جمع بندی تلازم ایمان و تعدد زوجات

تب‌های اولیه

79 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

مسلم;990552 نوشت:

نمازهای واجب بر همه هم واجب است و نمازهای مستحب بر هم مستحب! اما آیا میتوان گفت تعدد وزجات برای همه واجب یا بر همه مستحب است؟!

سلام
عذرخواهی میکنم استاد ولی تعابیر شما دقت کافی را ندارد. تعبیر صحیح به نظرم این طوری است :
نمازهای واجب بر همه هم واجب است و نمازهای مستحب بر هم مستحب! اما آیا میتوان گفت تعدد زوجات واجب برای همه واجب است و تعدد زوجات مستحب بر همه مستحب است؟!

خباء;990698 نوشت:
سلام
عذرخواهی میکنم استاد ولی تعابیر شما دقت کافی را ندارد. تعبیر صحیح به نظرم این طوری است :
نمازهای واجب بر همه هم واجب است و نمازهای مستحب بر هم مستحب! اما آیا میتوان گفت تعدد زوجات واجب برای همه واجب است و تعدد زوجات مستحب بر همه مستحب است؟!

سلام جناب خباء عزیز
از حُسن نگاه، و دقت نظر شما ممنونم@};-
اما بنده عامدا چنین تعبیری رو به کار بردم به این خاطر که وجوب و استحباب نماز متعلق به خود نماز است نه مکلف؛ یعنی نمازهای یومیه، نماز آیات، نماز بابت نذر و مانند آن واجب هستند و هرگز اینها مستحب نمیشوند، و نمازهای مستحبی که مستحب هستند غیر از اینها هستند.

اما تعدد زوجات یک چیز بیشتر نیست که هم ممکن است واجب باشد و هم ممکن است مستحب باشد، تعددز وجاتِ واجب، و تعدد زوجات مستحب نداریم، تعدد زوجات ممکن است بر یکی واجب، بر دیگری مستحب، و بر من حرام باشد؛ یعنی به خودیِ خود حکم ندارد، بلکه وجوب و استحباب و حرمتش بستگی به منِ مکلف دارد، لذا بنده وجوب و استحباب نماز را از هم جدا کرده، اما وجوب و استحباب تعدد زوجات را جدا نکردم:

مسلم;990552 نوشت:
نمازهای واجب بر همه هم واجب است و نمازهای مستحب بر هم مستحب! اما آیا میتوان گفت تعدد وزجات برای همه واجب یا بر همه مستحب است؟!


اما خب در هر صورت مطلب مهی نیست...

مسلم;990715 نوشت:
تعدد زوجات ممکن است بر یکی واجب، بر دیگری مستحب، و بر من حرام باشد؛ یعنی به خودیِ خود حکم ندارد، بلکه وجوب و استحباب و حرمتش بستگی به منِ مکلف دارد،

باسلام

خداقوت

یه سوال

ایا مواقعی که واجب باشه برای فردی اینجا توجه به چیه چیزی اولویت برای فرد خواهد داشت

اگر عرف مخالف صد درصد و ازدواج مجدد باعث بی ابرویی و اختلافات ... بشه آیا اینجا این واجب می تونه شکل مستحب و حرام به خودش بگیره یا نه همچنان با توجه به شرایط مکلف واجب است؟

مسلم;990715 نوشت:
سلام جناب خباء عزیز
از حُسن نگاه، و دقت نظر شما ممنونم@};-
اما بنده عامدا چنین تعبیری رو به کار بردم به این خاطر که وجوب و استحباب نماز متعلق به خود نماز است نه مکلف؛ یعنی نمازهای یومیه، نماز آیات، نماز بابت نذر و مانند آن واجب هستند و هرگز اینها مستحب نمیشوند، و نمازهای مستحبی که مستحب هستند غیر از اینها هستند.

اما تعدد زوجات یک چیز بیشتر نیست که هم ممکن است واجب باشد و هم ممکن است مستحب باشد، تعددز وجاتِ واجب، و تعدد زوجات مستحب نداریم، تعدد زوجات ممکن است بر یکی واجب، بر دیگری مستحب، و بر من حرام باشد؛ یعنی به خودیِ خود حکم ندارد، بلکه وجوب و استحباب و حرمتش بستگی به منِ مکلف دارد، لذا بنده وجوب و استحباب نماز را از هم جدا کرده، اما وجوب و استحباب تعدد زوجات را جدا نکردم:


اما خب در هر صورت مطلب مهی نیست...

سلام و عرض ادب

برادر گرامی

این شخص است که واجب بودن یا نبودن عمل برایش تعریف می شود

نه خود عمل !

به طور مثال نماز واجب واجب است

اما بر زن حائض حرام است !

یا تمکین شوهر بر زن واجب است

اما در زمان حیض و پس از وضع حمل و گاهی قبل از آن حرام است !!!!

تعدد زوجین نیز همین است

اگر مردانی بتواند عدالت را رعایت کنند و در جامعه زنی باشد که نتواند همسر اول شود ، تعدد زوجین بر این مردان واجب است !

اگر در آیه دقت کنید نگفته یک زن یا دو یا سه یا چهار ... بگیرید

گفته دو زن یا سه یا چهار بگیرید و اگر می ترسید که نتوانید عدالت را رعایت کنید یک زن بگیرید !

یعنی ترس از رعایت عدالت است که این وجوب بر مرد را بر می دارد !

پس اگر ترس نباشد این واجب پا بر جاست !

مسلم;990715 نوشت:
سلام جناب خباء
اما تعدد زوجات یک چیز بیشتر نیست که هم ممکن است واجب باشد و هم ممکن است مستحب باشد...

سلام جناب مسلم
اگه مهم نبود که تذکر نمیدادم. درسته ما با ملاطفت انتقاد میکنیم ولی دلیل نمیشه با بی اهمیت دانستن مسئله آن را زیر سبیلی رد کرد.

در کتب منطقی گفته اند تقسیم باید ثمره داشته باشه.
آخه این تقسیم بندی شما در نتیجه چه تفاوتی میذاره؟! در هر صورت تلازم برقرار میشه.
در خصوص این جملتون مثل ارسال قبلی شبیه سازی میکنم تا منظورم را برسونم :

روزه یک چیز بیشتر نیست که هم ممکن است واجب باشد و هم ممکن است مستحب باشد
زکات یک چیز بیشتر نیست که هم ممکن است واجب باشد و هم مستحب.
حج یک چیز بیشتر نیست که هم ممکن است واجب باشد و هم مستحب.
غذا خورن یک چیز بیشتر نیست که هم ممکن است واجب باشد و هم مستحب
نان در اوردن و کار کردن یک چیز بیشتر نیست که هم ممکن است واجب باشد و هم مستحب.

هر جا واجب بود تلازم برقرار شده است.
ممکن است روزه بر شما واجب نباشد چون بیمار شده باشید
ممکن است حج بر شما واجب نباشد چون مستطیع نشده اید.
ممکن است زکات بر شما واجب نباشد چون گندمتان به حد نصاب نرسیده.

مسلم;990715 نوشت:
[=113، بلکه وجوب و استحباب و حرمتش بستگی به منِ مکلف دارد، ..[/SIZE]

وجوب روزه هم بستگی به من مکلف دارد ( مسافرت بروم یا نروم. بیمار باشم یا نباشم)
وجوب حج هم بستگی به من مکلف دارد. ( استطاعت)
وجوب زکات هم بستگی به من مکلف دارد( نصاب)

با سلام و احترام

شروحیل;990720 نوشت:
به طور مثال نماز واجب واجب است اما بر زن حائض حرام است !...
تمکین شوهر بر زن واجب است اما در زمان حیض و پس از وضع حمل و گاهی قبل از آن حرام است !!!!...
اگر مردانی بتواند عدالت را رعایت کنند و در جامعه زنی باشد که نتواند همسر اول شود ، تعدد زوجین بر این مردان واجب است !

