جمع بندی تعداد همسران پیامبر اسلام (ص)

تب‌های اولیه

7 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
تعداد همسران پیامبر اسلام (ص)

با سلام
لطفا تعداد تمامی همسران پیامبر اسلام (ص) را ذکر کنید.
آیا ایشان در یک زمان بیشتر از چهار همسر داشته اند؟ اگر داشته اند آیا این تناقضی با قرآن نیست؟

با نام و یاد دوستکارشناس بحث: استاد مقداد

Hrm;381004 نوشت:
با سلام
لطفا تعداد تمامی همسران پیامبر اسلام (ص) را ذکر کنید.
آیا ایشان در یک زمان بیشتر از چهار همسر داشته اند؟ اگر داشته اند آیا این تناقضی با قرآن نیست؟

با عرض سلام و ادب

پیامبر(ص) تا 25 سالگی مجرد بودند و بعد از آن با حضرت خدیجه(س) ازدواج کردند و تا حدود 55 سالگی تنها یک همسر داشتند. و بعد از آن به دلایل فرهنگ قبیله ای عرب و بعضی از اقتضائات دیگر، ازدواج های متعددی نمودند. مثل لزوم عمل الگوی جامعه برای تغییر بعضی از فرهنگ های زمانه ، که ازدواج با زینب دختر عمویشان از همین سنخ است؛ همانگونه که بعضی از ازدواج های ایشان برای تکریم یک بانوی محترم بوده است. و ... در ذیل نام همسران ایشان را ذکر می کنیم:

1- حضرت خدیجه، ایشان اولین همسر پیامبر(ص) بود و تا زمانی كه زنده بودند پیامبر با زن دیگری ازدواج نكردند. ایشان زن دائمی آن حضرت بودند.
2- سوده دختر زمعه بن قیس بن عبدشمس. وی همسر پسر عمویش سكران بن عمرو بود كه از دنیا رفته بود وسوده تنها وبی سرپرست وبا رنج زندگی می كرد.
3- عایشه دختر ابوبكر، وی تنها دختری بود كه پیامبر با اوازدواج كرد. عایشه هم زن دائمی پیامبر(ص)بود.
4- زینب امّ المساكین، همسرعبیده بن حارث پسرعموی پیامبر(ص) بود كه درجنگ بدر به شهادت رسید و پیامبر با زینب كه پیرزن هفتاد ساله ای بود در رمضان سال سوم هجری ازدواج كرد كه زینب بعد ازدو ماه ازدنیا رفت.
5- حفصه، دختر عمر بن خطاب و همسر خنیس بن حذافه سهمی بود که پس ازجنگ بدر بر اثر جراحات وارده از دنیا رفت.
6- امّ سلمه، هند دختر ابی امیه مخزومی و شوهرش ابوسلمه عبدالله بن عبدالاسد مخزومی بود كه درجنگ احد مجروح شد وبعد ازمدتی ازدنیا رفت. وقتی پیامبر به وی پیشنهادازدواج داد وی بعلت داشتن فرزندان وسن بالا امتناع كرد و به سفارش فرزندش سلمه پذیرفت.
7- زینب دختر جحش اسدی و دخترعمه پیامبر بود كه ازهمسرش زید طلاق گرفته بود.
8- جویریه دختر حارث بن ابی ضرار، رئیس قبیله بنی المصطلق بود. شوهر سابق وی پسرعمویش مسافع بن صفوان مصطلقی بود.
9- صفیّه دخترحییّ بن اخطب وشوهرش كنانه بن الربیع بن ابی الحقیق بود كه درجنگ خیبركشته شد. و صفیه به اسارت مسلمانان درآمد و اسلام را پذیرفت ولذا پیامبر او را آزاد كرد و با او ازدواج كرد. وی دختر رئیس قبیله بنی نضیر بود.
10- امّ حبیبه دخترابوسفیان بود. شوهرش عبیدالله بن جحش درحبشه از دنیا رفته بود.
11- میمونه دخترحارث بن حزن، شوهر اولش مسعود بن عمروبن عمیرثقفی بود كه او را طلاق داده بود. و سپس با ابورهم بن عبدالعزی ازدواج كرد كه ازدنیا رفت.
12- ماریه قبطیه. مقومس حاكم اسكندریه او را برای پیامبر هدیه فرستاده بود.(1)

اما در رابطه با داشتن بیش از چهار همسر در یک زمان باید عرض کنم:

اولا؛ پیش از آن که حکم حرمت ازدواج بیش از چهار زن نازل شود، همه زنان آن حضرت به عقد ایشان درآمده بودند.

