,,,,,,, تلنگرهای حکیمانه ,,,,,,,,,

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
,,,,,,, تلنگرهای حکیمانه ,,,,,,,,,

با بی توجهی به امور پست ، بر ارزش خود بیفزایید .


گواراترین زندگی را کسی دارد که از آنچه خداوند نصیب او کرده است خرسند باشد .

:Gol:شاد باشید و شاد:Gol:


سلام

ما را با یک تلنگر حکیمانه از خواب غفلت بیدار کنید.

منتظرم تا به دیده منت جمله های زیبای شما را ببینم.

زندگی آنقدر
ابدی نیست

که خوبتر بودن را برای فردا بگذاریم:Gol::Sham:

نصیحت کردنت در حضور جمع ، سرکوفت است...

موضوع قفل شده است