تکلیف فرزندی که پدرش طواف نسا را انجام نداده چیست؟

تب‌های اولیه

7 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
تکلیف فرزندی که پدرش طواف نسا را انجام نداده چیست؟

تکلیف فرزندی که پدرش طواف نسا را انجام نداده چیست؟ اگر پدرش پس از حج(بدون طواف نسا) قصد بچه دار شدن کرده باشد، این فرزند نا مشروع و ولدالزنا بحساب می آید؟

برچسب: 

با نام و یاد دوستکارشناس بحث: نورantiuwamism;351491 نوشت:
تکلیف فرزندی که پدرش طواف نسا را انجام نداده چیست؟ اگر پدرش پس از حج(بدون طواف نسا) قصد بچه دار شدن کرده باشد، این فرزند نا مشروع و ولدالزنا بحساب می آید؟

با سلام و عرض ادب

این فرزند ولد زنا محسوب نمی شود والبته هرگاه پدر متوجه شود، باید خودش(یا درصورت عدم امکان)نائبی،طواف نسا و نمازش را بجا آورد.

استفتا از دفتر مقام معظم رهبری درقم

تشکر، مراجع دیگر چطور عزیز؟ فرض بگیرید که اصلا از عمد انجام نداده یا بدان اعتقاد نداشته حال تکلیف چیست؟

مگر نمیگویند با عدم انجام آن زن بر مرد حرام میشود، بنابرین پس تماس جنسی هم حرام و مولود آن هم ولد الزنا است. اینطور نیست؟

antiuwamism;351869 نوشت:
تشکر، مراجع دیگر چطور عزیز؟ فرض بگیرید که اصلا از عمد انجام نداده یا بدان اعتقاد نداشته حال تکلیف چیست؟

مگر نمیگویند با عدم انجام آن زن بر مرد حرام میشود، بنابرین پس تماس جنسی هم حرام و مولود آن هم ولد الزنا است. اینطور نیست؟

با سلام و عرض ادب

نظر سایر مراجع مشهور هم مطابق آنچه بیان شد می باشد،و درصورتی که فرد عمدا یا از روی عدم اعتقاد طواف نسا را بجا نیاورده باشد ولدزنا محسوب می شود.

استفتا از دفاتر آیات عظام در قم

پس میتوان گفت فرزند های مولود پس از حج از مردان سنی ولد الزنا هستند؟ بعبارتی اهل سنت که اینمسئله را قبول ندارند، ولد الزنا محسوب میشوند؟

antiuwamism;352761 نوشت:
پس میتوان گفت فرزند های مولود پس از حج از مردان سنی ولد الزنا هستند؟ بعبارتی اهل سنت که اینمسئله را قبول ندارند، ولد الزنا محسوب میشوند؟

با سلام و تشکر از شما

اگر ایشان مطابق با مذهب خود بطور صحیح عمل کرده باشند (که طوافی جایگزین طواف نسا انجام می دهند) ولدزنا محسوب نمی شوند.برای اطلاع بیشتر مطالعه مقاله زیر خالی از لطف نیست:
http://www.mazaheb.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2597:1390-08-19-08-49-56&catid=81:1390-04-01-11-42-2

موفق و موید باشید.

موضوع قفل شده است