جنین های 3 والدی (بررسی فقهی و قرآنی)

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
جنین های 3 والدی (بررسی فقهی و قرآنی)

سلام بی مقدمه خبری بزارم و بعد سوالمو بپرسم
جنين هاي سه والدي !!
روشی که برای متوقف کردن انتقال بیماری های ژنتیکی از مادر به فرزند ارزیابی شده بود مورد جدل قرار گرفت هرچند جنین های تولید شده در این روش با سایر جنین های طبیعی تفاوتی نخواهند داشت و از ان ها قابل تمایز نیستند ( محققان بیان میکنند که هر یک از ان ها قابلیت زنده ماندن و رشد کردن را در صورت کاشتشان در رحم را دارند.)
در اخرین تحقیقی ک در نیوکاسل و انگلستان در این رابطه انجام شد محققان یک تخمک را توسط اسپرم از راه طبیعی بارور کرده و سپس قبل از جدا شدن کروموزوم ها از هم (برای تقسیم سلولی) ان ها را از تخمک خود جدا کرده و به تخمک زن سومی انتقال دادند. بدین ترتیب محققان توانستند رویانی را ایجاد کنند که تنها 5 درصد از کروموزوم میتوکندریایی مادر خود را به همراه داشت(در بیشتر موارد این عدد به دو درصد هم میرسید.)

انها با مقایسه جنین جدید با سایر جنین های حاصل از روش استاندارد لقاح پرداختند و هیچ تفاوتی در ان ها پیدا نکردند.
به علاوه جدل ها و مباحثه زیادی پیرامون این موضوع از لحاظ اخلاقی و قانونی وجود دارد. کلیسا و دینداران به شدت به از بین بردن رویان های حاصل از این روش پافشاری دارند و ان را امری غیر اخلاقی و جنگ با خواست خدا در نحوه فرزند اوری میدانند
به هر حال این مجادله ها موجب متوقف ساختن دولت بریتانیا برای قانونی کردن این روش نشد و به نامش به عنوان اولین کشور برای تولد جنین سه والده و پیشرفت علم ثبت گردید.بعد از ان امریکا نیز این روش را قانونی دانست ولی با وجود یک شرط.جنین حاصل حتما باید مذکر باشد تا چرخه انتقال ژن میتوکندریایی بیش از یک نسل ادامه نیابد، در صورت مونث بودن، رویان به سرعت باید کورتاژ شود.
منبع:http://www.iflscience.com/health-and-medicine/progress-made-in-creating-babies-with-three-biological-parents/

وحالا سوالی که هست آیات قرآن مبنی بر خلقت انسان با این موضوع چطور جمع میشود؟به عنوان مثال شما را از پدری و مادری آفریدیم و... احکام ها و...

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد نور

hessam78;913323 نوشت:
سلام بی مقدمه خبری بزارم و بعد سوالمو بپرسم
جنين هاي سه والدي !!
روشی که برای متوقف کردن انتقال بیماری های ژنتیکی از مادر به فرزند ارزیابی شده بود مورد جدل قرار گرفت هرچند جنین های تولید شده در این روش با سایر جنین های طبیعی تفاوتی نخواهند داشت و از ان ها قابل تمایز نیستند ( محققان بیان میکنند که هر یک از ان ها قابلیت زنده ماندن و رشد کردن را در صورت کاشتشان در رحم را دارند.)
در اخرین تحقیقی ک در نیوکاسل و انگلستان در این رابطه انجام شد محققان یک تخمک را توسط اسپرم از راه طبیعی بارور کرده و سپس قبل از جدا شدن کروموزوم ها از هم (برای تقسیم سلولی) ان ها را از تخمک خود جدا کرده و به تخمک زن سومی انتقال دادند. بدین ترتیب محققان توانستند رویانی را ایجاد کنند که تنها 5 درصد از کروموزوم میتوکندریایی مادر خود را به همراه داشت(در بیشتر موارد این عدد به دو درصد هم میرسید.)

انها با مقایسه جنین جدید با سایر جنین های حاصل از روش استاندارد لقاح پرداختند و هیچ تفاوتی در ان ها پیدا نکردند.
به علاوه جدل ها و مباحثه زیادی پیرامون این موضوع از لحاظ اخلاقی و قانونی وجود دارد. کلیسا و دینداران به شدت به از بین بردن رویان های حاصل از این روش پافشاری دارند و ان را امری غیر اخلاقی و جنگ با خواست خدا در نحوه فرزند اوری میدانند
به هر حال این مجادله ها موجب متوقف ساختن دولت بریتانیا برای قانونی کردن این روش نشد و به نامش به عنوان اولین کشور برای تولد جنین سه والده و پیشرفت علم ثبت گردید.بعد از ان امریکا نیز این روش را قانونی دانست ولی با وجود یک شرط.جنین حاصل حتما باید مذکر باشد تا چرخه انتقال ژن میتوکندریایی بیش از یک نسل ادامه نیابد، در صورت مونث بودن، رویان به سرعت باید کورتاژ شود.
منبع:http://www.iflscience.com/health-and...gical-parents/

وحالا سوالی که هست آیات قرآن مبنی بر خلقت انسان با این موضوع چطور جمع میشود؟به عنوان مثال شما را از پدری و مادری آفریدیم و... احکام ها و...

با سلام و عرض ادب

سوالتان را جهت استفتا به دفتر مقام معظم رهبری ارسال کردیم با دریافت پاسخ در این تاپیک بیان میشود.

همواره موفق و موید باشید

موضوع قفل شده است