:: جوملا :: آموزش و افزونه های جوملای فارسی

تب‌های اولیه

31 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

طرح بندی بلاگ صفحه اول :
این طرح بندی جهت نمایش تمام مطالبی که برای صفحه اول منتشر شده اند به صورت بلاگ میباشد . یک طرح بلاگ در جوملا دارای 3 محدوده میباشد . مطالب بند (Leading Area) ، مختصر (Intro Area) ، و مجموعه لینکها


مطالب در محدوده مطالب بند همواره به صورت یک ستونی و با عرض کامل نمایش داده میشود . مطالب در قسمت محدوده مختصر همواره در 2 یا 3 و تعداد بیشتری ستون بسته به نوع تنظیمات شما برای تعداد ستون ها نمایش داده میشود. پارامترهای زیر نمایانگر نحوه کنترل تعداد نمایش ستون های مطلب در محدوده میباشد . اگر در یک مطلب از دکمه مطالب بیشتر یا شکست در مطالب استفاده شده باشد در محدوده مختصر تنها متن قبل از شکست یا دکمه به نمایش درمیاید و در ادامه دکمه نیز به نمایش در خواهد آمد .
پارامترهای اصلی :
طرح بندی بلاگ صفحه اول دارای پارامترهای اصلی به شرح شکل زیر میباشد
# مطالب بند : تعداد مطالب که با عرض کامل در صفحه این طرح بندی به نمایش درخواهد آمد . عدد صفر به معنای این است که هیچ مطلب با عرض کامل به نمایش در نیاید . اگر یک در یک مطلب از دکمه مطالب بیشتر استفاده شده باشذ متن قبل از دکمه همراه با خود دکمه با عرض کامل به نمایش در خواهد امد
# مختصر: مشخص کننده تعداد مطلب پس از مطلبی لست که در قسمت مطالب بند به نمایش در میاید . این مطالب تحت تعداد ستون هایی که شما در قسمت بعدی مشخص مینمایید به نمایش در میایند اگر یک در یک مطلب از دکمه مطالب بیشتر استفاده شده باشد متن قبل از دکمه همراه با خود دکمه به نمایش در خواهد امد
ستون ها : تعداد ستون هایی است که برای محدوده مختصر استفاده میشود . معمولا برای نمایش مطالب در محدوده مختصر از 2 یا 3 ستون استفاده میشود اما اگر شما این عدد را 1 انتخاب نمایید همانند آن است که یک مطالب را باعرض کامل همانند محمدوده مطالب بند به نمایش در بیارید
# لینک ها : شماره تعداد لینکهایی است که برای نمایش مطالب بیشتر مشخص مینمایید به عنوان مثال اگر مطالب شما بیشتر از آن باشد که بتوانبد آن را در یک صفحه به نمایش بگذارید با مشخص نمودن تعداد لینکها تعداد لیک مطالب بیشتر را در صفحه به نمایش میگذارید
پارامتر های تجهیزات :
طرح بندی بلاگ صفحه اول دارای پارامترهایی پیشرفته تر برای تنظیمات احتمالی به شرح تصویر زیر میباشند

ترتیب مجموعه :ترتیب مجموعه ها در این طرح بندی به شرح زیر است .


ترتیب اولیه: نمایانگر ترتیب نمایش مطالب در در مجموعه است . تصویر زیر گزینه های در دسترسی را به نمایش میگذارد .
در نظر داشته باشید که انتخاب پیش فرض به معنای آن است که اخرین افزوده شده ها در اول نشان دهد

چینش چند ستونه :
در طرح بلاگ صفحه اول شما این امکان را دارید تا بتوانید نحوه قرار گیری مطالب را در محدوه مختصر مشخص نمایید برای این منظور در جوملا 2 گزینه وجود دارد .
پایین : منظور از پایین آن است که مطالب در ستون اول چیده شده و سپس ستون دوم را پر نماید همانند جدول زیر

مطلب 1
ادامه ستون مطلب 1
مطلب 2
مطلب 4
مطلب 3
مطلب 5

سراسری:
منظور از سراسر ی آن است که مطالب در ریف های ستون چیده میشود همانند جدول زیر:
مطلب 1
ادامه مطلب 1
مطلب 2
مطلب 3
مطلب 4
مطلب 5

صفحه بندی :
در مورد پنهان یا آشکار نمودن امکانات صفحه بندی میباشد . این گزینه لینکهایی را در پایین صفحه بوجود میاورد که به کاربر این امکان را میدهد تا به مطالب بیشتر دسترسی داشته باشد . این گزینه زمانی نیاز میشود که مطالب از یک صفحه بیشتر باشد . به مثالی که ما برای شما آورده ایم توجه فرمایید

گزینه هایی که برای انتخاب صفحه بندی وجود دارند عبارتند از :

 • خودکار : در صورتی که صفحه بندی (فلش های قبلی و بعدی ) نیاز باشد آن را به نمایش میکذارد
 • نمایش : نمایش فهرست صفحه بندی در صورتی که نیاز باشد
 • پنهان : به هیچ عنوان صفحه بندی را نشان نمیدهد . توجه داشته باشید در صورتی که این گزینه روی پنهان قرار داشته باشد حتی اگر مطالب از یک صفحه بیشتر باشد نیز صفحه بندی نمایش داده نمیشود .
نتایج صفحه بندی :
دارای دو گزینه میباشد. پنهان و آشکار . در صورتی که شما این گزینه را روی نمایش قرار دهیدصفحه ای کار بر در آن قرار دارد به نمایش در میاید مانند صفحه 2 از 5
نمایش لیک خبر :
پنهان و یا نمایش دادن لینک خبر خوان
[h=2]طرح بندی بلاگ بخش[/h] [h=2]جهت نمایش مطالب یک بخش به صورت بلاگ بکار میرود.[/h] یک طرح بلاگ در جوملا دارای 3 محدوده میباشد . مطالب بند (Leading Area) ، مختصر (Intro Area) ، و مجموعه لینکها

مطالب در محدوده مطالب بند همواره به صورت یک ستونی و با عرض کامل نمایش داده میشود . مطالب در قسمت محدوده مختصر همواره در 2 یا 3 و تعداد بیشتری ستون بسته به نوع تنظیمات شما برای تعداد ستون ها نمایش داده میشود. پارامترهای زیر نمایانگر نحوه کنترل تعداد نمایش ستون های مطلب در محدوده میباشد . اگر در یک مطلب از دکمه مطالب بیشتر یا شکست در مطالب استفاده شده باشد در محدوده مختصر تنها متن قبل از شکست یا دکمه به نمایش درمیاید و در ادامه دکمه نیز به نمایش در خواهد آمد .
پارامترهای اصلی :
طرح بندی مطالب یک بخش به صورت بلاگ دارای پارامترهای اصلی به شرح شکل زیر میباشد

بخش: بخشی که برای این طرح بندی انتخاب میشود
توضیحات: در صورت تنظیم این گزینه بر روی نمایش توضیحات بخش مجموعه در زیر عنوان صفحه و همچنین در زیر مطلب به نمایش در خواهد آمد
تصویر توضیحات: پنهان و آشکار نمودن تصویر توضیحات در این طرح بندی . در صورت تنظیم این گزینه بر روی نمایش تصویر توضحیات مجموعه و بخش در سمت راست یا چپ توضیحات بسته به نحوه تنظیم شما در صفحه ویرایش بخش و یا مجموعه به نمایش درخواهد آمد
# مطالب بند : تعداد مطالب که با عرض کامل در صفحه این طرح بندی به نمایش درخواهد آمد . عدد صفر به معنای این است که هیچ مطلب با عرض کامل به نمایش در نیاید . اگر یک در یک مطلب از دکمه مطالب بیشتر استفاده شده باشذ متن قبل از دکمه همراه با خود دکمه با عرض کامل به نمایش در خواهد امد
# مختصر: مشخص کننده تعداد مطلب پس از مطلبی لست که در قسمت مطالب بند به نمایش در میاید . این مطالب تحت تعداد ستون هایی که شما در قسمت بعدی مشخص مینمایید به نمایش در میایند اگر یک در یک مطلب از دکمه مطالب بیشتر استفاده شده باشد متن قبل از دکمه همراه با خود دکمه به نمایش در خواهد امد
ستون ها : تعداد ستون هایی است که برای محدوده مختصر استفاده میشود . معمولا برای نمایش مطالب در محدوده مختصر از 2 یا 3 ستون استفاده میشود اما اگر شما این عدد را 1 انتخاب نمایید همانند آن است که یک مطالب را باعرض کامل همانند محمدوده مطالب بند به نمایش در بیارید
# لینک ها : شماره تعداد لینکهایی است که برای نمایش مطالب بیشتر مشخص مینمایید به عنوان مثال اگر مطالب شما بیشتر از آن باشد که بتوانبد آن را در یک صفحه به نمایش بگذارید با مشخص نمودن تعداد لینکها تعداد لیک مطالب بیشتر را در صفحه به نمایش میگذارید

پارامتر های تجهیزات :
طرح بندی نمایش مطالب یک بخش به صورت بلاگ دارای پارامترهایی پیشرفته تر برای تنظیمات احتمالی به شرح تصویر زیر میباشند

ترتیب مجموعه :ترتیب مجموعه ها در این طرح بندی به شرح زیر است .