خباء;990753 نوشت:
هر جا واجب بود تلازم برقرار شده است.
ممکن است روزه بر شما واجب نباشد چون بیمار شده باشید
ممکن است حج بر شما واجب نباشد چون مستطیع نشده اید.
ممکن است زکات بر شما واجب نباشد چون گندمتان به حد نصاب نرسیده.

من واقعا نمی فهمم شما دو عزیز بحث به این سادگی را چرا اینقدر پیچیده می کنید!!
ببینید دوستان عزیز قاعده این است: آنچه که وجوبش همگانی است وبا ایمان آوردن چاره ای از انجام آن نیست می تواند علامت ایمان قرار بگیرد، مانند نماز که می تواند ملاک سنجش ایمان قرار بگیرد، چون بر تمامی انسان ها واجب است(ولو آنکه ایام عادت واجب نباشد) اما بالاخره پایبندی این خانم به این عبادت در طول ماه فهمیده میشود؛ و در مقابل آنچه که وجوبش همگانی نیست و ممکن است ساقط شود تلازمی با ایمان نداشته و نمی تواند ملاک ایمان قرار بگیرد.

نماز بر همه انسان ها واجب است، منتهی همانطور که بین نماز ظهر و عصر نمازی واجب نیست، خانم ها هم در چند روز عادتشان نماز بر انها واجب نیست، این عدم وجوب اقلّی فرق می کند تا بگوییم نماز بر آنها واجب نیست! اما در تعدد زوجات سخن از وجوب کلی است، اصلا بر این آقا واجب نیست ممکن است تا پایات عمرش واجب نشود، بلکه تا پایان عمرش اصلا چد همسری بر او حرام باشد!

و همچنین من که نگفتم حج و روزه هم با ایمان تلازم دارند! این دو هم نمی توانند ملاک سنجش ایمان واقع شوند همانطور که آیت الله مرعشی نجفی اصلا به حج مشرف نشدند، در حالی که مجسمه ایمان بودند.
این دو نمیشود، تعدد زوجات که دیگر به طریق اولی نمی تواند ملاک سنجش ایمان قرار بگیرد، چرا که اصلا ممکن است برای شخص جایز نباشد!

مسلم;990819 نوشت:
مانند نماز که می تواند ملاک سنجش ایمان قرار بگیرد، چون بر تمامی انسان ها واجب است(ولو آنکه ایام عادت واجب نباشد) اما بالاخره پایبندی این خانم به این عبادت در طول ماه فهمیده میشود؛ و در مقابل آنچه که وجوبش همگانی نیست و ممکن است ساقط شود تلازمی با ایمان نداشته و نمی تواند ملاک ایمان قرار بگیرد.

[/SIZE]

با سلام و احترام
شما بزرگوار تلازم را با مفاهیم دیگر خلط میکنید.

اینکه روزه بر تمامی مسلمانان واجب نیست و برای برخی از مسلمانان به جای روزه مثلا کفاره واجب است، دلیل بر نفی تلازم نیست.
اینکه حج بر مستطیعان واجب است دلیل بر این نیست که آنها که حج رفتند ، تلازمی میان حج و ایمانشان نیست.
اینکه پرداخت کنندگان زکات ، بخشی از جامعه مسلمانان هستند، دلیل بر این نیست که تلازمی میان زکات دادن با ایمانشان نیست.

اینکه شما اینقدر روی همگانی بودن واجب تاکید دارید اشتباه است.

همه اینها علامت و ملاک تشخیص ایمان است.
تشخیص این موارد از روی ظواهر یا با تحقیق به دست می آید.

مسلم;990819 نوشت:

و همچنین من که نگفتم حج و روزه هم با ایمان تلازم دارند! این دو هم نمی توانند ملاک سنجش ایمان واقع شوند
[/SIZE]

خوب اشتباه میکنید! حج و روزه با ایمان تلازم دارند. هر کس حج می رود و روزه میگیرد علامت ایمان اوست. فهمیدن این موارد هم طبق ظواهر یا با تحقیق فهمیده میشود.
مثلا همسایه میرود مسجد میگوییم طرف اهل نماز است. طرف سحری و افطاری میکند و حال و روزش شبیه روزه داران است میگوییم اهل روزه است. طرف برای حج ثبت نام کرده و به حج میرود میگوییم حج گزار است.

مسلم;990819 نوشت:
اما در تعدد زوجات سخن از وجوب کلی است، اصلا بر این آقا واجب نیست ممکن است تا پایات عمرش واجب نشود، بلکه تا پایان عمرش اصلا چد همسری بر او حرام باشد!

[/SIZE]

بله درست است
تشخیص وجوب و عدم وجوب بین اینها متفاوت است.
راه تشخیص اینکه نمازی که فلانی میخواند بر او واجب بوده است
راه تشخیص اینکه روزه ای که فلانی میگیرد بر او واجب بوده است
راه تشخیص اینکه حجی که فلانی میرود بر او واجب بوده است
راه تشخیص اینکه زکاتی که فلانی پرداخت کرده بر او واجب بوده است
راه تشخیص اینکه غذایی که فلانی میخورد بر او واجب بوده است
راه تشخیص اینکه ازدواجی که فلانی انجام میدهد بر او واجب بوده است

راه تشخیص اینها با هم متفاوت است.
قطعا تشخیص اینکه بفهمیم نماز ظهر و عصر که شما میخوانید بر شما واجب است کار سختی نیست چون نماز ساقط نمیشود
تشخیص اینکه روزه ی فلانی بر او واجب است نیز زیاد سخت نیست مگر اینکه بدانیم فلانی عامدانه در حال سفر روزه میگیرد یا با وجود علم به ضرر روزه، روزه میگیرد.
تشخیص اینکه حجی که فلانی انجام میدهد واجب است با وضعیت مالی و جسمی فرد قابل تشخیص است و البته در مواردی قابل تشخیص نیست و به اظهارات خود و اطرافیانش اعتماد میکنیم.
تشخیص تعدد زوجات نیز از روی حال و روز و اظهارات خود مکلف فهمیده میشود.
چندی پیش دوستی از من میخواست برایش زن دوم ( صیغه) پیدا کنم. گفتم شما که بی نیازید گفت زنم حامله است و نمیشود و نیاز دارم و خلاصه توضیحاتی داد که کاری ندارم... طبعا مکلف چه در تشخیص وجوب تعدد زوجات درست عمل کند و چه اشتباها تکلیف را در تعدد بداند این نشانه ایمان او است که دارد به واجباتش عمل میکند.

پس هر جایی که مسلمانی دارد انجام وظیفه شرعی میکند نشان دهنده ایمان او است.

با سلام و احترام

خباء;990833 نوشت:
شما بزرگوار تلازم را با مفاهیم دیگر خلط میکنید.

اینکه روزه بر تمامی مسلمانان واجب نیست و برای برخی از مسلمانان به جای روزه مثلا کفاره واجب است، دلیل بر نفی تلازم نیست.
اینکه حج بر مستطیعان واجب است دلیل بر این نیست که آنها که حج رفتند ، تلازمی میان حج و ایمانشان نیست.
اینکه پرداخت کنندگان زکات ، بخشی از جامعه مسلمانان هستند، دلیل بر این نیست که تلازمی میان زکات دادن با ایمانشان نیست.

اینکه شما اینقدر روی همگانی بودن واجب تاکید دارید اشتباه است.

همه اینها علامت و ملاک تشخیص ایمان است.


خباء;990834 نوشت:
خوب اشتباه میکنید! حج و روزه با ایمان تلازم دارند. هر کس حج می رود و روزه میگیرد علامت ایمان اوست.

