تكرار در نماز؟؟

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
تكرار در نماز؟؟


بسمه تعالي

اگر جملات حمد وسوره يا اذكار نماز چند مرتبه تكرار شود براي نماز اشكالي ايجاد مي كند؟

همه مراجع : تكرار كردن آيات حمد و سوره يا ذكرهاي ركوع وسجود وتسبيحات

اربعه بدون قصد جزئيت ، بلكه براي ثواب يااحتياط مانعي ندارد به شرط آنكه به حد

وسواس نرسد ( توضيح المسائل مراجع م1136 )

موضوع قفل شده است