ترتیب اولیه: نمایانگر ترتیب نمایش مطالب در مجموعه های بخش است . تصویر زیر گزینه های در دسترسی را به نمایش میگذارد .

در نظر داشته باشید که انتخاب پیش فرض به معنای آن است که اخرین افزوده شده ها در اول نشان دهد
چینش چند ستونه :
در طرح بندی بلاگ بخششما این امکان را دارید تا بتوانید نحوه قرار گیری مطالب را در محدوه مختصر مشخص نمایید برای این منظور در جوملا 2 گزینه وجود دارد .
پایین : منظور از پایین آن است که مطالب در ستون اول چیده شده و سپس ستون دوم را پر نماید همانند جدول زیر

مطلب 1
ادامه ستون مطلب 1
مطلب 2
مطلب 4
مطلب 3
مطلب 5

سراسری:
منظور از سراسر ی آن است که مطالب در ریف های ستون چیده میشود همانند جدول زیر:

مطلب 1
ادامه مطلب 1
مطلب 2
مطلب 3
مطلب 4
مطلب 5

صفحه بندی :
در مورد پنهان یا آشکار نمودن امکانات صفحه بندی میباشد . این گزینه لینکهایی را در پایین صفحه بوجود میاورد که به کاربر این امکان را میدهد تا به مطالب بیشتر دسترسی داشته باشد . این گزینه زمانی نیاز میشود که مطالب از یک صفحه بیشتر باشد . به مثالی که ما برای شما آمورده ایم توجه فرمایید
گزینه هایی که برای انتخاب صفحه بندی وجود دارند عبارتند از :

 • خودکار : در صورتی که صفحه بندی (فلش های قبلی و بعدی ) نیاز باشد آن را به نمایش میکذارد
 • نمایش : نمایش فهرست صفحه بندی در صورتی که نیاز باشد
 • پنهان : به هیچ عنوان صفحه بندی را نشان نمیدهد . توجه داشته باشید در صورتی که این گزینه روی پنهان قرار داشته باشد حتی اگر مطالب از یک صفحه بیشتر باشد نیز صفحه بندی نمایش داده نمیشود .
نتایج صفحه بندی :
دارای دو گزینه میباشد. پنهان و آشکار . در صورتی که شما این گزینه را روی نمایش قرار دهیدصفحه ای کار بر در آن قرار دارد به نمایش در میاید مانند صفحه 2 از 5
نمایش لیک خبر :
پنهان و یا نمایش دادن لینک خبر خوان
طرح بندی بخش :
[h=2]جهت نمایش مجموعه ها ی یک بخش همراه با تعداد مقالاتی است که در هر مجموعه بخش وجود دارد به مثال زیر توجه کنید :[/h] [h=2][/h] [h=2]هر مجموعه به صفحه ای مرتبط میشود که همانند صفحه طرح بندی لیست مجموعه میباشد .[/h] [h=2]پارامتر های اصلی :[/h] [h=2]طرح بندی بخش دارای پارامترهای اصلی به شرح زیر است :[/h] [h=2][/h] بخش : انتخاب بخش که تمایل دارید تا مجموعه های آن به نمایش دربیاید
[h=2]توضیحات : مشخص مینماید که توضیحات بخش برای کاربر نمایش داده شود یا خیر . اگر شما نمایش را انتخاب نمایید توضیحات بخش زیر عنوان بخش در بالای صفحه به نمایش در میاید[/h] [h=2]تصویر توضیحات : مشخص مینماید که آیا تصویر توضیحات بخش برای کاربر به نمایش در بیاید یا خیر . اگر گزینه نمایش را انتخاب نمایید تصویر در سمت راست یا چپ صفحه بسته به تنظیمات شما نمایش داده میشود .[/h] [h=2]لیست مجموعه – بخش : نمایش و یا عدم نمایش فهرست مجموعه ها در این بخش . به صورت عمومی شما تمایل دارید تا فهرست مجموعه ها به نمایش در بیاید . اگر تنظیم این گزینه را بر روی پنهان قرار دهید هیچ مجموعه ای به نمایش در نمایید و کاربران قادر نخواهند بود با به مطالب (مقاله های ) موجود در مجموعه ها دسترسی داشته باشند .[/h] [h=2]مجموعه های خالی در بخش : مشخص میکند که آیا مجموعه هایی که در بخش دارای مطلب (مقاله) نمیباشند در این طرح بندی به نمایش در بیایند یا خیر .[/h] [h=2]#گزینه مجموعه : نمایش و یا آشکار نمودن تعداد مقالات موجود در هر مجموعه[/h] [h=2]توضیحات مجموعه : نماش و یا پنهان نمودن توضیحات موجود در هر مجموعه[/h] [h=2]پارامترهای تجهیزات :[/h] [h=2]طرح بندی بخش دارای پارامتر های پیشرفته تری نیز برای کنترل نمایش میباشد که به شرح زیر است[/h] [h=2][/h] [h=2] ترتیب :ترتیب مجموعه ها در این طرح بندی به شرح زیر است [/h]
ترتیب مطلب : تنظیم ترتیب نمایش مطالب در مجموعه ها که شامل موارد زیر است :

در نظر داشته باشید که انتخاب پیش فرض به معنای آن است که اخرین افزوده شده ها در اول نشان دهد

لینک خبر : نمایش و یا پنهان نمودن لینک خبر خوان
تماس ها

زمانی که تماس ها را انتخاب مینمایید منو باز شونده زیر را مشاهده مینمایید

که هر کدام از گزینه ها به شرح زیر تعریف میشود
طرح بندی مجموعه تماس
زمانی استفاده میشود که تمامی تماس های یک مجموعه را بخواهید در یک صفحه نمایش دهید . در نظر داشته باشید که مجموعه تماس ها با مجموعه های مطلب متفاوت . تماس ها و مجموعه های تماس از طریق منو بالایی جوملا و از کامپوننت قابل دستیابی است

پارامترهای اصلی
طرح بندی مجموعه تماس دارای پارامتر های اصلی به شرح زیر است

انتخاب مجموعه : مجموعه ای که برای این طرح بند انتخاب میشود
تصویر تماس : تصویری که برای این صفحه انتخاب میشود . این تصویر باید در پوشه “image/stories” قرار داشته باشد
تراز بندی تصویر : قرار دادن تصویر در سمت چپ را راست صفحه نمایش
جعبه محدودیت : نمایش یا پنهان نمودن جعبه نمایش تعداد مطلب یا تماس
نمایش لینک خبر خوان : پنهان یا آشکار نمودن لینک خبرخوان

ایجاد و ویرایش گزینه های منو
نحوه دسترسی :
برای دستیابی به صفحه تعریف گزینه های منو از نوار ابزار بالا وارد منو > انتخاب منو مورد نظر > کلیک روی دکمه جدید را انتخاب نمایید .
توضیحات :
از طریق این صفحه میتوانید نوع گزینه منوی دلخواه خود را مشخص نمایید بدان معنی که مشخص نمایید که در صورتی که کاربر بر گزینه منو مورد نظر شما کلیک کرد وارد چه صفحه ای شود .
تصویر صفحه :

