تیمم

تب‌های اولیه

13 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

محمد;9753 نوشت:
آيا با تيمم بدل از غسل مي توان در مسجد توقف كرد؟


كسي كه وظيفه اش تيمم است اگر براي كاري تيمم كند تا تيمم وعذر او باقي است ، كارهائي كه بايد با وضو يا غسل انجام داد مي تواند بجا اورد مگر اينكه به خاطر تنگي وقت تيمم كند كه به احتياط واجب ساير غايات را انجام ندهد
توضيح المسائل مراجع م/726

یک موضوع خواستم خاطر نشان کنم که خجالت کشیدن برای وضو گرفتن یا غسل گرفتن شرط انجام تیمم نیست بلکه باید ان ها را به شکل درست انجام داد نه با تیمم

موضوع قفل شده است