تفاوت تغییر احکام در اسلام و زرتشتی

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
تفاوت تغییر احکام در اسلام و زرتشتی

یک ایراد اساسی به زرتشتیان این است که دینشان دائم در حال تغییر است. هرچه را صلاح بدانند جزء دین می کنند و هرچه را بخواهند برمی دارند. لذا امروزه وندیداد که احکام شرعی زرتشیان در آن است، کنار گذاشته شده.
آنان نیز در مقابل، به ما ایراد می گیرند که شما نیز همین را در اسلام دارید؛ زیرا اختیاراتی برای ولی فقیه قائل هستید و او را مجاز می دانید تا با برخی احکام اسلام مخالفت کند.
توضیح:
قضیه ی ولی فقیه با آنچه زرتشتیان انجام می دهند متفاوت است:
یک) اختیارات ولی فقیه با اجازه ی خود اسلام است. بنابراین عملکرد او جزئی از اسلام به حساب می آید اما چه کسی به زرتشتیان اجازه داده هرآنچه خواستند در مورد دینشان انجام دهند؟ از کجا می گویید زرتشت چنین اجازه ای را داده؟
دو) هیچگاه ولی فقیه احکام اسلام را تغییر نمی دهد. اگر او چنین کند از همان موقع از مقام خود عزل می شود حتی اگر کاری مستحبی را تغییر دهد. بلکه او با توجه به شرایطی که پیش می آید، می تواند بطور موقت از اجرای حکمی جلوگیری کند یا برخلاف حکمی عمل کند. مثلا در این زمان شرایط بگونه ای شده که به برده گرفتن اسیران جنگی به مصلحت نیست. او دستور می دهد کسی حق ندارد از اسیران بعنوان برده استفاده کند چنانکه در جنگ ایران و عراق هیچ اسیری به بردگی گرفته نشد.
مثال دیگر اینکه از نظر اسلام ورود به حریم خصوصی دیگران حرام است. اما گاهی بعضی مصلحتها ایجاب می کند که ولی فقیه اجازه ی ورود به حریم خصوصی بعضی را بدهد. طبق همین حکم اسلام است که دادگاه ها حکم به بازرسی بعضی خانه ها را می دهند یا وزارت اطلاعات بعضی کارها را انجام می دهد.
در این مورد ولی فقیه نگفته که از این ببعد ورود به حریم خصوصی دیگران حلال شد بلکه در مواردی خاص اجازه داده که به این دستور اسلام عمل نشود.
سه) ندانستیم در دین زرتشتی چه کسی حق دارد برخی احکام را تغییر دهد؟ او چه شرایطی باید داشته باشد؟ این شرایط را چه کسی تعیین کرده؟
اما در اسلام ولی فقیه شرایطی خاص دارد؛ از جمله: مجتهد بودن (بتواند احکام شرعی را از قرآن و روایات بدست آورد)، عادل بودن (اهل گناه نباشد)، آگاه به شرایط زمان و مکان باشد و ...