در صورتی که شما اضافات دیگری شامل کامپوننت را روی جوملا خود نصب نموده باشید فهرست زیر انتخاب گزینه های منو موارد بیشتری را نمایش میدهد که شما قادر به انتخاب آنها خواهید بود
انواع گزینه های منو :
یه صورت پیش فرض انواغ منو ها در 4 گروه طبقه بندی شده اند . لینک داخلی ، لینک خارجی ، تفکیک کننده و نام مستعار .
لینک داخلی غالبا بیشتریت استفاده و کاربرد را برای شما خواهد داشت و در صحقیقت نمایشگر صفحاتی است که شما تمایل دارید به کاربر خود نشان دهید . لینک خارجی کاربر را به یک پیوند خارج از سایت شما ارجاع میدهد و تفکیک کننده در حقیقت محلی برای درج گرافیک و جدا کننده گزینه های منو است . نام مستعار جهت ارجاع کاربر به گزینه منویی است که از قبل موجود بوده است .
لینک داخلی مطالب :
زمانی که در لینک داخلی مطالب را نتخاب مینمایید فهرست باز شونده ای مانند زیر را مشاهده خواهید نمود


که هرکدام از موارد بالا به صورت جداگانه ای تشریح میشود :

لیست مطالب بایگانی شده:
استفاده از مطالبی در گذشته بایگانی شده است و قابل جستجو میباشد . اگر مطالب بایگانی شده جزو مطالب منتشر شده در سایت نمیباشند اما همچنان در وب سایت شما قابل رویت میباشند . برای بایگانی مطالب میتوانید از مدیریت مطالب بایگانی شده استفاده نمایید. در نظر داشته باشید که مطالب که طبقه بندی نشده باشند در قسما بایگانی مطالب قابل رویت نمیباشند .
پارامترهای اصلی : این گزینه نمایش دهنده ترتیبی است که مطالب بایگانی شده قرار است در وب سایت شما به نمایش در بیاید . انواع فهرست بندی نمایش ترتیب مطالب بایکانی شده در شکل زیر به نمایش درآمده است .
به صورت پیش فرض ملاک نمایش براساس تاریخ آخرین مطالب بایگانی شده است .گزینه های ترتیب بندی در منو مدیریت مطلب قابل نمایش است .

طرح بندی مطلب :
این نوع زمانی استفاده میشود که شما میخواهید یک مطلب را در صفحه نمایش دهید .
پارامتر اصلی :
پارامتر اصلی در طرح بندی مطلب تنها یک گزینه دارد که بوسیله آن میتوانید مطلب مورد نظرتان را در صفحه نمایش دهید

با فشردن دکمه انتخاب میتوانید مطلب مورد نظرتان را در طرح بندی انتخاب و در سایتتان به نمایش گذارید
طرح بندی ارسال مطلب :
انتخاب این نوع به کاربران سایت شما این امکان را میدهد تا قادر به ارسال مطلب باشند . در نظر داشته باشید تنها کاربرانی که سطح دسترسی آنان نویسنده ، ویرایشگر و ... میباشند قادر به ارسال مطلب خواهند بود و کاربران عمومی و عادی قادر به ارسال مطلب برای سایت نخواهند بود حتی اگر این صفحه برای آنان قابل رویت باشد . اگر سطح دسترسی این صفحه روی عمومی تنظیم نمایید زمانی که کاربران عادی قصد دیدن این صفحه را داشته باشند با یک پیغام خطا روبرو خواهند شد .
پارامتر اصلی :
پارامتر اصلی برای طرح بندی ارسال مطلب دارای پارامتر اصلی نمیباشد

طرح بندی مجموعه ثبت وقایع :
این طرح بندی یک مجموعه مطلب را در قالب بلاگ نمایش میدهد .
طرح بندی بلاگ در جوملا از 3 بخش تشکیل شده است . مطالب بند (Leading Area) ، مختصر (Intro Area) ، و مجموعه لینکها
مطالب در محدوده مطالب بند همواره به صورت یک ستونی و با عرض کامل نمایش داده میشود . مطالب در قسمت محدوده مختصر همواره در 2 یا 3 و تعداد بیشتری ستون بسته به نوع تنظیمات شما برای تعداد ستون ها نمایش داده میشود. پارامترهای زیر نمایانگر نحوه کنترل تعداد نمایش ستون های مطلب در محدوده میباشد . اگر در یک مطلب از دکمه مطالب بیشتر یا شکست در مطالب استفاده شده باشد در محدوده مختصر تنها متن قبل از شکست یا دکمه به نمایش درمیاید و در ادامه دکمه نیز به نمایش در خواهد آمد .
پارامترهای اصلی :
پارامتر های طرح بندی مجموعه ثبت وقایع دارای پارامترهای اصلی به شرح تصویر زیر است :

مجموعه: مجموعه ای که برای این طرح بندی انتخاب میشود
توضیحات: در صورت تنظیم این گزینه بر روی نمایش توضیحات بخش مجموعه در زیر عنوان صفحه و همچنین در زیر مطلب بخ نمایش در خواهد آمد
تصویر توضیحات: پنهان و آشکار نمودن تصویر توضیحات در این طرح بندی . در صورت تنظیم این گزینه بر روی نمایش تصویر توضحیات مجموعه و بخش در سمت راست یا چپ توضیحات بسته به نحوه تنظیم شما در صفحه ویرایش بخش و یا مجموعه به نمایش درخواهد آمد
# مطالب بند : تعداد مطالب که با عرض کامل در صفحه این طرح بندی به نمایش درخواهد آمد . عدد صفر به معنای این است که هیچ مطلب با عرض کامل به نمایش در نیاید . اگر یک در یک مطلب از دکمه مطالب بیشتر استفاده شده باشذ متن قبل از دکمه همراه با خود دکمه با عرض کامل به نمایش در خواهد امد
# مختصر: مشخص کننده تعداد مطلب پس از مطلبی لست که در قسمت مطالب بند به نمایش در میاید . این مطالب تحت تعداد ستون هایی که شما در قسمت بعدی مشخص مینمایید به نمایش در میایند اگر یک در یک مطلب از دکمه مطالب بیشتر استفاده شده باشد متن قبل از دکمه همراه با خود دکمه به نمایش در خواهد امد
ستون ها : تعداد ستون هایی است که برای محدوده مختصر استفاده میشود . معمولا برای نمایش مطالب در محدوده مختصر از 2 یا 3 ستون استفاده میشود اما اگر شما این عدد را 1 انتخاب نمایید همانند آن است که یک مطالب را باعرض کامل همانند محمدوده مطالب بند به نمایش در بیارید
# لینک ها : شماره تعداد لینکهایی است که برای نمایش مطالب بیشتر مشخص مینمایید به عنوان مثال اگر مطالب شما بیشتر از آن باشد که بتوانبد آن را در یک صفحه به نمایش بگذارید با مشخص نمودن تعداد لینکها تعداد لیک مطالب بیشتر را در صفحه به نمایش میگذارید
پارامتر های تجهیزات :
طرح بندی مجموعه ثبت وقایع دارای پارامترهای تنظیمی پیشرفته ای است که به شرح نصویر زیر است .
ترتیب مجموعه :ترتیب مجموعه ها در این طرح بندی به شرح زیر است .
ترتیب اولیه: نمایانگر ترتیب نمایش مطالب در در مجموعه است . تصویر زیر گزینه های در دسترسی را به نمایش میگذارد .
در نظر داشته باشید که انتخاب پیش فرض به معنای آن است که اخرین افزوده شده ها در اول نشان دهد
چینش چند ستونه :در طرح بندی مجموعه ثبت وقایع شما این امکان را دارید تا بتوانید نحوه قرار گیری مطالب را در محدوه مختصر مشخص نمایید برای این منظور در جوملا 2 گزینه وجود دارد .
پایین : منظور از پایین آن است که مطالب در ستون اول چیده شده و سپس ستون دوم را پر نماید همانند جدول زیر

