تفاوت های هدیه به یک میت و هدیه به تعدادی از اموات

تب‌های اولیه

9 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
تفاوت های هدیه به یک میت و هدیه به تعدادی از اموات

سلام
اگر انسان برای یک میت ، سوره ای از قرآن ، یا یک ذکر ، یا یک نماز را هدیه کند ، ثوابش به آن میت می رسد.

اگر به علت زیادی اموات و ذوی الحقوق در گذشته ، انسان به نیت تعدادی از آنها ، یک عبادات را یکبار انجام دهد ، آیا ثواب آن عبادت بین همه آنها تقسیم خواهد شد و به هر نفر مقداری از ثواب خواهد رسید؟ یا همه ثواب به هر یک از آن افراد می رسد؟

آیا از جهت ثوابی که به میت می رسد ، انجام عمل عبادی به نیت یک نفر خاص ، افضل از انجام یک امر عبادی به نیت تعدادی از اموات است؟

اگر تفاوتی نداشته باشد ، پس حکم عقل این است که انسان به جای اینکه برای میت واحد و معینی ، عمل عبادی (مثلا فاتحه خواندن) انجام بدهد ، هر بار که چنین قصدی دارد ، برای کل مومنین و مومنات و مسلمین و مسلمات آن کار را انجام بدهد. در حالیکه در سیره بزرگان دین و عرفان ، زیاد سراغ داریم که به نیت فرد خاصی عمل عبادی را انجام داده اند.

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد حافظ

طوفان خورشیدی;900195 نوشت:
سلام
اگر انسان برای یک میت ، سوره ای از قرآن ، یا یک ذکر ، یا یک نماز را هدیه کند ، ثوابش به آن میت می رسد.

اگر به علت زیادی اموات و ذوی الحقوق در گذشته ، انسان به نیت تعدادی از آنها ، یک عبادات را یکبار انجام دهد ، آیا ثواب آن عبادت بین همه آنها تقسیم خواهد شد و به هر نفر مقداری از ثواب خواهد رسید؟ یا همه ثواب به هر یک از آن افراد می رسد؟

آیا از جهت ثوابی که به میت می رسد ، انجام عمل عبادی به نیت یک نفر خاص ، افضل از انجام یک امر عبادی به نیت تعدادی از اموات است؟

اگر تفاوتی نداشته باشد ، پس حکم عقل این است که انسان به جای اینکه برای میت واحد و معینی ، عمل عبادی (مثلا فاتحه خواندن) انجام بدهد ، هر بار که چنین قصدی دارد ، برای کل مومنین و مومنات و مسلمین و مسلمات آن کار را انجام بدهد. در حالیکه در سیره بزرگان دین و عرفان ، زیاد سراغ داریم که به نیت فرد خاصی عمل عبادی را انجام داده اند.


بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم
از تأخیری که در پاسخ‌گویی داشتم عذرخواهی می‌کنم
در مورد سؤالتان لطفا به تاپیک‌های زیر مراجعه کنید به صورت مبسوط پاسخ‌داده شده است:‌

http://www.askdin.com/showthread.php?t=40015
http://www.askdin.com/showthread.php?t=36505
http://www.askdin.com/showthread.php?t=46458

در مورد دعای خاص برای فردی خاص، مثلا والدین:
از آن جهت که توجه و عنایت و احترام بیشتری در میان هست، و میخواهیم با دعای خاص بفهمانیم که ما به آن شخص خاص ارادت خاص داریم و بیشتر توجه داریم، لذا دعای خاص می کنیم و الا فرقی از جهت این که به همه ی آنها ثواب می رسد نمی کند.
مثل این که شما میهمانی می کنید از یک دیگ به همه غذا می دهید به همه هم به اندازه ی هم غذا می دهید و کسی را هم کم نمی گذارید ولی اگر به جای صد نفر میهمان کردن، فقط یکی دو نفر را میهمان کنی همان غذا را می دهید ولی نشان دهنده ی احترام ویژه ی شما به آنهاست. با این که در این میهمانی ویژه، چیزی اضافه نکردید و همان غذای معمولی را دادید.

باز اگر نقد و بحثی بود بفرمایید در خدمتم.

حافظ;901242 نوشت:

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم
از تأخیری که در پاسخ‌گویی داشتم عذرخواهی می‌کنم
در مورد سؤالتان لطفا به تاپیک‌های زیر مراجعه کنید به صورت مبسوط پاسخ‌داده شده است:‌

http://www.askdin.com/showthread.php?t=40015
http://www.askdin.com/showthread.php?t=36505
http://www.askdin.com/showthread.php?t=46458

در مورد دعای خاص برای فردی خاص، مثلا والدین:
از آن جهت که توجه و عنایت و احترام بیشتری در میان هست، و میخواهیم با دعای خاص بفهمانیم که ما به آن شخص خاص ارادت خاص داریم و بیشتر توجه داریم، لذا دعای خاص می کنیم و الا فرقی از جهت این که به همه ی آنها ثواب می رسد نمی کند.
مثل این که شما میهمانی می کنید از یک دیگ به همه غذا می دهید به همه هم به اندازه ی هم غذا می دهید و کسی را هم کم نمی گذارید ولی اگر به جای صد نفر میهمان کردن، فقط یکی دو نفر را میهمان کنی همان غذا را می دهید ولی نشان دهنده ی احترام ویژه ی شما به آنهاست. با این که در این میهمانی ویژه، چیزی اضافه نکردید و همان غذای معمولی را دادید.

