسئل عن المرأة هل تختتن أم لا؟

فأجاب: الحمد لله نعم تختتن وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك قال رسول الله للخافضة - وهي الخاتنة - : {أشمي ولا تنهكي فانه أبهى للوجه وأحظى لها عند الزوج } يعني: لا تبالغي في القطع وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة ولهذا يقال في المشاتمة يا بن القلفاء فان القلفاء تتطلع الى الرجال أكثر ولهذا يوجد من الفواحش في نساء التتر (تاتار)ونساء الإفرنج(فرنگ) ما لا يوجد في نساء المسلمين وإذا حصلت المبالغة في الختان ضعفت الشهوة فلا يكمل مقصود الرجل فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال والله أعلم.

که ختنه کردن معتدل را باعث کاهش شهوت زنان حشری و مطلوب مرد دانسته است.

سلام و عرض ادب خدمت خیرالبریه گرامی

خیر البریه;109652 نوشت:
بزبان دیگر جسم و فیزیولوژی ، زنان مناطق حاره با سردسیر متفاوت است و احتمال وجود کلیتوریس بزرگ و... وسایر مسائل مرتبط را باید در نظر داشت.

چنین احتمالی بسیار بعید است
شاید منظور شما به معدود افرادی باشد که در طیف گسترده دو جنسی ها فرار میگیرند
والبته این افراد جزو استثنائات هستند
ولی با توجه به نداشتن ابزار لازم و علم طبابت افراد ختنه کننده و عدم آشنایی ایشان با آناتومی و فیزیولوژی بعید است تمایزی بین این گونه آنومالی ها را بدانند و در آن شرایط خطرناک و خطیر ضجه دختر بی نوا و هراس و حشتناکی که از این مراسم بر جان قربانی حادث می شود و دست وپا زدن های طفل معصوم و زمختی ابزار ختنه کننده مد نظر زیبایی و یا حفظ بهداشت باشد
حتی در عمل ترمیمی افراد دو جنسه و یا معدود زنانی که کلیتوریس بزرگ و مزاحم دارند نیاز به تبحر و تخصص جراح پلاستیک است .بدون وارد آمدن تنگی مجرای پیشابراه و بر هم خوردن آناتومی دستگاه تناسلی زنان اقدام به ترمیم کنند

این مراسم ختنه دختران ریشه در خرافات قرون گذشته دارد
و نیاز مبرم به تحریم صریح و بدون قید وشرط آن از جانب اولیاء دین می باشد
و با این تعابیر شما و یا تفاسیر تغییری در صورت مسئله (عدم حرمت ختنه دختران ) ایجاد نمی کند

متشکرم

وایستا ببینم!
این احادیث با نظر علما تناقض داره!

سجاد;105537 نوشت:
خانم یا آقا بودن جراح تفاوتی در حکم ایجاد نمی کند.

برای توبه و بازگرداندن بکارت از دست رفته ،عمل جراحی حرام است مگر اینکه لزوم داشته باشد؟؟؟
چطور ختنه که حتی میگین مستحب هم نیست،اشکال نداره اما این عمل که لازم تره اشکال داره؟؟؟؟:Gig:

http://www.askdin.com/showthread.php?t=11667
راه های جلوگیری از بارداری با عمل (بستن لوله ها) چون مستلزم لمس نامحرمه اشکال داره!:
http://www.askdin.com/showthread.php?t=319&page=2

حتی گفتن اپیلاسیون تمام بدن بدست زن دیگه اشکال داره!!!
http://www.askdin.com/showthread.php?t=319&page=4

چطور ختنه اشکال ند اره؟؟؟؟
خودتون گفتین سندشون صحیحهمنتقد;109784 نوشت:
وایستا ببینم! این احادیث با نظر علما تناقض داره!

منتقد;109784 نوشت:
برای توبه و بازگرداندن بکارت از دست رفته ،عمل جراحی حرام است

منتقد;109784 نوشت:
راه های جلوگیری از بارداری با عمل (بستن لوله ها) چون مستلزم لمس نامحرمه اشکال داره!:

منتقد;109784 نوشت:
حتی گفتن اپیلاسیون تمام بدن بدست زن دیگه اشکال داره!!!