مطلب 1
ادامه ستون مطلب 1
مطلب 2
مطلب 4
مطلب 3
مطلب 5

سراسری:
منظور از سراسر ی آن است که مطالب در ریف های ستون چیده میشود همانند جدول زیر:

مطلب 1
ادامه مطلب 1
مطلب 2
مطلب 3
مطلب 4
مطلب 5

صفحه بندی :
در مورد پنهان یا آشکار نمودن امکانات صفحه بندی میباشد . این گزینه لینکهایی را در پایین صفحه بوجود میاورد که به کاربر این امکان را میدهد تا به مطالب بیشتر دسترسی داشته باشد . این گزینه زمانی نیاز میشود که مطالب از یک صفحه بیشتر باشد . به مثالی که ما برای شما آمورده ایم توجه فرمایید

گزینه هایی که برای انتخاب صفحه بندی وجود دارند عبارتند از :

 • خودکار : در صورتی که صفحه بندی (فلش های قبلی و بعدی ) نیاز باشد آن را به نمایش میکذارد
 • نمایش : نمایش فهرست صفحه بندی در صورتی که نیاز باشد
 • پنهان : به هیچ عنوان صفحه بندی را نشان نمیدهد . توجه داشته باشید در صورتی که این گزینه روی پنهان قرار داشته باشد حتی اگر مطالب از یک صفحه بیشتر باشد نیز صفحه بندی نمایش داده نمیشود .
نتایج صفحه بندی :
دارای دو گزینه میباشد. پنهان و آشکار . در صورتی که شما این گزینه را روی نمایش قرار دهیدصفحه ای کار بر در آن قرار دارد به نمایش در میاید مانند صفحه 2 از 5
نمایش لیک خبر :
پنهان و یا نمایش دادن لینک خبر خوان
طرح بندی لیست مجموعه :
این طرح بندی جهت نمایش مطالب که به یک مجموعه تعلق دارند بکار برده میشود . با انتخاب این طرح بندی عناوین مطالبی که در یک مجموعه قرار دارد به صورت لینک در اختیار کاربران قرار داده میشود . به مثالی از این طرح بندی توجه فرماییدپارامتر های اصلی :
طرح بندی لیست مجموعه دارای پارماترهای اصلی به شرح تصویر زیر میباشند :

مجموعه : انتخاب مجموعه که تمایل دارید تا مطالب آن به نمایش دربیاید
#لینک : تعداد مطالب که در صفحه اول طرح بندی به کاربر نمایش داده میشود . در این حالت کاربر قادر خواهد بود تا لیست کشویی نمایش صفحه در قسمت راست و بالای صفحه تعداد مطالبی را که تمایل به نمایش ان دارد را انتخاب یا از لینک بعدی که کاربر را به صفحه بعد هدایت میکند مابقی مقالات را مشاهده نماید .
عنوان جداول : پنهان و آشکار نودن عناوین ستون ها که در بالای فیلدها قرار دارند برای هر گزینه
ستون تاریخ : نمایش یا پنهان نمودن ستون تاریخ نگارش مطلب که بین ستون نام نویسنده و ستون عنوان قرار میگیرد
فرمت تاریخ : تعیین نحوه نمایش تاریخ نکارش مطلب . در صورتی که شما این تنظیم را خالی بگذارید سیستم از تنظیمات پیش فرض استفاده مینماید
فیلتر : پنهان و یا آشکار نمودن فرم فیلتر . این فرم به کاربران امکان میدهد تا مطالب را که مایل به نمایش آن هستند فیلتر نمایند.
فیلد فیلتر : فیلدی که برای فیلتر نودن استفاده میشود و دارای سه گزینه عنوان ، نویسنده و امتیاز مطلب میباشد
پارامترهای تجهیزات:
طرح بندی لیست مجموعه دارای پارامترهای پیشرفته ای برای تنظیمات به شرح زیر میباشد

ترتیب اولیه : ترتیب نمایش مطالب یک مجموعه در این طرح بندی که دارای گزینه هایی همانند شکل زیر میباشد
در نظر داشته باشید که گزینه پیش فرض به معنای انتخاب نمایش مطالب ابتدایی از آخرین افزوده شده ها میباشد

صفحه بندی :
در مورد پنهان یا آشکار نمودن امکانات صفحه بندی میباشد . این گزینه لینکهایی را در پایین صفحه بوجود میاورد که به کاربر این امکان را میدهد تا به مطالب بیشتر دسترسی داشته باشد . این گزینه زمانی نیاز میشود که مطالب از یک صفحه بیشتر باشد . به مثالی که ما برای شما آورده ایم توجه فرمایید

گزینه های صفحه بندی به شرح زیر تعریف میشوند

 • نمایش : نمایش فهرست صفحه بندی در صورتی که نیاز باشد
 • پنهان : به هیچ عنوان صفحه بندی را نشان نمیدهد . توجه داشته باشید در صورتی که این گزینه روی پنهان قرار داشته باشد حتی اگر مطالب از یک صفحه بیشتر باشد نیز صفحه بندی نمایش داده نمیشود .
انتخاب نمایش : پنهان و آشکار نمودن لیست کشویی جعبه نمایش . این گزینه به شما امکان میدهد تا برای کاربرانتان تعداد مطالب نمایش داده شده در طرح بندی را محدود نمایید
نمایش لینک خبر : پنهان و یا آشکار نمودن لینک خبر خوان
طرح بندی بلاگ صفحه اول :
این طرح بندی جهت نمایش تمام مطالبی که برای صفحه اول منتشر شده اند به صورت بلاگ میباشد . یک طرح بلاگ در جوملا دارای 3 محدوده میباشد . مطالب بند (Leading Area) ، مختصر (Intro Area) ، و مجموعه لینکها


مطالب در محدوده مطالب بند همواره به صورت یک ستونی و با عرض کامل نمایش داده میشود . مطالب در قسمت محدوده مختصر همواره در 2 یا 3 و تعداد بیشتری ستون بسته به نوع تنظیمات شما برای تعداد ستون ها نمایش داده میشود. پارامترهای زیر نمایانگر نحوه کنترل تعداد نمایش ستون های مطلب در محدوده میباشد . اگر در یک مطلب از دکمه مطالب بیشتر یا شکست در مطالب استفاده شده باشد در محدوده مختصر تنها متن قبل از شکست یا دکمه به نمایش درمیاید و در ادامه دکمه نیز به نمایش در خواهد آمد .
پارامترهای اصلی :
طرح بندی بلاگ صفحه اول دارای پارامترهای اصلی به شرح شکل زیر میباشد
# مطالب بند : تعداد مطالب که با عرض کامل در صفحه این طرح بندی به نمایش درخواهد آمد . عدد صفر به معنای این است که هیچ مطلب با عرض کامل به نمایش در نیاید . اگر یک در یک مطلب از دکمه مطالب بیشتر استفاده شده باشذ متن قبل از دکمه همراه با خود دکمه با عرض کامل به نمایش در خواهد امد
# مختصر: مشخص کننده تعداد مطلب پس از مطلبی لست که در قسمت مطالب بند به نمایش در میاید . این مطالب تحت تعداد ستون هایی که شما در قسمت بعدی مشخص مینمایید به نمایش در میایند اگر یک در یک مطلب از دکمه مطالب بیشتر استفاده شده باشد متن قبل از دکمه همراه با خود دکمه به نمایش در خواهد امد
ستون ها : تعداد ستون هایی است که برای محدوده مختصر استفاده میشود . معمولا برای نمایش مطالب در محدوده مختصر از 2 یا 3 ستون استفاده میشود اما اگر شما این عدد را 1 انتخاب نمایید همانند آن است که یک مطالب را باعرض کامل همانند محمدوده مطالب بند به نمایش در بیارید
# لینک ها : شماره تعداد لینکهایی است که برای نمایش مطالب بیشتر مشخص مینمایید به عنوان مثال اگر مطالب شما بیشتر از آن باشد که بتوانبد آن را در یک صفحه به نمایش بگذارید با مشخص نمودن تعداد لینکها تعداد لیک مطالب بیشتر را در صفحه به نمایش میگذارید
پارامتر های تجهیزات :
طرح بندی بلاگ صفحه اول دارای پارامترهایی پیشرفته تر برای تنظیمات احتمالی به شرح تصویر زیر میباشند

ترتیب مجموعه :ترتیب مجموعه ها در این طرح بندی به شرح زیر است .