باز اگر نقد و بحثی بود بفرمایید در خدمتم.

سلام علیکم
راهنمایی های شما بسیار مفید بود.

فقط جهت وضوح بیشتر ْ پرسش زیر را مفید می دانم:

فرمودید که می توان یک عمل را به نیت گروهی از افراد انجام داد و هر یک از آن افراد ثواب کامل را می برند.
خوب ْ حالا فردی زحمت می کشد و برای هر یک از افراد آن گروه ْ جداگانه عمل نیک واحدی (مثل فاتحه ) را انجام می دهد.
فرد دیگری یک فاتحه به نیت کل آن گروه قرائت می نماید.

آیا کار این دو نفر برابر است؟ با توجه به اینکه نفر دوم زحمت بیشتری کشیده است.

طوفان خورشیدی;901336 نوشت:
آیا کار این دو نفر برابر است؟ با توجه به اینکه نفر دوم زحمت بیشتری کشیده است.

قطعا نه! این که روشن است؛ ثم ماذا؟

حافظ;901348 نوشت:
قطعا نه! این که روشن است؛ ثم ماذا؟

حال که بین کار این دو نفر تفاوت وجود دارد ْ این تفاوت از چه جنبه ای است؟
با توجه به اینکه از پاسخ شما به سئوال قبلی (و تاپیکهای معرفی شده) اینگونه برداشت می شود که اگر عمل نیکی به نیت یک گروه انجام شود ْ ثواب کامل آن به هر یک از افراد گروه تعلق می گیرد. پس وجه تفاوت در چیست؟

طوفان خورشیدی;901360 نوشت:
حال که بین کار این دو نفر تفاوت وجود دارد ْ این تفاوت از چه جنبه ای است؟
با توجه به اینکه از پاسخ شما به سئوال قبلی (و تاپیکهای معرفی شده) اینگونه برداشت می شود که اگر عمل نیکی به نیت یک گروه انجام شود ْ ثواب کامل آن به هر یک از افراد گروه تعلق می گیرد. پس وجه تفاوت در چیست؟

طبق قانون «لیس للانسان الا ما سعی»، کسی که یک ذکر بگوید با کسی که صد ذکر بگوید با هم متفاوت‌اند چون سعی دومی بیشتر است نصیبش هم بیشتر است. قرار شد آنچه که شما برای اموات هدیه می دهید از نصیب خودتان کم نشود عین انچه که به میت می‌دهید برای خودتان نیز دارای آثار و برکات است. پس اگر شما یک ذکر را برای میت شماره 1 و یک ذکر را برای میت شماره 2 هدیه کردید در واقع شما به اندازه دو ذکر سعی داشته اید ولی اگر یک ذکر را به دو نفر هدیه کنید به اندازه‌ی یک ذکر دارای سعی بوده‌اید.

حافظ;901452 نوشت:

طبق قانون «لیس للانسان الا ما سعی»، کسی که یک ذکر بگوید با کسی که صد ذکر بگوید با هم متفاوت‌اند چون سعی دومی بیشتر است نصیبش هم بیشتر است. قرار شد آنچه که شما برای اموات هدیه می دهید از نصیب خودتان کم نشود عین انچه که به میت می‌دهید برای خودتان نیز دارای آثار و برکات است. پس اگر شما یک ذکر را برای میت شماره 1 و یک ذکر را برای میت شماره 2 هدیه کردید در واقع شما به اندازه دو ذکر سعی داشته اید ولی اگر یک ذکر را به دو نفر هدیه کنید به اندازه‌ی یک ذکر دارای سعی بوده‌اید.

پس تفاوتی که در این حالت وجود دارد ، برای شخص هدیه دهنده است ، ولی از جهت اشخاص گیرنده هدیه ، فرقی به حالشان ندارد که برای هر فرد اختصاصاً یک بار عمل عبادی انجام شود ، یا یک عمل عبادی برای همه آنهاغ انجام شود.
درست است؟

طوفان خورشیدی;901455 نوشت:
پس تفاوتی که در این حالت وجود دارد ، برای شخص هدیه دهنده است ، ولی از جهت اشخاص گیرنده هدیه ، فرقی به حالشان ندارد که برای هر فرد اختصاصاً یک بار عمل عبادی انجام شود ، یا یک عمل عبادی برای همه آنهاغ انجام شود.
درست است؟

اینطور به نظر می‌رسد. و الله العالم
موضوع قفل شده است