جبران حق الناس

تب‌های اولیه

46 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

a_rezahu;236468 نوشت:
[=&quot]سوال 1:اگر در بچگی چیزی را از جایی سرقت کرده ایم،امروز تکلیفمان در دو صورت زیر چیست؟ الف)دسترسی به فرد ممکن است[/]
[=&quot]
[/][=&quot]باسلام خدمت شما کاربر محترم[/][=&quot]
[/][=&quot]بایدمصالحه کنیدواگر راضی به مصالحه نشدبه نرخ روز هزینه رابرگردانید[/][=&quot]
[/]
a_rezahu;236468 نوشت:
[=&quot]ب)دسترسی به فرد ممکن نیست [/]
[=&quot]
[/][=&quot]با اجازه حاکم شرع از طرف صاحبش به مقدار نرخ روزصدقه دهید[/][=&quot]
[/]
a_rezahu;236468 نوشت:
[=&quot]سوال 2:در منزل شخصی بدون اجازه چیزی خورده ایم،و از رضایت او اطلاع نداشته ایم[/][=&quot]. [/][=&quot]در فرض راضی شدن و نشدن فرد،وظیفه چیست؟[/]
[=&quot]
[/][=&quot]اگر راضی شده ویا اگر دعوت شدید واز غذاهایی بوده که ازمهمان مخفی نکرده اشکال نداردولی اگربدون دعوت ،حاضر شدیدضامن هستید
ادرس =دفتر اقای مکارم شیرازی /0251/7840001
[/]

a_rezahu;236468 نوشت:
[=&quot]سوال 3:با خودرویی تصادف کردیم و بعدا متوجه شدیم که دیگر دسترسی به او نیست و یا برخورد کردیم و فرار کردیم.تکلیف چیست؟[/]
[=&quot]
[/][=&quot]درهردوصورت ضامن هستید ولی درصورت دوم معصیت هم کردیدودرصورت عدم دسترسی باید[/][=&quot] با اجازه حاکم شرع از طرف صاحبش به مقدار نرخ روزصدقه دهید[/][=&quot]
[/]
a_rezahu;236468 نوشت:
[=&quot]سوال 4:آیا برای جبران غیبت،در صورتی که به گوش شخص غایب نرسیده باشد، حلالیت طلبیدن لازم است؟[/]
[=&quot]
[/][=&quot]اگر امکان دارد حلالیت طلبیده شود وامکان نیست(به هردلیلی دسترسی ندارید ویا حلالیت موجب فتنه می شود)توبه واستغفار یا خیرات برای خودویابرای غیبت شونده انجام شود[/][=&quot]
[/]
a_rezahu;236468 نوشت:
[=&quot]سوال 5:آیا تمسخر پشت یک نفر،مصداقی از غیبت است و نیاز به رضایت طلبیدن دارد؟ [/][=&quot]([/][=&quot]مثل تمسخر لباس و حرکات و رفتار[/][=&quot]) [/]
[=&quot]
[/][=&quot]اگرقصد تنقیص باشد بله غیبت وازگناهان بزرگ است[/]

a_rezahu;236468 نوشت:
[=&quot]سوال 6:کسی درامد حرام دارد،آیا اگر پول را به دست ما بدهد(و با دست ما برخورد کند)،ولی ما از قبولش سرباز زنیم و یا پس از مدتی پس بدهیم،ضامن خواهیم بود؟[/]
[=&quot][/]

[=&quot]اگرشما قبول نکنیدتکلیف نداریدولی اگرقبول کردیدودوباره پس دادیداز حاکم شرع کسب تکلیف کنید[/][=&quot][/]


a_rezahu;236468 نوشت:
سوال 6:اگر شک داریم که از شخصی که درامدش قطعاً حرام است،پولی را قرض گرفته ایم یا نه،آیا تجسس لازم است و لازم است از او بپرسیم؟(مثلا شم در این که او به من پول قرض داد یا من به او پول قرض دادم)و سوال کردن لازم است؟

تجسس لازم نیست واصل عدم قرض است
a_rezahu;236468 نوشت:
سوال 7:اگر از کسی که با قمار پولی را به دست آورده،پولی را قرض کنیم و پس از مدتی بازگردانیم،باید از صاحب اصلی مال رضایت بطلبیم؟

بله باید ازصاحب اصلی اجازه بگیرد
a_rezahu;236468 نوشت:
ب)در صورت عدم دسترسی به صاحب اصلی مال و یا شک میان چند نفر وظیفه چیست؟

درصورت عدم دسترسی با اجازه حاکم شرع از طرف صاحبش به مقدار نرخ روزصدقه دهید
ودرصورت شک میان چند نفر اگرمی تواند بین چند نفر جبران کند


[=tahoma][=&quot]ادرس =دفتر اقای مکارم شیرازی/0251/7840001[/][/]

a_rezahu;236468 نوشت:
سوال 8:در فرض سوال قبل،قسمت (ب)،اگر بین چند نفر از صاحبان مال مردد باشیم و فرد هم نداند قمار را از کدام یک برده و به ما قرض داده،و به عده ای دسترسی نداشته باشیم،وظیفه چیست؟

اگرامکان دارد بپرسیدواگر امکان نداردبا اجازه حاکم شرع از طرف صاحبش به مقدار نرخ روزصدقه دهید
a_rezahu;236468 نوشت:
سوال 9:اگر در استخر های عمومی،مالی را پیدا کردیم و استفاده کردیم،جبران مال چگونه است و آیا صدقه کفایت میکند؟

به عنوان مجهول المالک است [=tahoma][=&quot]با اجازه حاکم شرع از طرف صاحبش به مقدار نرخ روزصدقه دهید
[/]
[/]
a_rezahu;236468 نوشت:
سوال 10:اگر سوار تاکسی شدیم و به دروغ گفتیم پول و مال کافی نداریم،و با او بر قیمتی کمتر توافق کردیم،در صورت عرم دسترسی به راننده وظیفه چیست؟

مابه التفاوت راباید با اجازه حاکم شرع از طرف صاحبش به مقدار نرخ روزصدقه دهید
a_rezahu;236468 نوشت:
سوال 11:اگر ملکی را غصب کردیم،مثلا در جای پارک خودروی شخصی که ملک او بود،بدون اجازه برای چند ساعت پارک کردیم.طریقه ی جبران چگونه است؟

اگردرملک شخصی دیگر بوده یا رضایت بگیریدیا اجاره مدت پارک راپرداخت کنید
[=tahoma][=&quot]
[/]
[/]

سلام
یه سوال: آیا نوبت گرفتن از یک دکتر به دلیل آشنا بودن با ایشان مصداقی از حق الناس نیست؟
در حالی که افراد عادی باید روزها در صف بمانند؟
البته این اجازه رو خود دکتر یا منشی قائل می شن ولی باز هم جای ......
تکلیف در این مورد چیست؟

[="Tahoma"][="Black"]

گلبهار;253356 نوشت:
سلام یه سوال: آیا نوبت گرفتن از یک دکتر به دلیل آشنا بودن با ایشان مصداقی از حق الناس نیست؟ در حالی که افراد عادی باید روزها در صف بمانند؟ البته این اجازه رو خود دکتر یا منشی قائل می شن ولی باز هم جای ...... تکلیف در این مورد چیست؟

با عرض سلام و احترام خدمت سرکار گلبهار گرانقدر و تشکر از سئوال شما

در فرض سئوال این کار حق الناس نیست اما رعایت نوبت قطعا به انصاف نزدیک تر و بهتر است .(1)

همیشه سالم و موفق باشید

پی نوشت:
1. استفتاء از دفتر آیت الله خامنه ای در قم[/]

با سلام
در مورد تمسخر سوال و جواب شد .سوال من در مورد هنرپیشگان و مجریان صدا و سیماست که از فرق سر تا انگشت پا مورد اظهار نظر همه قرار میگیرند آیا جایز است؟
دوم در مورد جوکهایی که برای ترک و لر و غیره میگویند جایی شنیدم که یکی از بزرگان گفتند جایز نیست و اشکال دارد آیا این هم حق الناس محسوب میشود؟

این نیز بگذرد;283638 نوشت:
در مورد تمسخر سوال و جواب شد .سوال من در مورد هنرپیشگان و مجریان صدا و سیماست که از فرق سر تا انگشت پا مورد اظهار نظر همه قرار میگیرند آیا جایز است؟


با سلام و عرض ادب

سخن گفتن نسبت به صفات ظاهره كه همه از آن آگاهی دارند اگر قصد هتك و تحقير نداشته باشد، اشكال ندارد.


این نیز بگذرد;283638 نوشت:
دوم در مورد جوکهایی که برای ترک و لر و غیره میگویند جایی شنیدم که یکی از بزرگان گفتند جایز نیست و اشکال دارد آیا این هم حق الناس محسوب میشود؟

گفتن يا شنيدن لطيفه‌هاى رايج در کشور که مربوط به اقوام مختلف است،اگر غيبت بوده و يا موجب اذيت و هتک مؤمنى باشد، جايز نيست.

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری در احکام برخی گناهان به آدرس:
http://www.leader.ir/tree/index.php?catid=49

-عبور از چراغ قرمز، در صورت وجود پل عابر از خیابان رد شدن: حقی بر گردن رانندگان داریم ؟

-دیرتر رسیدن به ایستگاه اتوبوس یا مترو و ... و زودتر سوار شدن: آیا مشکل شرعی دارد؟

-اگر یک خوراکی در خیابان بخوریم و دیگران دلشان بخواهد تکلیف ما چیست؟

-ما نمیدانیم که آیا کسی از ته قلب راضی به استفاده از وسایلش هست یا نه و فقط زبانی بگوید که راضیم همین اکتفا میکند؟دیگر حقی بر گردن نداریم؟

-استفاده از طلا و لباس های زیبا در مجالس زنانه : اگر کسی در دلش حسرت بخورد شرعا ما گناه کرده ایم؟

-خواندن روزنامه ها در گیشه ها درسته؟ آیا نباید در صورت نیاز خریداری شود؟

-در مکانهای عمومی ایجاد صدای بیجا،حرکت ناگهانی اعضای بدن و بوهای بد و ...که ایجاد کردیم و دیگران اذیت شدند آیا به گردن ما حق دارند؟برای ادای این حق باید چه کنیم؟

-آیا نگاه به موبایل فرد کنار دستی و دیدن متن اس ام اس هایشان و یا عکس هایشان با اینکه ما نمیشناسیم اشکال دارد؟

السلام علیک یا بقیة الله :Gol:

از کارشناس محترم سوالی داشتم:
آیا اگر کسی بدون اطلاع ما مقاله ای را که نیاز داریم به طور غیرقانونی از سایتی پولی دانلود کند، آیا ما نمی توانیم از ان مقاله استفاده کنیم؟

مرجع تقلیدم امام خامنه ای (حفظه الله تعالی) هستند.

با تشکر از سئوالات حضرت عالی

حمیده هادی;304392 نوشت:
-عبور از چراغ قرمز، در صورت وجود پل عابر از خیابان رد شدن: حقی بر گردن رانندگان داریم ؟

حقی ایجاد نمی شود مگر اینکه موجب خسارتی شوید.

حمیده هادی;304392 نوشت:
-دیرتر رسیدن به ایستگاه اتوبوس یا مترو و ... و زودتر سوار شدن: آیا مشکل شرعی دارد؟

رعایت نوبت لازم است.

حمیده هادی;304392 نوشت:
-اگر یک خوراکی در خیابان بخوریم و دیگران دلشان بخواهد تکلیف ما چیست؟

به خودی خود تکلیفی ندارید.

حمیده هادی;304392 نوشت:
-ما نمیدانیم که آیا کسی از ته قلب راضی به استفاده از وسایلش هست یا نه و فقط زبانی بگوید که راضیم همین اکتفا میکند؟دیگر حقی بر گردن نداریم؟

در فرض سئوال رضایت زبانی کافی است .

حمیده هادی;304392 نوشت:
-استفاده از طلا و لباس های زیبا در مجالس زنانه : اگر کسی در دلش حسرت بخورد شرعا ما گناه کرده ایم؟

در مورد سئوال این کار اشکال شرعی ندارد.

حمیده هادی;304392 نوشت:
-خواندن روزنامه ها در گیشه ها درسته؟ آیا نباید در صورت نیاز خریداری شود؟

اگر این کار معمول است و ممانعتی از طرف صاحب گیشه صورت نمی گیرد که دال بر عدم رضایت باشد ، مانعی ندارد .

