جملات قصار علامه محمد تقی جعفری

تب‌های اولیه

229 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

منبع: http://www.ostad-jafari.com/index.php?lang=fa_IR

بسمه الله تعالی

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

سلام


منبع: http://www.ostad-jafari.com/index.php?lang=fa_IR

بسمه العلیم

اویس;827094 نوشت:
عالم هستی سراسر خیر و نکویی است و در حریم پاک وجود، عدم و نیستی و شرارت راه ندارد. آنچه از شرور و زشتیها در عالم دیده می شود به حیثیت بالعرض موجودات باز می گردد.

عرض سلام و ادب و با تشکر از توضیحات حضرتعالی

آنچه از ظاهر فرمایش حضرت علامه جعفری(ره) استنباط می گردد این چند نکته است که اگر اشتباه می کنم

زحمت کشیده اصلاح فرمائید:

1-موجودات وجود بالاصالة ندارند،بود نیستند نمودند.

2-این نمودها صفات اصیلی مانند خیر و شر و زیبا و زشت هم ندارند

3-زشت و زیبا و فایده و ضرر این نمودها حاصل برخورد انسان با آنها است در واقع این ذهن انسان است

که پدیده ها را به زشت و زیبا تفکیک می کند.

4-عشق و نفرت نسبت به چیزی ریشه در وجود آن چیز ندارد، بلکه مربوط به احساس انسان نسبت آن است

و این حس تابع نفع و ضرر انسان است نه خیر و شر آن چیز.

نتیجه:محور ادراک خیر و شر انسان است در واقع خیر و شر حقیقی وجود ندارد و همگی حاصل ذهن آدمی است.

با تشکر

بخشى از گفتگوى آقاى دكتر پيتر جى فراست از دانشگاه بريتيش كلمبيا (كانادا) با استاد محمدتقى جعفرى
تاريخ گفتگو: 1370 خورشيدى ــ موضوع: مديريت و عرفان اسلامى

فراست: از ديدگاه شما مديريت ايده آل چيست؟
جعفرى: مقصود از كلمه ايده آل چيست؟ اگر مقصود از ايده آل، جلب سودِ هر چه بيشتر براى مجموعه اى است كه تشكل يافته در زير يك مديريت هستند و به عبارت ديگر: اگر مقصود از «مديريت ايده آل»، پيشرفت در نفع گرايىِ محضِ يك مجموعه باشد، مورد قبول ما نيست، هر چند از نظر تكنولوژى و صنعت امروزى، اين مديريت محبوب و ضرورى تلقى مى شود. اما اگر منظور از ايده آل، نهايتِ مطلوبيتِ سودِ مادىِ محض از كار مديريت با وسيله قرار دادن عمل به اصول انسانى باشد، باز نفع پرستى است. اگر مديريت يك مجموعه، چه در مجموعه اى كوچك و چه در مجموعه اى بسيار بزرگ و حتى در مديريت هاى يك كشور و حتى در مديريت هاى جوامع، هر اندازه اصول انسانى را بيشتر مد نظر داشته باشد و به انسان ها و به افراد تشكيل دهنده آن مجموعه به چشم «انسان» نگاه كند، اين گونه مديريت را مى توان «مديريت ايده آل» ناميد، نه مديريتى كه انسان ها را دندانه هاى ناآگاهِ ماشين و پيچ و مهره هاى آهنى تلقى مى نمايد. بنا بر اين، مديران در سطح مختلف جامعه، هر اندازه از احساسات و عواطف و از فعاليت ها و پديده هاى والاى انسانى مطلع باشند و در عين حال مديريت را بر مبناى اين اطلاعات در نظر بگيرند، مسلمآ مديريت آنها ايده آل تر خواهد بود. به عبارتى ديگر: همان گونه كه مديريت، حقوق كار، كارگران و كارمندان را در نظر مى گيرد و همان گونه كه حقوق اعضا و شهروندان يك جامعه را در نظر مى گيرد، بايد حقوقِ انسانىِ آنها را نيز به طور جدى مراعات كند. ما نبايد حقوقِ معمولىِ زندگىِ مادىِ انسان ها را از حقوق جان هاى آنان تفكيك كنيم.
مأخذ: تكاپوى انديشه ها، محمدتقى جعفرى، ص 388 و 389

