جملات قشنگ و به یاد ماندنی (بخون...فكر كن...اراده كن...عمل كن)

تب‌های اولیه

18626 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

در روزگاری که خنده ی مردم از زمین خوردن توست ، برخیز تا بگریند . . .


قلب شکستن هنر انسان هاست ، گر شکستي قلبي

فردا ميشکند دگري قلب تو را . . .

حکایت عجیبی است رفتار ما :
خدا می بیند و می پوشاند ... مردم نمی بینند و فریاد میزنند...

زندگی هدیه ی خداوند به شماست ...


و

شیوه ی زندگی هدیه ی شما به خداوند است ...

هیچ گاه کسی را مسخره نکنید ، شاید :


قهرمان دنیای خویش باشد...

[=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]چادر مشکی تو [/][=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]برایت امنیت می آورد[/][=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]
[/][=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]


[/]

[=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]خیالت راحت،[/]


[=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif][/]

[=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]گرگ ها همیشه به دنبال شنل قرمزی هستند...[/]

اگر پیام خدا رو خوب دریافت نکردید

به «فرستنده ها» دست نزنید
«گیرنده ها» را تنظیم کنید.

هیچ ورزشی برای قلب
بهتر ازخم شدن و گرفتن دست افتادگان نیست!!!!!!!!

[="deepskyblue"]بعضی وقتا اگر جلوی نگاه ناپاک نامحرمان فولاد هم بگذاری ، کاری از پیش نمیبرد ..
[="pink"]اما چادری که از جنس نخ است ..
[/]خوب کارش را میکند [/]

[=georgia,times new roman,times,serif]اگه وجود خدا باورت بشه [/]

[=georgia,times new roman,times,serif]خدایه نقطه میذاره زیرباورت[/]
[=georgia,times new roman,times,serif]"یاورت "می شه[/][=georgia,times new roman,times,serif].[/]

عازم یک سفرم ،
سفری دور از خودمن تاخودم،
مدتی هست نگاهم به تماشای خداست وامیدم به خداوندی خدا

بعضی وقت ها دوست دارم وقتی بغضم میگیره خدا بیاد پایین اشکامو پاک کنه !

دستمو بگیره بگه : آدما اذیتت می کنن .؟!
بیا بریم پیش خودم . .

قـــــدر لحـــــظـه ها را بـدان …
زمـانــــــی می رسد که تـو دیگــــــــر قادر نیستـــــی بگـویـــــی :
جبــــــران مـــــی کـنم …

عجبم ،... که در هیاهوی این عمر فانی ،.... همچون وزغ ابی ،..

منتظر در آبگیر ،... که در کمین حشرات است ،.... در پی‌ فرصتهاایم ،....

مادیات ،... ما را از راه بدر کرده ،..... معنویت گم شده ،...

پایان این ر‌ه به ناکجا آباد است ،.... تو خودت مقصد شو ،....

کهکشانها در درونت در گردشند ،.... و تو از آنها غافلی ،....

بدنبال چه می‌‌گردی ؟ ،.... به خود ای‌،...

خدا را در ژرفای درونت لمس کن ،... عشق را نفس خواهی کشید.

لحظه هایت سر شار از بوی خدا ...

شاید نشود به گذشته برگشت و یک آغاز زیبا ساخت

ولی میشود هم اکنون آغاز کرد و یک پایان زیبا ساخت

دلگیر مباش

[=12][=+0]دلت که گیر باشد ، [/][/]
[=12][=+0]
[/][/]
[=12][=+0]رها نمی شوی ![/][/]
[=12][=+0]
[/][/]
[=12][=+0]خداوند بندگان خود را [/][/]
[=12][=+0]
[/][/]
[=12][=+0]با آنچه به آن « دل » بسته اند ، می آزماید.[/][/]

شیطان نه تنها کمر به نابودی زندگی آن دنیایمان بسته است
بلکه چشم دیدن زندگی راحتمان در این دنیا را هم ندارد
گویا وقتی راحت مینشیند که بمیریم و روی کفنمان با انگشتانش بنویسد : خسر الدنیا و الآخره
رفیق به نظر خودت شیطان روی کفن شما چی می نویسه

با شادی و سرور و خنده ای در دل زندگی کنید
در این صورت خدا نیایش شما را خواهد شنید حتی اگر کلمه ای هم بر زبان نرانید . . .

همیشه به کسی تکیه کنید که به کسی تکیه نکرده باشد
و او کسی نیست غیر از خدا . . .