ترتیب اولیه: نمایانگر ترتیب نمایش مطالب در در مجموعه است . تصویر زیر گزینه های در دسترسی را به نمایش میگذارد .
در نظر داشته باشید که انتخاب پیش فرض به معنای آن است که اخرین افزوده شده ها در اول نشان دهد

چینش چند ستونه :
در طرح بلاگ صفحه اول شما این امکان را دارید تا بتوانید نحوه قرار گیری مطالب را در محدوه مختصر مشخص نمایید برای این منظور در جوملا 2 گزینه وجود دارد .
پایین : منظور از پایین آن است که مطالب در ستون اول چیده شده و سپس ستون دوم را پر نماید همانند جدول زیر

مطلب 1
ادامه ستون مطلب 1
مطلب 2
مطلب 4
مطلب 3
مطلب 5

سراسری:
منظور از سراسر ی آن است که مطالب در ریف های ستون چیده میشود همانند جدول زیر:
مطلب 1
ادامه مطلب 1
مطلب 2
مطلب 3
مطلب 4
مطلب 5

صفحه بندی :
در مورد پنهان یا آشکار نمودن امکانات صفحه بندی میباشد . این گزینه لینکهایی را در پایین صفحه بوجود میاورد که به کاربر این امکان را میدهد تا به مطالب بیشتر دسترسی داشته باشد . این گزینه زمانی نیاز میشود که مطالب از یک صفحه بیشتر باشد . به مثالی که ما برای شما آورده ایم توجه فرمایید

گزینه هایی که برای انتخاب صفحه بندی وجود دارند عبارتند از :

 • خودکار : در صورتی که صفحه بندی (فلش های قبلی و بعدی ) نیاز باشد آن را به نمایش میکذارد
 • نمایش : نمایش فهرست صفحه بندی در صورتی که نیاز باشد
 • پنهان : به هیچ عنوان صفحه بندی را نشان نمیدهد . توجه داشته باشید در صورتی که این گزینه روی پنهان قرار داشته باشد حتی اگر مطالب از یک صفحه بیشتر باشد نیز صفحه بندی نمایش داده نمیشود .
نتایج صفحه بندی :
دارای دو گزینه میباشد. پنهان و آشکار . در صورتی که شما این گزینه را روی نمایش قرار دهیدصفحه ای کار بر در آن قرار دارد به نمایش در میاید مانند صفحه 2 از 5
نمایش لیک خبر :
پنهان و یا نمایش دادن لینک خبر خوان
[h=2]طرح بندی بلاگ بخش[/h] [h=2]جهت نمایش مطالب یک بخش به صورت بلاگ بکار میرود.[/h] یک طرح بلاگ در جوملا دارای 3 محدوده میباشد . مطالب بند (Leading Area) ، مختصر (Intro Area) ، و مجموعه لینکها

مطالب در محدوده مطالب بند همواره به صورت یک ستونی و با عرض کامل نمایش داده میشود . مطالب در قسمت محدوده مختصر همواره در 2 یا 3 و تعداد بیشتری ستون بسته به نوع تنظیمات شما برای تعداد ستون ها نمایش داده میشود. پارامترهای زیر نمایانگر نحوه کنترل تعداد نمایش ستون های مطلب در محدوده میباشد . اگر در یک مطلب از دکمه مطالب بیشتر یا شکست در مطالب استفاده شده باشد در محدوده مختصر تنها متن قبل از شکست یا دکمه به نمایش درمیاید و در ادامه دکمه نیز به نمایش در خواهد آمد .

پارامترهای اصلی :
طرح بندی مطالب یک بخش به صورت بلاگ دارای پارامترهای اصلی به شرح شکل زیر میباشد


بخش: بخشی که برای این طرح بندی انتخاب میشود
توضیحات: در صورت تنظیم این گزینه بر روی نمایش توضیحات بخش مجموعه در زیر عنوان صفحه و همچنین در زیر مطلب به نمایش در خواهد آمد
تصویر توضیحات: پنهان و آشکار نمودن تصویر توضیحات در این طرح بندی . در صورت تنظیم این گزینه بر روی نمایش تصویر توضحیات مجموعه و بخش در سمت راست یا چپ توضیحات بسته به نحوه تنظیم شما در صفحه ویرایش بخش و یا مجموعه به نمایش درخواهد آمد
# مطالب بند : تعداد مطالب که با عرض کامل در صفحه این طرح بندی به نمایش درخواهد آمد . عدد صفر به معنای این است که هیچ مطلب با عرض کامل به نمایش در نیاید . اگر یک در یک مطلب از دکمه مطالب بیشتر استفاده شده باشذ متن قبل از دکمه همراه با خود دکمه با عرض کامل به نمایش در خواهد امد
# مختصر: مشخص کننده تعداد مطلب پس از مطلبی لست که در قسمت مطالب بند به نمایش در میاید . این مطالب تحت تعداد ستون هایی که شما در قسمت بعدی مشخص مینمایید به نمایش در میایند اگر یک در یک مطلب از دکمه مطالب بیشتر استفاده شده باشد متن قبل از دکمه همراه با خود دکمه به نمایش در خواهد امد
ستون ها : تعداد ستون هایی است که برای محدوده مختصر استفاده میشود . معمولا برای نمایش مطالب در محدوده مختصر از 2 یا 3 ستون استفاده میشود اما اگر شما این عدد را 1 انتخاب نمایید همانند آن است که یک مطالب را باعرض کامل همانند محمدوده مطالب بند به نمایش در بیارید
# لینک ها : شماره تعداد لینکهایی است که برای نمایش مطالب بیشتر مشخص مینمایید به عنوان مثال اگر مطالب شما بیشتر از آن باشد که بتوانبد آن را در یک صفحه به نمایش بگذارید با مشخص نمودن تعداد لینکها تعداد لیک مطالب بیشتر را در صفحه به نمایش میگذارید

پارامتر های تجهیزات :
طرح بندی نمایش مطالب یک بخش به صورت بلاگ دارای پارامترهایی پیشرفته تر برای تنظیمات احتمالی به شرح تصویر زیر میباشند

ترتیب مجموعه :ترتیب مجموعه ها در این طرح بندی به شرح زیر است .

ترتیب اولیه: نمایانگر ترتیب نمایش مطالب در مجموعه های بخش است . تصویر زیر گزینه های در دسترسی را به نمایش میگذارد .

در نظر داشته باشید که انتخاب پیش فرض به معنای آن است که اخرین افزوده شده ها در اول نشان دهد
چینش چند ستونه :
در طرح بندی بلاگ بخششما این امکان را دارید تا بتوانید نحوه قرار گیری مطالب را در محدوه مختصر مشخص نمایید برای این منظور در جوملا 2 گزینه وجود دارد .
پایین : منظور از پایین آن است که مطالب در ستون اول چیده شده و سپس ستون دوم را پر نماید همانند جدول زیر

مطلب 1
ادامه ستون مطلب 1
مطلب 2
مطلب 4
مطلب 3
مطلب 5

سراسری:
منظور از سراسر ی آن است که مطالب در ریف های ستون چیده میشود همانند جدول زیر:

مطلب 1
ادامه مطلب 1
مطلب 2
مطلب 3
مطلب 4
مطلب 5

صفحه بندی :
در مورد پنهان یا آشکار نمودن امکانات صفحه بندی میباشد . این گزینه لینکهایی را در پایین صفحه بوجود میاورد که به کاربر این امکان را میدهد تا به مطالب بیشتر دسترسی داشته باشد . این گزینه زمانی نیاز میشود که مطالب از یک صفحه بیشتر باشد . به مثالی که ما برای شما آمورده ایم توجه فرمایید
گزینه هایی که برای انتخاب صفحه بندی وجود دارند عبارتند از :

