تعارض میان آیات نشانه ای بر تحریف قرآن و کامل نبودن دین اسلام!

تب‌های اولیه

119 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
تعارض میان آیات نشانه ای بر تحریف قرآن و کامل نبودن دین اسلام!

اگه قرآن تحریف شده نیست.
پس بخاطر ایرادهای زیادی که داره مشخص میشه این دین دین کاملی نیست.

@ღ ☆♥★█ تئوس █☆♥★ღ@;407171 نوشت:
اگه قرآن تحریف شده نیست.
پس بخاطر ایرادهای زیادی که داره مشخص میشه این دین دین کاملی نیست.
دقیقا معنی تحریف تفسیر های متفاوت ونا به جاس.که باعث میشه با کوته فکری دین ناکامل خطاب بشه

@ღ ☆♥★█ تئوس █☆♥★ღ@;407171 نوشت:
اگه قرآن تحریف شده نیست.
پس بخاطر ایرادهای زیادی که داره مشخص میشه این دین دین کاملی نیست.

شما میتونید ایرادهاش و بگید

در آیه 76 سوره نساء آمده است که حیله شیطان ضعیف است.

در آیه 28 سوره یوسف آمده است حیله زنان بسیار قوی است.

بعضی از آخوندها گفتند این بدان معناست که زنان نسبت به شیطان حیله گرترند و....

لطفا ابتدا این شبهه را جواب دهید تا به باقی شبهات برسیم.

@ღ ☆♥★█ تئوس █☆♥★ღ@;407381 نوشت:
در آیه 76 سوره نساء آمده است که حیله شیطان ضعیف است.

در آیه 28 سوره یوسف آمده است حیله زنان بسیار قوی است.

بعضی از آخوندها گفتند این بدان معناست که زنان نسبت به شیطان حیله گرترند و....

لطفا ابتدا این شبهه را جواب دهید تا به باقی شبهات برسیم.

انجا که گفته حیله شیطان ضعیفه منظورش درمقابله با حیله خداست

و انجا که می گه حیله زنان قوی است منظورش حیله در مقابل مردان است

بی نظیر;407390 نوشت:
انجا که گفته حیله شیطان ضعیفه منظورش درمقابله با حیله خداست

و انجا که می گه حیله زنان قوی است منظورش حیله در مقابل مردان است

دوست گرامی در قرآن نیامده است حیله شیطان در برابر خدا ضعیف است.
گفت جهاد کنید و از مکر شیطان نترسید.به انسانها گفت نترسید که حیله شیطان ضعیف است.منظور در برابر شما ضعیف است نه من.
28 یوسف هم یک سو ذوالیخا بود و یک سو یوسف.

لطفا سطحی پاسخ ندهید. اگر اینگونه بخواهید پاسخ دهید از همین الآن میدانم که باقی سوالات را نتوانید پاسخ گویید.

@ღ ☆♥★█ تئوس █☆♥★ღ@;407399 نوشت:
دوست گرامی در قرآن نیامده است حیله شیطان در برابر خدا ضعیف است.
گفت جهاد کنید و از مکر شیطان نترسید.به انسانها گفت نترسید که حیله شیطان ضعیف است.منظور در برابر شما ضعیف است نه من.
28 یوسف هم یک سو ذوالیخا بود و یک سو یوسف.

لطفا سطحی پاسخ ندهید. اگر اینگونه بخواهید پاسخ دهید از همین الآن میدانم که باقی سوالات را نتوانید پاسخ گویید.

دوست گرامی در قرآن آمده است جهاد کنید منظور با مومنان همراه با پیامبر در اون دوره بوده که با مومنان واقعی این دوره هم تطبیق داره و همیشه تاکید شده که شیطان در مقابل مومنان واقعی بسیار ضعیف است
در مورد دوم که خودتون جواب خودتون و دادید زن در برابر مرد

@ღ ☆♥★█ تئوس █☆♥★ღ@;407399 نوشت:
دوست گرامی در قرآن نیامده است حیله شیطان در برابر خدا ضعیف است.
گفت جهاد کنید و از مکر شیطان نترسید.به انسانها گفت نترسید که حیله شیطان ضعیف است.منظور در برابر شما ضعیف است نه من.
28 یوسف هم یک سو ذوالیخا بود و یک سو یوسف.

لطفا سطحی پاسخ ندهید. اگر اینگونه بخواهید پاسخ دهید از همین الآن میدانم که باقی سوالات را نتوانید پاسخ گویید.