حمیده هادی;304392 نوشت:
-در مکانهای عمومی ایجاد صدای بیجا،حرکت ناگهانی اعضای بدن و بوهای بد و ...که ایجاد کردیم و دیگران اذیت شدند آیا به گردن ما حق دارند؟برای ادای این حق باید چه کنیم؟

در این موارد حق الناس ثابت نیست.

حمیده هادی;304392 نوشت:
-آیا نگاه به موبایل فرد کنار دستی و دیدن متن اس ام اس هایشان و یا عکس هایشان با اینکه ما نمیشناسیم اشکال دارد؟

اگر منجر به اطلاع از مطالب خصوصی شود یا موجب اذیت مؤمن گردد که معمولا این طور است و یا مفسده دیگری داشته باشد ، جایز نیست .(1)

همیشه موفق و سلامت باشید

پی نوشت:
1. استفتاء از دفتر آیت الله خامنه ای در قم

[="Tahoma"][="Black"]

حیا;304525 نوشت:
السلام علیک یا بقیة الله از کارشناس محترم سوالی داشتم: آیا اگر کسی بدون اطلاع ما مقاله ای را که نیاز داریم به طور غیرقانونی از سایتی پولی دانلود کند، آیا ما نمی توانیم از ان مقاله استفاده کنیم؟ مرجع تقلیدم امام خامنه ای (حفظه الله تعالی) هستند.

با تشکر از سئوال حضرت عالی

اگر مقاله داخلی است بدون رضایت صاحبش استفاده از آن اشکال دارد . (1)

موفق و سلامت باشید

پی نوشت:
1. آیت الله خامنه ای، اجوبه الاستفتائات س 1342[/]

سجاد;304757 نوشت:
اگر مقاله داخلی است بدون رضایت صاحبش استفاده از آن اشکال دارد . (1)

مقاله خارجی است. در این صورت حکمش چیست؟ میتوانم استفاده کنم یا باید پولش را اینترنتی بپردازم

در ضمن مگر فرقی بین خارجی یا داخلی بودن دارد؟

[="Tahoma"][="Black"]با تشکر از سئوال مجددتان
بله در صورت خارجی بودن مقاله اگر قراردادی با آنها نداشته باشیم ، استفاده از آن مانعی ندارد و نیازی نیست پولش را بپردازید.

تفاوت بین داخلی و خارجی در فتوای مرجع تقلید شماست و معظم له در رعایت حق کپی رایت بین محصول داخلی و خارجی تفاوت قائل هستند.

همیشه موفق و سر بلند باشید[/]

امروز یکی از اساتیدمون (که روحانی هستند) گفتند که حق الناس های غیرمالی مانند غیبت و ... به جز آبروریزی که منجر به تهمت شود، نیاز به حلالیت طلبیدن ندارد و توبه و استغفار کافی است. و گفتند که در رساله امام هم آمده.
از کارشناس محترم تقاضا دارم بفرمایند که آیا این حرف صحیح است یا خیر.

مرجع تقلید: امام خامنه ای (مدظله العالی)

حیا;312667 نوشت:
امروز یکی از اساتیدمون (که روحانی هستند) گفتند که حق الناس های غیرمالی مانند غیبت و ... به جز آبروریزی که منجر به تهمت شود، نیاز به حلالیت طلبیدن ندارد و توبه و استغفار کافی است. و گفتند که در رساله امام هم آمده. از کارشناس محترم تقاضا دارم بفرمایند که آیا این حرف صحیح است یا خیر. مرجع تقلید: امام خامنه ای (مدظله العالی)

با سلام و عرض ادب

نظر آیت الله خامنه ای در این زمینه یافت نشد بنابراین می توانید فعلا مطابق نظر حضرت امام ره عمل کنید : طبق نظر حضرت امام ره در غیبت استغفار کافی است و حلالیت گرفتن از فرد غیبت شونده واجب نیست.

1. امام خمینی، استفتائات ج 2 ص 621 س 21
2.استفتا از دفتر مقام معظم رهبری در قم

نور;312719 نوشت:
با سلام و عرض ادب

نظر آیت الله خامنه ای در این زمینه یافت نشد بنابراین می توانید فعلا مطابق نظر حضرت امام ره عمل کنید : طبق نظر حضرت امام ره در غیبت استغفار کافی است و حلالیت گرفتن از فرد غیبت شونده واجب نیست.

1. امام خمینی، استفتائات ج 2 ص 621 س 21
2.استفتا از دفتر مقام معظم رهبری در قم

سلام علیکم و ممنون از پاسختان
در مورد حق الناس های غیر مالی دیگر (البته اگر آبرو ریزی منجر به تهمت نباشند) چطور؟ ایا استغفار کفایت می کند؟

[="Tahoma"][="Black"]

حیا;312721 نوشت:
سلام علیکم و ممنون از پاسختان در مورد حق الناس های غیر مالی دیگر (البته اگر آبرو ریزی منجر به تهمت نباشند) چطور؟ ایا استغفار کفایت می کند؟

با عرض سلام و احترام مجدد

در فرض سئوال ان شاء الله استغفار کفایت می کند . (1)

همیشه موفق و سلامت باشید

پی نوشت:
1. استفتاء از دفتر مراجع مشهور تقلید در قم[/]

سلام خدمت کارشناسان محترم
بنده گذشته ای تاریک داشتم و چند سالی است توبه کرده ام.اما حالا نوبت جبران حق الناس ها میباشد و برای همین چند سوال داشتم:

1.بنده با دختری دوست بودم.پس از مدتی دوستی خود را با او به هم زدم و ازدواج کردم.اما مساله این است که در مدّت دوستی قبل از ازدواج،او من را به خانه ی یکی از دوستانش،بدون اجازه ی پدر و مادرش که صاحبان خانه بودند دعوت کرد و من پذیرفتم.حال بنده ظاهراً آن مکان را برای مدتی غصب کرده ام و باید رضایت صاحبان را جلب کنم.اما من آدرس آنجا را به خاطر ندارم،و حتی اگر آدرس را هم بتوانم با تلاش در کوچه خیابان ها پیدا کنم،نه نام آن شخص را میدانم و نه فامیل خانواده اش را که پولِ مدت اقامتم را در آن خانه به ایشان بپردازم.
تنها راهش این است که از آن دختر که در گذشته با هم دوست بودیم سوال کنم.حال آنکه این عمل مفسده ی زیادی دارد.چرا که آن دختر از ازدواج من به شدّت ناراحت شد و اگر همسرم از این تماس برای پیدا کردن آدرس و رفتن من در گذشته به خانه ی آن شخص مطلع شود،احتمالاً بسیار بسیار ناراحت خواهد شد.
حال تکلیف چیست؟