ببینید جناب خباء عزیز به نظرم ریشه بحث را گم کرده اید...! بحث در عالَم ثبوت نیست، در عالَم اثبات است.
آنچه موجب شد که این تاپیک تاسیس بشود این بود که برخی از خانم ها به گمان اینکه هر کس مومن است باید به سمت چند همسری برود معتقد شدند که پس اصلا ایمان در انتخاب همسر لازم نیست:

نوشت:
به نظر من که زندگی زناشویی به ایمان ربطی نداره
همینکه هم کفو هم باشن وواقعا همدیگه رو دوست داشته باشن تا آخر عمر با وفا داری زندگی میکنن .

یعنی ایمان را علامت و اثبات کننده ی چند همسری در آینده دانسته اند، تعدد زوجات را لازمه قطعی و انفکاک نپذیر ایمان را چند همسری دانسته اند که البته به خاطر تلقین های اشتباه برخی دوستان دیگر بود! بحث بر سر اثبات است، خواهش می کنم دقت بفرمایید.تمام بحث اینجاست.

در اینکه انسانی اگر با شرایطی حج بر او واجب شد، با شرایطی روزه بر او واجب شد، با شرایطی زکات بر او واجب شد و پرداخت کرد نشانه ی ایمان اوست که حرفی نیست، اما اگر گفتند فلانی مومن است شما می توانید نتیجه بگیرید حتما حج خواهد رفت؟ حتما زکات خواهد داد؟ حتما روزه خواهد گرفت؟ روشن است که نمی توانید چون اینها تابع شرایطی هستند که ممکن است آن شرایط محقق نشوند.

علاوه بر اینکه حج و زکات و روزه و اینها از سنخ عبادت است، اما تعدد زوجات به خودی خود اصلا از سنخ عبادت نیست! اگر شما بدانید کسی که حج بر او واجب نشده به حج رفته خرده بر او نمی گیرید چون کار بدی نکرده، عبادت انجام داده، اما در مورد تعدد زوجات شما چه می فهمید که حکم تعدد زوجات برای او چه بوده؟ اصلا ممکن است شخصی چند همسری بر او حرام باشد.
بنابراین شما اگر بدانید فلان خواستگار مومن است میدانید که اهل نماز هست، اهل روزه هست، اهل جهاد هست، چون اینها از سنخ عبادت است، اما این که اهل چند همسری هم هست هرگز فهمیده نمیشود!

نکته دیگر این که وجوب حج و روزه و زکات وابسته به درون من نیست، بلکه وابسته به شرایط بیرونی است لذا هر کسی می تواند تحقیق کند که آیا زکات بر من واجب شده یا خیر، روزه بر من واجب شده یا خیر، حج بر من واجب شده یا خیر! اما تعدد زوجات را شما نمی توانید تشخیص دهید بر فلانی واجب است یا حرام، چون مربوط به درون من است، آیا میل به آن دارم یا خیر، آیا به حرام می افتم یا خیر، آیا توان برقراری عدالت را دارم یا خیر؟! بنابراین عملا نمی تواند لازمه ی ایمان شمرده شود.

در این که عمل کردن به هر عملی که بر انسان واجب است نشانه ایمان است که حرفی نیست؛ اما این ربطی به موضوع تاپیک ندارد! موضوع تاپیک این است که ما اگر شناختی از کسی نداریم جز ایمان او، آیا می توانیم نتیجه بگیریم که در آینده حتما چند همسر خواهد گرفت؟

مسلم;990837 نوشت:
با سلام و احترام

در این که عمل کردن به هر عملی که بر انسان واجب است نشانه ایمان است که حرفی نیست؛ اما این ربطی به موضوع تاپیک ندارد! موضوع تاپیک این است که ما اگر شناختی از کسی نداریم جز ایمان او، آیا می توانیم نتیجه بگیریم که در آینده حتما چند همسر خواهد گرفت؟

سلام و عرض ادب

برادر گرامی

همانطور که اکنون که زمان جهاد نیست یک زن که مومنی به خواستگاری او می رود

می داند که اگر روزی جهادی شکل گیرد این مومن موظف به شرکت در جهاد است

باید بداند اگر روزی این شخص احساس تکلیف کند تعدد زوجین نیز بر او واجب خواهد شد .

این که بخواهیم جامعه را رها کنیم تا زنان از ما خشنود باشند و رضایت زنان را بر رضایت خداوند ترجیح دهیم نشانه ایمان در پیشگاه خداوند نیست !

مگر این که هدف ما نشان دادن ایمانمان به مردم باشد ، نه به خداوند!

که تکلیف این شخص مشخص است !

مسلم;990837 نوشت:
اما این ربطی به موضوع تاپیک ندارد! موضوع تاپیک این است که ما اگر شناختی از کسی نداریم جز ایمان او، آیا می توانیم نتیجه بگیریم که در آینده حتما چند همسر خواهد گرفت؟

مسلم;990837 نوشت:
برخی از خانم ها به گمان اینکه هر کس مومن است باید به سمت چند همسری برود معتقد شدند که پس اصلا ایمان در انتخاب همسر لازم نیست:

باسلام
خداقوت
تا اونجا که بنده یادمه تو کل تایپکها اکثر خانم ها کلا چند همسری رو = با خیانت و هواو هوس اینا میدونند نه نشانه ایمان ... Smile

چند همسری هم ربطی به ایمان افراد نداره چه اینکه افرادی کلا اعتقادی به هیچی ندارند هم چندین همسر می تونند داشته باشند

ممکنه فردی برای بستن دهن مردم برای توجیه خواسته های نفسانی خودش که بی قید و بند هست بگه چند همسری حق هست و من کاملا شرعی دارم عمل میکنم ولی در واقع وقتی زندگی این آدم رو میبینی فقط مشکلات هست که خانواده با این تصمیم این فرد باهاش روبرو شدن و نمی تونه مدیریت کنه خانواده رو که این رفتارش حتی باعث شده اعضا این خانواده از دین زده بشن

و این طرز فکر که یه سری از آقایان فکر میکنندبا ازدواج مجدد دارند جهاد میکنند و دختران و زنان بیوه و مطلقه رو نجانت میدهند کاملا مخالف هستم وقتی با ازدواج مجدد میخواهید یه زندگی رو از هم بپاشید همون بهتر که جهادتون رو برای یک زندگی نگهدارید Smile تا بچه های عقده ای روانی تحویل جامعه ندید

شروحیل;990841 نوشت:
همانطور که اکنون که زمان جهاد نیست یک زن که مومنی به خواستگاری او می رود
می داند که اگر روزی جهادی شکل گیرد این مومن موظف به شرکت در جهاد است
باید بداند اگر روزی این شخص احساس تکلیف کند تعدد زوجین نیز بر او واجب خواهد شد .

ای بابا...!!
برادر عزیز اگر جنگ شود و شرایط به گونه ای شود که جان و ناموس مردم در خطر باشد هر کسی واجب است که به جهاد برود اما اگر تمام جهان را بیوه زنان بگیرند بر مردان واجب نیست بروند آنها را بگیرند!

نقل قول:

بنابراین شما اگر بدانید فلان خواستگار مومن است میدانید که اهل نماز هست، اهل روزه هست، اهل جهاد هست، چون اینها از سنخ عبادت است، اما این که اهل چند همسری هم هست هرگز فهمیده نمیشود!

با سلام جناب مسلم

بنده تا حدودی ارسالهای جناب شروحیل را مطالعه کرده ام.
برداشتم از صحبتهای ایشان به عنوان یک طرف ثابت بحث از ابتدا تا به اینجا این بوده است :
مردان اهل چند همسری هستند یعنی ابتدائا بنا به غرایز چند همسری را دوست دارند و ثانیا بنا به مصالح عقلایی به تعدد زوجات علاقه مند میشوند.
طرفداران تعدد زوجات در اثبات این امر به دلایل و شواهد تجربی و علمی و عقلی اشاره میکنند و گاهی هم به ادله دینی...
در این بحث تا انجا که بنده متوجه شدم ایشان و برخی دوستان بیشتر روی ادله شرعی و غریزه تاکید کردند.
شما برداشتی هم از صحبت کاربر همای رحمت داشتید که برای بنده عجیب بود! به نظرم حرفهای ساده را خیلی پیچیده کردید و به نظرم از مقصود اصلی فاصله گرفتید...
البته کاربر همای رحمت خودشان بهتر میدانند و شاید حرفهای شما را تصدیق کنند. به هر حال ایشان یک طرف دیگر بحث بودند.

از طرفی حرفهای دیگری هم درباره این موضوع به مدت یک هفته در جریان بود که همگی به دلیل اشکال ناخواسته در سایت از بین رفت و حذف شد و بنده نمیتوانم به آنها استشهاد کنم و طبعا اشکالاتم به شما مستند نخواهد بود.

به نظرم آن چیزی که شما به عنوان موضوع مطرح میکنید آن چیزی نیست که ما طرفهای بحث میخواهیم مطرح کنیم.
به هر حال بحثهای مربوطه از ابتدا و در آن یک هفته تا اندازه ای در خاطر مانده است.

به جهت احترام به رای جنابعالی سعی میکنم پاسخ ها طبق فرض شما داده شود.
تلازم به خودی خود یا هست یا نیست. اما وقتی تشخیص فرد ثالث و علم او به میان می آید مسئله فرق میکند. علم ما به یک مسئله میتواند سه حالت داشته باشد.
مثلا اگر کسی بگوید فلانی روزه خواری میکند،شما در تشخیص موضوع ممکن است بفهمید که بله روزه خوار است.
ممکن است بفهمید روزه گیر است
ممکن است جاهل بمانید. یعنی نه متوجه شوید که روزه گیر است و نه بفهمید روزه خوار است.
اکنون دو طرف تلازم را بررسی میکنیم.
الف )
مثلا وقتی میگوییم اگر ایمان باشد عمل به واجبات خواهد بود.
دختری که خواستگار برایش آمده است در تلازم فوق بحثی نخواهد داشت لکن در تشخیص و اثبات مقدم و تالی و موضوع و محمول و در واقعیت خارجی ، سوال خواهد داشت.
دختر چگونه بفهمد خواستگارش مومن است؟ تا بعد بفهمد اهل نماز و روزه است؟ طبعا ایمان مومن بدون نظر کردن به اعمالش متکی به اظهارات خود خواستگار خواهد بود. به هر حال علم ما نمیتواند به طور قطع ایمان واقعی خواستگار را نشان دهد. ولی اگر چنین ایمانی را اثبات کند قطعا تا هر زمانی که ایمان برقرار باشد نماز هم برقرار است. ولی نمیتوان آینده را پیش بینی کرد که خواستگار چون اظهار ایمان کرده در آینده اهل نماز و روزه خواهد بود...به هر حال تحلیل مسئله در ذهن با واقعیت خارجی متفاوت است.
ب )
طرف دیگر تلازم اینطور میشود که
مثلا میگوییم
اگر عمل به واجبات باشد ایمان خواهد بود
دختر چگونه بفهمد خواستگار به واجبات عمل میکند؟ تا بعد به ایمانش پی ببرد؟
در اینجا ظواهر یا شهادت شاهدان یا اظهارات خود خواستگار به میان می آید.
قطعا تشخیص واجب بودن یک عمل بر خواستگار راه های مختلفی دارد که برخی ساده و برخی سخت است. برخی قابل اعتماد هستند و برخی قابل اعتماد نیستند.

اگر خواستگار بگوید تعدد زوجات بر من واجب است یا مستحب است یا ...، دختر چه طور به گفتار خواستگار اعتماد کند؟ قطعا در این موارد تشخیص وجوب سخت است و مثل نماز و روزه نیست...
اما اصولا در این موارد تشخیص بر عهده مکلف است یعنی دختر نفیا یا اثباتا نمیتواند بگوید خواستگارش دروغ میگوید. زیرا خواستگار این طور تشخیص وظیفه داده است اگر چه به اشتباه تشخیص داده باشد.
حالا دختر در این موارد باید چه کار کند؟
آیا باید جنبه منفی را در نظر بگیرد و آن را حمل بر عدم ایمان کند؟
آیا باید جنبه مثبت را در نظر بگیرد و آن را حمل بر ایمان کند ؟

همانطور که دختر میگوید تشخیص وجوب تعدد زوجات برای شخص ثالث سخت است، پس باید قبول کند که خودش نیز شخص ثالث محسوب میشود و نمیتواند وجوب یا عدم وجوب تعدد زوجات را برای خواستگارش تشخیص دهد. پس یا نباید تعدد زوجات خواستگارش را در ایمان خواستگارش دخالت بدهد یا اینکه به اظهارات خواستگارش اعتماد کند و حسن ظن داشته باشد.

به تعبیر دیگر در مقام اثبات و علم دختر، نه تلازم برقرار است
و نه عدم تلازم برقرار است.
بلکه دختر نسبت به این رابطه جاهل است.
اگر دختر بخواهد حسن ظن و اعتماد به ظواهر را در نظر بگیرد، تلازم برقرار خواهد بود.
به هر حال در این صورت عدم تلازم اشتباه است.
اما اگر دختر بگوید شخص ثالث میتواند وجوب و عدم وجوب تعدد زوجات را تشخیص بدهد پس دختر میتواند از آنها به ایمان خواستگارش پی ببرد.

خباء;990954 نوشت:
نده تا حدودی ارسالهای جناب شروحیل را مطالعه کرده ام.
برداشتم از صحبتهای ایشان به عنوان یک طرف ثابت بحث از ابتدا تا به اینجا این بوده است

جناب خباء عزیز درست است که چند صفحه اول جناب شروحیل یک طرف بحث هستند اما شما اگر نگاه کنید می بینید که این تاپیک در صفحه چهارم به کارشناس ارجاع داده شد، می دانید چرا؟ چون در آن سه صفحه موضوع جدیدی طرح نشده بود، بحث تعدد زوجات بارها در سایت بحث شده است به همین خاطر در قالب تاپیک جدید به کارشناس ارجاع نمیشود، آنچه که موجب ارجاع این تاپیک به بنده شد همانطور که از عنوان تاپیک پیداست سخن از تلازم بین ایمان و تعدد زوجات بود که موضوع جدیدی بود.

بنابراین من از همان ابتدا در این فضا وارد بحث شدم، من پست های شما را در این ده روزی که پاک شد یادم نیست، اما اگر ست های خودم بود که می توانستم نقل قول بگیرم به شما نشان میدادم که من فقط در این فضا سخن میگفته ام.

در هر صورت الان در این اختلاف نظری نداریم که اگر عملی واجب شود میتواند نشانه ایمان باشد، در غیر این صورت خیر!

پس از اینجا به بعد روی بُعد اثباتی قضیه تمرکز کنیم ببینیم آیا اختلافی وجود دارد یا خیر.

خباء;990954 نوشت:
به تعبیر دیگر در مقام اثبات و علم دختر، نه تلازم برقرار است
و نه عدم تلازم برقرار است.
بلکه دختر نسبت به این رابطه جاهل است.

متنتان خیلی طولانی بود، آنچه که از متن شما به نظرم مهم می آمد و می تواند در روشن شدن مسئله کمک کند این است که در بالا نقل قول گرفته ام
ببینید به لحاظ عالم اثبات دو چیز یا تلازم دارند یا ندارند، شق سومی وجود ندارد! یعنی چه که نه تلازم دارند و نه عدم تلازم! ما فعلا کاری به اثبات ایمان از طریق اعمال نداریم، آن یک فرض دیگر است، فعلا فرض ما از اثبت تعدد زوجات از طریق ایمان است.
فرض کنید به هر طریقی برای شما اثبات شده است که آقای «الف» انسان مومنی است، مسیر اثبات آن مهم نیست، فرض کنید به شما وحی شده است!
از این ایمان قطعا نتیجه می گیرید که در طول عمرش اهل نماز خواهد بود، اهل روزه خواهد بود، دنبال وجوب حج خواهد بود و...؛ اما هرگز نمی توانید نتیجه بگیرید که تعدد زوجات خواهد داشت.