خدا آن حس زیبائیست که در تاریکی صحرا
زمانی که هراس مرگ میدزدد سکوتت را
یکی آهسته می گوید
کنارت هستم ای تنها
و دل آرام می گیرد . . .

[=arial,helvetica,sans-serif]

[=arial, helvetica, sans-serif]آرامش چیست؟؟؟[/]

[=arial, helvetica, sans-serif]
نگاه به گذشته و شکر خدا
نگاه به آینده و اعتماد به خدا
نگاه به اطراف و جستجوی خدا
نگاه به درون و دیدن خدا

[/][/]

خانه ی خدا نزدیک ماست
و تنها اثاث آن ، عشق است . . .

افسوس که بسیاری از انسان ها در جهنم خود ساخته خویش زندگی می کنند...


تقاضای خواسته های کوچک از خدا به نظر کودکانه ست. هنگام دعا رو به خدا می ایستم و هرگز نمیتوانم خواسته های مادی و آسایش دنیوی را از او طلب کنم، بلکه از او میخواهم خودش را به من بدهد. به این ترتیب و با حضور او، همه متعلقاتش نیز در اختیار من خواهد بود و به بی نیازی میرسم

زندگی را با تعداد نفس هایی که می کشی اندازه نمی گيرند ... با آن لحظه هایی اندازه می گيرند که نفست بند می آید ...!

اگر برف می دانست که کره ی خاکی اينقدر کثيف است هنگام فرود آمدن لباس سفيد نمی پوشيد ...

اینجا هیچ کس گرسنه نیست ... همه روزی چند وعده گول می خورند ...!

هر دقیقه بگو "خدا را شکر". خدا به تشکر تو نیازی ندارد اما تو به توجه خدا نیاز داری!

بزرگترین اشتباهی که کسی مرتکب می شود , این است که دائم از اشتباه کردن بترسد

خدایا دلتنگ شده ام به اندازه آسمانت...دیروز آرزو داشتم که دست اتفاق را بگیرم تا نیفتد ولی امروز فهمیدم اتفاق هم که بیفتد باز من زندگی خواهم کرد چون تو میخواهی

[=&quot]خداونــــدگارا![/][=&quot] [/][=&quot]

[/][=&quot]به دل نگیـــر اگـر گاهـــی[/][=&quot]

[/][=&quot]"[/][=&quot]زبانـــم" از شکرت بـــاز می ایســـتد![/][=&quot]

[/][=&quot]تقصیـــری ندارد...[/][=&quot]

[/][=&quot]قاصـــر اســت[/][=&quot]

[/][=&quot]کــم می آورد در برابـر بزرگـــی ات...[/][=&quot]

[/][=&quot]لکنــــت می گیـــرند واژه هایـــم در برابــــرت![/][=&quot]

[/][=&quot]در دلـــم اما همیشــه...[/][=&quot]

[/][=&quot]ذکــر خـــیرت جاریســت...[/][=&quot] [/]

[=&quot]خداوندا[/][=&quot] ...

[/][=&quot]خداوندا تو میدانی که من دلواپس فردای خود هستم[/][=&quot]!!
[/]
[=&quot]مبادا گم کنم راه قشنگ آرزوها را[/][=&quot]!!
[/]
[=&quot]مبادا گم کنم اهداف زیبا را[/][=&quot]!!
[/]
[=&quot]مبادا جا بمانم از قطار موهبتهایت[/][=&quot]!!
[/]
[=&quot]مرا تنها تو نگذاری[/][=&quot]!!
[/]
[=&quot]که من تنهاترین تنهام؛ انسانم[/][=&quot]...
[/]
[=&quot]
[/][=&quot]خدا گوید[/][=&quot] :

[/][=&quot]تو ای زیباتر از خورشید زیبایم[/][=&quot]!!
[/]
[=&quot]تو ای والاترین مهمان دنیایم[/][=&quot]!!
[/]
[=&quot]تو ای انســــان[/][=&quot]!!
[/]
[=&quot]بدان همواره آغوش من باز است[/][=&quot]!!
[/]
[=&quot]شروع کن[/][=&quot] ...
[/]
[=&quot]یک قدم با تو[/][=&quot]
[/]
[=&quot]تمام گامهای مانده اش با مــــــــــــــــــن[/][=&quot] ...[/]

او تو را میبیند و چه مهربان است تو نیز او را میبینی ولی بی تفاوتی و چه زیباست اگر به معبودت بگویی دوستت دارم و به راستی چه زیباست...

به یاد داشته باش:
آینده کتابی است که امروز می نویسی
پس چیزی بنویس که فردا از خواندن آن لذت ببری...