قسمت ب) اگر به اندازه ی چند درصد احتمال دهم که مادر پدرش از جریان با خبر بوده اند و رضایت داشته اند چطور؟ آیا تحقیق لازم است؟

2.در گذشته در مدرسه شیطنت هایی میکردیم و بعضاً به وسایل عمومی مدرسه آسیب میرساندیم.اما از آن موقع چندین سال گذشته و آن مدرسه تعطیل شده و شاید به جای دیگری رفته باشد.از طرفی 2-3 نفر در مدرسه شریک بودند(مدرسه غیر انتفاعی بود)
حال برای جبران آن خسارت ها،تکلیف چیست؟ آیا باید به هر شکلی شده شرکا را پیدا کرد و مثلاً پول گچ های پرتاب کرده و میزهای خط خطی کرده را با آنها حساب کرد؟

مقلّد حاج آقا مکارم شیرازی
با تشکّر

مخفی;317769 نوشت:
سلام خدمت کارشناسان محترم بنده گذشته ای تاریک داشتم و چند سالی است توبه کرده ام.اما حالا نوبت جبران حق الناس ها میباشد و برای همین چند سوال داشتم: 1.بنده با دختری دوست بودم.پس از مدتی دوستی خود را با او به هم زدم و ازدواج کردم.اما مساله این است که در مدّت دوستی قبل از ازدواج،او من را به خانه ی یکی از دوستانش،بدون اجازه ی پدر و مادرش که صاحبان خانه بودند دعوت کرد و من پذیرفتم.حال بنده ظاهراً آن مکان را برای مدتی غصب کرده ام و باید رضایت صاحبان را جلب کنم.اما من آدرس آنجا را به خاطر ندارم،و حتی اگر آدرس را هم بتوانم با تلاش در کوچه خیابان ها پیدا کنم،نه نام آن شخص را میدانم و نه فامیل خانواده اش را که پولِ مدت اقامتم را در آن خانه به ایشان بپردازم. تنها راهش این است که از آن دختر که در گذشته با هم دوست بودیم سوال کنم.حال آنکه این عمل مفسده ی زیادی دارد.چرا که آن دختر از ازدواج من به شدّت ناراحت شد و اگر همسرم از این تماس برای پیدا کردن آدرس و رفتن من در گذشته به خانه ی آن شخص مطلع شود،احتمالاً بسیار بسیار ناراحت خواهد شد. حال تکلیف چیست؟ قسمت ب) اگر به اندازه ی چند درصد احتمال دهم که مادر پدرش از جریان با خبر بوده اند و رضایت داشته اند چطور؟ آیا تحقیق لازم است؟ 2.در گذشته در مدرسه شیطنت هایی میکردیم و بعضاً به وسایل عمومی مدرسه آسیب میرساندیم.اما از آن موقع چندین سال گذشته و آن مدرسه تعطیل شده و شاید به جای دیگری رفته باشد.از طرفی 2-3 نفر در مدرسه شریک بودند(مدرسه غیر انتفاعی بود) حال برای جبران آن خسارت ها،تکلیف چیست؟ آیا باید به هر شکلی شده شرکا را پیدا کرد و مثلاً پول گچ های پرتاب کرده و میزهای خط خطی کرده را با آنها حساب کرد؟ مقلّد حاج آقا مکارم شیرازی با تشکّر

با عرض سلام و احترام خدمت جناب عالی و تشکر از سؤالتان

در هر دو مورد اگر حق مالی ضایع شده باشد لازم است جبران کنید و اگر به صاحبش دسترسی برای جبران کردن یا رضایت گرفتن ندارید می توانید مبلغ را از طرف صاحب حق به فقیر صدقه دهید . (1)

همیشه موفق و پیروز باشید

پی نوشت:
1. استفتاء از دفتر آیت الله مکارم شیرازی در قم

سلام علیکم
با تشکر از پاسخ شما.

1.در مورد سوال اوّل در پست قبلم،در موردی مشابه از یکی از پاسخگویان آنلاین سوال کردم،گفتند اگر یقیین دارید که مادر پدرش ناراضی بوده اند باید جبران کنید.حال اگر در مورد سوال اوّلم،اگر کمی احتمال بدهم که مادر پدرش اطلاع داشتند و ما را دعوت کرده به منزلشان،تکلیف چیست؟

2.در دوران مدرسه و دوران راهنمایی گاهی با بعضی دوستان شوخی و یا دعوا میکردیم و به هم ضربه هایی وارد میکردیم.مثل لگد زدن و... که بعضاً جایشان قرمز میشد.در مورد حلالیت گرفتن در این زمینه،اگر با آنها تماس بگیریم و بگوییم "اگر حقی بر گردن ما داری ما رو حلال کن" و به عبارتی ضمنی حلالیت بگیریم،در صورتی که شاید او آن مسایل را به خاطر نداشته باشد و حلالیت بدهد(و شاید هم به یاد داشته باشد) آیا کفایت میکند؟

3.اگر متوجّه دیه نبوده باشد،آیا باید به او یادآور شویم که آن ضربه ای که من به تو زدم دیه داشت و مرا حلال کن و یا همان حلالیت ضمنی کفایت میکند؟

4.آیا برای حلالیت گرفتن از غیبت،اگر حلالیت گرفتن به صورت مستقیم مفسده داشته باشد(مثلاً اگر به طرف بگوییم غیبتت را کرده ام ناراحت شود و..)،حلالیت گرفتن ضمنی واجب میشود؟(مثلاً بگوییم مرا در جایی که حقی بر گردنم داری حلال کن)

5.اگر میدانیم که به کسی زنگ بزنیم و بگوییم مرا حلال کن،حتماً حلال میکند،گرچه در حال حاضر اصلاً به حلال کردن یا نکردن ما فکر نمیکند،باید زنگ زد و حلالیت طلبید و یا لازم نیست؟(در موارد مالی و آبرویی)

با تشکر
مقلّد حاج آقا مکارم شیرازی

[="Tahoma"][="Black"]