منتقد;109784 نوشت:
چطور ختنه اشکال ند اره؟؟؟؟خودتون گفتین سندشون صحیحه

با تشکر از سئوال شما سرکار منتقد محترم

تمام موارد بالا صحیح است چون مستلزم نگاه حرام در مورد دختری است که حداقل به سن تمییز رسیده باشد اما اگر سن او کمتر از آن باشد ، ختنه کردن او از این نظر اشکال شرعی ندارد (1)

موفق باشید

پی نوشت:
1. توضیح المسائل مراجع م 2436

نقل قول:
اما اگر سن او کمتر از آن باشد ، ختنه کردن او از این نظر اشکال شرعی ندارد (1)

پس دخترای کوچولو رو ختنه میکردن و پیامبر درباره اونها این احادیثو گفتن؟؟؟
یعنی نتیجه گیری من غلط بوده؟؟:
نقل قول:
میشه گفت اینا برای تحریم ختنه اجباری بوده؟
چون اینجا یه کنیز رو که اختیاری از خودش نداشت، به اجبار میخواستن ختنه کنن بقیه زنها به میل خودشون ختنه میکردن

مگه نگفتن که زنان جاهلیت عرب،این کار رو میکردن و بهش تفاخر میکردن؟؟

مگه نگفتن که زنها میومدن تا ختنه کنن؟
خودشون بزرگ بودن میومدن ختنه بشن ولی دختراشونو هم ختنه میکردن؟؟
لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام که میگفتین این بود؟؟؟

نقل قول:
در روایت دیگری آمده است: «ختنه کردن پسر بچگان سنّت است ولی ختنه کردن دختران سنّت نیست.»
مسعدة بن صدقة از امام صادق (ع) روایت می کند که فرمود: «ختنه کردن زنان پسندیده است ولی جزو سنّت نیست و واجب هم نیست.»

ختنه زنان پسندیده است،اما نگفتن ختنه دختران خوبه.
شاید فقط بعضی چیزاش حرام شده:

نقل قول:
حتی از فرمایش «فلاتنهکی ولا تستأصلی» پیامبر (ص) هم می توان تحریم شرعی ختنه را فهمید.
چرا که اصولی ها معتقدند ظاهر نهی همان حرمت است.
مگر اینکه دلیلی بر عدم آن وجود داشته باشد.
این علاوه بر ضرر زن به نفس است که بدون نیاز به متن خاص، تمام ضررها در زمره آن قرار می گیرند.

[=arial][=&quot]سلام[/][/]
[=arial][=&quot]
[/]
[/]
[=arial][=&quot]چند نکته برای روشن تر شدن بحث:[/][/]

[=arial][=&quot]
[/]
[/]
[=arial][=&quot]اولاً "ختنه زنان"، دست کم "مباح" است و قطعاً حرام نیست؛ لذا عنوان بحث اشکال دارد.[/][/]

[=arial][=&quot]
[/]
[/]
[=arial][=&quot]ثانیاً اگر جاودانگی احکام اسلام را بپذیریم نمی توان و نباید منتظر اعلام "تحریم" حکمی از احکام مباح شرعی توسط علما باشیم؛ چون ایشان چنین اجازه ای ندارند. این امور سلیقه ای نیستند و عامل تعیین کننده، نوع نگرش اصولی و رجالی علما در استنباط حکم است. دقت کنیم که تفاوتی عظیم است بین "حرام اعلام کردن موضوعی که شارع آن را حرام نمی داند" با اینکه حکمی از احکام به واسطه ی ضرورت، به حکم ثانوی موقتاً (مادام الضرورة) تغییر کند یا برای جلوگیری از تفویت مصلحتی اجتماعی موقتاً (مادام المصلحة) تعطیل شود. (به همین دلیل هم کسی نمی تواند ادعا کند برده داری در چارچوب احکام اسلام، امروز "حرام" است.)[/][/]

[=arial][=&quot]
[/]
[/]
[=arial][=&quot]ثالثاً با احترام کامل نسبت مرحوم فضل الله و نظر بلند ایشان، و با پذیرش این امر که "نهی ظهور در حرمت دارد" نمی توان از "[/][=&quot]فلا تنهکی ای لا تستأصلی[/][=&quot]" حرمت کل ختنه دختران را نتیجه گرفت چرا که نهی موجود در کلام رسول(ص) راجع است به کیفیت انجام ختنه (زیاده روی نکردن در بریدن) نه خود ختنه کردن. بنابراین آنچه برمبنای ظهور نهی در حرمت می تواند حرام دانسته شود زیاده روی در بریدن هنگام ختنه ی دختران است، نه نفس ختنه ی ایشان. ضمن اینکه در همین حدیث، پیامبردر پاسخ به سوال در مورد حرام بودن یا نبودن این کار صراحتاً به حلال بودن آن حکم فرموده اند "[/][=&quot]... الا ان یکون حراماً فتنهانی عنه فقال لا بل حلال [/][=&quot]" و بدون آنکه از این کار نهی کرده باشند در باب چگونگی انجام صحیح آن توضیح می دهند.[/][/]

