جوانى و خوديابى

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
جوانى و خوديابى

شناسنامه
حسينى‏فر، رضا، 1351 ـ
جوانى و خوديابى / رضا حسينى‏فر؛ [براى] مركز پژوهش‏هاى اسلامى صدا و سيما. ـ قم: صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران، مركز پژوهش‏هاى اسلامى صدا و سيما، 1384.
106ص. ـ (مركز پژوهش‏هاى اسلامى صدا و سيما؛ 877)
7000 ريال : ISBN 964-514-028-5
فهرست‏نويسى بر اساس اطلاعات فيپا.
كتابنامه: ص. 105 ـ 106؛ همچنين به صورت زيرنويس.
1. خودشناسى ـ جنبه‏هاى مذهبى ـ اسلام. 2. خودسازى (اسلام). 3. اخلاق اسلامى. 4. جوانان ـ اخلاق. الف. صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران. مركز پژوهش‏هاى اسلامى صدا و سيما. ب. عنوان.
9 ج 5 ح / 250BP 63/297
جوانى و خوديابى
كد: 877
نويسنده: رضا حسينى‏فر
ناشر و تهيه‏كننده: مركز پژوهش‏هاى اسلامى صدا و سيما
ليتوگرافى: سروش مهر
چاپ: برهان
نوبت چاپ: اول / 1384
شمارگان: 1400
بها: 700 تومان
حق چاپ براى ناشر محفوظ است
نشانى: قم، بلوار امين، مركز پژوهش‏هاى اسلامى صدا و سيما
پست الكترونيكى: Email:
تلفن: 2915510 و 2910602-0251 نمابر: 2933892
شابك: 5-028-514-964ISBN: 964-514-028-5

ديباچه
[=Calibri]o پيش‏گفتار
[=Calibri]o فصل اول: شرح پريشاني
[=Calibri]o فصل دوم: طلب يار
[=Calibri]o فصل سوم: سفر به كجا و از چه راهي؟
[=Calibri]o فصل چهارم: سخن دين درباره اين «من» و آن «من»
[=Calibri]o فصل پنجم: عزم كوي يار
[=Calibri]o فصل ششم: وداع با داشته‏ها
[=Calibri]o فصل هفتم: تنهاييِ در اين راه
[=Calibri]o فصل هشتم: شكفتن گل وجود
[=Calibri]o فصل نهم: دست بر ديوانگي بايد زدن
[=Calibri]o كتاب‏نامه