جمع بندی توضیح یک حدیث: تجاوز به ناموس دیگران

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
توضیح یک حدیث: تجاوز به ناموس دیگران

سلام
در مورد یه حدیث توضیح میخواستم
هر کس به ناموس دیگران تجاوز کنه به ناموس خودش هم تجاوز میکنن
ایا در اینجا تجاوز به زور و اجبار هست یا با رضایت دو طرف ؟
ایا حرف زدن در مورد مسایل جنسی با ناموس مردم مصداقش میشه/؟ یا مثلا بقیه کارا بدون دخول
در این حدیث ناموس یعنی چی؟ کسی هم که ازدواج نکرده میشه ناموس؟ دیگران
ایا اگه کسی زن نگیره ولی زنا بکنه اینکه گفته به ناموسش تجاوز میشه میشه گفت مثلا خواهرش؟

با نام اللهکارشناس بحث: استاد سینا

?yes or no;393114 نوشت:
سلام
در مورد یه حدیث توضیح میخواستم
هر کس به ناموس دیگران تجاوز کنه به ناموس خودش هم تجاوز میکنن
ایا در اینجا تجاوز به زور و اجبار هست یا با رضایت دو طرف ؟
ایا حرف زدن در مورد مسایل جنسی با ناموس مردم مصداقش میشه/؟ یا مثلا بقیه کارا بدون دخول
در این حدیث ناموس یعنی چی؟ کسی هم که ازدواج نکرده میشه ناموس؟ دیگران
ایا اگه کسی زن نگیره ولی زنا بکنه اینکه گفته به ناموسش تجاوز میشه میشه گفت مثلا خواهرش؟

[=microsoft sans serif]دنیایی که ما در آن زندگی می‌کنیم قوانین خاص دارد که در چارچوب سنت‌های الهی تعریف شده است اعمال ما نیز از چنین قوانینی پیروی می‌کنند.یکی از نکاتی که لازم است به آن توجه داشته باشیم اثر گناه در زندگی فردی واجتماعی انسان است.گناه کردن خواه ناخواه عوارض وتاثیرات نامطلوبی بر زندگی انسان دارد وانسان بازتاب عمل خود را مشاهده می کند منتها بعضی از گناهان به دلیل قبح فراوان وتاثیرات نامطلوب گسترده ای که دارند بازتابشان سریع تر وپر رنگ تر خواهد بود مثلا ظلم به والدین گناهیست که عواقبش خیلی زود دامنگیر انسان خواهد شد.گناه همان فراموشی خداست وخدا فراموشی کم کم باعث خودفراموشی می شود.در رابطه با روایتی که مطرح فرمودید نیز این امر صدق می کند چرا که تجاوز به ناموس دیگران گناهیست که آثار مخرب فراوانی را بدنبال دارد به همین دلیل در روایت به بازتاب سریع این عمل شنیع اشاره شده است واز آنجایی که یکی از خصوصیات درونی مردان غیرت وحس انحصارطلبیست در واقع با نشان دادن تاثیر متقابل این عمل زشت در زندگی خود شخص؛غیرت فرد را تحریک کرده وبا این کلام ،حس انحصارطلبی را نشانه گرفته است تا هرکس قبل از انجام چنین عمل زشتی به نتیجه ی آن توجه نماید.

نکته ی دیگر که لازم است مورد توجه قرار گیرد این است که گناهان مراتب دارند ودر هر مرتبه ای که انجام شوندبه همان نسبت تاثیر می گذارند.در رابطه با تجاوز به ناموس دیگران نیز انجام گناه در هر مرتبه ای به همان میزان عوارض دارد.گاهی نگاه به نامحرم است وگاهی هم کلامی بی مورد با نامحرم،بعضی مواقع شوخی با نامحرم و بعضا نیز شیطان به خوبی کار را پیش می برد وشخص ممکن است دچار عمل منافی عفت شود. هر کس در هر مرتبه ای هر گناهی که انجام دهد به همان میزان نیز ناموسش در خطر خواهد بود ومنظور از ناموس نیز محارم مرد هستند یعنی مادر ،همسر،خواهر و...