[=arial][=&quot]
[/]
[/]
[=arial][=&quot]رابعاً نظر سرکار منتقد مبنی بر تفاوت حکم در "زن" با "دختر" قابل قبول به نظر نمی رسد. چرا که در این صورت باید بگوییم چون در حدیث آمده است "[/][=&quot]أمّا السنة في الختان على الرّجال و لیس على النساء[/][=&quot]" پس آنچه لازم است، ختنه ی مرد است و نه پسربچه!! ضمن اینکه آنچه در حدیث صحیح قبلی در مورد حلال بودن ختنه گذشت (با لحاظ کردن نکته ی سرکار منتقد) مربوط به ختنه ی دختران (خفض الجواری) بود نه زنان (خفض النساء). همچنین در موثقه ی علی بن ابراهیم هم "[/][=&quot]خفض الجارية مكرمة" (و نه خفض النساء) آمده است. بحث در این مورد بیش از این مجال می طلبد.[/][/]

[=arial][=&quot]
[/]
[/]
[=arial][=&quot]خامساً همانطور که قبلاً عرض شد، نمی توان در مورد مستحب بودن یا نبودن آن حکم قطعی صادر کرد چرا که تا پیش از این، نزد علمای شیعه (به ادعای جواهرالکلام) اجماعاً و بلاخلاف حکم "استحباب" داشته است. امروز هم بعض علما همچنان قائل به استحباب هستند، و نظر امثال مرحوم فضل الله نظر غالب نیست. [/][/]

[=arial][=&quot]
[/]
[/]
[=arial][=&quot]در اینجا بد نیست به مسأله 682 از رساله احکام بانوان، اثر آیت الله مکارم شیرازی بپردازیم:[/][/]

[=arial][=&quot]
[/]
[/]
[=arial][=&quot]«سؤال 682:[/][=&quot]حکم اسلام در مورد ختنه دختران چیست؟ و مراد از ختنه دختران چه مى باشد؟[/][/]


[=arial][=&quot]جواب[/][=&quot] :[/][=&quot]آنچه از منابع فقه و حدیث شیعه و اهل سنّت در مورد ختنه دختران و زنان استفاده مى شود، این امور است[/][=&quot]: [/][/]

[=arial][=&quot]1-[/][=&quot]ختنه کردن دختران و زنان نزد علماى شیعه به اجماع و اتّفاق واجب نیست; ولى حکم به استحباب آن کرده اند.[/][/]

[=arial][=&quot]2-[/][=&quot]مشهور نزد علماى اهل سنّت نیز عدم وجوب است و «ابن قدامه» در «مغنى» تصریح کرده که نظر اکثر اهل علم عدم وجوب است.[/][/]

[=arial][=&quot]3-[/][=&quot]در روایات شیعه تصریح به عدم وجوب شده است، مرحوم صاحب وسائل احادیث متعدّدى در این زمینه دارد، از جمله در خبر ابو بصیر از امام باقر[/][=&quot]([/][=&quot]علیه السلام[/][=&quot])[/][=&quot]نقل شده که فرمود: «امّا السنة فالختان على الرجال و لیس على النساء» و در همان باب روایات دیگرى نیز نقل مى کند؛ در کتب حدیث عامّه، در مُسند احمد حنبل، نیز عدم وجوب آن در مورد زنان، از پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) نقل شده است.[/][/]

[=arial][=&quot]4-[/][=&quot]در مورد طریقه آن در روایات تصریح شده که آن عضو مخصوص از ریشه برداشته نشود؛ بلکه تنها قسمت بالاى آن برداشته شود؛ توضیح این که در بالاى فرج قطعه گوشت کوچکى وجود دارد که ختنه مربوط به آن است[/][=&quot].[/][=&quot]»[/][/]

[=arial][=&quot]
[/]
[/]
[=arial][=&quot]با سپاس[/][/]

سلام و عرض ادب خدمت دوستان گرامی

هدف عمده این پست اعلام دو تشکر و سپاس از روشنگری اساتید محترم
جناب سجاد است که ایشان بدون اعمال نظر شخصی نظر فقهی دین را نسبت به این معضل اعلام کردند .خلاصه، ساده و صریح :

