تکان خوردن بدن در حال قرائت اذکار نماز

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
تکان خوردن بدن در حال قرائت اذکار نماز

اگر در حین قرائت اذکار نماز چندین بار بعلت برخورد دیگران بدنم دچار حرکت شد نماز صحیح است؟

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد صادق الوعد

سلام علیکم

طبق نظر مشهور فقها

اگر موقع خواندن حمد و سوره، یا ذکر واجب  بی اختیار به قدری حرکت کند که از حال آرام بودن خارج شود، احتیاط واجب  آن است که بعد از آرام گرفتن بدن، آن چه را در حال حرکت خوانده دوباره بخواند.

سلام اگر از حکم اطلاع نداشته و تکرار نکرده باشد،نمازهایی که خوانده صحیح است یا اعاده کند؟

سلام اگر از حکم اطلاع نداشته و تکرار نکرده باشد،نمازهایی که خوانده صحیح است یا اعاده کند؟

 سلام علیکم:

چنانچه حکم را نمی دانسته و دریادگیری مساله کوتاهی نکرده است نمازهایی که خوانده است صحیح می باشد.