ثانیا؛ ازدواج های پیامبر(ص) برای اهداف والایی مثل نجات برخی از زنان (سوده و ام حبیبه دختر ابوسفیان) از افتادن در دامن قبایل کافر و مشرک، تحکیم روابط با قبایل بزرگ عرب و جلب حمایت آنان (ازدواج با عایشه و حفصه)، حفظ مقام و آبروی بعضی از زنان با شخصیت (زینب بنت ججش)، جبران زحمت ها و رفع نگرانی و سرپرستی از یتیمان آنان (ام سلمه)، باطل کردن حکم جاهلی در باره همسر پسرخوانده (زینب بنت جحش)، آزادی اسیران جنگی و تحکیم مبانی اسلام در قبایل غیر مسلمان (جویریه و صفیه) و... بوده است.

شاهد ما آن است که همه همسران پیامبر اسلام(ص)، جز عایشه، زنانی بیوه و سالخورده بودند.

از آنچه ذکر گردید می توان فهمید که اگر خداوند به پیامبرش اجازه ی ازدواج با بیش از چهار زن را داده است، برای مصالح مهمی بوده است که به آنها اشاره گردید. علاوه این قانون به کسی این اجازه را داده است که از آن سوء استفاده نخواهد کرد و شاهد ما رفتار و زندگی آن حضرت است که علی رغم امکان ازدواج با دختران زیبا روی، به زنان سالخورده اکتفا فرمود. پس به دلیل مقام والای پیامبر اسلام(ص) و مصالحی که در کار بوده، بعضی از احکام و اختیارات به آن جناب اختصاص داده شده که از جمله آن اجازه داشتن بیش از چهار همسر بوده است.

پی نوشت:
(1) تاریخ زندگانی پیامبراعظم؛ دکتراصغرمنتظرالقائم؛ چاپ اول 1385؛ ص230-239.

مقداد;381481 نوشت:
با عرض سلام و ادب

پیامبر(ص) تا 25 سالگی مجرد بودند و بعد از آن با حضرت خدیجه(س) ازدواج کردند و تا حدود 55 سالگی تنها یک همسر داشتند. و بعد از آن به دلایل فرهنگ قبیله ای عرب و بعضی از اقتضائات دیگر، ازدواج های متعددی نمودند. مثل لزوم عمل الگوی جامعه برای تغییر بعضی از فرهنگ های زمانه ، که ازدواج با زینب دختر عمویشان از همین سنخ است؛ همانگونه که بعضی از ازدواج های ایشان برای تکریم یک بانوی محترم بوده است. و ... در ذیل نام همسران ایشان را ذکر می کنیم:

