حرام بودن شراب

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
حرام بودن شراب

در روايات نيز بر پليدي شراب تاكيد فراوان شده و شراب كليد تمام معصيت ها و منشا تمام گناهان معرفي گرديده است.

← حرمت شراب در کلام رسول اکرم
رسول خدا در ارتباط با شراب ده نفر را لعن كرد
: كسي كه درخت خرما يا انگور را براي توليد خرما و انگور براي توليد شراب مي كارد؛
آن كه باغباني آن ها را مي كند
(با اينكه مي داند براي چه كاشته شده اند)؛
آن كه عصاره انگور يا خرما را براي تهيه شراب مي گيرد؛
آن
كه شراب مي نوشد؛
آن كه ساقی مي شود؛
آن كه بار شراب حمل مي كند ،
آن كه تجارت شراب مي كند؛
آن كه شراب مي فروشد؛
آن كه مي خرد،
آن كه قيمت و پول شراب را مي خورد.

← از کلام امام صادق(ع)
امام صادق (ع) فرمود
: خمر و شراب از ازل حرام بود و همه پیامبران در شریعت شان به هنگام كامل شدن، حرمت شراب هم بود.

برچسب: