توانایی مرجع تقلید

تب‌های اولیه

8 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
توانایی مرجع تقلید

با درود
اینکه بدانیم مرجعی یا مراجع ، علومی هم چون کفایه رجال درایه اصول فقه و سایر را میدانند ، میتوان حکم به اعلم بودن او یا آنها داد?
آیا اصلا اعلم بودن نوعی توانایی است ? چگونه?(*)(*)

برچسب: 

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد سجاد

[="Tahoma"][="Black"]

esi72;826775 نوشت:
با درود
اینکه بدانیم مرجعی یا مراجع ، علومی هم چون کفایه رجال درایه اصول فقه و سایر را میدانند ، میتوان حکم به اعلم بودن او یا آنها داد?
آیا اصلا اعلم بودن نوعی توانایی است ? چگونه?

با عرض سلام و احترام

علم فقه یا علم استنباط احکام شرعی فرعی از منابع تفصیلی آن ، یک توانایی است که معمولا با تلاش بسیار زیاد در مسیر کسب دانش مرتبط و طی علوم مقدماتی مانند علوم اصول فقه ، رجال و درایه و ... حاصل می گردد و منظور از اعلم بودن یعنی تواناتر بودن از این جهت است.

در پناه حضرت حق باشید[/]

همه عقل دارن

سجاد;827371 نوشت:

با عرض سلام و احترام

علم فقه یا علم استنباط احکام شرعی فرعی از منابع تفصیلی آن ، یک توانایی است که معمولا با تلاش بسیار زیاد در مسیر کسب دانش مرتبط و طی علوم مقدماتی مانند علوم اصول فقه ، رجال و درایه و ... حاصل می گردد و منظور از اعلم بودن یعنی تواناتر بودن از این جهت است.

در پناه حضرت حق باشید


با سلام و تشکر
با این حساب آیا می‌توان گفت که کسی که این علوم را بیشتر میداند اعلم از. بقیه است? ! به نظر من بعید است . به نظر من اعلم بودن یک نوع توانایی در( ترکیب )این علوم برای استنباط است.
حال آیا ممکن است فردی این علوم را هم خوب بداند اما اعلم نباشد?

[="Tahoma"][="Black"]

esi72;827526 نوشت:
با سلام و تشکر
با این حساب آیا می‌توان گفت که کسی که این علوم را بیشتر میداند اعلم از. بقیه است? ! به نظر من بعید است . به نظر من اعلم بودن یک نوع توانایی در( ترکیب )این علوم برای استنباط است.
حال آیا ممکن است فردی این علوم را هم خوب بداند اما اعلم نباشد?

با عرض سلام و احترام و تشکر از سؤال شما

این علوم ، به منزله مقدمات برای رسیدن به مرتبه و ملکه اجتهاد است و توانایی بالاتر در این علوم لزوما به معنای توانایی برتر در اجتهاد نیست.

در پناه حضرت حق باشید[/]

سجاد;827865 نوشت:

با عرض سلام و احترام و تشکر از سؤال شما

این علوم ، به منزله مقدمات برای رسیدن به مرتبه و ملکه اجتهاد است و توانایی بالاتر در این علوم لزوما به معنای توانایی برتر در اجتهاد نیست.

در پناه حضرت حق باشید


با سلام و تشکر اصل مطلب هم همین است
پس آیا میتوان گفت اعلم بودن نوعی توانایی در ترکیب این علوم و تعمق در منابع فقهی است و بر فرض کسی در این علوم علامه هم باشد دلیلی بر اعلمیت او نیست?
خداحافظ

[="Tahoma"][="Black"]

esi72;828155 نوشت:
با سلام و تشکر اصل مطلب هم همین است
پس آیا میتوان گفت اعلم بودن نوعی توانایی در ترکیب این علوم و تعمق در منابع فقهی است و بر فرض کسی در این علوم علامه هم باشد دلیلی بر اعلمیت او نیست?
خداحافظ

با عرض سلام و احترام مجدد

در پست قبلی همین سؤال پاسخ داده شد.

در پناه حضرت حق باشید[/]

موضوع قفل شده است