جمع بندی جهنمیان میخورند وسیر نمیشود وفربه تر میشوند درعین حال نه مرده اند ونه زنده؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
جهنمیان میخورند وسیر نمیشود وفربه تر میشوند درعین حال نه مرده اند ونه زنده؟

باسلام وعرض ادب
درسوره مبارکه الغاشیه میخوانیم که جهنمیان ازغذایی تناول میکنند که انها را فرابه میکند وگرسنگی انها را رفع نمیکند این درحالیست که درسوره مبارکه الاعلی گفته شده جهنمیان درانجا نه مرده اند ونه زنده اگر تفسیر این رابرابر حالت خواب درنظربگیریم که فرد نه زنده است ونه مرده نادرسته چون دردیگر ایات داریم در قیامت حتی خطوط انگشت هم بازگردانده میشود سوال اینجاست چطور جمعی بین این دوسوره قایل شویم که فرد میخورد وسیر نمیشود وفربه تر میشود مادامی که نه مرده است ونه زنده؟
یاحق

فرستاده شده از SM-J710Fِ من با Tapatalk

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد عمار

پرسش:
درسوره مبارکه الغاشیه میخوانیم که جهنمیان ازغذایی تناول میکنند که انها را فرابه میکند وگرسنگی انها را رفع نمیکند این درحالیست که درسوره مبارکه الاعلی گفته شده جهنمیان درانجا نه مرده اند ونه زنده اگر تفسیر این رابرابر حالت خواب درنظربگیریم که فرد نه زنده است ونه مرده نادرسته چون دردیگر ایات داریم در قیامت حتی خطوط انگشت هم بازگردانده میشود سوال اینجاست چطور جمعی بین این دوسوره قایل شویم که فرد میخورد وسیر نمیشود وفربه تر میشود مادامی که نه مرده است ونه زنده؟

پاسخ:
جهنم دارای عذاب های مختلفی هست که هر کدام نیز دارای سختی و شرایط خاص خود است.
در قرآن کریم به مواردی از این نوع عذاب ها اشاره شده است که مثلا در همین سوره غاشیه آیه 7 به یک نوع عذاب اشاره کرده و در سوره أعلی آیه 13 هم به نوعی عذاب دیگر اشاره شده که ربطی به هم ندارند تا باعث تناقض شود.
در آیه 13 أعلی يعنى نه مى ميرد كه آسوده گردد، و نه حالتى را كه در آن است مى توان زندگى نام نهاد، بلكه دائما در ميان مرگ و زندگى دست و پا مى زند، و اين بدترين بلا و مصيبت براى آنها است .این برای اون دسته کسانی هست که عذابشان این روش است.

بعضی هم عذابشان همان خوردن غذا و گرسنگی مجدد است که اینها شامل آیه 13 اعلی نیستند.

برای آشنایی با انواع عذاب های جهنم این لینک را مطالعه نمایید:
انواع عذاب مطرح شده در قرآن

موضوع قفل شده است