مسئله به نظرم روشن است.

مسلم;990971 نوشت:
اما هرگز نمی توانید نتیجه بگیرید که تعدد زوجات خواهد داشت.

باسلام خداقوت

با این مطلب که ازدواج مجدد نشانه ایمان نیست حرفی نیست و نمیشه گفت اونی که مومن و با ایمان باشه حتما تعدد زوجات خواهد داشت

حرف بر سر اینه که اگر فردی در شرایطی واقع شود که می تواند از راههای مختلف به خواسته خود حال چه نفسانی باشد برسد ولی باز از راه شرعی داره اقدام میکنه آیا میشه گفت این آدم باز به یک سری مسائل معتقد هست و آدمی نیست که خارج از چهارچوب رفتار کنه

یه مدتی هست که دارم به این نتیجه میرسم که آقایان در این باره کلا حقی ندارند بلکه اون شرایط هست که باعث میشه حق بهشون داده شود یا نشود Smile

مثل اینکه شما قرار نیست کلا شربت بخورید ولی وقتی در شرایطی قرار میگیرید که قندتون افتاده و هیچ چیزی به جز اون شربت دسترستون نیست می تونید ازش بخورید هر چند بازم میدونید که شکر داخل شربت برای بدن ضرر داره

و اینجاست که هیچ کس نمی تونه این فرد رو مواخذه کنه حق بهش میده

با سلام و احترام

اللیل والنهار;990974 نوشت:
با این مطلب که ازدواج مجدد نشانه ایمان نیست حرفی نیست و نمیشه گفت اونی که مومن و با ایمان باشه حتما هم باید تعدد زوجات خواهد داشت
حرف بر سر اینه که اگر فردی در شرایطی واقع شود که می تواند از راههای مختلف به خواسته خود حال چه نفسانی باشد برسد ولی باز از راه شرعی داره اقدام میکنه آیا میشه گفت این آدم باز به یک سری مسائل معتقد هست و آدمی نیست که خارج از چهارچوب رفتار کنه
یه مدتی هست که دارم به این نتیجه میرسم که آقایان در این باره کلا حقی ندارند بلکه اون شرایط هست که باعث میشه حق بهشون داده شود یا نشود Smile
مثل اینکه شما قرار نیست کلا شربت بخورید ولی وقتی در شرایطی قرار میگیرید که قندتون افتاده و هیچ چیزی به جز اون شربت دسترستون نیست می تونید ازش بخورید هر چند بازم میدونید که شکر داخل شربت برای بدن ضرر داره
و اینجاست که هیچ کس نمی تونه این فرد رو مواخذه کنه بلکه خود نیز این فرد رو همراهی میکنه و حق بهش میده

بله در این که ممکن است در شرایط خاصی ازدواج مجدد برای یک آقایی واجب شود حرفی نیست، تعدد زوجات در تاپیک هایی که در این زمینه مطرح شده است به عنوان یک ضرورت اجتماعی معرفی شده است.
ما چنین ضرورت هایی را انکار نمیکنیم و با شما اختلاف نظری نداریم، آنچه که در اینجا نفی میکنیم این است که کسینتیجه بگیرد که هر کسی مومن است باید چند همسر بگیرد!

مسلم;990975 نوشت:
آنچه که در اینجا نفی میکنیم این است که کسی نتیجه بگیرد که هر کسی مومن است باید چند همسر بگیرد!

یاد یه مطلبی افتادم

حرف بر سر این بود که این همه دختر و زن بی شوهر میخواهند چه کنند

یکی از آشنایان که یه کمی هم از نظر ذهنی مشکل داره گفت که قرار هستش سهمیه بدن سهم هرفردی 5 نفر

مطمئنا با این دید، امسال این آقا در اول صف خواهند بود. انگاری داره درباره یک کالا .... صحبت میکنه و حتما امسال اینها میخواهند این خانم ها رو نجات دهند Smile

خدا اخر عاقبت همه رو بخیر کنه

باتشکر
یاحق

و یه مطلبی تو این چند روز با خوندن پستهای این تایپک و این تایپک جدید به ذهنم میرسه که چرا این جهاد فقط در ازدواج دوم خلاصه میشه آیاامکانش نیست این جهاد در همون انتخاب اول هم باشه که نیاز نباشه یه سری از آقایان لطف کنند و در این زمینه جهاد کنند

z ab;990666 نوشت:
اونا اصرار دارن ک پسرشون زودتر ازدواج کنه و برای پسرشون دخترهایی ام زیر نظر دارن

نمیدونم این آقا واقعا یه خانم که با شرایط سنی ایشون بخوره نبوده که به سرشون زده با این فاصله سنی ازدواج کنند

که قردا پس قردا خدا نکرده سر از دادگاه طلاق و اینا سر درنیارن با این تفاوت که در این فاصله سنی دیده میشه و نوع دیدگاه هایی که به قول کارشناس بین این دو قرد خواهد بود و حالا یکی هم باید پیدا بشه اینی که طلاق گرفته رو نجات بده

صابر;990832 نوشت:
به علت اينكه زوجين زماني كه داراي اختلاف سني زيادي باشند از دو نسل متفاوت خواهند بود با درك هاي متفاوت. آنها قضايا را به روش هاي مختلفي ادراك و ارزيابي مي كنند. سلايق متفاوتي دارند و انتخاب هاي مختلفي نيز خواهند داشت

صابر;990832 نوشت:
بسیاری از مسائل زناشویی و ناتوانی زوجین در درک متقابل یکدیگر و عدم تفاهم به دلیلی اختلاف سنی زیاد سال ها بعد نمود پیدا خواهد کرد.

همه اینا رو هم برای این اینجا مطرح کردم که دیدم یه کم فاز جهاد اینا بالا گرفته تو این امر برای همین خواستم جهاد های دیگر رو هم مثال بزنم Lol

مسلم;990971 نوشت:
ما فعلا کاری به اثبات ایمان از طریق اعمال نداریم، آن یک فرض دیگر است، فعلا فرض ما از اثبت تعدد زوجات از طریق ایمان است.

یادتان رفت قبلا چه گفتید ؟! :
نقل قول:
بحث در این است که آیا می توانیم از تعدد زوجات یک شخص به ایمان او برسیم؟ یا از ایمان یک شخص به این پی بریم که حتما تعدد زوجات خواهد داشت؟

احساس می کنم در مقابل مطالبم گارد گرفته اید و همین باعث شده کمتر به مطالبم توجه کنید یا آنها را بی اهمیت بخوانید ...

نقل قول:
فرض کنید به هر طریقی برای شما اثبات شده است که آقای «الف» انسان مومنی است، مسیر اثبات آن مهم نیست، فرض کنید به شما وحی شده است!

جالب است که می گویید مقام، مقام اثبات است اما بعد در صدد نفی آن هستید...
بزرگوار تکلیف چیست ؟

نقل قول:
متنتان خیلی طولانی بود، آنچه که از متن شما به نظرم مهم می آمد

چی بگم ؟!

نقل قول:
از این ایمان قطعا نتیجه می گیرید که در طول عمرش اهل نماز خواهد بود، اهل روزه خواهد بود، دنبال وجوب حج خواهد بود و...؛ اما هرگز نمی توانید نتیجه بگیرید که تعدد زوجات خواهد داشت.