سجاد;109809 نوشت:
تمام موارد بالا صحیح است
چون مستلزم نگاه حرام در مورد دختری است که حداقل به سن تمییز رسیده باشد اما اگر سن او کمتر از آن باشد ، ختنه کردن او از این نظر اشکال شرعی ندارد (1)
موفق باشید
پی نوشت: 1. توضیح المسائل مراجع م 2436

جناب سیاوش بزرگمهر بزرگوار
که انتظار بی جای مرا از انتظار در تحریم چنین احکامی برده داری، ختنه دختران و .... چند باره یادآور شدند.
که ذاتا دین عاجز از اعلام چنین تحریم هایی است
و اینکه بعضی از روشنفکران حال با چه نیتی تفسیرها و تعبیرهایی افاقه می کنند.یا با چه مجوزی افاضاتی میفرمایند.! بماند.

و اما بحث اصلی اینجانب از ورود به بحث در مورد عنوان اشتباه و غلط انداز تاپیک با جناب رضای محترم قوت بیشتری گرفت

از اینکه بگذریم
به طور کلی برای اینکه مردان بدانند این عمل در واقع چه بر سر زنان می آورد
و چه ظلم بزرگی واقع می شود
کلیتوریس:
که اشاره به قطع کل آن در عمل زمخت و مرسوم توسط افراد انجام میشود
و یا قطع ظریف زائده کوچک رأس آن که شاید از بعضی از احادیث استنباط می شود(به نظر من چنین دقتی با توجه به شرایط زمانه آن دوران و نداشتن ابزار جراحی میکروسکوپی و کوچکی عضو و کم بودن سن دختر بیچاره و بالتبع جثه نحیف ایشان بسیار بعید و غیر عملی است)
کلیتوریس منشاء آلت جنسی مردان است که در دوران جنینی با رشد خود در مردان بواسطه ترشح هورمون جنسی مردان بارزنر از زنان میشود ( در دوران جنینی با اختلال در ترشح هورمون فوق کلیوی این عضو به اشتباه در دختران بزرگ میشود و باعث تولد دختران با ظاهر کاملا پسرانه میشود)
ولی در زنان با وجود خردی و کوچکی از لحاظ اندازه همان نقش را در تولید احساس کامجویی از زناشویی را در مردان دارد
یعنی قطع کلی آن مشابه قطع کلی آلت مردانه و قطع رأس آن مشابه قطع گلانس آلت مردانه( که بیشترین نقش در احساس زناشویی را دارد)
پس سوای مشابهت نام ختنه هیچ شباهت در عمل و کارکرد عمل ختنه بین پسران و دختران وجود ندارد
توضیحات بیشتر در کتابهای تخصصی بیشتر و بهتر موجود است

ولی سوای ختنه اعمال شنیع تری زائد بر ختنه بر سر قربانی می آورند و آن قطع لب مینور که آن هم نقش مؤثری در احساس زناشویی دارد و همچنین دوختن لب میجور به قصد حفظ بکارت دختران رایج است

متشکرم

ختنه زنان چه عوارض و خطراتى را به دنبال دارد؟
۱- این عمل در بیش از ۳۰ کشور جهان انجام مى شود و در ۷۰ تا ۸۰ درصد موارد با وسایل آلوده و غیربهداشتى بدون استفاده از هیچ داروى موضعى انجام مى شود در نتیجه خطر مرگ و شوک وجود دارد .
۲- خونریزى هاى شدید و گاهى غیر قابل کنترل که منجر به مرگ مى شود
۳- عفونت هاى موضعى و عمومى بدن که اغلب به درمان هاى پزشکى احتیاج دارند
۴- درگیرى ها و بیمارى هاى روانى حاصل از این امر

۵- ایجاد جوش گاه (اسکار) در قسمت بریدگى ها با طول و گستردگى زیاد
۶- عفونت هاى حاد و مزمن دستگاه تناسلى و ادرارى
۷- احساس درد هاى غیرقابل تحمل در صورت قادر بودن به رابطه جنسى
۸- مشکلات نازایى، خطرات و مشکلات ناشى از حاملگى و به خصوص زمان زایمان