لازم است توجه داشته باشیم که انسان با ادامه گناه، لحظه به لحظه، در تاریکی روحی بیشتری فرو می رود، و به جایی می رسد که گناهانش در نظرش حسنات جلوه می کند، و گاه به گناهش افتخار می کند! پس لازم است در مقابل مراتب ضعیف گناه بایستیم ومقاومت کنیم تا ابزار رسیدن ما به مراتب بالاتر نشود. درضمن وقتی بحث از گناه وعوارضش می شود منظور انجام گناه با اختیار و همراه با آزادی عمل می باشد نه اجبار. البته در جبر نیز شرایط مختلف است چرا که بعضی مواقع انسان با نوع رفتار خود ،خود را در معرض گناه قرار می دهد به گونه ای که این اختیار ابتدایی در مرحله ی اول او را جبر نهایی می کشاند که در این حالت نیز فرد مقصر خواهد بود.

سوال:
در مورد یه حدیث توضیح میخواستم .هر کس به ناموس دیگران تجاوز کنه به ناموس خودش هم تجاوز میکنن .ایا در اینجا تجاوز به زور و اجبار هست یا با رضایت دو طرف؟

پاسخ:دنیایی که ما در آن زندگی می‌کنیم قوانین خاص دارد که در چارچوب سنت‌های الهی تعریف شده است اعمال ما نیز از چنین قوانینی پیروی می‌کنند.یکی از نکاتی که لازم است به آن توجه داشته باشیم اثر گناه در زندگی فردی واجتماعی انسان است.گناه کردن خواه ناخواه عوارض وتاثیرات نامطلوبی بر زندگی انسان دارد وانسان بازتاب عمل خود را مشاهده می کند منتها بعضی از گناهان به دلیل قبح فراوان وتاثیرات نامطلوب گسترده ای که دارند بازتابشان سریع تر وپر رنگ تر خواهد بود

مثلا ظلم به والدین گناهیست که عواقبش خیلی زود دامنگیر انسان خواهد شد.در رابطه با روایتی که مطرح فرمودید نیز این امر صدق می کند چرا که تجاوز به ناموس دیگران گناهیست که آثار مخرب فراوانی را بدنبال دارد به همین دلیل در روایت به بازتاب سریع این عمل شنیع اشاره شده است واز آنجایی که یکی از خصوصیات درونی مردان غیرت وحس انحصارطلبی است در واقع با نشان دادن تاثیر متقابل این عمل زشت در زندگی خود شخص؛غیرت فرد را تحریک کرده وبا این کلام ،حس انحصارطلبی را نشانه گرفته است تا هرکس قبل از انجام چنین عمل زشتی به نتیجه ی آن توجه نماید.

نکته ی دیگر که لازم است مورد توجه قرار گیرد این است که گناهان مراتب دارند ودر هر مرتبه ای که انجام شوندبه همان نسبت تاثیر می گذارند.در رابطه با تجاوز به ناموس دیگران نیز انجام گناه در هر مرتبه ای به همان میزان عوارض دارد.گاهی نگاه به نامحرم است وگاهی هم کلامی بی مورد با نامحرم،بعضی مواقع شوخی با نامحرم و بعضا نیز شیطان به خوبی کار را پیش می برد وشخص ممکن است دچار عمل منافی عفت شود. هر کس در هر مرتبه ای هر گناهی که انجام دهد به همان میزان نیز ناموسش در خطر خواهد بود ومنظور از ناموس نیز محارم مرد هستند یعنی مادر ،همسر،خواهر و...

لازم است توجه داشته باشیم که انسان با ادامه گناه، لحظه به لحظه، در تاریکی روحی بیشتری فرو می رود، و به جایی می رسد که گناهانش در نظرش حسنات جلوه می کند، و گاه به گناهش افتخار می کند! پس لازم است در مقابل مراتب ضعیف گناه بایستیم ومقاومت کنیم تا ابزار رسیدن ما به مراتب بالاتر نشود. درضمن وقتی بحث از گناه وعوارضش می شود منظور انجام گناه با اختیار و همراه با آزادی عمل می باشد نه اجبار. البته در جبر نیز شرایط مختلف است چرا که بعضی مواقع انسان با نوع رفتار خود ،خود را در معرض گناه قرار می دهد به گونه ای که این اختیار ابتدایی در مرحله ی اول او را جبر نهایی می کشاند که در این حالت نیز فرد مقصر خواهد بود.


موضوع قفل شده است