ثواب و پاداش اعمال ✿✿✿✿✿ ثواب اهل قرآن

تب‌های اولیه

11 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
ثواب و پاداش اعمال ✿✿✿✿✿ ثواب اهل قرآن

[="seagreen"][="courier new"]پاداش و ثواب اعمال

(گزيده اى از كتاب : ثواب الاعمال و عقاب الاعمال )

به قلم شيخ صدوق[/]

[/]

[="blue"]ثواب اهل قرآن[/]

[="seagreen"]امام صادق عليه السلام از پدرش عليه السلام نقل مى نمايد كه رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمودند:[/]
[="seagreen"]
اهل قرآن بالاترين درجات را پس از پيامبران و رسولان دارند. بنابراين ، اهل قرآن را ضعيف و حقوق آنها را كم نشماريد. زيرا آنان نزد خداوند مقام ارجمندى دارند.[/]

[="blue"]ثواب ختم قرآن در مكه[/]

[="seagreen"]امام باقر عليه السلام فرمودند: [/][="seagreen"]
كسى كه در مكه از يك جمعه تا جمعه ديگر يا كمتر يا بيشتر از اين قرآن را ختم نمايد و در روز جمعه قرائت قرآن را به پايان برساند، خداوند تمام پاداشها و حسناتى را كه از اولين جمعه دنيا تا آخرين جمعه آن هست . براى او خواهد نوشت . و اگر در غير جمعه قرائت قرآن را به پايان برساند، باز هم همين طور است .[/]

[="blue"]ثواب فراگيرى قرآن به سختى يا آسانى . [/]
[="seagreen"]
راوى مى گويد: شنيدم از امام صادق عليه السلام كه فرمودند:[/]

[="seagreen"]
كسى كه قرآن را به سختى ياد بگيرد، دو پاداش دارد و كسى كه قرآن را به اسانى ياد بگيرد همراه با نيكوكاران مى باشد.[/]

[="blue"]ثواب قرآن خواندن جوان مؤ من [/]

[="seagreen"]امام صادق عليه السلام فرمودند:[/][="seagreen"]

جوان مؤ منى كه قرآن بخواند، قرآن با گوشت و خونش مخلوط مى شود و عامل همنشينى او با فرشتگان بزرگوار وحى كه هرگز مرتكب گناهى نشدهاند، خواهد شد.
و در روز قيامت نيز قرآن مانعى براى او در مقابل آتش خواهد بود.
قرآن در آن روز (خطاب به خداوند) مى گويد: هر عمل كننده اى به پاداش عمل خود رسيد. جز عمل كنندگان به من .
پس بهترين عطاياى خود را به او عنايت فرما. خداوند عزوجل نيز دو لباس بهشتى به او مى پوشاند و بر سرش تاج كرامت مى گذارد.
آنگاه خطاب به قرآن مى فرمايد: آيا راضى شدى ؟
و قرآن مى گويد: من بهتر از اين را براى او مى خواستم .
آنگاه خداوند در امان بودن را به دست راست و جاودانگى در بهشت را به دست چپش مى دهد. سپس ‍ وارد بهشت مى شود.
و در بهشت به او مى گويند: يك آيه بخوان و يك درجه بالا برو.
آنگاه به قرآن خطاب مى شود: به ارزويت رسيدى و راضى شدى ؟ و قرآن مى گويد: خداوندا! بله .[/]

[="seagreen"] امام عليه السلام فرمودند:[/]

[="seagreen"] كسى كه خيلى قرآن بخواند و آن را حفظ نمايد، خداوند دوباره اين ثواب را به او مى دهد.[/]

[="blue"]ثواب خواندن قرآن در نماز[/]

[="seagreen"]امام باقر عليه السلام فرمودند:[/]

[="seagreen"] كسى كه قرآن را ايستاده در نمازش ‍ بخواند، خداوند در مقابل هر حرفى صد حسنه براى او مى نويسد و كسى كه نشسته در نماز قرآن بخواند، خداوند در مقابل هر حرفى پنجاه حسنه براى او مى نويسد و كسى كه در غير نماز ان را بخواند، در مقابل هر حرفى ده حسنه براى او نوشته مى شود.[/]

ثواب خواندن صد ايه تا پانصد آيه در نماز

امام صادق عليه السلام فرمودند:

كسى كه در نماز شب صد آيه بخواند، خداوند نماز يك شب را براى او مى نويسد و كسى كه دويست آيه را شب هنگام ، ولى در غير نماز شب بخواند، خداوند براى او در لوح ، قنطارى از حسنات مى نويسد كه هر قنطارى هزار و دويست اوقيه و هر اوقيه اى بزرگتر از كوه احد است .

ثواب حافظ قرآن و عمل كننده به آن

امام صادق عليه السلام فرمودند:

حافظ قرآن و عمل كننده به آن همنشين فرشتگان بزرگوار وحى است كه پاكيزه از گناه مى باشند.

ثواب حفظ قرآن با مشقت و خواندن يك سوره آن پيش از خواب

راوى مى گويد: شنيدم از امام صادق عليه السلام كه فرمودند:

همانا كس ‍ كه سعى مى كند قرآن را با مشقت و سختى و كمى حافظه ، حفظ نمايد، دو پاداش دارد و نيز فرمودند: چرا تاجرهاى شما كه در بازار مشغول تجارت هستند، وقتى به خانه باز مى گردند، قبل از خواب يك سوره قرآن نمى خوانند تا در مقابل هر آيه ده حسنه براى آنان نوشته شده و ده گناه آنان پاك مى شود؟

ثواب قارى قرآن

امام صادق عليه السلام فرمودند:

كسى كه قرآن بخواند بى نياز است . و پس از خواندن قرآن فقرى نيست . و اگر قرآن نخوانده ، به هيچ وجه بى نياز نيست .

ثواب خواندن قرآن از روى آن

امام صادق عليه السلام فرمودند:

كسى كه از روى قرآن ، آن را بخواند، چشمش تقويت خواهد شد. و اگر چه پدر و مادرش كافر باشند، عذاب آنها كمتر مى شود.

موضوع قفل شده است