تقلید از مراجع اعلام شده توسط جامعه مدرسین

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
تقلید از مراجع اعلام شده توسط جامعه مدرسین

سلام


آیا از نظر همه مراجع تقلید اگر مرجع خود را یک نفر, از بین 6عزیز معرفی شده توسط جامعه مدرسین انتخاب کنیم انتخابمان صحیح و شرعی میباشد؟

در جایی خواندم نظر آقای سیستانی متفاوت است و ایشان قبول ندارد... گفتم از اینجا سوال کنم عزیزان بررسی و پاسخ دهند. متن نظر دوستمون :

IMAGE(<a href="http://uupload.ir/files/co50_photo_۲۰۱۷-۰۵-۰۵_۰۳-۴۹-۱۹.jpg" rel="nofollow">http://uupload.ir/files/co50_photo_۲۰۱۷-۰۵-۰۵_۰۳-۴۹-۱۹.jpg</a>)

مجتهد و اعلم را از سه راه می‏توان شناخت: ( نظر امام هست نظر بقیه مراجع هم میخواستم. ممنون)

اول: آنکه خود انسان یقین کند، مثل آنکه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد. دوم: آنکه دو نفر عالم عادل که می‏توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند، به شرط آنکه دو نفر عالم عادل دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند. سوم: آنکه عده ‏ای از اهل علم که می‏توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند و از گفته آنان اطمینان پیدا می‏شود، مجتهد بودن و یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند. [1]

البته با وضعیت فعلی بحمد الله کار آسان است و شما می توانید یکی از 6 مرجعی که توسط جامعه مدرسین معرفی شده است را برای تقلید انتخاب نمایید. ( این خط نظر یکی از سایتهای احکام است ولی نه براساس فتوا همه مراجع)

[1] - توضیح المسائل امام ره، احکام تقلید، مسئله3.

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد نور

صلوات بر پیامبر محمد;923200 نوشت:
سلام


آیا از نظر همه مراجع تقلید اگر مرجع خود را یک نفر, از بین 6عزیز معرفی شده توسط جامعه مدرسین انتخاب کنیم انتخابمان صحیح و شرعی میباشد؟

در جایی خواندم نظر آقای سیستانی متفاوت است و ایشان قبول ندارد... گفتم از اینجا سوال کنم عزیزان بررسی و پاسخ دهند. متن نظر دوستمون :

IMAGE(<a href="http://uupload.ir/files/co50_photo_۲۰۱۷-۰۵-۰۵_۰۳-۴۹-۱۹.jpg" rel="nofollow">http://uupload.ir/files/co50_photo_۲۰۱۷-۰۵-۰۵_۰۳-۴۹-۱۹.jpg</a>)

مجتهد و اعلم را از سه راه می‏توان شناخت: ( نظر امام هست نظر بقیه مراجع هم میخواستم. ممنون)

اول: آنکه خود انسان یقین کند، مثل آنکه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد. دوم: آنکه دو نفر عالم عادل که می‏توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند، به شرط آنکه دو نفر عالم عادل دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند. سوم: آنکه عده ‏ای از اهل علم که می‏توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند و از گفته آنان اطمینان پیدا می‏شود، مجتهد بودن و یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند. [1]

البته با وضعیت فعلی بحمد الله کار آسان است و شما می توانید یکی از 6 مرجعی که توسط جامعه مدرسین معرفی شده است را برای تقلید انتخاب نمایید. ( این خط نظر یکی از سایتهای احکام است ولی نه براساس فتوا همه مراجع)

[1] - توضیح المسائل امام ره، احکام تقلید، مسئله3.

با سلام و احترام

اگر از معرفی جامعه مدرسین اطمینان میکنید و همگی را مساوی بدانید یک نفر را انتخاب کنید صحیح است.

موفق و مويد باشید

موضوع قفل شده است