مخفی;318446 نوشت:
سلام علیکم با تشکر از پاسخ شما. 1.در مورد سوال اوّل در پست قبلم،در موردی مشابه از یکی از پاسخگویان آنلاین سوال کردم،گفتند اگر یقیین دارید که مادر پدرش ناراضی بوده اند باید جبران کنید.حال اگر در مورد سوال اوّلم،اگر کمی احتمال بدهم که مادر پدرش اطلاع داشتند و ما را دعوت کرده به منزلشان،تکلیف چیست؟ 2.در دوران مدرسه و دوران راهنمایی گاهی با بعضی دوستان شوخی و یا دعوا میکردیم و به هم ضربه هایی وارد میکردیم.مثل لگد زدن و... که بعضاً جایشان قرمز میشد.در مورد حلالیت گرفتن در این زمینه،اگر با آنها تماس بگیریم و بگوییم "اگر حقی بر گردن ما داری ما رو حلال کن" و به عبارتی ضمنی حلالیت بگیریم،در صورتی که شاید او آن مسایل را به خاطر نداشته باشد و حلالیت بدهد(و شاید هم به یاد داشته باشد) آیا کفایت میکند؟ 3.اگر متوجّه دیه نبوده باشد،آیا باید به او یادآور شویم که آن ضربه ای که من به تو زدم دیه داشت و مرا حلال کن و یا همان حلالیت ضمنی کفایت میکند؟ 4.آیا برای حلالیت گرفتن از غیبت،اگر حلالیت گرفتن به صورت مستقیم مفسده داشته باشد(مثلاً اگر به طرف بگوییم غیبتت را کرده ام ناراحت شود و..)،حلالیت گرفتن ضمنی واجب میشود؟(مثلاً بگوییم مرا در جایی که حقی بر گردنم داری حلال کن) 5.اگر میدانیم که به کسی زنگ بزنیم و بگوییم مرا حلال کن،حتماً حلال میکند،گرچه در حال حاضر اصلاً به حلال کردن یا نکردن ما فکر نمیکند،باید زنگ زد و حلالیت طلبید و یا لازم نیست؟(در موارد مالی و آبرویی) با تشکر مقلّد حاج آقا مکارم شیرازی

با عرض سلام و تشکر از سؤال مجددتان

1. صرف احتمال رضایت کافی نیست باید یقین به رضایت داشته باشید و گرنه اصل بر عدم رضایت است .

2و3. لازم است یقین به رضایت کنید از این رو باید موضوع را بگویید و اگر دیه دارد مبلغ را بفرمایید تا رضایت محقق شود.

4. اگر حلالیت گرفتن ، مفسده ای مانند ایجاد نزاع ، درگیری و کدورت دارد ، لازم نیست بلکه بخاطر حیثیت و آبروی بر باد رفته کار خیری برای او انجام گیرد و البته از گناه غیبت استغفار شود.

5. در فرض سؤال نیازی به رضایت گرفتن نیست . (1)

همیشه موفق و پیروز باشید

پی نوشت:
1. آیت الله مکارم شیرازی ، استفتائات سایت معظم له به آدرس:
http://makarem.ir/Question/ViewQuestion.aspx?lid=0#
و استفتاء از دفتر ایشان در قم .[/]

سلام خدمت استاد سجاد گرامی
در استفتائات آیت الله مکارم امده:

نقل قول:
سوال:اگر انسان به مال شخصى عمداً یا سهواً در غیاب وى آسیبى برساند و مطمئن باشد که اگر آن شخص را از موضوع مطّلع سازد ناراحت نمى شود و راضى مى گردد، حکم چیست؟
پاسخ:اگر اطمینان به رضایت او دارد لازم نیست به او خبر دهد ولى ذمّه او (بنابر احتیاط) بدون اسقاط صاحب مال برىء نمى شود.

اگر ممکن است قسمت قرمز رنگ را توضیح بفرمایید که چه معنایی دارد؟

سوال دیگری هم در مورد پاسختان به سوال جناب مخفی داشتم که در مورد سوال چهارمشان که آمده:در مورد غیبت آیا واجب میشود ضمنی حلالیت بطلبیم؟ فرمودید:

نقل قول:

4. اگر حلالیت گرفتن ، مفسده ای مانند ایجاد نزاع ، درگیری و کدورت دارد ، لازم نیست بلکه بخاطر حیثیت و آبروی بر باد رفته کار خیری برای او انجام گیرد و البته از گناه غیبت استغفار شود.

منظورتان را به درستی متوجه نشدم که جواب ایشان آری است یا خیر.به عبارتی اگر از فردی غیبت کردیم،اما مفسده داشت که بگوییم غیبتت را کرده ام و حلالم کن،آیا واجب میشود که به صورت ضمنی حلالیت کلّی بگیریم و مثلاً بگوییم:((کلاً مرا حلال کن))،یا همین که آن اوّلی مفسده دارد،توبه و اعمال صالحه برای شخص کفایت میکند؟
با تشکر:Gol:

[="Tahoma"][="Black"]با عرض سلام و احترام خدمت جناب عالی و تشکر از سؤالات خوب شما

رضاهو;318648 نوشت:
اگر ممکن است قسمت قرمز رنگ را توضیح بفرمایید که چه معنایی دارد؟

باید معنای دقیق این جمله را از دفتر معظم له پی گیری کرد چرا که این جمله در همه استفتائات این موضوع نیامده است.

اما ظاهرا بدین معناست که یقین به رضایت هر چند کفایت از لزوم رضایت گرفتن می کند اما به معنای بری الذمه شدن و اسقاط حق نیست چرا که اگر بعد ها صاحب حق خواستار حق خود شد نمی توان به استناد اطمینان از رضایت داشتن او خود را بری الذمه دانست و باید حق را تأدیه کرد.

رضاهو;318648 نوشت:
سوال دیگری هم در مورد پاسختان به سوال جناب مخفی داشتم که در مورد سوال چهارمشان که آمده:در مورد غیبت آیا واجب میشود ضمنی حلالیت بطلبیم؟ فرمودید: نقل 4. اگر حلالیت گرفتن ، مفسده ای مانند ایجاد نزاع ، درگیری و کدورت دارد ، لازم نیست بلکه بخاطر حیثیت و آبروی بر باد رفته کار خیری برای او انجام گیرد و البته از گناه غیبت استغفار شود. منظورتان را به درستی متوجه نشدم که جواب ایشان آری است یا خیر.به عبارتی اگر از فردی غیبت کردیم،اما مفسده داشت که بگوییم غیبتت را کرده ام و حلالم کن،آیا واجب میشود که به صورت ضمنی حلالیت کلّی بگیریم و مثلاً بگوییم:((کلاً مرا حلال کن))،یا همین که آن اوّلی مفسده دارد،توبه و اعمال صالحه برای شخص کفایت میکند؟ با تشکر

چون در قسمت های قبلی عرض کرده بودم که حلالیت گرفتن ضمنی معمولا انسان را به یقین نمی رساند و نمی توان به آن اکتفاء کرد از این رو در پاسخ شماره 4 هم صحبتی در این مسئله نشد و گفته شده که چنین شخصی که نمی تواند رضایت بگیرد استغفار کند.