وقتی کاری انجام نمیشه...حتما خیری توش هست!!!

وقتی مشکلی پیش میاد...حتما حکمتی داره!!!

وقتی کسی رو از دست میدی...
حتما لیاقتت و نداشته!!!


وقتی تو زندگیت زمین بخوری...حتما چیزی هست که باید یاد بگیری!!!

وقتی بیمار میشی...حتما جلوی یک اتفاق بدتر گرفته شده!!!

وقتی دیگران بهت بدی می کنن...حتما وقتشه که تو خوب بودن خودت و نشون بدی!!!

وقتی اتفاق بد یا مصیبتی برات پیش میاد...حتما داری امتحان پس میدی!!!

وقتی همه ی درها به روت بسته میشه...حتما خدا میخواد پاداش بزرگی بابت صبر و شکیباییت بهت بده!!!

وقتی سختی پشت سختی میاد...حتما وقتشه روحت متعالی بشه!!!

وقتی دلت تنگ میشه...حتما وقتشه با خدای خودت تنها باشی!!!

زمان براي هر كس كه صبر ميكند هر دري را باز ميكند.
"حضرت علي (ع)"

از حضرت عیسی (علیه السلام) پرسیدند که سخت‌ترین چیز در هستی چیست؟ گفت: خشم خدا. گفتند: از این خشم چگونه امان یابیم. گفت: ترک خشم خویش کنید تا ایمن از خشم خدا شوید.

انسان، یگانـــه موجودی است که می‌داند تنــــهاست و یگانــــه موجودی است که در پی یافتن دیگـــری است

[="orange"]ادم های بزرگ درباره ایده ها سخن می گویند

ادم های متوسط درباره چیزها سخن می گویند

ادم های کوچک پشت سر دیگران سخن می گویند[/]

[="darkorchid"]ادم های بزرگ عظمت دیگران را می بینند

ادم های متوسط به دنبال عظمت خود هستند

ادم های کوچک عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینند[/]

خنده ، بزرگتـــــــرین سلاح در جنگ زندگیست ! امیدوارم همیـــــشه مسلح باشید : )

میان مرغان مهاجر

آنکه اخرین است

درسته ضعیفترین هست....

اما دلبسته ترین است....

شاه کلید بندگی علما جهادبا نفس است

و

اولین قدم تو مبارزه با نفس

مبارزه با پرخوری است

ما با دلمان هنوز مشکل داریم
صد سنگ بزرگ در مقابل داریم

معشوق خودش می بُرد و می دوزد
انگار نه انگار که ما دل داریم !

یه وقتایی دلت میسوزه
یه وقتایی دلت میشکنه
یه وقتایی دلت میگیره
اما خدا نکنه سه تاش با هم اتفاق بیفته !!!

خـــــــــــد ا یــــــــــا...

آسمانــــــــت چه مــــزه ای است؟!

مـــن که فقط زمیـــن خـــــــورده ام...!!!

[="deepskyblue"]ارزانترین ، زیباترین ، باحجاب ترین ، بهترین و ..
[="pink"] پوشش زن
[/]چادر است
[/]

علم

سُئِل أَمیرُالمُؤمِنینَ‏ علیه السلام عَنِ «العِلْمِ»،فَقالَ:


أَربَعُ کَلِماتٍ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ بِقَدْرِ حاجَتِکَ إلَیْهِ،

وَ أَنْ تَعْصِیَهُ بِقَدْرِ صَبْرِکَ عَلَى النَّارِ،

وَ أَنْ تَعْمَلَ لِدُنْیاکَ بِقَدْرِ عُمُرِکَ فیها،

وَ أَنْ تَعْمَلَ لآِخِرَتِکَ بِقَدْرِ بَقائِکَ فیها.

از امیرالمؤمنین علیه‌السلام از «علم» سؤال شد، فرمودند:

چهار کلمه است:

خداوند را به اندازه‌ای که به او نیازمندی، عبادت کنی

او را به اندازه‌­ای که طاقت تحمل آتش را داری، معصیت کنی.

برای دنیایت به اندازه­‌ای که در آن عمر داری، کار کنی

و برای آخرتت به اندازه­‌ای که در آن باقی می­مانی، عمل کنی.


[=arial]مجموعه ورام، ج 2، ص 37

[=arial]

[=arial]

مؤمن و فاجر...

مؤمن دنیا را سپر دینش قرار می‌دهد

و فاجر دینش را سپر دنیایش

[=arial]غررالحکم، حدیث 1546

[=arial]

[=arial]
[=arial]