حجاب فاطمه زهرا (س)

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
حجاب فاطمه زهرا (س)

حجاب فاطمه زهرا (س) چگونه بود؟

پاسخ از:: آيت الله مكارم شيراز ى
چادر به صورتى كه در ميان ايرانيان معمول است- چادر بلند كه تا پايين پا مى‏رسد- در ميان جامعه عرب‏ها معمول نبوده، ولى چيزى شبيه نيمه چادر رايج بود كه ظاهراً منظور از «جلباب» هم كه در آيات قرآن آمده، اشاره به همين است. چيزى نه مثل مقنعه و روسرى كوتاه و نه مثل چادر ما خيلى بلند اين چادر شايد تا كمر و كمى پايين‏تر مى‏رسيده است و آن بزرگواران از آن استفاده مى‏كردند. عرب‏ها چيزى داشتند به نام «درع» كه پيراهن وسيع است و «ملحفه» كه همان چادر بوده است و مقنعه.

از روايات استفاده مى‏شود اين بزرگواران هر سه پوشش فوق را داشتند. مقنعه را سر مى‏كردند و درع هم پيراهن وسيع بوده كه تا پشت پا مى‏رسيده و آستين‏هايش بلند و گشاد بوده و ملحفه آن چادرى بوده كه به خودشان مى‏پيچند. در آداب نماز گزار هم آمده كه زن در موقع نماز اگر بخواهد حجاب كاملى داشته باشد، از مقنعه و درع و ملحفه استفاده كند.

به نقل از پرسمان

موضوع قفل شده است