نسبت به بخش اول که ایمان باشد مطالبی عرض شد که به آن توجه نفرمودید... حالا شاید متن برایتان طولانی بوده و شاید مثل دفعات پیش بی اهمیت بوده برایتان ...
نسبت به بخش آخر باز از طریق شبیه سازی متن خودتان برایتان توضیح می دهم ( به تعبیر دیگر اصلاحیه ای است بر مطلب شما ) :
از ایمان نتیچه می گیریم که تا زمانی که ایمان پابرجا است اهل نماز و اهل روزه خواهد بود و ... ؛اما
اما هرگز نمی توانید نتیچه بگیرید که تعدد زوجات نخواهد داشت. و هرگز نمی توانید نتیجه بگیرید که تعدد زوجات خواهد داشت. نفیا و اثباتا چیزی معلوم نیست. اینها به فرهنگ جامعه و دین بستگی دارد. عموما در کشورهای اسلامی و بین مسلمانان تعدد زوجات بیشتر دیده میشود خصوصا اینکه ممکن است در مواردی تعدد زوجات بر آنها واجب ( و بعد مستحب ) شود پس احتمال تعدد زوجات در مسلمانان بیشتر خواهد بود.
قطعا دختران این را فهمیده اند و به همین جهت این مسائل طرح می شود. بحث آنها اثبات رابطه ذهنی بین ایمان و تعدد زوجات در آینده نیست.... من که برداشتم این بود و به نظرم برداشت محدود شما از صحبت های دوستان، واقع گرایانه نیست و به دور از مقصود آنها است ...به نظرم موضوع را به مطلبی محدود و ذهنی تنزل داده اید و از دغدغه مخاطبانتان فاصله گرفتید...

خباء;991017 نوشت:
یادتان رفت قبلا چه گفتید ؟! :

خباء;991017 نوشت:
احساس می کنم در مقابل مطالبم گارد گرفته اید و همین باعث شده کمتر به مطالبم توجه کنید یا آنها را بی اهمیت بخوانید ...

خباء;991017 نوشت:
جالب است که می گویید مقام، مقام اثبات است اما بعد در صدد نفی آن هستید...
بزرگوار تکلیف چیست ؟

خدا می داند گاردی در کار نیست، من نمی دانم شما چرا اینقدر به بنده بدبینانه نگاه می کنید!happy
من در صدد نفی اثبات نیستم، از آنجا که سوال اصلی پی بردن از ایمان به تعدد زوجات بود من روی یک طرف آن متمرکز شدم تا نقطه بحث روشن شود که ببینیم من و شما در این زمینه اختلافی داریم یا خیر! وگرنه من که منکر بحث روی آن طرفش هم نیستم! گفتم فعلا فرض ما این است...
خب الان اگر می خواهید روی آن طرف اثبات قضیه هم بحث می کنیم که آیا از تعدد زوجات می توان پی به ایمان برد بنده در خدمتم.

اما این تمرکز روی یک بحث نشان داد الحمدلله اختلافی در کار نیست:

خباء;991017 نوشت:
از ایمان نتیچه می گیریم که تا زمانی که ایمان پابرجا است اهل نماز و اهل روزه خواهد بود و ... ؛اما
اما هرگز نمی توانید نتیچه بگیرید که تعدد زوجات نخواهد داشت. و هرگز نمی توانید نتیجه بگیرید که تعدد زوجات خواهد داشت

خدا پدر و مادرتان را بیامرزد@};-

فکر نمی کنم روی آن طرف اثبات هم مخالف باشید که از تعدد وزجات هم نه ایمان فهمیده میشود، و نه عدم ایمان درست است؟ اگر نظرتان همین است که ما اختلافی نداریم.

مسلم;991020 نوشت:
گفتم فعلا فرض ما این است...

جناب مسلم
اگر به انتهای پست 62 و پستی که در ارسالهای اخیر از شما نقل و قول کردم ( درباره موضوع تاپیک) دقت کنید متوجه تناقض خواهید شد.
ما هر جا درباره موضوع صحبت میکنیم
از نظر شما یا خارج از موضوع است ( در حالی که قبلا آن را داخل در موضوع عنوان کردید)
یا برای خودتان فرض درست میکنید.
من فرض نگذاشتم...این شمایید که وسط بحث میگویید فرض گذاشته اید...
لطفا کمی با ذهن باز تر وارد بحث شوید و این قدر مرز بندی های ذهنی خود را وارد بحث نکنید....
شاید من هم دوست داشته باشم مباحث گام به گام طبق تصورات و ذهنیات من پیش برود اما این خلاف انصاف است.
به نظرم برایتان آن قدر سخت نیست که دو طرف تلازم را همزمان پاسخ دهید. اینکه بگویید فعلا فرض گذاشتید ( که من از فرضتان بی اطلاعم و معلوم نیست کی برای ما تعیین تکلیف کرده اید که خبر نداریم) نوعی تحمیل و سرسختی نشان دادن در بحث است.
باقی سوالات و اختلافمان باشد سر فرصت.
قطعا اگر به ارسال قبلی توجه لازم مبذول میداشتید جواب سوالتان را گرفته بودید.

مسلم;991020 نوشت:
خدا می داند گاردی در کار نیست، من نمی دانم شما چرا اینقدر به بنده بدبینانه نگاه می کنید!

ببینید بزرگوار
بحث ما کشف انگیزه و نیت شما نیست که بخواهم بدبینانه نگاه کنم.
بحث ما علمی است.
بگذارید این طور مطلب را توضیح بدهم تا دیدگاه منفی به بحث نداشته باشید.
تمرکز بیش از حد روی یک مطلب باعث میشود که انسان صدای مخاطب را نشنود.
مثلا همین که چند بار مطالب بنده را بی اهمیت خواندید، نشان دهنده همین گارد ذهنی است.
به عبارت دیگر ( شاید روانشناختی) خواسته یا ناخواسته فیلترهای ذهنی شما نمی گذارد مطالبی ورای موضوع ذهنی شما شنیده شود و لذا انتقاد پذیری شما کاهش پیدا خواهد کرد.
این نکته در مباحث منطقی با کلمه مغالطه شناخته میشود. مغالطه کننده لزوما کسی نیست که عامدانه و با نیت مغالطه می کند. مغالطه ربطی به انگیزه فرد ندارد. به ما گفته اند که ما منطق می خوانیم که در وهله اول، خودمان دچار مغالطه نشویم.
مثال دیگری عرض کنم. اینکه شما در نقل قول مطالب بنده، آنچه برای بنده اهمیت دارد را نقل قول نمی کنید نشان دهنده همین گارد ذهنی است. یعنی تنها مطالبی که مدنظر خودتان است را نقل و قول می کنید و لذا صدای مخاطب را نشنیده و مقصودش را متوجه نمی شوید.

نقل قول:
من در صدد نفی اثبات نیستم

بزرگوار اگر در صدد نفی نیستید چرا می گویید :
نقل قول:
مسیر اثبات آن مهم نیست، فرض کنید به شما وحی شده است!

وقتی امری، موضوع بحث باشد یعنی مهم است.
نمیشود مقام، مقام اثبات باشد ولی اینها مهم نباشد.
نمیشود که تعابیرتان به شرق برود ولی بگویید مقصودم غرب بوده است.

نقل قول:
خب الان اگر می خواهید روی آن طرف اثبات قضیه هم بحث می کنیم که آیا از تعدد زوجات می توان پی به ایمان برد بنده در خدمتم.

الان؟!
در همین چند ارسال قبلی بحث شد و توجه نکردید.

نقل قول:
اما این تمرکز روی یک بحث نشان داد الحمدلله اختلافی در کار نیست

به نظرم اگر تمرکز نداشته باشید بهتر اختلاف را متوجه میشوید.