 • خودکار : در صورتی که صفحه بندی (فلش های قبلی و بعدی ) نیاز باشد آن را به نمایش میکذارد
 • نمایش : نمایش فهرست صفحه بندی در صورتی که نیاز باشد
 • پنهان : به هیچ عنوان صفحه بندی را نشان نمیدهد . توجه داشته باشید در صورتی که این گزینه روی پنهان قرار داشته باشد حتی اگر مطالب از یک صفحه بیشتر باشد نیز صفحه بندی نمایش داده نمیشود .
نتایج صفحه بندی :
دارای دو گزینه میباشد. پنهان و آشکار . در صورتی که شما این گزینه را روی نمایش قرار دهیدصفحه ای کار بر در آن قرار دارد به نمایش در میاید مانند صفحه 2 از 5
نمایش لیک خبر :
پنهان و یا نمایش دادن لینک خبر خوان
طرح بندی بخش :
[h=2]جهت نمایش مجموعه ها ی یک بخش همراه با تعداد مقالاتی است که در هر مجموعه بخش وجود دارد به مثال زیر توجه کنید :[/h] [h=2][/h] [h=2]هر مجموعه به صفحه ای مرتبط میشود که همانند صفحه طرح بندی لیست مجموعه میباشد .[/h] [h=2]پارامتر های اصلی :[/h] [h=2]طرح بندی بخش دارای پارامترهای اصلی به شرح زیر است :[/h] [h=2][/h] بخش : انتخاب بخش که تمایل دارید تا مجموعه های آن به نمایش دربیاید
[h=2]توضیحات : مشخص مینماید که توضیحات بخش برای کاربر نمایش داده شود یا خیر . اگر شما نمایش را انتخاب نمایید توضیحات بخش زیر عنوان بخش در بالای صفحه به نمایش در میاید[/h] [h=2]تصویر توضیحات : مشخص مینماید که آیا تصویر توضیحات بخش برای کاربر به نمایش در بیاید یا خیر . اگر گزینه نمایش را انتخاب نمایید تصویر در سمت راست یا چپ صفحه بسته به تنظیمات شما نمایش داده میشود .[/h] [h=2]لیست مجموعه – بخش : نمایش و یا عدم نمایش فهرست مجموعه ها در این بخش . به صورت عمومی شما تمایل دارید تا فهرست مجموعه ها به نمایش در بیاید . اگر تنظیم این گزینه را بر روی پنهان قرار دهید هیچ مجموعه ای به نمایش در نمایید و کاربران قادر نخواهند بود با به مطالب (مقاله های ) موجود در مجموعه ها دسترسی داشته باشند .[/h] [h=2]مجموعه های خالی در بخش : مشخص میکند که آیا مجموعه هایی که در بخش دارای مطلب (مقاله) نمیباشند در این طرح بندی به نمایش در بیایند یا خیر .[/h] [h=2]#گزینه مجموعه : نمایش و یا آشکار نمودن تعداد مقالات موجود در هر مجموعه[/h] [h=2]توضیحات مجموعه : نماش و یا پنهان نمودن توضیحات موجود در هر مجموعه[/h] [h=2]پارامترهای تجهیزات :[/h] [h=2]طرح بندی بخش دارای پارامتر های پیشرفته تری نیز برای کنترل نمایش میباشد که به شرح زیر است[/h] [h=2][/h] [h=2] ترتیب :ترتیب مجموعه ها در این طرح بندی به شرح زیر است [/h]
ترتیب مطلب : تنظیم ترتیب نمایش مطالب در مجموعه ها که شامل موارد زیر است :

در نظر داشته باشید که انتخاب پیش فرض به معنای آن است که اخرین افزوده شده ها در اول نشان دهد

لینک خبر : نمایش و یا پنهان نمودن لینک خبر خوان
تماس ها

زمانی که تماس ها را انتخاب مینمایید منو باز شونده زیر را مشاهده مینمایید

که هر کدام از گزینه ها به شرح زیر تعریف میشود
طرح بندی مجموعه تماس
زمانی استفاده میشود که تمامی تماس های یک مجموعه را بخواهید در یک صفحه نمایش دهید . در نظر داشته باشید که مجموعه تماس ها با مجموعه های مطلب متفاوت . تماس ها و مجموعه های تماس از طریق منو بالایی جوملا و از کامپوننت قابل دستیابی است

پارامترهای اصلی
طرح بندی مجموعه تماس دارای پارامتر های اصلی به شرح زیر است

انتخاب مجموعه : مجموعه ای که برای این طرح بند انتخاب میشود
تصویر تماس : تصویری که برای این صفحه انتخاب میشود . این تصویر باید در پوشه “image/stories” قرار داشته باشد
تراز بندی تصویر : قرار دادن تصویر در سمت چپ را راست صفحه نمایش
جعبه محدودیت : نمایش یا پنهان نمودن جعبه نمایش تعداد مطلب یا تماس
نمایش لینک خبر خوان : پنهان یا آشکار نمودن لینک خبرخوان

سطل زباله :
تشریح سطل زباله برای مطالب و منو ها یکسان است که در این بخش به تشریح هر دو بخش میپردازیم
نحوه دسترسی :
برای منو ها
مدیریت منو > سطل زباله منو ، از لیست کشویی منو بالا مدیریت منو را انتخاب سپس سطل زباله را انتخاب نمایید
برای مطالب
مدیریت مطالب > سطل زباله مطلب ، از لیست کشو منو بالایی صفحه سرپرستی مدیریت منو را انتخاب و سطل زباله را انتخاب کنید
تصویر صفحه :
برای سطل زباله منو ها

برای سطل زباله مطالب

عناوین ستون ها :
برای سطل زباله منو
# : عددی که توسط خود سیستم جوملا به صورت خودکار جهت تسهیل در دسترسی منابع داخلی ایجاد میگردد.
جعبه انتخابی : با کمک این جعبه میتوانید یک یا چند مورد را انتخاب و با فشردن دکمه های نوار ابزار بالا عملیات مورد نظر را روی موارد انتخابی به انجام برسانید . در صورتی که جعبه موجود در ردیف عناوین را انتخاب نمایید تمامی گزینه ها انتخاب خواهد شد
نام : نام منو مورد نظر
شناسه : عددی است که به صورت خود کار توسط جوملا به هر گزینه ای تعلق میگیرد و قابل تغییر نمیباشد
منو : نام منویی که این منو به آن تعلق دارد
نوع : نوع منو مورد نظر
برای سطل زباله مطالب

# : عددی که توسط خود سیستم جوملا به صورت خودکار جهت تسهیل در دسترسی منابع داخلی ایجاد میگردد.
جعبه انتخابی : با کمک این جعبه میتوانید یک یا چند مورد را انتخاب و با فشردن دکمه های نوار ابزار بالا عملیات مورد نظر را روی موارد انتخابی به انجام برسانید . در صورتی که جعبه موجود در ردیف عناوین را انتخاب نمایید تمامی گزینه ها انتخاب خواهد شد
عنوان : عنوان مطلب را به نمایش میگذارد
شناسه : عددی است که به صورت خود کار توسط جوملا به هر گزینه ای تعلق میگیرد و قابل تغییر نمیباشد
بخش : نام بخشی که مطلب مورد نظر به آن تعلق دارد
مجموعه : نام مجموعه ای که مطلب مورد نظر به آن تعلق دارد
نوار ابزار
در فسمت بالا و سمت چپ صفحه شما این نوار ابزار را مشاهده خواهید نمود

 • بازگرداندن : با انتخاب یک یا چند مورد و فشردن این دکمه صفحه دیگری نمایان خواهد شد که تصمیم نهایی شما را برای باز گرداندن کامل موارد را جویا خواهد شد .
 • حذف : با انتخاب یک یا چند مورد و فشردن این دکمه صفحه دیگری نمایان خواهد شد که تصمیم نهایی شما را برای حذف کامل موارد را جویا خواهد شد . صفحه جدید دارای 2 گزینه است حذف و انصراف در صورتی که حذف را فشار دهید برای همیشه موارد حذف خواهد شد و دیگر امکان بازگرداندن اطلاعات موجود نمیباشد
 • راهنما : که فشردن این دکمه شما را به این صفحه هدایت خواهد نمود.
خلاصه دستورات :