این عمل از طریق روش هاى مختلفى انجام مى شود. با توجه به نوع انجام این عمل شدت عوارض متفاوت است. وحشیانه ترین روش در کشور هاى سومالى، سودان و همچنین اتیوپى به کار مى رود .
۵/۷۸ درصد زنان در کشور هاى مذکور به علت برش هاى طولانى و عمیق و جوش گاه هاى (اسکار هاى) زخمى حتى قادر به رابطه جنسى با شوهران خود نیستند و تا پایان عمر رابطه جنسى ندارند و یا در صورت انجام این امر و حامله شدن قادر به زایمان طبیعى نخواهند بود .
در این صورت زایمان آنها با جراحى انجام شده و یا در نقاط دورافتاده به علت خطرات ناشى از زایمان طبیعى خود و نوزادانشان فوت مى کنند .


به گزارش ایونا ، آمار مرگ ومیر این زنان و نوزادان آنها نزدیک به یک میلیون در سال تخمین زده شده است .

لاضرر و لا ضرار فی الاسلام؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

در مقام مقایسه ختنه پسران با ختنه دختران چه ارجحیت هایى دارد؟
ختنه پسران در تمام ملل مسلمان و نیز بین یهودیان رایج است .
به گزارش ایونا ، براساس آمار هاى اخیر در ده سال گذشته مسیحیان نیز با ختنه پسران خود موافقت کرده و اقدام به انجام این عمل مى کنند .
از جمله مزایاى ختنه پسران بنابر تحقیقات علمى مى توان به این ها اشاره کرد:
۱- پسران ختنه شده از بهداشت بالاترى برخوردارند .
۲- از عفونت هاى ادرارى و کلیوى پیشگیرى مى کند .

۳- از بیمار هاى مقاربتى و احتمالاً سرایت فورى hiv جلوگیرى مى کند .
۴- سرطان دستگاه تناسلى در مردان ختنه شده کمتر از سرطان در مردان بدون ختنه است .

۵- زنانى که شوهرانشان ختنه شده اند کمتر در معرض ابتلا به سرطان دهانه رحم هستند .
۶- لذت بردن بیشتر از رابطه جنسى .

در کشور آمریکا که یک کشور مسیحى است در هر بیست و شش ثانیه یک نوزاد پسر اعم از مسیحى، یهودى و مسلمان ختنه مى شوند .
آخرین آمار سالیانه نشان داده است در سال گذشته در آمریکا تعداد یک میلیون و دویست و پنجاه هزار نوزاد پسر ختنه شده اند که ۷۴ درصد توسط متخصصین زنان و زایمان انجام شده است .
طبق آمار ها در کانادا حداقل بیست درصد و در استرالیا پانزده درصد از نوزادان پسر ختنه مى شوند .
ختنه زنان از طرف سازمان ملل و سازمان جهانى بهداشت و طبق قوانین تمام کشور هاى اروپایى، آمریکایى و اغلب کشور هاى آسیایى غیرقانونى است.
در این کشور ها افرادى که به این کار مبادرت مى ورزند توسط دولت مورد تعقیب قرار مى گیرند .
به گزارش ایونا ، تجربه نشان داده است هرگز شخصى یا اشخاصى که در این کشور ها به این کار دست مى زنند مورد تعقیب قانونى قرار نگرفته اند .
محققان سازمان جهانى بهداشت در معنى لغاتى نظیر ختنه دختران یا قطع عضو در دختران فرقى نمى گذارند و آن را یک عمل با دو معنى مشابه تلقى مى کنند و این عمل را از جمله سنت هاى بسیار عقب ا فتاده و خطرناک مى دانند .

نقل قول:
ختنه کردن دختران با عرض سلام وخسته نباشید . چرا ختنه دختران که در بعضی مناطق ایران رایج است را مراجع با دادن فتوا جلوگیری نمیکنند.
ما فتوا بر منع آن داده ایم.
2- علت ختنه کودکان
چرا کودکان را بعد از زمان پیامبر ختنه کردند و این امر خداوند است .مگر در چیزی که خداوند آفریده ایرادی هست. پیامبران قبلی که ختنه نمیشدند؟
اولا در شرایع سابق نیز ختنه بوده است و ثانیا خداوند این عضو را آفریده که در دوران جنینی آن قسمت از جنین را حفظ کند و پس از تولد عضو زایدی محسوب می شود مانند بند ناف بچه که پس از تولد بریده می شود.سوالات فقهی از دفتر آیت الله مکارم

http://www.makaremshirazi.org/persian/estefta/index-1390-1-7.php?mit=659


موضوع قفل شده است