1- حضرت خدیجه، ایشان اولین همسر پیامبر(ص) بود و تا زمانی كه زنده بودند پیامبر با زن دیگری ازدواج نكردند. ایشان زن دائمی آن حضرت بودند.
2- سوده دختر زمعه بن قیس بن عبدشمس. وی همسر پسر عمویش سكران بن عمرو بود كه از دنیا رفته بود وسوده تنها وبی سرپرست وبا رنج زندگی می كرد.
3- عایشه دختر ابوبكر، وی تنها دختری بود كه پیامبر با اوازدواج كرد. عایشه هم زن دائمی پیامبر(ص)بود.
4- زینب امّ المساكین، همسرعبیده بن حارث پسرعموی پیامبر(ص) بود كه درجنگ بدر به شهادت رسید و پیامبر با زینب كه پیرزن هفتاد ساله ای بود در رمضان سال سوم هجری ازدواج كرد كه زینب بعد ازدو ماه ازدنیا رفت.
5- حفصه، دختر عمر بن خطاب و همسر خنیس بن حذافه سهمی بود که پس ازجنگ بدر بر اثر جراحات وارده از دنیا رفت.
6- امّ سلمه، هند دختر ابی امیه مخزومی و شوهرش ابوسلمه عبدالله بن عبدالاسد مخزومی بود كه درجنگ احد مجروح شد وبعد ازمدتی ازدنیا رفت. وقتی پیامبر به وی پیشنهادازدواج داد وی بعلت داشتن فرزندان وسن بالا امتناع كرد و به سفارش فرزندش سلمه پذیرفت.
7- زینب دختر جحش اسدی و دخترعمه پیامبر بود كه ازهمسرش زید طلاق گرفته بود.
8- جویریه دختر حارث بن ابی ضرار، رئیس قبیله بنی المصطلق بود. شوهر سابق وی پسرعمویش مسافع بن صفوان مصطلقی بود.
9- صفیّه دخترحییّ بن اخطب وشوهرش كنانه بن الربیع بن ابی الحقیق بود كه درجنگ خیبركشته شد. و صفیه به اسارت مسلمانان درآمد و اسلام را پذیرفت ولذا پیامبر او را آزاد كرد و با او ازدواج كرد. وی دختر رئیس قبیله بنی نضیر بود.
10- امّ حبیبه دخترابوسفیان بود. شوهرش عبیدالله بن جحش درحبشه از دنیا رفته بود.
11- میمونه دخترحارث بن حزن، شوهر اولش مسعود بن عمروبن عمیرثقفی بود كه او را طلاق داده بود. و سپس با ابورهم بن عبدالعزی ازدواج كرد كه ازدنیا رفت.
12- ماریه قبطیه. مقومس حاكم اسكندریه او را برای پیامبر هدیه فرستاده بود.(1)

اما در رابطه با داشتن بیش از چهار همسر در یک زمان باید عرض کنم:

اولا؛ پیش از آن که حکم حرمت ازدواج بیش از چهار زن نازل شود، همه زنان آن حضرت به عقد ایشان درآمده بودند.

ثانیا؛ ازدواج های پیامبر(ص) برای اهداف والایی مثل نجات برخی از زنان (سوده و ام حبیبه دختر ابوسفیان) از افتادن در دامن قبایل کافر و مشرک، تحکیم روابط با قبایل بزرگ عرب و جلب حمایت آنان (ازدواج با عایشه و حفصه)، حفظ مقام و آبروی بعضی از زنان با شخصیت (زینب بنت ججش)، جبران زحمت ها و رفع نگرانی و سرپرستی از یتیمان آنان (ام سلمه)، باطل کردن حکم جاهلی در باره همسر پسرخوانده (زینب بنت جحش)، آزادی اسیران جنگی و تحکیم مبانی اسلام در قبایل غیر مسلمان (جویریه و صفیه) و... بوده است.

شاهد ما آن است که همه همسران پیامبر اسلام(ص)، جز عایشه، زنانی بیوه و سالخورده بودند.

از آنچه ذکر گردید می توان فهمید که اگر خداوند به پیامبرش اجازه ی ازدواج با بیش از چهار زن را داده است، برای مصالح مهمی بوده است که به آنها اشاره گردید. علاوه این قانون به کسی این اجازه را داده است که از آن سوء استفاده نخواهد کرد و شاهد ما رفتار و زندگی آن حضرت است که علی رغم امکان ازدواج با دختران زیبا روی، به زنان سالخورده اکتفا فرمود. پس به دلیل مقام والای پیامبر اسلام(ص) و مصالحی که در کار بوده، بعضی از احکام و اختیارات به آن جناب اختصاص داده شده که از جمله آن اجازه داشتن بیش از چهار همسر بوده است.

پی نوشت:
(1) تاریخ زندگانی پیامبراعظم؛ دکتراصغرمنتظرالقائم؛ چاپ اول 1385؛ ص230-239.

بسیار ممنون از وقتی که گذاشتید. من مدت زیادی نیست که با این سایت آشنا شده ام ولی در همین مدت شبهات زیادی را حل کرده ام.
قبل از ادامه دادن بحث می خواسم بگویم که اگر من اینجا حرفی می زنم قصدم فقط یادگیری است و تا وقتی قانع نشوم ادامه می دهم. پس لطفا به حساب لجبازی نگذارید.
غیر از دلیل اول که گفتید این آیه در آن زمان نازل نشده بوده بقیه ی دلایل ذکر شده بیشتر به توجیه شبیه اند تا دلیل. برای اینکه واقعا غیرمنطقی به نظر می رسد که پیامبری از قومش چیزی بخواهد که خود به آن پایبند نیست. آن هم کسی که عدم خوردن خرما را به آن کودک به دلیل اینکه خود خرما خورده بود تجویز نکرد. چون با این توجیحات یکی می تواند ادعا کند که پس من هم می توانم بیشتر از چهار زن کهنسال بگیرم! درست؟
اما برگردیم به منطقی ترین دلیل یعنی همان دلیل اول.
اولین سوال اینست که درست است که این آیه بعد از عقد آنها آمده اما آیا بعد از آمدن آیه هم پیامبر همچنان بیش از چهار زن داشته اند؟ یا نه طلاق داده اند و به چهار کاهش داده اند؟
دوما مگر نه اینست که پیامبر قبل نازل شدن تدریجی قرآن، قرآن بر قلب ایشان در شب احیا وارد شده و مگر نه اینست که پیامبر مستقل از زمان است؟ پس قاعدتا قبل از این آیه، سنت الهی را می دانسته اند. لطفا در این مورد توضیح دهید.
همچنین اگر این دلیل را بپذیریم ما نمی توانیم ادعایی نسبت به آنچه راجع به بعضی از پیامبران در کتاب مقدس آمده داشته باشیم. مثلا اینکه حضرت نوح (ع) مست کرده بوده اند. می توان گفت در آن زمان فرمان ننوشیدن مشروب نیامده بوده. آیا چنین چیزی درست است؟

حالا در کنار اینها یک نکته ای پیش می آید و آن اینست که چیزی که بنده در مورد فرزندان آدم شنیده ام اینست که آنها با هم ازدواج کرده اند و نسل ادامه پیدا کرده است. و دلیل هم می گویند که هنوز در آن زمان سنت عدم ازدواج با خواهران و برادران نیامده بوده است. آیا چنین چیزی صحت دارد؟

Hrm;381528 نوشت:
بسیار ممنون از وقتی که گذاشتید. من مدت زیادی نیست که با این سایت آشنا شده ام ولی در همین مدت شبهات زیادی را حل کرده ام.
قبل از ادامه دادن بحث می خواسم بگویم که اگر من اینجا حرفی می زنم قصدم فقط یادگیری است و تا وقتی قانع نشوم ادامه می دهم. پس لطفا به حساب لجبازی نگذارید.
غیر از دلیل اول که گفتید این آیه در آن زمان نازل نشده بوده بقیه ی دلایل ذکر شده بیشتر به توجیه شبیه اند تا دلیل. برای اینکه واقعا غیرمنطقی به نظر می رسد که پیامبری از قومش چیزی بخواهد که خود به آن پایبند نیست. آن هم کسی که عدم خوردن خرما را به آن کودک به دلیل اینکه خود خرما خورده بود تجویز نکرد. چون با این توجیحات یکی می تواند ادعا کند که پس من هم می توانم بیشتر از چهار زن کهنسال بگیرم! درست؟
اما برگردیم به منطقی ترین دلیل یعنی همان دلیل اول.
اولین سوال اینست که درست است که این آیه بعد از عقد آنها آمده اما آیا بعد از آمدن آیه هم پیامبر همچنان بیش از چهار زن داشته اند؟ یا نه طلاق داده اند و به چهار کاهش داده اند؟
دوما مگر نه اینست که پیامبر قبل نازل شدن تدریجی قرآن، قرآن بر قلب ایشان در شب احیا وارد شده و مگر نه اینست که پیامبر مستقل از زمان است؟ پس قاعدتا قبل از این آیه، سنت الهی را می دانسته اند. لطفا در این مورد توضیح دهید.
همچنین اگر این دلیل را بپذیریم ما نمی توانیم ادعایی نسبت به آنچه راجع به بعضی از پیامبران در کتاب مقدس آمده داشته باشیم. مثلا اینکه حضرت نوح (ع) مست کرده بوده اند. می توان گفت در آن زمان فرمان ننوشیدن مشروب نیامده بوده. آیا چنین چیزی درست است؟
حالا در کنار اینها یک نکته ای پیش می آید و آن اینست که چیزی که بنده در مورد فرزندان آدم شنیده ام اینست که آنها با هم ازدواج کرده اند و نسل ادامه پیدا کرده است. و دلیل هم می گویند که هنوز در آن زمان سنت عدم ازدواج با خواهران و برادران نیامده بوده است. آیا چنین چیزی صحت دارد؟