 1. شما میتوانید تمامی مطالب و منوهایی را که دیگر نیاز ندارید در سطل زباله نگهداری نمایید لذا تا زمانی که از حذف کامل آنها اطمینان کامل حاصل نکرده اید اقدام به حذف از سطل زباله نفرمایید
 2. در نظر داشته باشید که یک مطلب موجود در سطل زباله باید یک مطلب بایگانی شده تفاوت دارد . مطالب موجود در سطل زباله قابل نمایش و یا ویرایش نمیباشند در صورتی که مطالب موجود در بایگانی قابل نمایش و یا حتی ویرایش میباشند

سطل زباله :
تشریح سطل زباله برای مطالب و منو ها یکسان است که در این بخش به تشریح هر دو بخش میپردازیم
نحوه دسترسی :
برای منو ها
مدیریت منو > سطل زباله منو ، از لیست کشویی منو بالا مدیریت منو را انتخاب سپس سطل زباله را انتخاب نمایید
برای مطالب
مدیریت مطالب > سطل زباله مطلب ، از لیست کشو منو بالایی صفحه سرپرستی مدیریت منو را انتخاب و سطل زباله را انتخاب کنید
تصویر صفحه :
برای سطل زباله منو ها

برای سطل زباله مطالب

عناوین ستون ها :
برای سطل زباله منو
# : عددی که توسط خود سیستم جوملا به صورت خودکار جهت تسهیل در دسترسی منابع داخلی ایجاد میگردد.
جعبه انتخابی : با کمک این جعبه میتوانید یک یا چند مورد را انتخاب و با فشردن دکمه های نوار ابزار بالا عملیات مورد نظر را روی موارد انتخابی به انجام برسانید . در صورتی که جعبه موجود در ردیف عناوین را انتخاب نمایید تمامی گزینه ها انتخاب خواهد شد
نام : نام منو مورد نظر
شناسه : عددی است که به صورت خود کار توسط جوملا به هر گزینه ای تعلق میگیرد و قابل تغییر نمیباشد
منو : نام منویی که این منو به آن تعلق دارد
نوع : نوع منو مورد نظر
برای سطل زباله مطالب

# : عددی که توسط خود سیستم جوملا به صورت خودکار جهت تسهیل در دسترسی منابع داخلی ایجاد میگردد.
جعبه انتخابی : با کمک این جعبه میتوانید یک یا چند مورد را انتخاب و با فشردن دکمه های نوار ابزار بالا عملیات مورد نظر را روی موارد انتخابی به انجام برسانید . در صورتی که جعبه موجود در ردیف عناوین را انتخاب نمایید تمامی گزینه ها انتخاب خواهد شد
عنوان : عنوان مطلب را به نمایش میگذارد
شناسه : عددی است که به صورت خود کار توسط جوملا به هر گزینه ای تعلق میگیرد و قابل تغییر نمیباشد
بخش : نام بخشی که مطلب مورد نظر به آن تعلق دارد
مجموعه : نام مجموعه ای که مطلب مورد نظر به آن تعلق دارد
نوار ابزار
در فسمت بالا و سمت چپ صفحه شما این نوار ابزار را مشاهده خواهید نمود

 • بازگرداندن : با انتخاب یک یا چند مورد و فشردن این دکمه صفحه دیگری نمایان خواهد شد که تصمیم نهایی شما را برای باز گرداندن کامل موارد را جویا خواهد شد .
 • حذف : با انتخاب یک یا چند مورد و فشردن این دکمه صفحه دیگری نمایان خواهد شد که تصمیم نهایی شما را برای حذف کامل موارد را جویا خواهد شد . صفحه جدید دارای 2 گزینه است حذف و انصراف در صورتی که حذف را فشار دهید برای همیشه موارد حذف خواهد شد و دیگر امکان بازگرداندن اطلاعات موجود نمیباشد
 • راهنما : که فشردن این دکمه شما را به این صفحه هدایت خواهد نمود.
خلاصه دستورات :

 1. شما میتوانید تمامی مطالب و منوهایی را که دیگر نیاز ندارید در سطل زباله نگهداری نمایید لذا تا زمانی که از حذف کامل آنها اطمینان کامل حاصل نکرده اید اقدام به حذف از سطل زباله نفرمایید
 2. در نظر داشته باشید که یک مطلب موجود در سطل زباله باید یک مطلب بایگانی شده تفاوت دارد . مطالب موجود در سطل زباله قابل نمایش و یا ویرایش نمیباشند در صورتی که مطالب موجود در بایگانی قابل نمایش و یا حتی ویرایش میباشند

نحوه دسترسی :
از منوهای مدیریت گزینه کامپوننت -- > بنر-- جدید را انتخاب کنید . همچنین با کلیک بر روی نام هر کدام از بنر ها می توانید آن را ویرایش و وارد این صفحه بشوید .

توضیحات :
این قسمت برای ایجاد یک بنر می باشد . در این قسمت شما تصویر مورد نظر یا کدهای تبلیغاتی را می توانید منتشر کنید .
اسکرین شات :

جزئیات :

نام بنر : نام بنر را در این قسمت ذکر می کنید
نام مستعار : نامی که در لینک ها و به هنگام استفاده از سئو بسیار یودمند می باشد و بهتر است که از نام انگلیسی استفاده کنید
نمایش بنر : منتشر کردن یا عدم انتشار بنر مورد نظر
چسبنده ( مهم ) : مهم بودن یا عادی بودن بنر را مشخص می کند
ترتیب : ترتیب نمایش بنر را مشخص می کند
مجموعه : مجموعه مورد نظر برای ایجاد بنر زا انتخای می کنید
مشتری : در این قسمت مشخص می کنید که بنر مربوط به کدام یک از مشتری های شما می باشد .
تعداد نمایش : در این قسمت می توانید تعداد نمایش بنر را مشخص کنید ، مثلا بنر 200 بار نمایش داده بشود . با زدن تیک نامحدود این محدودیت اعمال نمیشود
كلیك بر روی آدرس: آدرس وبسایت یا مقصدی که می خواهید با کلیک بر روی بنر کاربر به آن منتقل بشود .
کلیک ها : تعداد کلیک های بنر را نمایش میدهد که می توانید با زدن دکمه ریست آن را صفر کنید .
کد بنر بصورت دستی: در این قسمت می توانید به جای انتخاب و آپلود تصوسر در هاست خود کد بنر را قرار بدهید . برای مثال خیلی از سایت ها کدهایی را برای تبلیغات خود قرار میدهند که می توانید آن را در این قسمت کپی کنید . در این حالت آدرس تصویر یا فلش را در کد ها مشخص می کنید و نیازی به آپلود در سرور خودتان نیست .
توضیحات : در این قسمت می توانید توضیحاتی در مورد بنر یادداشت کنید .
انتخاب کننده تصویر بنر: اگر بنر را در سرور خود آپلود کرده اید با زدن فلش باز شو می توانید تصویر مورد نظر را برای نمایش انتخاب کنید .
عرض : می توانید عرض تصویر را به صورت دستی وارد کنید .
ارتفاع : می توانید ارتفاع تصویر را به صورت دستی وارد کنید .
تصویر بنر: پیشنمایشی از تصویر انتخاب شده را نمایش میدهد .
تگ ها: می توانید در این قسمت تگ های مدنظر را برای بنر وارد کنید . این قسمت در جستجو ها به کار خواهد آمد .

نوار ابزار :
در بالا سمت چپ شما می توانید نوار ابزار را ببینید .

• ذخیره کردن : ذخیره می کند و به صفحه اصلی مدیریت باز می گردد .
• اعمال کردن : ذخیره می کند اما در همین صفحه باقی می ماند . اگر شما روی یک صفحه برای مدت طولانی کار میکنید و نمی خواهید که ریسک از دست رفتن کارتان را بکنید دکمه اعمال کردن را برای ذخیره تغییرات و باقی ماندن در همان صفحه وادامه کارتان فشار دهید . اگر برای مثال ارتباط اینترنت شما قطع شد کار ویا پروژه شما تا همین نقطه ذخیره شده است .
• خروج : بدون ذخیره کردن به صفحه قبلی باز میگردد .
• راهنما : صفحه راهنما را باز می کند .