Part of the Dialogue of Prof. Peter J. Frost with Allameh Jafari.
Subject: Management and Islamic Mysticism
Nationality: Canadian/ Major: Management
Dialogue Date: 1991
Frost: What is an ideal for of management in your view?
Ja'fari: If you mean by ideal management the absorption of all available interests through adopting a utilitarian policy, that is not acceptable for us, although it is the best form of management in the eyes of modern technocrats. An ideal management, whether in a small business or in a large firm, or even at a larger scale involving a country, is a management that is more faithful to human principles and considers the human beings as not unconscious cogs or iron bolts and nuts of machines. Thus, the more managers are informed of lofty human emotions, sentiments, activities and phenomena, the more ideal and successful their management will be. To state the matter differently, as management cares about the wages of the workers and the employers or protects the rights of citizens, in the same way it must seriously observe their human rights. We should not separate people's ordinary rights of material life from the rights of their souls ...
Jafari, M. T, The Exploration of Ideas, 2015, p 300.

بسمه الله تعالی

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

منبع: http://www.ostad-jafari.com/index.php?lang=fa_IR

بسم الله تعالی

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

منبع: http://www.ostad-jafari.com/index.php?lang=fa_IR

بسم الله تعالی

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

منبع: http://www.ostad-jafari.com/index.php?lang=fa_IR

رحمت خدا بر استاد جعفری بزرگوار

[="Tahoma"][="Blue"][="3"]

حبیبه;828365 نوشت:
عرض سلام و ادب و با تشکر از توضیحات حضرتعالی

آنچه از ظاهر فرمایش حضرت علامه جعفری(ره) استنباط می گردد این چند نکته است که اگر اشتباه می کنم

زحمت کشیده اصلاح فرمائید:


با عرض سلام و ادب خدمت شما خواهر ارجمند

حبیبه;828365 نوشت:
1-موجودات وجود بالاصالة ندارند،بود نیستند نمودند.

بهتر است اینگونه گفته شود که موجودات بدون صرف نظر از وجودشان هیچ هویت استقلالی و هیچ نمودی ندارند.

حبیبه;828365 نوشت:
2-این نمودها صفات اصیلی مانند خیر و شر و زیبا و زشت هم ندارند

بهتر است اینگونه گفته شود که نمود موجودات امری بالعرض است و اصالت از آن وجود است و نمودات که امورات بالعرضند خیر و شر و زیبایی و زشتی را رقم می زنند و وجود، حسن مطلق است.

حبیبه;828365 نوشت:
3-زشت و زیبا و فایده و ضرر این نمودها حاصل برخورد انسان با آنها است در واقع این ذهن انسان است

که پدیده ها را به زشت و زیبا تفکیک می کند.


صحیح است با این توضیح که زشتی و زیبایی انگاری در وعای ذهن، امری صرفا اعتباری محض نیست بلکه برخواسته از ملاکهای محقق خیریت محض وجود در عالم خارج است.

حبیبه;828365 نوشت:
4-عشق و نفرت نسبت به چیزی ریشه در وجود آن چیز ندارد، بلکه مربوط به احساس انسان نسبت آن است

و این حس تابع نفع و ضرر انسان است نه خیر و شر آن چیز.


عشق و نفرت ما از اشیا تابع نفع و ضرری است که از اشیا ادراک می کنیم و این نفع و ضرر به عبارت دیگر همان خیر و شری است که ما از اشیای پیرامونمان تلقی می نماییم.

حبیبه;828365 نوشت:
نتیجه:محور ادراک خیر و شر انسان است در واقع خیر و شر حقیقی وجود ندارد و همگی حاصل ذهن آدمی است.

درست است که معاضدت خیر و شر در مقام خارج که مقام عینیت محضه وجود است جایگاهی ندارد اما باید توجه داشت که معاضدت خیر و شر در ذهن انسان اگر چه امری اعتباری است اما منشا این اعتبار ملاحظه خیریت محض وجودی است که در خارج متحقق است و نمی توان این معاضدت را صرفا امری موهوم و بی واقعیت پنداشت.[/][/][/]

بسم الله تعالی

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم


منبع: http://www.ostad-jafari.com/index.php?lang=fa_IR