همیشه موفق و سلامت باشید[/]

السلام علیک یا بقیة الله :Gol:

اگر
1- قسمت کوچکی از فرش اداره ای را کثیف کرده باشیم (مثلا چای ریخته باشد)
2- قسمتی از یک صندلی را خراب کرده باشیم
3- حواسمان نبوده ودیوار اداره خودکاری شده باشد
چگونه باید آنها را جبران کرد؟ در مورد قسمت 1و 2 آیا با وجود آنکه تمام مال آسیب ندیده و فقط قسمتی از آن ها خراب شده است باید عین آنها را تهیه کرد؟

مرجع تقلید: امام خامنه ای (مدظله العالی)

اگر مثلا از اینترنت دانشگاه استفاده شخصی کرده باشیم و بخواهیم مبلغی را برای بر طرف شدن این حق بپردازیم، با توجه به اینکه دانشگاه دولتی بوده است آیا میتوان به حساب دولت پول را واریز کرد یا باید به حساب خود دانشگاه ریخت؟

حیا;322309 نوشت:
السلام علیک یا بقیة الله :gol:

اگر
1- قسمت کوچکی از فرش اداره ای را کثیف کرده باشیم (مثلا چای ریخته باشد)
2- قسمتی از یک صندلی را خراب کرده باشیم
3- حواسمان نبوده ودیوار اداره خودکاری شده باشد
چگونه باید آنها را جبران کرد؟ در مورد قسمت 1و 2 آیا با وجود آنکه تمام مال آسیب ندیده و فقط قسمتی از آن ها خراب شده است باید عین آنها را تهیه کرد؟

مرجع تقلید: امام خامنه ای (مدظله العالی)


دوست عزیز سلام
بعضی چیز ها هستن که خسارت وارد شده جزئی هستن بطوری که ان خسارات ماهیت مال رو عوض نمیکنه یعنی در واقع صفتشو ازش نمیگیره همون مثال خودتون فرش که اسیب دیده جزئی بود و صفت فرش تغییر نیافته با شستشوی کامل عین اولش میشه و فرش جزا ان دسته مالی هست که قابلیت شستو رو دارن و برای تمییزی باید شسته شوند ...بعضی ها مثل صندلی باید ارش خسارت باید داده بشه و همچنیین دیوار تا مثل اولش بشه مثال میزنم الان با اتومبیلتون میزنید به ماشین دیگه و باید جبران خسارت کنید از بابت تعمیر و صافکاری اینطوری نیست که خودرو جدید براش بخرید منظورم نمیدونم متوجه شدید.....
جبران ماله بسته به نوع مال یا قیمی هست یا مثلی
مالی که با وارد کردن خسارت خاصیت و ماهستش از دست بره باید مثلی میتونید جبران کنید مثلا یه بشقاب شخصی رو شکوندید با چسبوندن دیگه مثل اولش نمیشه باید مال با مال مثلی با اون جنس و کیفیت و نوع باید بدید اما در بحث مثلا خودرو باید از لحاظ قیمت جبران شود نه مثلی ...یا ماله کمیابی زو شکوندید که نوع مثلی ندارید اونوقت باید جبران قیمت با رضایت شخص که خسارت دیده بر طرف کنید
موفق باشید
نکته ای که در مورد خسارت خودرو بگم خودرو در صورت که تصادف اوراقی شده باشی در واقع دیگه ازش نمیشه خوردو ساخت:khaneh: باید جبران قیمی یا مثلی برطرف شود

حیا;322335 نوشت:
اگر مثلا از اینترنت دانشگاه استفاده شخصی کرده باشیم و بخواهیم مبلغی را برای بر طرف شدن این حق بپردازیم، با توجه به اینکه دانشگاه دولتی بوده است آیا میتوان به حساب دولت پول را واریز کرد یا باید به حساب خود دانشگاه ریخت؟

دوست عزیز اگر اینترنت دانشگاه بدون رمز در اختیار دانشجویان قرار داده شده دیگه نیازی نیست در صد جبران باشید اما رمز داشته باشه میتونه دلیل داشته باشه
اینکه دیگران غیر دانشجو نتونه استفاده کنه
یا
به دلیل جبران هزینه های اینترنت
اگه هدف استفاده غیر دانشجو باشه کسی هک کنه و کارت اینترنت هم رایگان داده بشه از نظر من مشکلی نیست اما از باب هزینه باشه باید هزینه مصرفی رو به دانشگاه پراداخت کنه نه دولت...مثلا شما بامن طرف حسابید و کالا خرید پولشو ببرید بدید به دیگر نمیشه ......میتونید خرید کارت شارز جبران کنید مثلا 1 ساعت رایگان استفاده کردی 1 ساعت مونده از کارت شارز رو استفاده نکنید مه این بستگی به شما داره و طرف شمه شخص حقوقی هست نه حقیقی که جبران هزینه کنید:ok:

[="Tahoma"][="Black"]

حیا;322309 نوشت:
السلام علیک یا بقیة الله اگر 1- قسمت کوچکی از فرش اداره ای را کثیف کرده باشیم (مثلا چای ریخته باشد) 2- قسمتی از یک صندلی را خراب کرده باشیم 3- حواسمان نبوده ودیوار اداره خودکاری شده باشد چگونه باید آنها را جبران کرد؟ در مورد قسمت 1و 2 آیا با وجود آنکه تمام مال آسیب ندیده و فقط قسمتی از آن ها خراب شده است باید عین آنها را تهیه کرد؟ مرجع تقلید: امام خامنه ای (مدظله العالی)

با تشکر از سؤالات حضرت عالی

به هر وسیله ای که خسارت مالی بزنیم لازم است جبران شود یا با حلالیت گرفتن یا با پرداخت مبلغی که خسارت از قیمت کالا کم کرده است و تهیه عین آن ضرورت ندارد. (1)

همیشه موفق و سلامت باشید

پی نوشت:
1. استفتاء از دفتر آیت الله خامنه ای در قم[/]

[="Tahoma"][="Black"]

حیا;322335 نوشت:
اگر مثلا از اینترنت دانشگاه استفاده شخصی کرده باشیم و بخواهیم مبلغی را برای بر طرف شدن این حق بپردازیم، با توجه به اینکه دانشگاه دولتی بوده است آیا میتوان به حساب دولت پول را واریز کرد یا باید به حساب خود دانشگاه ریخت؟

اگر می توانید به حساب خود دانشگاه بریزید اما اگر به جهتی مقدور نیست به حساب خزانه دولت واریز کنید.

