تکلیف نماز و روزه ام چیست؟ (سفر به شهر دیگر هفته ای یکبار)

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
تکلیف نماز و روزه ام چیست؟ (سفر به شهر دیگر هفته ای یکبار)

سلام
خانه ای در شهر دیگه دارم هفته ای یه روز یا دوهفته ای یه بار اونجا میریم وهنوز بیش از سه روز اونجا نبودم
تکلیف نماز و روزه ام چیست؟
البته این شهر وطنم محسوب نمیشه ولی زادگاه پدر و مادرم و شوهرم هست
اما شوهرم جای دیگه ای بزرگ شده و نمازشو همیشه شکسته میخونده حتی حالا هم که خونه داریم شکسته میخونه
شوهرم هم مقلد آیة الله سیستانی است

width: 700 align: center

[TD="align: center"]با نام و یاد دوست

[/TD]

[TD="align: center"][/TD]


کارشناس بحث: استاد نور

[TD][/TD]

رسانه;1022931 نوشت:
سلام
خانه ای در شهر دیگه دارم هفته ای یه روز یا دوهفته ای یه بار اونجا میریم وهنوز بیش از سه روز اونجا نبودم
تکلیف نماز و روزه ام چیست؟
البته این شهر وطنم محسوب نمیشه ولی زادگاه پدر و مادرم و شوهرم هست
اما شوهرم جای دیگه ای بزرگ شده و نمازشو همیشه شکسته میخونده حتی حالا هم که خونه داریم شکسته میخونه
شوهرم هم مقلد آیة الله سیستانی است

با سلام و احترام

به نظر آیه الله سیستانی جایی را که انسان محل زندگی خود یا مقر کاری یا تحصیلی خویش قرار داده است هرچند قصد نداشته که همیشه در آنجا بماند، چنانچه 7-8 روز در ماه چهارسال و حداقل 24 ساعت در آنجا باشد حکم وطن را دارد و نمازش تمام و روزه صحیح است( البته حالات دیگری هم دارد که این حالت با فرض سوال بیشتر سازگار بود که عرض شد) اگر به عنوان مکان زندگی حتی موقت انتخاب نشده باشد وبه صرف وطن پدر و مادر و شوهر وطن شما محسوب نمیشود و درصورتی که قصد ده روز نکند نماز شکسته و روزه صحیح نیست.

پایگاه اطلاع رسانی آیه الله سیستانی در بخش پرسش و پاسخ به آدرس:
https://www.sistani.org/persian/