نکات :
برای انتشار و نمایش بنر های ایجاد شده می توانید از مدیریت ماژول ها و ماژول تبلیغات تصویری را انتخای کنید .

نحوه دسترسی :
از منوهای مدیریت گزینه کامپوننت -- > بنر-- جدید را انتخاب کنید . همچنین با کلیک بر روی نام هر کدام از بنر ها می توانید آن را ویرایش و وارد این صفحه بشوید .

توضیحات :
این قسمت برای ایجاد یک بنر می باشد . در این قسمت شما تصویر مورد نظر یا کدهای تبلیغاتی را می توانید منتشر کنید .
اسکرین شات :

جزئیات :

نام بنر : نام بنر را در این قسمت ذکر می کنید
نام مستعار : نامی که در لینک ها و به هنگام استفاده از سئو بسیار یودمند می باشد و بهتر است که از نام انگلیسی استفاده کنید
نمایش بنر : منتشر کردن یا عدم انتشار بنر مورد نظر
چسبنده ( مهم ) : مهم بودن یا عادی بودن بنر را مشخص می کند
ترتیب : ترتیب نمایش بنر را مشخص می کند
مجموعه : مجموعه مورد نظر برای ایجاد بنر زا انتخای می کنید
مشتری : در این قسمت مشخص می کنید که بنر مربوط به کدام یک از مشتری های شما می باشد .
تعداد نمایش : در این قسمت می توانید تعداد نمایش بنر را مشخص کنید ، مثلا بنر 200 بار نمایش داده بشود . با زدن تیک نامحدود این محدودیت اعمال نمیشود
كلیك بر روی آدرس: آدرس وبسایت یا مقصدی که می خواهید با کلیک بر روی بنر کاربر به آن منتقل بشود .
کلیک ها : تعداد کلیک های بنر را نمایش میدهد که می توانید با زدن دکمه ریست آن را صفر کنید .
کد بنر بصورت دستی: در این قسمت می توانید به جای انتخاب و آپلود تصوسر در هاست خود کد بنر را قرار بدهید . برای مثال خیلی از سایت ها کدهایی را برای تبلیغات خود قرار میدهند که می توانید آن را در این قسمت کپی کنید . در این حالت آدرس تصویر یا فلش را در کد ها مشخص می کنید و نیازی به آپلود در سرور خودتان نیست .
توضیحات : در این قسمت می توانید توضیحاتی در مورد بنر یادداشت کنید .
انتخاب کننده تصویر بنر: اگر بنر را در سرور خود آپلود کرده اید با زدن فلش باز شو می توانید تصویر مورد نظر را برای نمایش انتخاب کنید .
عرض : می توانید عرض تصویر را به صورت دستی وارد کنید .
ارتفاع : می توانید ارتفاع تصویر را به صورت دستی وارد کنید .
تصویر بنر: پیشنمایشی از تصویر انتخاب شده را نمایش میدهد .
تگ ها: می توانید در این قسمت تگ های مدنظر را برای بنر وارد کنید . این قسمت در جستجو ها به کار خواهد آمد .

نوار ابزار :
در بالا سمت چپ شما می توانید نوار ابزار را ببینید .

• ذخیره کردن : ذخیره می کند و به صفحه اصلی مدیریت باز می گردد .
• اعمال کردن : ذخیره می کند اما در همین صفحه باقی می ماند . اگر شما روی یک صفحه برای مدت طولانی کار میکنید و نمی خواهید که ریسک از دست رفتن کارتان را بکنید دکمه اعمال کردن را برای ذخیره تغییرات و باقی ماندن در همان صفحه وادامه کارتان فشار دهید . اگر برای مثال ارتباط اینترنت شما قطع شد کار ویا پروژه شما تا همین نقطه ذخیره شده است .
• خروج : بدون ذخیره کردن به صفحه قبلی باز میگردد .
• راهنما : صفحه راهنما را باز می کند .

نکات :
برای انتشار و نمایش بنر های ایجاد شده می توانید از مدیریت ماژول ها و ماژول تبلیغات تصویری را انتخای کنید .


ایجاد و ویرایش بنر های مشتری

نحوه دسترسی :
در قسمت مدیریت بنر مشتری برای اضافه کردن مشتری جدید روی آیکن جدید در نوار ابزار کلیک کنید .
برای ویرایش یک مشتری موجود روی نام مشتری کلیک کنید و یا آن را انتخاب کنید و دکمه ویرایش را در نوار ابزار بزنید .

توضیحات :
برای اینکه بتوانید تبلیفی اضافه کنید اول باید برای ان مشتری تعریف کنید . بعد از تعریف مشتری می توانید برای آن یک یا چندین تیلیغ داشته باشید و آن را مدیریت کنید .

اسکرین شات :

جزئیات :

نام مشتری : در این قسمت نام مشتری یا شرکت آن نوشته میشود
نام تماس : در این قسمت نام شخصی که را که می توان با آن تماس گرفت را قرار میدهیم
ایمیل تماس : در این قسمت ایمیلی را که می توانیم با مشتری تماس بگیریم را قرار میدهیم
اطلاعات افزون : این بخش اختیاری می باشد و می توانید در رابطه با مشتری نکاتی را یادداشت کنید

نوار ابزار :
در بالا سمت چپ شما می توانید نوار ابزار را ببینید .

• ذخیره کردن : ذخیره می کند و به صفحه اصلی مدیریت باز می گردد .
• اعمال کردن : ذخیره می کند اما در همین صفحه باقی می ماند . اگر شما روی یک صفحه برای مدت طولانی کار میکنید و نمی خواهید که ریسک از دست رفتن کارتان را بکنید دکمه اعمال کردن را برای ذخیره تغییرات و باقی ماندن در همان صفحه وادامه کارتان فشار دهید . اگر برای مثال ارتباط اینترنت شما قطع شد کار ویا پروژه شما تا همین نقطه ذخیره شده است .
• خروج : بدون ذخیره کردن به صفحه قبلی باز میگردد .
• راهنما : صفحه راهنما را باز می کند .


ایجاد و ویرایش بنر های مشتری

نحوه دسترسی :
در قسمت مدیریت بنر مشتری برای اضافه کردن مشتری جدید روی آیکن جدید در نوار ابزار کلیک کنید .
برای ویرایش یک مشتری موجود روی نام مشتری کلیک کنید و یا آن را انتخاب کنید و دکمه ویرایش را در نوار ابزار بزنید .

توضیحات :
برای اینکه بتوانید تبلیفی اضافه کنید اول باید برای ان مشتری تعریف کنید . بعد از تعریف مشتری می توانید برای آن یک یا چندین تیلیغ داشته باشید و آن را مدیریت کنید .

اسکرین شات :

جزئیات :

نام مشتری : در این قسمت نام مشتری یا شرکت آن نوشته میشود
نام تماس : در این قسمت نام شخصی که را که می توان با آن تماس گرفت را قرار میدهیم
ایمیل تماس : در این قسمت ایمیلی را که می توانیم با مشتری تماس بگیریم را قرار میدهیم
اطلاعات افزون : این بخش اختیاری می باشد و می توانید در رابطه با مشتری نکاتی را یادداشت کنید

نوار ابزار :
در بالا سمت چپ شما می توانید نوار ابزار را ببینید .

• ذخیره کردن : ذخیره می کند و به صفحه اصلی مدیریت باز می گردد .
• اعمال کردن : ذخیره می کند اما در همین صفحه باقی می ماند . اگر شما روی یک صفحه برای مدت طولانی کار میکنید و نمی خواهید که ریسک از دست رفتن کارتان را بکنید دکمه اعمال کردن را برای ذخیره تغییرات و باقی ماندن در همان صفحه وادامه کارتان فشار دهید . اگر برای مثال ارتباط اینترنت شما قطع شد کار ویا پروژه شما تا همین نقطه ذخیره شده است .
• خروج : بدون ذخیره کردن به صفحه قبلی باز میگردد .
• راهنما : صفحه راهنما را باز می کند .