ببینید ایات قبلش می گوید مومنین در راه خدا و کفار در راه طاغوت جهاد می کنند پس بایاران شیطان جهاد کنید که نیرنگ شیطان ضعیف و سست است

جنگ اهل خدا با اهل شیطان است طبیعی است که یاران خدا را خدا کمک می کند و یاران شیطان از شیطان یاری می جویند
پس نیرنگ شیطان در مقابل نیرنگ خدا ضعیف و سست است

و انجا که می گوید مکر زنان زیاد است چون مقابله یوسف با زلیخاست
اشاره به مکر زیاد زلیخا در مقابل مکر یوسف است و نهایت اینکه مکر زنان از مردان بیشتر است

حال کجای جواب سطحی است ؟

اگر سطحی است منتظر بمانید تا کارشناس همینها را به شما بگوید

pesarirani;407448 نوشت:
دوست گرامی در قرآن آمده است جهاد کنید منظور با مومنان همراه با پیامبر در اون دوره بوده که با مومنان واقعی این دوره هم تطبیق داره و همیشه تاکید شده که شیطان در مقابل مومنان واقعی بسیار ضعیف است
در مورد دوم که خودتون جواب خودتون و دادید زن در برابر مرد

دوست گرامی.
در آیه 28 سوره یوسف.بعد از اینکه عزیز مصر فهمید زلیخاه خیانت کرد.
گفت حیله زنان بسیار عظیم است.
1- اولا این سخن کلی بود و صرفا بین مکر زن و مرد نیامده بود.
2 - زمانی که خداوند آیه را نقض نکند یعنی مورد تاییدش قرار گرفته.

آیه 76 خداوند فرمودند که حیله شیطان در برابر مومنین ضعیف است.

یوسف نه تنها یک مومن واقعی به خدا بود بلکه فرستاده خدا هم بود.
چطور میوشد مکر یک زن دربرابر پیغمبر خدا بزرگ و عظیم باشد و حیله و مکر شیطان در برابر مومنانی که پایین تر از پیغمبر خدا هستند ضعیف باشد.

پس در آیه 28 سوره یوسف حیله زنان در برابر مومنین عظیم است.در مقبل آیه 76 سوره نساء حیله شیطان دربرابر مومنین ضعیف است.

@ღ ☆♥★█ تئوس █☆♥★ღ@;407492 نوشت:
پس در آیه 28 سوره یوسف حیله زنان در برابر مومنین عظیم است.در مقبل آیه 76 سوره نساء حیله شیطان دربرابر مومنین ضعیف است.

خوب این مطلب شما اثبات می کنه که حیله زن از حیله شیطان عظیم تر است

کجای ان به تحریف در قران ارتباط داره ؟

[="Tahoma"]

@ღ ☆♥★█ تئوس █☆♥★ღ@;407381 نوشت:
در آیه 76 سوره نساء آمده است که حیله شیطان ضعیف است.

در آیه 28 سوره یوسف آمده است حیله زنان بسیار قوی است.

بعضی از آخوندها گفتند این بدان معناست که زنان نسبت به شیطان حیله گرترند و....

لطفا ابتدا این شبهه را جواب دهید تا به باقی شبهات برسیم.


سلام
تعبیر زنان در اینجا صحیح نیست چون هر زنی حیله گر نیست
توجه داشته باشیم که این سخن را عزیز مصر خطاب به همسر حیله گر خود گفته است
معنایش این است که اگر زن بخواهد حیله گری کند با توجه به ضعف مردان در برابر خواهشهای نفسانی خود کید او کارگرتر از شیطانی است که ابزاری جز وسوسه درونی ندارد
البته این احتمال هست که انضمام کید زن حیله گر به وسوسه شیطان که در هر نوع فساد و انحرافی هست بعلاوه ضعف مردان این کید را بسیار قوی می کند بگونه ای که کمتر مردی می تواند مثل یوسف از آن بگریزد اما علت نسبت کید در اینجا به زن بخاطر محوریت نقش او در این زمینه است
والله الموفق

بی نظیر;407498 نوشت:
خوب این مطلب شما اثبات می کنه که حیله زن از حیله شیطان عظیم تر است

کجای ان به تحریف در قران ارتباط داره ؟

تحریف قرآن نیست. بلکه نقص قرآن است.ایراد قرآن هست.
چگونه دینی که میگوید به زن بها داد او را بدتر از شیطان میداند!؟

@ღ ☆♥★█ تئوس █☆♥★ღ@;407501 نوشت:
تحریف قرآن نیست. بلکه نقص قرآن است.ایراد قرآن هست.
چگونه دینی که میگوید به زن بها داد او را بدتر از شیطان میداند!؟

مکر چیز بدی نیست دوست گرامی
اگر مکر بد بود خداوند در قران نمی گفت
خداوند مکارترین مکاران است

بی نظیر;407504 نوشت:
مکر چیز بدی نیست دوست گرامی
اگر مکر بد بود خداوند در قران نمی گفت
خداوند مکارترین مکاران است

توفیق اجباری شد کلاس عربی هم کار کنیم.
آیه 54 گفته است و خدا مکار است .
ومکروا و مکرالله.
در این جا فعل مکروا آمده است: این فعل در عربی به معنی طراح نقشه و سیاست است.نه به معنی حیله گری.
پس در نتیجه معنی از این کلمه اشتباه است.