با عرض سلام و ادب

قبل از بیان مطالبی پیرامون سوالات شما،باید عرض کنم همانگونه که از نام این سایت مشخص است،اینجا فضایی است برای گفتگو و بحث پیرامون مسائل مختلف دینی،لذا تا زمانی که این گفتگوها به توهین و اهانت به مقدسات و شبهه پراکنی و طرح مطالب بی پایه و اساس کشیده نشود،نه تنها هیچ مانعی ندارد،بلکه مفید و سازنده خواهد بود.

در رابطه با چرایی جواز داشتن بیش از چهار همسر همزمان برای پیامبر(ص) باید به این نکته توجه داشته باشیم که: پیامبر اسلام(ص) به دلیل برخورداری از ویژگی های منحصر به فرد حضرتشان از یک سو و به دلیل تشرف به مقام والای نبوت و واسطه ی فیض بین خالق متعال و بندگان، دارای بعضی از احکام و اختیارات اختصاصی منحصر به فرد خویش نظیر خاتمیت، وجوب نماز شب بر شخص ایشان (با این که بر دیگران واجب نیست)، اجازه داشتن بیش از چهار همسر و... بودند که خداوند حکیم به خاطر مصالح و اهداف با ارزشی این احکام را بر آن حضرت تشریع کرد.

بعبارتی دیگر این احکام اختصاصی،توسط شخص پیامبر(ص) تشریع نشده اند،بلکه خداوند برخی احکام را به آن حضرت اختصاص داده اند.لذا آن حضرت یا باید آن احکام را انجام می دادند مانند نماز شب که بر آن حضرت واجب بود،یا اجازه داشتند بنابر مصالحی یکسری اعمالی که برای دیگران جایز نبوده است را انجام دهند،مانند داشتن بیش از چهار همسر همزمان.

بنابراین با توجه به مقام والا و اهداف بلند نبی گرامی اسلام (ص) جای هیچ تردیدی نیست که ازدواج های آن حضرت به هیچ وجه قابل مقایسه با ازدواج های سایر افراد بشر نیست و خداوند متعال با توجه به ویژگی ها و وظایف سنگینی که بر دوش آن حضرت گذاشته است، چنین اختیاراتی را به حضرتش داده است. چه بسا اگر افراد دیگری با این ویژگی ها و وظایف، یافت می شدند چنین احکام و اختیارات، به آنان نیز داده می شد.

در مورد مست کردن حضرت نوح،باید عرض کنیم شرب خمر در تمام ادیان الهی حرام بوده است،لذا این نسبت به حضرت نوح(ع) کذب محض و دروغی بزرگ است.

اما در مورد ازدواج فرزندان حضرت آدم،اقوال مختلفی نقل شده است که یکی از این اقوال همینی است که شما اشاره کرده اید.

در بین دستورات و احکام دینی نمونه های فراوانی وجود دارد که برخی از اعمال در زمانی جایز بوده است و بعداً حرام و ممنوع اعلان شده است یا در دورانی ممنوع و حرام بوده است و بعداً جایز و مباح شمرده شده است.بعنوان مثال عرب ازدواج با همسر فرزند خواند را بعد از طلاق یا فوت فرزند خواند،ممنوع می دانستند،ولی خداوند با امر کردن پیامبر(ص) به ازدواج با زینب بنت جحش همسر زید بن حادرثه که فرزند خوانده رسول خدا(ص) بود این منع را برداشته و آن را جایز شمرد.لذا انجام دستورات و احکام الهی از زمانی است که آن حکم تشریع شده است.

