جمع بندی تلفظ صحیح «علی حب»

تب‌های اولیه

9 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
تلفظ صحیح «علی حب»

تلفظ صحیح علی حب که برای جلب محبت به کار می رود چیست ؟

علی حب ْ یا علی حب َّ یا علی حب ُّ ؟؟؟

width: 700 align: center

[TD="align: center"]با نام و یاد دوست

[/TD]

[TD="align: center"]
[/TD]


کارشناس بحث: استاد واسع

[TD][/TD]

بسمه تعالی
با سلام و احترام
اعراب عبارت«علی حب» با تلفظ«علی حُبٍّ» صحیح است. یعنی با ضم حاء و کسر باء همراه تنوین و تشدید.
. ضمنا اگر در روایتی یا آیه ای این جمله وجود دارد بفرمایید تا اصل آن برایتان ذکر شود.

ولی بنده از یک جایی پرسیدم اون نگفت تنوین یک کسره اضافی داره نه یک کلمه عربی هست بیشتر

ضمن سلام مجدد
اگر این کلمه به کلمه دیگری اضافه شده باشد تنوین نخواهد داشت مانند: «علی حبِّ آل محمد» اما اگر اضافه نشود مجرور خواهد بود و قطعا تنوین می گیرد.

خب اضافه میشه ولی ال محمد نیست

با سلام و ادب
مهم نیست مضاف الیه چه کلمه ای باشد. مهم این است که اگر این عبارت این گونه باشد« علی حب من اهل بیته» در این صورت هم تنوین می گیرد.
لطف کن جمله ای که در آن این عبارت هست را بیان کن تا دقیقا خدمت شما عرض کنم که با تنوین هست یا بدون تنوین. سپاس

سوره الضحی تا فلا تقهر بعد العجل العجل العجل الساعت الساعت الساعت الساعت الوحا الوحا الوحا فلان بن فلان علی حب فلان بن فلان

پرسش: تلفظ صحیح عبارت«علی حب» چیست؟
پاسخ:

اعراب عبارت«علی حب» با تلفظ«علی حُبٍّ» صحیح است. یعنی با ضم حاء و کسر باء همراه تنوین و تشدید.اگر این کلمه به کلمه دیگری اضافه شده باشد تنوین نخواهد داشت مانند: «علی حبِّ آل محمد» اما اگر اضافه نشود مجرور خواهد بود و قطعا تنوین می گیرد.

موضوع قفل شده است