تفاوت وکالت و ولایت در ازدواج

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
تفاوت وکالت و ولایت در ازدواج

سلام

تفاوت وکالت و ولایت در اجرای صیغه عقد چیست؟

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد صادق الوعد

سلام علیکم:

 ولایت در ازدواج مربوط به پدر و جد پدری است

دختر برای ازدواج باید از ولی شرعی خود (پدر یا جد پدری) اجازه بگیرد و بدون اجازه عقد اشکال دارد

 

وکالت مربوط به خواندن خطبه عقد است که طرفین اگر نخواهند  ویا نتوانند خودشان شخصا عقد را بخوانند به دیگری وکالت می دهند تا وکیل از طرف آنها خطبه عقد را بخواند.