جمع بندی جستجو در آیات قرآن کریم (زنان برای مردان و مردان برای زنان اند)

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
جستجو در آیات قرآن کریم (زنان برای مردان و مردان برای زنان اند)

آیا درقرآن کریم آیه ای با این مضمون که(زنان برای مردان و مردان برای زنانند )داریم ؟

برچسب: 

با نام و یاد دوست


کارشناس بحث: استاد صدیقین

سؤال:
آیا در قرآن کریم، آیه‌ای با این مضمون که «زنان برای مردان و مردان برای زنان هستند»، وجود دارد؟

پاسخ:
آیه مورد نظر چنین است:
«الْخَبيثاتُ لِلْخَبيثينَ وَ الْخَبيثُونَ لِلْخَبيثاتِ وَ الطَّيِّباتُ لِلطَّيِّبينَ وَ الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّباتِ أُولئِكَ مُبَرَّؤُنَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَريمٌ» (1)
«زنان ناپاک از آن مردان ناپاكند و مردان ناپاک نيز به زنان ناپاک تعلّق دارند، و زنان پاک از آن مردان پاک و مردان پاک از آن زنان پاک هستند! اينان از نسبت‌هاى ناروايى كه (ناپاكان) به آنان مى‏‌دهند مبرّا هستند و براى آنان آمرزش (الهى) و روزى پرارزشى است».

استاد مکارم شیرازی در تفسیر این آیه معتقد است که این آیه کریمه هم یک قانون طبیعی را بیان می‌کند که نوعا چنین است
که هم‌نوعان سراغ هم‌نوعان خود می‌رود و هر دسته‌ای مجذوب هم‌سنخ خود می‌شود. در ضرب المثل فارسی هم گفته می‌شود که «كند همجنس با همجنس پرواز» و در مثل عربی گفته می‌شود «السنخية علة الانضمام» (هم‌سنخ بودن، دلیل هم‌گرایی است).
نیز این آیه کریمه ناظر به یک حکم شرعی هم
می‌تواند باشد که ازدواج با زنان آلوده _حداقل در مواردى كه مشهور و معروف به عمل منافى عفت هستند_ ممنوع است. (2)

منابع:
1. نور: 24/ 26.
2. مکارم، ناصر و همکاران،تفسير نمونه، ج ‏14، ص 424.

شاید منظور ایشان این آیه باشد:هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ(بقره 187)مردان لباس زنان اند و زنان لباس مردان اند.

موضوع قفل شده است