حربه تحریم را باید از دشمن گرفت

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
حربه تحریم را باید از دشمن گرفت

[="Arial"][="Green"]رهبر انقلاب در دیدار مردم قم:
باید حربه تحریم را از دست دشمن بگیرید

من بارها این را عرض کردم در جلسات عمومى و همچنین در جلسات خصوصى با مسئولین دولتى، نگاهشان به دست بیگانه نباشد. بله، امروز دشمنان براى ملّت ایران با تحریم مشکل درست کردند؛ خب، حالا اگر آمدند شرط برداشتن تحریم را یک چیزى قرار دادند که شما غیرتت نمیگنجد که آن را انجام بدهى؛ چه کار میکنید؟

شرط میگذارند دست از اسلام بردارید، دست از استقلال بردارید... شما چه کار میکنید؟ قطعاً قبول نمیکنید. یقیناً هیچ مسئولى در کشور قبول نمیکند که شرط برداشتن تحریمها، مثلاً فلان مسئله‌ى اساسى و فلان مسئله‌ى آرمانى باشد...

خب، هیچ مسئولى معلوم است که راضى نیست و موافق نیست که در مقابل دشمنان کوتاه بیاید و براى اینکه مثلاً تحریمها برداشته بشود یا کم بشود، از آرمانها دست بردارند؛ خیلى خب، حالا که این‌جور است، پس شما بیایید کارى کنید که کشور در مقابل تحریمها مصونیّت پیدا کند...

۱۳۹۳/۱۰/۱۷
بیانات در دیدار مردم قم منتشر شد | بیانات در دیدار مردم قم

[/][/]

برچسب: