تنها ترین سردار، صلح تحمیلی امام حسن مجتبی (ع)

تب‌های اولیه

11 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
تنها ترین سردار، صلح تحمیلی امام حسن مجتبی (ع)

سلام


قسمت اعظمی از شناخت و فراگیر شدن شخصیت امام حسن مجتبی (ع) و زندگی پربرکتشون بر عهده ی ما شیعه هاست،هر کس به اندازه ی توانش قدمی برداره و زندگی این بزرگوار و ابعاد شخصیتشون رو بشناسه و به دیگران ارائه بده. جریان صلح با معاویه یکی از ابعاد مهم زندگی امام حسن به شمار میره که باعث شد این تاپیک رو باز کنم.


اگر خدا بخواهد ادامه دارد...

[=arial]اقدامات پنهانی معاویه

به شهادت تاریخ معاویه از شروع مجدد جنگ که قرار بود امیرمؤمنان آغاز کند بسیار نگران و وحشت زده بود. چرا که اگر در جنگ صفین خود را شکست خورده نمی دید،هرگز نیرنگ بلند کردن قرآن ها بر سر نیزه را

به کار نمیبرد و با این اوصاف چگونه از شروع جنگ هراسی نداشته باشد.

بدین جهت پس از شهادت امیرمؤمنان حضرت علی(ع)،تلاش های وی برای پیش گیری از وقوع جنگ صد چندان شد.اگر دیروز بوسیله علم کردن قرآن بر نیزه ها،خود را نجات داد، امروز با پشتیبانی همان چهره ها،

نیرنگ دیگری را به کار می برد تا امام حسن مجتبی(ع) و نیروهای تحت امرش را زمین گیر کند و به گونه ای که مردمش از وحشت او خبردار نشوند از زیر بار جنگ فرار کند. در ادامه به تلاشهای شیطانی معاویه

برای رسیدن به هدفش اشاره میکنیم و مظلومیت تنهاترین سردار امام حسن مجتبی (ع) را به گواه تاریخ بیان میکنیم.

[=arial]ادامه دارد...

1[=arial]- عقب نشینی در شکل آمادگی

با پخش خبر شهادت امام علی (ع) در شام بار دیگر موج وحشت و ترس معاویه را فرا گرفت.او میدانست امام حسن(ع) در زمان پدر فرماندهی نیروها را برعهده گرفته وآماده جنگ است تا ریشه ی معاویه را از

بیخ و بن برکند.

بدین جهت با حیله و دروغ احتمال جنگ را در نزد مردم ضعیف جلوه داد تا مردم وحشت کمتری داشته باشند.

بلاذری مینویسد: وقتی خبر قتل علی ابن ابیطالب به شامیان رسید،معاویه از جای برخاست و ضمن ایراد سخن از علی(ع) یاد کرد و گفت: خداوند علی را با کشته شدنش به جهت قطع رحم و ظلمی که کرد

به دردسرش انداخت، و پس از او فرزندش ولایت کوفه را به دست گرفت در حالی که او جوان است و هرگز آشنایی با جنگ ندارد و عده ای از چهره های سرشناس کوفه برای من نامه نوشته اند و در آن از من

تقاضای امان کرده اند. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(اللهم العن اباسفیان و معاویة و یزید ابن معاویة)


سپس با فراخوانی نیروها و آمدن عمروبن عاص از فلسطین و عبدالرحمن بن خالد بن ولید از اردن با همراهانش به شام چنین وانمود کرد که آماده جنگ هستم،در حالیکه سخت ازآن پرهیز داشت.

بهترین شاهد بر این که معاویه از رویارویی با سپاه امام حسن(ع) وحشت داشت آن است که حسن بصری نقل کرده است.

سبط ابن جوزی مینویسد: از حسن بصری روایت شده که گفت: به خدا سوگند که امام حسن(ع) با ستون هایی از لشکر،با معاویه روبرو شد که هر یک همانند کوهی استوار بودند.


انساب الاشراف
،ج3،ص30 وتذکرة الخواص،ص 180

[=arial]
ادامه دارد...

2[=arial]- نقشه ترور امام حسن (ع)

معاویه با وعده هایی که به عمروبن حریث و اشعث ابن قیس و حجربن حارث و شبث ابن ربعی(سریال مختارنامه یادتونه؟) داده بود آن ها را به ترور امام حسن مجتبی(ع) تشویق کرد تا بدینوسیله اگر موفق

به ترور امام حسن(ع) شدند بزرگترین مانع را از سر راه خود برداشته و اگر موفق نشدند رعب و وحشت در بین مردم کوفه ایجاد گردد.

صدوق در علل الشرایع می نویسد: معاویه برای هر یک از این چهار نفر کسی را پنهانی فرستاد که اگر حسن ابن علی را به قتل برسانی دویست هزار درهم و فرماندهی گروهی از شامیان و دختری از دخترانم

را به تو خواهم داد.وقتی خبر این توطئه به امام حسن(ع) رسید محتاطانه به نماز حاضر می گشت بدین جهت با پوشیدن زره در زیر لباس های خود برای نماز حاضر می شد و هنگامی که یکی از دشمنان امام

تیری به سوی حضرتش در هنگام نماز پرتاب کرد بخاطر همان پوشش حفاظتی به ایشان آسیبی نرسید. و پس از حمله ناجوانمردانه ای که بعدها در ساباط به ایشان شد،

فرمودند:

وای بر شما،معاویه در برابر کشتن من به هیچ یک از شما به وعده هایی که داده وفا نخواهد کرد... سپس فرمود: گویا می بینم که فرزندان شما ذلیلانه بر در خانه های فرزندانشان

ایستاده و آب و غدا از انان میخواهند اما هرگز به آنان نخواهند داد...


علل الشرایع،ج1ةص296 و بحارالانوار،ج44،ص33

برگرفته از کتاب سبط ابر،محمد جواد مروجی طبسی
[=arial]
ادامه دارد...

3[=book antiqua]- فریب فرماندهان نظامی

از دیگر شیوه های معاویه برای تحمیل صلح به امام حسن(ع) فریب دادن فرماندهان نظامی سپاه امام بود که با وعده های دروغ و شایعات و خبرهای غیر واقعی آن ها را به سوی خود می کشاند و در نتیجه توان

نظامی امام را تضعیف میکرد.

بلاذری مینویسد: معاویه از رقه عبور کرد و هنگامی که به اخیوثیه رسید در مقابل عبیدالله ابن عباس(یکی از فرماندهان امام حسن(ع)) توقف کرد.آنگاه عبدالرحمن بن سمره را به سوی عبیدالله و یارانش فرستاد

که به او گفته شود: نامه های حسن بن علی به من رسید و از من تقاضای صلح کرده است و من به همین جهت به اینجا آمده ام و به یارانم دستور داده ام تا به شما کاری نداشته باشند،پس شما نیز به آنان کاری

نداشته باشید تا صلح به پایان رسد.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

عبیدالله نپذیرفت و معاویه را تکذیب کرد و دشنامش دادند.بار دیگر معاویه عبدالرحمن را بسوی عبیدالله فرستاد و با او خلوت کرد و سوگند خورد که حسن ابن علی از معاویه تقاضای صلح کرده است و معاویه برای

عبیدالله هزار هزار درهم قرار داده اگر بسویش برود.

عبیدالله فریفته شد و امام حسن مجتبی (ع) را تنها گذاشت و بسوی معاویه رفت.

امام حسن مجتبی(ع) از خیانت عبیدالله ابن عباس بشدت متاثر بود آنچنان که در این موضوع خطبه ای برای مردم ایراد کردند.

پس از فرار خائنانه عبیدالله ابن عباس، قیس بن سعد فرمانده سپاه امام شد که پس از جنگی با معاویه، در پی وسوسه های معاویه دست از جنگ کشید تا ببیند کار امام حسن در ساباط به کجا میرسد.

فرمانده کندی در شهر انبار با پانصد هزار درهم از سوی معاویه فریفته شد.

پس از فرار فرمانده کندی، امام حسن(ع) مردی از طایفه مراد را به فرماندهی به شهر انبار فرستاد و با وجودیکه با امام پیمان بسته بود خیانت نکند(امام حسن فرمودند او نیز خیانت خواهد کرد...) پس از رسیدن به

انبار با وعده ی پنج هزار درهم و ولایت یکی از شهرهای شام و الجزیره فریفته شد و بسوی معاویه رفت و تمام عهد و پیمانش با امام حسن(ع) را نادیده گرفت.

انساب الاشراف،ج3،ص37
الخرائج و الجرائح،ج 2،ص574 و بحارالانوار،ج44،ص44

[=arial]4[=arial]- انتشار شایعه صلح

مورد دیگری که معاویه برای صلح تحمیلی زمینه سازی کرده بود،شایعه صلح امام حسن(ع) بود که همزمان در چند محور این کار را انجام داد که متاسفانه این عملیات روانی اثر خود را گذاشت و

نیروهای مستقر در جبهه امام حسن(ع) سردرگم شدند و سوژه ای برای دشمنان امام حسن(ع) شد تا به اهانت و جسارت خود جامه ی عمل بپوشانند.

این مسئله که هرگز واقعیت نداشت به گونه ای طراحی شده بود که همگان فکر میکردند صلح بصورت مخفیانه بین امام حسن(ع) و معاویه بسته شده و این معاویه است که آن را آشکار کرده است.


سبط اکبر،محمد جواد مروجی طبسی

:Gol:السلام علیک یا ابا محمد الحسن بن علی و رحمة الله و برکاتة:Gol:

[=arial]پخش شایعه صلح توسط چهره های سیاسی

معاویه چند تن از چهره های سیاسی و باسابقه را مرموزانه به خدمت امام حسن مجتبی(ع) فرستاد که پس از بیرون آمدن از محضر حضرت امام حسن (ع)، چنین وانمود کنند

که مسئله رویارویی با معاویه تمام شده و کار صلح به انجام رسیده است.

یعقوبی می نویسد: معاویه حسن بن مغیره بن شعبه و عبدالله بن عامر بن کریز و عبدالرحمن بن ام الحکم را به نزد امام حسن (ع) در مدائن فرستاد.

آنان پس از خارج شدن از چادر محل استقرار امام(ع)، بلند با یکدیگر سخن میگفتند و به مردم می شنواندند و چنین میگفتند: خداوند به وسیله فرزند رسول خدا خون ها

را از ریخته شدن حفظ کرد و فتنه را به وسیله او آرام گرداند و به صلح تن داد.

و این شیطنت و کار مرموزانه آن چنان اثر کرد که عده ای بی آنکه از امام یا نزدیکانش صحت خبر را جویا شوند،به محل استقرار امام حسن مجتبی(ع) هجوم بردند

و آن چه در چادر بود غارت کردند.

:Sham:در نتیجه آن چه نباید اتفاق بیفتد،افتاد.:Sham:

تاریخ یعقوبی،ج2،ص214

سبط اکبر،محمد جواد مروجی طبسی

[=arial]علل پذیرش صلح

1- حفظ شیعیان از نابودی

امام حسن (ع) در پاسخ به یکی از شیعیان که به امام گفته بود: روی مسلمانان را با این کار سیاه کردی، فرمودند:


چنین نیست که هر چه تو دوست بداری،دیگران هم دوست داشته باشند،

و همه ی مردم هم نظر تو باشند.این که من انجام دادم فقط بخاطر حفظ و بقای شما بود.


بحارالانوار،ج44،ص28


2ـ به اهل کوفه اطمینانی نبود

یکی از پاسخ هایی که امام حسن مجتبی(ع) در رابطه با صلح به معترضان داد، این بود که دیدم به مردم کوفه نمی شود اعتماد کرد. شواهد و دلایلش در تاریخ بسیار است.

3[=arial] ـ اگر یارانی داشتم شب و روز می جنگیدم:Sham:

امام حسن مجتبی (ع) در پاسخ به یکی از معترضین فرمودند:

:Sham:به خدا سوگند من امر خلافت را به معاویه تحویل ندادم مگر آنکه برای خود یارانی ندیدم. اگر یارانی داشتم شب و روز با او می جنگیدم تا خداوند میان من و او داوری کند.

اما من اهل کوفه را شناختم و آن ها را آزمودم،فاسدانشان شایسته من نیستند. اینان نه وفایی به عهد و پیمان خود دارند و نه به گفتار و عملشان اعتباری است.

اینان به ما می گویند قلب هایمان با شماست، در حالی که شمشیرهایشان علیه ما از نیام کشیده شده است...:Sham:

الاحتجاج،ج2،ص11

السلام علیک یا کریم اهل بیت...
موضوع قفل شده است