نقل قول:
فکر نمی کنم روی آن طرف اثبات هم مخالف باشید که از تعدد وزجات هم نه ایمان فهمیده میشود، و نه عدم ایمان درست است؟ اگر نظرتان همین است که ما اختلافی نداریم.

من مطالبی که در نقل و قول های شما حذف شد و از طرف شما نادیده گرفته شد را دوباره نقل می کنم :
1
نسبت به بخش اول که ایمان باشد مطالبی عرض شد که به آن توجه نفرمودید... حالا شاید متن برایتان طولانی بوده و شاید مثل دفعات پیش بی اهمیت بوده برایتان ...
2
از ایمان نتیچه می گیریم که تا زمانی که ایمان پابرجا است
3
اما هرگز نمی توانید نتیچه بگیرید که تعدد زوجات نخواهد داشت.
4
اینها به فرهنگ جامعه و دین بستگی دارد. عموما در کشورهای اسلامی و بین مسلمانان تعدد زوجات بیشتر دیده میشود خصوصا اینکه ممکن است در مواردی تعدد زوجات بر آنها واجب ( و بعد مستحب ) شود پس احتمال تعدد زوجات در مسلمانان بیشتر خواهد بود.
قطعا دختران این را فهمیده اند و به همین جهت این مسائل طرح می شود. بحث آنها اثبات رابطه ذهنی بین ایمان و تعدد زوجات در آینده نیست.... من که برداشتم این بود و به نظرم برداشت محدود شما از صحبت های دوستان، واقع گرایانه نیست و به دور از مقصود آنها است ...به نظرم موضوع را به مطلبی محدود و ذهنی تنزل داده اید و از دغدغه مخاطبانتان فاصله گرفتید...
5
الف )
مثلا وقتی میگوییم اگر ایمان باشد عمل به واجبات خواهد بود.
دختری که خواستگار برایش آمده است در تلازم فوق بحثی نخواهد داشت لکن در تشخیص و اثبات مقدم و تالی و موضوع و محمول و در واقعیت خارجی ، سوال خواهد داشت.
دختر چگونه بفهمد خواستگارش مومن است؟ تا بعد بفهمد اهل نماز و روزه است؟ طبعا ایمان مومن بدون نظر کردن به اعمالش متکی به اظهارات خود خواستگار خواهد بود. به هر حال علم ما نمیتواند به طور قطع ایمان واقعی خواستگار را نشان دهد. ولی اگر چنین ایمانی را اثبات کند قطعا تا هر زمانی که ایمان برقرار باشد نماز هم برقرار است. ولی نمیتوان آینده را پیش بینی کرد که خواستگار چون اظهار ایمان کرده در آینده اهل نماز و روزه خواهد بود...به هر حال تحلیل مسئله در ذهن با واقعیت خارجی متفاوت است.
ب )
طرف دیگر تلازم اینطور میشود که
مثلا میگوییم
اگر عمل به واجبات باشد ایمان خواهد بود
دختر چگونه بفهمد خواستگار به واجبات عمل میکند؟ تا بعد به ایمانش پی ببرد؟
در اینجا ظواهر یا شهادت شاهدان یا اظهارات خود خواستگار به میان می آید.
قطعا تشخیص واجب بودن یک عمل بر خواستگار راه های مختلفی دارد که برخی ساده و برخی سخت است. برخی قابل اعتماد هستند و برخی قابل اعتماد نیستند.

اگر خواستگار بگوید تعدد زوجات بر من واجب است یا مستحب است یا ...، دختر چه طور به گفتار خواستگار اعتماد کند؟ قطعا در این موارد تشخیص وجوب سخت است و مثل نماز و روزه نیست...
اما اصولا در این موارد تشخیص بر عهده مکلف است یعنی دختر نفیا یا اثباتا نمیتواند بگوید خواستگارش دروغ میگوید. زیرا خواستگار این طور تشخیص وظیفه داده است اگر چه به اشتباه تشخیص داده باشد.
حالا دختر در این موارد باید چه کار کند؟
آیا باید جنبه منفی را در نظر بگیرد و آن را حمل بر عدم ایمان کند؟
آیا باید جنبه مثبت را در نظر بگیرد و آن را حمل بر ایمان کند ؟

همانطور که دختر میگوید تشخیص وجوب تعدد زوجات برای شخص ثالث سخت است، پس باید قبول کند که خودش نیز شخص ثالث محسوب میشود و نمیتواند وجوب یا عدم وجوب تعدد زوجات را برای خواستگارش تشخیص دهد. پس یا نباید تعدد زوجات خواستگارش را در ایمان خواستگارش دخالت بدهد یا اینکه به اظهارات خواستگارش اعتماد کند و حسن ظن داشته باشد
6
اما اگر دختر بگوید شخص ثالث میتواند وجوب و عدم وجوب تعدد زوجات را تشخیص بدهد پس دختر میتواند از آنها به ایمان خواستگارش پی ببرد.

اللیل والنهار;990986 نوشت:
و یه مطلبی تو این چند روز با خوندن پستهای این تایپک و این تایپک جدید به ذهنم میرسه که چرا این جهاد فقط در ازدواج دوم خلاصه میشه آیاامکانش نیست این جهاد در همون انتخاب اول هم باشه که نیاز نباشه یه سری از آقایان لطف کنند و در این زمینه جهاد کنند

سلام و عرض ادب

خواهر گرامی

شما خواسته یا ناخواسته یک مومن که نیازهای همسر اولش را تامین کرده
و حال می خواهد همسر دیگری اختیار کند تا نیاز های او را نیز تامین کند
و در واقع می خواهد زحمت بیشتری را به خودش تحمیل کند

انسانی غیر متدین و بی اخلاق توصیف می کنید

در واقع به نظر شما راهی جز ظلم به همسر اول برای اقدام به تعدد زوجین نیست !

برای زن مسلمانی که تاریخ اسلام را خوانده و می داند تمام اولیا و تمام شاگردان و مسلمین اقدام به تعدد زوجین کرده اند

و می داند این حکم در قرآن آمده و مورد پذیرش تمام فرقه های اسلام است

جای بس تامل دارد

اگر این موضوع مساله ای اختلافی بود سخنان شما قابل پذیرش بود

ولی این مساله از محکمات دین اسلام است ، نه از متشابهات !

در واقع به این کار شما نهی از معروف می گویند .

آیا شما مطمئن هستید که همه مردان فقط از روی هوس اقدام به تعدد زوجین می کنند؟

آیا شما مطمئن هستید که همه مردان دارای تعدد زوجین به همسران خود ظلم می کنند؟

آیا کسی تا به حال از روی ریا نماز نخوانده و روزه نگرفته؟

آیا تعداد افرادی که ریاکارانه نماز می خوانند و روزه می گیرند کمتر از مردانی است که بدون رعایت عدالت اقدام به تعدد زوجین کرده اند؟

خداوند همه ما را به راه راست هدایت فرماید .

شروحیل;991183 نوشت:
آیا شما مطمئن هستید که همه مردان فقط از روی هوس اقدام به تعدد زوجین می کنند؟

آیا شما مطمئن هستید که همه مردان دارای تعدد زوجین به همسران خود ظلم می کنند؟

آیا کسی تا به حال از روی ریا نماز نخوانده و روزه نگرفته؟

آیا تعداد افرادی که ریاکارانه نماز می خوانند و روزه می گیرند کمتر از مردانی است که بدون رعایت عدالت اقدام به تعدد زوجین کرده اند؟

خداوند همه ما را به راه راست هدایت فرماید .