موفق و مؤید باشید[/]

به هر حال باید از ریاست دانشگاه پرسیده شود که این پول در حق چه کسی است؟واگر امکان سوال یا عدم رسیدن به آن شدید باید آنمقدار پول به یک بیمار نیازمند یا یک مسکین و یا به کمیته امام خمینی و یا دانش آموزان بی بضاعت داده شود و یا... برای احتیاط مقداری بر روی پول بگذارید(درصورت امکان)[b]content[/b]:Gig:

سجاد;322832 نوشت:
اگر می توانید به حساب خود دانشگاه بریزید اما اگر به جهتی مقدور نیست به حساب خزانه دولت واریز کنید.

ممنون از پاسختان
در حالت کلی میتوانیم حقوقی که از مراکز دولتی بر عهده داریم را بدون بررسی اینکه آیا خود اداره شماره حسابی دارد یا خیر مستقیما به حساب دولت بریزیم؟منظورم اینه که حتما باید بررسی شود؟

[="Tahoma"][="Black"]

حیا;323059 نوشت:
ممنون از پاسختان در حالت کلی میتوانیم حقوقی که از مراکز دولتی بر عهده داریم را بدون بررسی اینکه آیا خود اداره شماره حسابی دارد یا خیر مستقیما به حساب دولت بریزیم؟منظورم اینه که حتما باید بررسی شود؟

با تشکر از سؤال مجددتان

همان طور که خدمتتان عرض کردم مبلغ بدهی به خود آن اداره باید داده شود و اگر مقدور نبود به خزانه کل دولت واریز گردد.(1)

همیشه موفق و سلامت باشید

پی نوشت:
1. استفتاء از دفتر آیت الله خامنه ای در قم[/]

یا الله

من مسئولیت کاری رو به عهده گرفتم. مسئول بالادستی من وظیفه داشته تا من رو توجبه کنه که چطور کار کنم و .... . اما این کار را با وجود پی گیری های من نکرده . کار من باعث اعطای یکسری مزایا به افراد میشد که به علت مذکور، در حق بعضی از افراد اجحاف شده. حال این حق الناس به گردن من است و یا بالا دستی ام؟ اگر بر گردن من است چطور جبران میشود؟

نقل قول:
تنها راهش این است که از آن دختر که در گذشته با هم دوست بودیم سوال کنم.حال آنکه این عمل مفسده ی زیادی دارد.چرا که آن دختر از ازدواج من به شدّت ناراحت شد و اگر همسرم از این تماس برای پیدا کردن آدرس و رفتن من در گذشته به خانه ی آن شخص مطلع شود،احتمالاً بسیار بسیار ناراحت خواهد شد.
حال تکلیف چیست؟

با سلام وخسته نباشید خدمت جناب سجاد

1-در رابطه با سئوال جناب مخفی بنظرتون اینکار که بره از اون دختر دوباره بپرسه درسته؟ ممکنه مشکلاتی به بار بیاره؟
2-من دانشگاه ازاد درس می خونم ، تو سایت دانشگاه بعضی از دانشجوها وقتی استفاده خودشون رو کردن یادشون میره از اینترنت بیرون بیان و وقتی افراد بعد میان بعضا بدون اطلاع از سهم ساعت شخص قبلی(که یادش رفته از اینترنت بیرون بیاد یا نمی دونسته) استفاده می کنن؟ حال حق الناس هست؟

من یه بار میدونستم از بی حوصلگی از سهم فرد قبلی استفاده کردم حالا چکار کنم در صورتی که نمیدونم کیه؟

شرمسار مولا;339345 نوشت:
یا الله من مسئولیت کاری رو به عهده گرفتم. مسئول بالادستی من وظیفه داشته تا من رو توجبه کنه که چطور کار کنم و .... . اما این کار را با وجود پی گیری های من نکرده . کار من باعث اعطای یکسری مزایا به افراد میشد که به علت مذکور، در حق بعضی از افراد اجحاف شده. حال این حق الناس به گردن من است و یا بالا دستی ام؟ اگر بر گردن من است چطور جبران میشود؟

با تشکر از سؤال شما


  • در فرض سؤال مسؤولیت خسارتی که وارد کردید بر عهده خودتان است و شما ضامن هستید تا خسارت را جبران کنید .
  • باید مبلغی که خسارت وارد کردید به صاحب حق برسانید .
  • اگر هم صاحب حق به هیچ وجه قابل شناسایی نیست می توانید احتیاطا با اجازه دفتر مرجعتان از طرف او به فقیر صدقه بدهید.(1)

همیشه موفق و پیروز باشید

پی نوشت:
1. استفتاء از دفتر آیت الله خامنه ای

[="Tahoma"][="Black"]

همره;339351 نوشت:
با سلام وخسته نباشید خدمت جناب سجاد 1-در رابطه با سئوال جناب مخفی بنظرتون اینکار که بره از اون دختر دوباره بپرسه درسته؟ ممکنه مشکلاتی به بار بیاره؟ 2-من دانشگاه ازاد درس می خونم ، تو سایت دانشگاه بعضی از دانشجوها وقتی استفاده خودشون رو کردن یادشون میره از اینترنت بیرون بیان و وقتی افراد بعد میان بعضا بدون اطلاع از سهم ساعت شخص قبلی(که یادش رفته از اینترنت بیرون بیاد یا نمی دونسته) استفاده می کنن؟ حال حق الناس هست؟ من یه بار میدونستم از بی حوصلگی از سهم فرد قبلی استفاده کردم حالا چکار کنم در صورتی که نمیدونم کیه؟

با عرض سلام و احترام خدمت حضرت عالی و تشکر از سؤالات شما

1. بستگی به مورد دارد اما در اکثر مواقع همان طوری است که می فرمایید یعنی مشکلات را بیشتر می کند.

