حافظ از دیدگاه بزرگان

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
حافظ از دیدگاه بزرگان

[=arial,helvetica,sans-serif]حافظ[/]

[=arial,helvetica,sans-serif]
[/]

[=arial,helvetica,sans-serif]حافظ رفیق تنهایی مردم فارسی زبان وهمدم شبهای بلند زمستان ایرانی هاست بزرگ مردی که هیچ کس را دست خالی نمیگذارد از لات های خیابانی گرفته تا عالمان دینی از ادیبان بلند مرتبه گرفته تا مردم بیسواد کوچه بازاری از عاشقان دنیایی گرفته تا عارفان اللهی همه از خوان گسترده شعر لسان الغیب نسیبی دارند و حتی شعر حافظ را نشانه و ضمان انجام کار خود میدانند و به ان تفال میزنند[/]
[=arial,helvetica,sans-serif] در این جا سخن بعضی از بزرگان را جمع گردیده تا عظمت حافظ بیش از پیش مشخص شود [/]

[ATTACH]4366[/ATTACH]

[=arial,helvetica,sans-serif]آیت الله خامنه ای[/]


[=arial,helvetica,sans-serif] حافظ شاعر همه قرنها و قشرهاست ما حافظ را فقط بعنوان یک حافظه تاریخی ارج نمینهیم بلکه حافظ حامل یک پیام و فرهنگ است. بدون شک حافظ درخشانترین ستاره فرهنگ فارسی_شعر فارسی_ در طول این چندین قرن تا امروز است.[/]
[ATTACH]4366[/ATTACH]

[=arial,helvetica,sans-serif]علامه طباطبایی [/]


[=arial,helvetica,sans-serif] گفتار خواجه بر طبق حال است ای کاش کسی میتوانست غزلیات او را بر طبق حالات سلوکی تنظیم کند
چه کسی میتواند غزلیات حافظ را شرح کند؟ یا بعبارتی تنها کسی میتواند شعر حافظ را بفهمد که خود به درجات حافظ رسیده باشد
هیچگاه علامه طباطبایی کسی را در کمال شعر و عرفان هم ردیف حافظ نمیدانست.[/]

[ATTACH]4366[/ATTACH]

[=arial,helvetica,sans-serif]استاد شهید مطهری
[/]


[=arial,helvetica,sans-serif] حافظ گلی از بوستان معارف اسلامی و اشعار او در اوج عرفان است. در محافل الهی و روحانی دیوان حافظ سوم قران و صحیفه سجادیه است . حافظ توانسته چنین اثر جاودانی خلق کند که بعد از هفتصد سال اشکها را در خلوتهای شبانه جاریی کند
اشعار حافظ در اوج عرفان است و کمتر کسی قادر است لطائف عرفانی او را درک کند . همه عرفایی که بعد از او امده اند اعتراف دارند که اومقامات عالیه عرفانی را عملا طی کرده است.[/]

[ATTACH]4366[/ATTACH]

[=arial,helvetica,sans-serif]شیخ جعفر اقای مجتهدی

خواجه شیراز از محارم درگاه است ما را در مسیر سلوک از هیچ کوچه و پس کوچه ای نبردند جز انکه جای پای لسان الغیب را انجا دیده ایم. شعر حافظ حکم ایینه ای را دارد که صورت باطنی هر کس در ان نقش میبندد.[/]


[ATTACH]4366[/ATTACH]

[=arial,helvetica,sans-serif]شیخ رجبعلی خیاط

حافظ از جنبه معنوی واقعا فرو گذار و کوتاهی نکرده وانچه لازمه ی بیان حقایق معنوی و ذوقیات عرفانی بوده در شعر او هست . حافظ از اولیای خداست و جایگاه او در برزخ رفیع است[/]
[=arial,helvetica,sans-serif] شیخ رجبعلی خیاط هر گاه اشعار حافظ خوانده میشد میگریست.[/]
[ATTACH]4366[/ATTACH]

[=arial,helvetica,sans-serif]ایت الله العظمی اراکی

[/]

[=arial,helvetica,sans-serif] ایشان گاهی از بستگان خود میخواست اشعاری از حافظ را مانند (( سالها دل طلب جام جم از ما میکرد)) برایشان بخوانند . ایشان خود نیز تعدادی از اشعار را زیاد میخواندند و گریه میکردند .[/]
[=arial,helvetica,sans-serif]
[/]

[=arial,helvetica,sans-serif]افراد دیگری نیز چون گوته و ملا هادی سبزواری و بها الدین خرمشاهی و سید جعفر شهیدی و استاد حسن زاده املی و مرحوم کاشانی و شهریار و .... حافظ را در اثار خود بسیار ستوده اند.[/][=arial,helvetica,sans-serif]

[/]


[=arial,helvetica,sans-serif]
[/]