شروحیل;991183 نوشت:
و در واقع می خواهد زحمت بیشتری را به خودش تحمیل کند

باسلام

هیچ یک از مطالب که فرمودید منظور بنده نبوده

کلا اصلا متوجه منظور بنده نشدید

پرسش:
آیا تعدد زوجات با ایمان تلازم دارد، و هر کسی مومن باشد لزوما باید در پی چند همسری برود؟ همانطور که یک خواستگار مومن حتما اهل نماز و روزه و حج وجهاد است، آیا چنین نتیجه ای درست است که خواستگار مومن حتما اهل چند همسری هم خواهد بود؟


پاسخ:

برای پاسخ به این سوال باید به دو نکته توجه بفرمایید:

نکته اول
:
اصل در اسلام بر تک همسری است(1) و استحباب تعدد زوجات مورد اتفاق فقهای شیعه نیست، بلکه برخی از فقها بر استحباب تک همسری تصریح کرده اند.(2)
بنابراین چند همسری از باب یک ضرورت اجتماعی است که رواج آن به خود جامعه وابسته است، اگر امکان تک همسری برای تمام زنان وجود داشته باشد و جامعه کشش آن را نداشته باشد اصلا خود به خود به سمت آن نخواهد رفت، چه حکم به جواز باشد و چه نباشد، و اگر جامعه کشش آن را داشته باشد و مرد و زن به آن متمایل باشند به سمت آن خواهد رفت، و نمی توان جامعه را از آن بازداشت.
ممنوع کردن چنین مسئله ای که یک ضرورت اجتماعی است، و جامعه کشش و ظرفیت آن را دارد، عوارضی به دنبال خواهد داشت که به آن اشاره خواهد داشت.

بنابراین در خصوص تعدد زوجات توصیه و تشویقی در کار نیست، بلکه در گرو شرایطی است که اگر حتی بیم آن وجود داشته باشد که مثلا مرد نتواند عدالت را برپا کند این استحباب ساقط است بلکه نهی جای آن را می گیرد، همانطور که قرآن کریم می فرماید:
«فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً»؛ با زنان پاك (ديگر) ازدواج نمائيد، دو يا سه يا چهار همسر و اگر مى‏ترسيد عدالت را (درباره همسران متعدد) رعايت نكنيد، تنها يك همسر بگيريد.(3)

اینجا بحث خوف و بیم است، نه بحث علم! قرآن کریم نمی­فرماید اگر نمی­توانید عدالت برقرار کنید پس یک همسر بگیرید! می­فرماید اگر حتی بیم این را دارید که نتوانید عدالت برقرار کنید یک همسر بگیرید، همان­طور که اگر بیم دارید آب برای شما ضرر داشته باشد نباید وضو بگیرید، یا اگر بیم داشته باشید روزه برایتان ضرر دارد نباید روزه بگیرید!(4)
یا سایر شرایط مثل توان روحی و جسمی؛ یا توان و تمکّن مالی برای اداره و تدبیر دو یا چند خانواده؛ همه اینها جزء شرایطی است که در ازدواج مهم و لازم است.

علاوه بر اینکه چنین اقدامی نیازمند مشورت و همفکری با دیگران است، یعنی مردی که تصمیم به این کار گرفته است باید با مشاورین مذهبی خانواده مشورت کند، از مسئولیت های سنگین پس از آن آگاه شود، از سختی های کار مطلع شود.
عکس العمل همسر اول، و همچنین تکلیف زندگی با همسر اولش روشن شود، همسر اول نسبت به مسئله توجیه شود، اگر بچه هایی وجود دارند نظر آنها جلب شود، چرا که هدف اسلام از تجویز این حکم زیر پوشش گرفتن زن های جامعه است، لذا بنیان نهادن یک خانواده به قیمت فروپاشی یک خانواده دیگر و بچه های طلاق و مانند آن مطلوب اسلام نیست.

نکته دوم:
بنابرآنچه که در نکته پیشین گذشت روشن میشود اقدام به ازدواج متعدد هرگز با ایمان تلازمی ندارد، بلکه انجام آن بدون داشتن شرایط حتی میتواند نشانه بی ایمانی باشد.
ایمان شاخصه های خاص خودش را دارد که از آن جدایی ناپذیر هستند، اما تعدد زوجات از ایمان جدایی پذیر است، بسیار انسان های مومنی که فقط یک همسر داشته اند و بسیار انسان ها غیر مومنی که چند همسر داشته اند.
همچنین تعدد زوجات را هرگز نمی توان با مثل نماز و روزه و حج و جهاد قیاس کرد چرا که:

اولا: حج و زکات و روزه و اینها از سنخ عبادت است، اما تعدد زوجات به خودی خود اصلا از سنخ عبادت نیست! تنها چیزی که به آن رنگ عبادت می دهد نیت الهی داشتن است، آن هم که اختصاصی به این ندارد، شما غذا را هم با نیت الهی بخوانید پاداش خواهید داشت! اگر شما بدانید کسی که حج بر او واجب نشده به حج رفته او را تحسین خواهید کرد چون عبادت انجام داده، اما در مورد تعدد زوجات شما چه می فهمید که حکم تعدد زوجات برای او چه بوده؟ اصلا ممکن است شخصی چند همسری بر او حرام باشد اما ازدواج کرده، به همین خاطر نمی توانید او را تحسین کنید.

با این اوصاف شما اگر بدانید فلان خواستگار مومن است میدانید که اهل نماز هست، اهل روزه هست، اهل جهاد هست، چون اینها از سنخ عبادت است، اما این که اهل چند همسری هم هست هرگز فهمیده نمیشود!

ثانیا: تعدد زوجات هرگز به خودی خود بر شخص واجب نمی شود، آنچه که تعدد زوجات را بر شخص واجب می کند یک مسئله درونی است، یعنی اینکه نمی تواند خودش را کنترل کند و به حرام می افتد، اما مسئله جهاد و حج و زکات و اینها اینگونه نیست که بستگی به درون فرد داشته باشد، مثلا اگر دشمن به مملکت ما حمله کرد و زمینه جهاد فراهم شد بر همه واجب است که به میدان بروند، ربطی به مسئله ای در درون آنها ندارد؛ اما اگر زنان بیوه بسیاری در جامعه وجود داشتند بر همه مردان واجب نیست بروند آنها را بگیرند! هرگز خداوند ایشان را مواخذه نخواهد کرد که چرا دو تا زن نگرفته اید! بالاتر اینکه اگر کسی بداند نمی تواند عدالت برقرار کند حتی اگر تمام اطرافش را بیوه زنان گرفته باشند او حق ندارد با ایشان ازدواج کند.

پس از آنجا که تشخیص وجوب یا استحباب حج و روزه و زکات و مانند آن وابسته به شرایط بیرونی است قابل تشخیص است، یعنی میشود تحقیق کرد که فلانی آیا با عدم پرداخت زکات، عدم رفتن به حج، و جهاد آیا حرامی مرتکب شده یا خیر. اما تعدد زوجات را شما نمی توانید تشخیص دهید بر فلانی واجب است یا حرام، چون مربوط به درون اوست، آیا میل به آن دارد یا خیر، آیا به حرام می افتد یا خیر، آیا توان برقراری عدالت را دارد یا خیر؟!

بنابراین در یک کلام تعدد زوجات نه علامت ایمان است نه بی ایمانی، نه علامت تقواست و نه بی تقوایی، نه علامت عقلانیت است و نه بی عقلی! اما هم میتواند نشأت گرفته از ایمان باشد و هم بی ایمانی؛ هم می تواند نشأت گرفته از تقوا باشد و هم بی تقوایی؛ هم می تواند از سر عقلانیت باشد و هم از سر بی عقلی...! به همین خاطر هرگز نمیتواند ملاک سنجش ایمان افراد قرار بگیرد یا نتیجه قطعی ایمان دانسته شود.

پی نوشت ها:
1. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، انتشارارت صدرا، تهران، ج19، ص340و341.
2. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق محمد باقر بهبودی، مکتبة المرتضویه، تهران، ج6، ص4.
3. نساء:3/4.
4. ر.ک: مجموعه آثار، قم، ج‏19، ص 362.

موضوع قفل شده است