2. در مورد سؤال هم اگر موجب خسارتی به صاحب حق استفاده از اینترنت شود لازم است آن را جبران کند و ضامن است. (1)

همیشه سربلند و سلامت باشید

پی نوشت:
1. استفتاء از دفتر آیت الله خامنه ای در قم[/]

سجاد;339447 نوشت:

با تشکر از سؤال شما


  • در فرض سؤال مسؤولیت خسارتی که وارد کردید بر عهده خودتان است و شما ضامن هستید تا خسارت را جبران کنید .
  • باید مبلغی که خسارت وارد کردید به صاحب حق برسانید .
  • اگر هم صاحب حق به هیچ وجه قابل شناسایی نیست می توانید احتیاطا با اجازه دفتر مرجعتان از طرف او به فقیر صدقه بدهید.(1)

همیشه موفق و پیروز باشید

پی نوشت:
1. استفتاء از دفتر آیت الله خامنه ای

یا الله

سلام
این مزایا خدماتی بوده و دیر اعطا شده. یعنی اگر بنده توجیه بودم و مسئولیت رو درست انجام میدادم، این خدمات به فرد، 5 ماه پیش اعطا میشده اما به علت عدم انجام کامل مسئولیت دو ماه دیگر اعطا میشود. چطور باید جبران کرد؟ آیا گرفتن رضایت افراد الزامیست و یا اعطای خدمات با تاخیر کافیست؟

[="Tahoma"][="Black"]

شرمسار مولا;339643 نوشت:
یا الله سلام این مزایا خدماتی بوده و دیر اعطا شده. یعنی اگر بنده توجیه بودم و مسئولیت رو درست انجام میدادم، این خدمات به فرد، 5 ماه پیش اعطا میشده اما به علت عدم انجام کامل مسئولیت دو ماه دیگر اعطا میشود. چطور باید جبران کرد؟ آیا گرفتن رضایت افراد الزامیست و یا اعطای خدمات با تاخیر کافیست؟

با عرض سلام و احترام خدمت جناب عالی و تشکر از سؤال شما

در فرض سؤال که صرف ارائه خدماتی بوده است تأخیر در ارائه آن موجب ضمان نمی گردد. (1)

همیشه سلامت و موفق باشید

پی نوشت:
1. استفتاء از دفتر آیت الله خامنه ای در قم[/]

سلام علیکم
اگر راهی برای پیدا کردن شخصی که حقّی از وی بر گردن ماست نداشته باشیم.اما احتمال بسیار زیاد بدهیم که آن شخص در را در فیس بوک بتوان یافت،آیا ثبت نام و عضویت در این سایت و نمونه ی آن،به امید یافتن آن شخص،واجب است؟(با توجه به اینکه این سایت ها فیلتر هستند،و البته برای ما روشن نیست که ثبت نام در آنها خلاف قوانین جمهوری اسلامی هم باشد)
2.استفاده از نرم افزار های فیلتر شکن غیر قانونی و یا مشکوک به قانونی بودن چه حکمی برای ثبت نام در این سایت ها برای ادای حق الناس دارد؟
با تشکر
مقلد آیت الله مکارم

رضاهو;355477 نوشت:
سلام علیکم
اگر راهی برای پیدا کردن شخصی که حقّی از وی بر گردن ماست نداشته باشیم.اما احتمال بسیار زیاد بدهیم که آن شخص در را در فیس بوک بتوان یافت،آیا ثبت نام و عضویت در این سایت و نمونه ی آن،به امید یافتن آن شخص،واجب است؟(با توجه به اینکه این سایت ها فیلتر هستند،و البته برای ما روشن نیست که ثبت نام در آنها خلاف قوانین جمهوری اسلامی هم باشد)
2.استفاده از نرم افزار های فیلتر شکن غیر قانونی و یا مشکوک به قانونی بودن چه حکمی برای ثبت نام در این سایت ها برای ادای حق الناس دارد؟
با تشکر
مقلد آیت الله مکارم

با عرض سلام و احترام خدمت جناب عالی و تشکر از سؤال شما

1و2. از نظر معظم له استفاده از نرم افزار هایی یا رفتن به سایت هایی که قانون منع کرده است یا خلاف شؤونات اسلامی است جایز نیست مگر زمانی که ضرورت ایجاب کند و به مقداری که ضرورت اقتضاء می کند نه بیشتر ! (1)

همیشه موفق و سلامت باشید

پی نوشت:
1. استفتاء از دفتر آیت الله مکارم شیرازی در قم

سلام علیکم
خواندن کتاب های موسسات کنکوری در صورتی که pdf و اسکنش در اینترنت برای دانلود موجود باشه حق الناس است؟ یا باید احتیاطاً بخریم؟
مرجع رهبری

[="Tahoma"][="Black"]

علی_;406454 نوشت:
سلام علیکم
خواندن کتاب های موسسات کنکوری در صورتی که pdf و اسکنش در اینترنت برای دانلود موجود باشه حق الناس است؟ یا باید احتیاطاً بخریم؟
مرجع رهبری

با عرض سلام و احترام و تشکر از سؤال شما

وجود چنین جزواتی در اینترنت دلیل بر رضایت صاحب آن نیست و طبق نظر آیت الله خامنه ای بنابراحتیاط واجب باید برای استفاده از چنین جزواتی اجازه صاحب آن را کسب کرد .(1)

در پناه حضرت حق باشید

پی نوشت:
1. آیت الله خامنه ای ، اجوبه الاستفتائات س 1342[/]

اینکه می گویند حق الناس حتما باید صاحبش راضی شود تا خدا ببخشد چطور با دعای روز دوشنبه در مفاتیح سازگار است؟

[="Tahoma"][="Black"]

هادی ماهانی;406600 نوشت:
اینکه می گویند حق الناس حتما باید صاحبش راضی شود تا خدا ببخشد چطور با دعای روز دوشنبه در مفاتیح سازگار است؟

با تشکر از سؤال شما

لطفا مورد مسئله و حق الناس را ضمن بیان نام مرجعتان بفرمایید تا پاسخ مقتضی داده شود.

همیشه موفق و سربلند باشید[/]

موضوع قفل شده است