جهت مطالعه بیشتر در مورد دلیل اختصاص این حکم(داشتن همزمان بیش از چهار همسر)به پیامبر(ص) به لینک زیر مراجعه فرمایید:

http://www.soalcity.ir/node/895

پرسش:
لطفا تعداد تمامی همسران پیامبر اسلام (ص) را ذکر کنید.
آیا ایشان در یک زمان بیشتر از چهار همسر داشته اند؟ اگر داشته اند آیا این تناقضی با قرآن نیست؟

پاسخ:
با عرض سلام و ادب
پیامبر(ص) تا 25 سالگی مجرد بودند و بعد از آن با حضرت خدیجه(س) ازدواج کردند و تا حدود 55 سالگی تنها یک همسر داشتند. و بعد از آن به دلایل فرهنگ قبیله ای عرب و بعضی از اقتضائات دیگر، ازدواج های متعددی نمودند. مثل لزوم عمل الگوی جامعه برای تغییر بعضی از فرهنگ های زمانه ، که ازدواج با زینب دختر عمویشان از همین سنخ است؛ همانگونه که بعضی از ازدواج های ایشان برای تکریم یک بانوی محترم بوده است. و ... در ذیل نام همسران ایشان را ذکر می کنیم:

1- حضرت خدیجه، ایشان اولین همسر پیامبر(ص) بود و تا زمانی كه زنده بودند پیامبر با زن دیگری ازدواج نكردند. ایشان زن دائمی آن حضرت بودند.
2- سوده دختر زمعه بن قیس بن عبدشمس. وی همسر پسر عمویش سكران بن عمرو بود كه از دنیا رفته بود وسوده تنها وبی سرپرست وبا رنج زندگی می كرد.
3- عایشه دختر ابوبكر، وی تنها دختری بود كه پیامبر با اوازدواج كرد. عایشه هم زن دائمی پیامبر(ص)بود.
4- زینب امّ المساكین، همسرعبیده بن حارث پسرعموی پیامبر(ص) بود كه درجنگ بدر به شهادت رسید و پیامبر با زینب كه پیرزن هفتاد ساله ای بود در رمضان سال سوم هجری ازدواج كرد كه زینب بعد ازدو ماه ازدنیا رفت.
5- حفصه، دختر عمر بن خطاب و همسر خنیس بن حذافه سهمی بود که پس ازجنگ بدر بر اثر جراحات وارده از دنیا رفت.
6- امّ سلمه، هند دختر ابی امیه مخزومی و شوهرش ابوسلمه عبدالله بن عبدالاسد مخزومی بود كه درجنگ احد مجروح شد وبعد ازمدتی ازدنیا رفت. وقتی پیامبر به وی پیشنهادازدواج داد وی بعلت داشتن فرزندان وسن بالا امتناع كرد و به سفارش فرزندش سلمه پذیرفت.
7- زینب دختر جحش اسدی و دخترعمه پیامبر بود كه ازهمسرش زید طلاق گرفته بود.
8- جویریه دختر حارث بن ابی ضرار، رئیس قبیله بنی المصطلق بود. شوهر سابق وی پسرعمویش مسافع بن صفوان مصطلقی بود.
9- صفیّه دخترحییّ بن اخطب وشوهرش كنانه بن الربیع بن ابی الحقیق بود كه درجنگ خیبركشته شد. و صفیه به اسارت مسلمانان درآمد و اسلام را پذیرفت ولذا پیامبر او را آزاد كرد و با او ازدواج كرد. وی دختر رئیس قبیله بنی نضیر بود.
10- امّ حبیبه دخترابوسفیان بود. شوهرش عبیدالله بن جحش درحبشه از دنیا رفته بود.
11- میمونه دخترحارث بن حزن، شوهر اولش مسعود بن عمروبن عمیرثقفی بود كه او را طلاق داده بود. و سپس با ابورهم بن عبدالعزی ازدواج كرد كه ازدنیا رفت.
12- ماریه قبطیه. مقومس حاكم اسكندریه او را برای پیامبر هدیه فرستاده بود.(1)

اما در رابطه با داشتن بیش از چهار همسر در یک زمان باید عرض کنم:

اولا؛ پیش از آن که حکم حرمت ازدواج بیش از چهار زن نازل شود، همه زنان آن حضرت به عقد ایشان درآمده بودند.

