حاج منصور ارضی ۩۩۩ مرثیه و مداحی فاطمیه اسفند 92 و بهار 93

تب‌های اولیه

27 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
حاج منصور ارضی ۩۩۩ مرثیه و مداحی فاطمیه اسفند 92 و بهار 93

مراسم فاطمیه اسفند 1392 و فروردین 1393

با مداحی حاج منصور ارضیمنبع صوت ها

مراسم عزاداری دهه اول فاطمیه ۱۳۹۳ در مسجد ارک و حسینیه صنف لباس فروشان تهران


روز اول فاطمیه ۹۳- صنفشب اول فاطمیه ۹۳- مسجد ارکشب دوم فاطمیه ۹۳- مسجد ارکشب سوم فاطمیه ۹۳- مسجد ارک
مراسم کامل - حاج منصور ارضی و حاج ابوالفضل بختیاری

شب چهارم فاطمیه ۹۳- مسجد ارک


شب پنجم فاطمیه ۹۳- مسجد ارک


روز پنجم فاطمیه ۹۳- صنف

روز ششم فاطمیه ۹۳- صنفمراسم عزاداری دهه دوم فاطمیه ۱۳۹۳ در حسینیه صنف لباس فروشان تهران


روز اول
حاج منصور ارضی-مگر میشود هر دلی (مناجات)
حاج منصور ارضی-آتش و این همه اسرار (روضه)

روز دوم
حاج منصور ارضی-عیدی رسیده است که در آن (روضه)
حاج منصور ارضی-مثل هر روز مادرم برخواست (روضه)

روز سوم
حاج منصور ارضی-روضه حضرت زهرا (س)
حاج منصور ارضی-وقتی که حرف از زینت (روضه)
حاج منصور ارضی-یک بار دیگر مستجابم کردی آقا (روضه)

روز چهارم

حاج منصور ارضی-نکند فرصت دیدار به پایان برسد (روضه)
حاج منصور ارضی-دارم عذاب می کشم (روضه)

روز پنجم

حاج منصور ارضی-در وادی فراق تو ما جا گرفته ایم (روضه)
حاج منصور ارضی-آبروان تو مرا سمت مصلی میکشد (روضه)فاطمیه اول اسفند 1392

صنف

روز اول

روضه روز اول فاطمیه
آتش بلند بود که...

فاطمیه اول اسفند 1392

مسجد ارک

شب اول

روضه: اکثرا ظاهرا در کسوت...

حاج منصور ارضی

فاطمیه اول اسفند 1392

مسجد ارک

شب اول

زمینه: آسمون دل خونه ای وای ای وای

حاج حسین سازور

فاطمیه اول اسفند 1392

مسجد ارک

شب دوم

روضه: مستیم و در این مستی

حاج سعید حدادیان

فاطمیه اول اسفند 1392

مسجد ارک

شب دوم

روضه ی حضرت زهرا سلام الله علیها

حاج منصور ارضی

فاطمیه اول اسفند 1392

مسجد ارک

شب دوم

شور: صلی الله علیک

سید مجید بنی فاطمه

فاطمیه اول اسفند 1392

مسجد ارک

شب سوم

کامل

حاج منصور ارضی و ابوالفضل بختیاری

فاطمیه اول اسفند 1392

مسجد ارک

شب چهارم

روضه: همین که دست به معجر گرفت

حاج منصور ارضی

فاطمیه اول اسفند 1392

مسجد ارک

شب چهارم

سینه زنی: می چکه نم نم بارون

حاج ابوالفضل بختیاری


فاطمیه اول اسفند 1392

مسجد ارک

شب پنجم

روضه

مهر زهرا چیست مهر مادری

حاج منصور ارضی


فاطمیه اول اسفند 1392

مسجد ارک

شب پنجم

سینه زنی

ای وای از غم علی

حاج ابوالفضل بختیاریفاطمیه اول اسفند 1392

صنف

روز پنجم

روضه

بمان عزیز دلم همسرم

حاج منصور ارضی
فاطمیه اول اسفند 1392

صنف

روز ششم

روضه

سرّ پروردگار یا زهرا

حاج منصور ارضی

فاطمیه اول اسفند 1392

صنف

روز ششم

روضه

روضه حضرت زهرا سلام الله علیها

حاج منصور ارضی


فاطمیه دوم فروردین 1393

حسینیه صنف لباس فروشان

روز اول

مناجات

مگر میشود هر دلی

حاج منصور ارضی


فاطمیه دوم فروردین 1393

حسینیه صنف لباس فروشان

روز اول

روضه

آتش و این همه اسرار

حاج منصور ارضیفاطمیه دوم فروردین 1393

حسینیه صنف لباس فروشان

روز دوم

روضه

عیدی رسیده است که در آن

حاج منصور ارضی
فاطمیه دوم فروردین 1393

حسینیه صنف لباس فروشان

روز دوم

روضه

مثل هر روز مادرم برخاست

حاج منصور ارضی

فاطمیه دوم فروردین 1393

حسینیه صنف لباس فروشان

روز سوم

روضه

روضه حضرت زهرا سلام الله علیها

حاج منصور ارضی


فاطمیه دوم فروردین 1393

حسینیه صنف لباس فروشان

روز سوم

روضه

وقتی که حرف از زینت

حاج منصور ارضی
فاطمیه دوم فروردین 1393

حسینیه صنف لباس فروشان

روز سوم

روضه

یک بار دیگر مستجابم کردی آقا

حاج منصور ارضی


فاطمیه دوم فروردین 1393

حسینیه صنف لباس فروشان

روز چهارم

روضه

نکند فرصت دیدار به پایان برسد

حاج منصور ارضیفاطمیه دوم فروردین 1393

حسینیه صنف لباس فروشان

روز چهارم

روضه

دارم عذاب میکشم

حاج منصور ارضی
فاطمیه دوم فروردین 1393

حسینیه صنف لباس فروشان

روز پنجم

روضه

در وادی فراق تو ما جا گرفته ایم

حاج منصور ارضی

فاطمیه دوم فروردین 1393

حسینیه صنف لباس فروشان

روز پنجم

روضه

ابروان تو مرا سمت مصلا می کشد

حاج منصور ارضی