ثانیا؛ ازدواج های پیامبر(ص) برای اهداف والایی مثل نجات برخی از زنان (سوده و ام حبیبه دختر ابوسفیان) از افتادن در دامن قبایل کافر و مشرک، تحکیم روابط با قبایل بزرگ عرب و جلب حمایت آنان (ازدواج با عایشه و حفصه)، حفظ مقام و آبروی بعضی از زنان با شخصیت (زینب بنت ججش)، جبران زحمت ها و رفع نگرانی و سرپرستی از یتیمان آنان (ام سلمه)، باطل کردن حکم جاهلی در باره همسر پسرخوانده (زینب بنت جحش)، آزادی اسیران جنگی و تحکیم مبانی اسلام در قبایل غیر مسلمان (جویریه و صفیه) و... بوده است.

شاهد ما آن است که همه همسران پیامبر اسلام(ص)، جز عایشه، زنانی بیوه و سالخورده بودند.

از آنچه ذکر گردید می توان فهمید که اگر خداوند به پیامبرش اجازه ی ازدواج با بیش از چهار زن را داده است، برای مصالح مهمی بوده است که به آنها اشاره گردید. علاوه این قانون به کسی این اجازه را داده است که از آن سوء استفاده نخواهد کرد و شاهد ما رفتار و زندگی آن حضرت است که علی رغم امکان ازدواج با دختران زیبا روی، به زنان سالخورده اکتفا فرمود. پس به دلیل مقام والای پیامبر اسلام(ص) و مصالحی که در کار بوده، بعضی از احکام و اختیارات به آن جناب اختصاص داده شده که از جمله آن اجازه داشتن بیش از چهار همسر بوده است.

پرسش:
چرا داشتن بیش از چهار همسر در یک زمان برای پیامبر(ص) جایز بوده است؟

پاسخ:
با عرض سلام و ادب
در رابطه با چرایی جواز داشتن بیش از چهار همسر همزمان برای پیامبر(ص) باید به این نکته توجه داشته باشیم که: پیامبر اسلام(ص) به دلیل برخورداری از ویژگی های منحصر به فرد حضرتشان از یک سو و به دلیل تشرف به مقام والای نبوت و واسطه ی فیض بین خالق متعال و بندگان، دارای بعضی از احکام و اختیارات اختصاصی منحصر به فرد خویش نظیر خاتمیت، وجوب نماز شب بر شخص ایشان (با این که بر دیگران واجب نیست)، اجازه داشتن بیش از چهار همسر و... بودند که خداوند حکیم به خاطر مصالح و اهداف با ارزشی این احکام را بر آن حضرت تشریع کرد.

بعبارتی دیگر این احکام اختصاصی،توسط شخص پیامبر(ص) تشریع نشده اند،بلکه خداوند برخی احکام را به آن حضرت اختصاص داده اند.لذا آن حضرت یا باید آن احکام را انجام می دادند مانند نماز شب که بر آن حضرت واجب بود،یا اجازه داشتند بنابر مصالحی یکسری اعمالی که برای دیگران جایز نبوده است را انجام دهند،مانند داشتن بیش از چهار همسر همزمان.

بنابراین با توجه به مقام والا و اهداف بلند نبی گرامی اسلام (ص) جای هیچ تردیدی نیست که ازدواج های آن حضرت به هیچ وجه قابل مقایسه با ازدواج های سایر افراد بشر نیست و خداوند متعال با توجه به ویژگی ها و وظایف سنگینی که بر دوش آن حضرت گذاشته است، چنین اختیاراتی را به حضرتش داده است. چه بسا اگر افراد دیگری با این ویژگی ها و وظایف، یافت می شدند چنین احکام و اختیارات، به آنان نیز داده می شد.

پی نوشت:
(1) تاریخ زندگانی پیامبراعظم؛ دکتراصغرمنتظرالقائم؛ چاپ اول 1385؛ ص230-239.

موضوع قفل شده است