اما در آیات 76 سوره نساء و 28 سوره یوسف از کلمه (( کید )) استفاده شده است. کید به معنی اندیشه های زشت و منفی است.

حامد;407500 نوشت:
سخن را عزیز مصر خطاب به همسر حیله گر خود گفته است

سلام و درود خدمت شما.
در آیه 28 سوره یوسف عزیز مصر گفت حیله ی زنان ( از فعل جمع استفاده کرد و گفت زنان یعنی همه ی زنان )
و زمانی که خداوند سخن کسی را رد نمیکند به منزله تایید است.

[="Tahoma"]

@ღ ☆♥★█ تئوس █☆♥★ღ@;407507 نوشت:
من

مخالف تمام ادیان هستم.

هرکس فکر میکند دینش حق است به من ثابت کند.
تا به آن آیمان آورم.


سلام
دین من میگوید جهان را حقیقتی متعالی است که تو میتوانی جلوه بزرگ آن باشی تو شایسته اوج زیباییها و کمالات حتی در همین جهانی
راه یافتن و چشیدن این حقیقت ، تعالیم دین من است آنرا بشناس و به آن عمل کن اگر وعده اش راستین نبود من به مرام تو در می آیم
و هوالله الحق المبین

@ღ ☆♥★█ تئوس █☆♥★ღ@;407507 نوشت:
توفیق اجباری شد کلاس عربی هم کار کنیم.
آیه 54 گفته است و خدا مکار است .
ومکروا و مکرالله.
در این جا فعل مکروا آمده است: این فعل در عربی به معنی طراح نقشه و سیاست است.نه به معنی حیله گری.
پس در نتیجه معنی از این کلمه اشتباه است.

شما فکر کنید وقتی خداوند حیله گری چند انسان و با سیاست و نقشه حنثی می کنه
ایا کاری جز حیله گری انجام می ده
همه حیله ها که بد نیست
حالا شما اسم حیله رو گذاشتین طرح نقشه و سیاست

@ღ ☆♥★█ تئوس █☆♥★ღ@;407507 نوشت:
اما در آیات 76 سوره نساء و 28 سوره یوسف از کلمه (( کید )) استفاده شده است. کید به معنی اندیشه های زشت و منفی است.

کید به معنی مکرو نیرنگ و حیله است
و این معنی رو نمی دونم از کجا اوردید ؟

اگر هم چنین معنی بدهد در عربی هر کلمه معنیهای زیادی داره
و اینجا معنای مورد نظر شما متصور نیست

حامد;407515 نوشت:

سلام
دین من میگوید جهان را حقیقتی متعالی است که تو میتوانی جلوه بزرگ آن باشی تو شایسته اوج زیباییها و کمالات حتی در همین جهانی
راه یافتن و چشیدن این حقیقت ، تعالیم دین من است آنرا بشناس و به آن عمل کن اگر وعده اش راستین نبود من به مرام تو در می آیم
و هوالله الحق المبین

سلام ودرود خدمت شما.شما شبه های بنده را رفع کنید در این سایت.من به دین شما درمی آیم.و بدان ایمان میاورم ، ایمانی همراه با باور.

[="Tahoma"]

@ღ ☆♥★█ تئوس █☆♥★ღ@;407513 نوشت:
سلام و درود خدمت شما.
در آیه 28 سوره یوسف عزیز مصر گفت حیله ی زنان ( از فعل جمع استفاده کرد و گفت زنان یعنی همه ی زنان )
و زمانی که خداوند سخن کسی را رد نمیکند به منزله تایید است.

سلام
تعبیر قران این است : ان کیدکن عظیم معنای سر راستش اینستکه عزیز مصر به زلیخا گفت : کید شما بزرگ است
خطاب به زلیخا با توجه به حیله گری بزرگی که کرده بود ( قرینه حالیه ) مناسب انتساب ان به تمام زنان نیست
دیگر اینکه قران در مورد شیطان فرمود : کید شیطان ضعیف است و در مقابل ضعیف قوی است اما در مورد زنان نفرمود قوی است بلکه فرمود عظیم است یعنی دامنه و گستره ان وسیع است ولو اینکه ضعیف باشد چه اینکه امثال تخلفات جنسی می تواند فتنه بزرگی را در حال و اینده ایجاد کند
دیگر اینکه نسبت کید به زنان حیله گر به معنای عدم ایفای نقش شیطان در حیله گری آنها و توجیه کننده ضعف مردان هم نیست یعنی نقش ایندو را هم باید دید
والله الموفق

[="Tahoma"]

@ღ ☆♥★█ تئوس █☆♥★ღ@;407518 نوشت:
سلام ودرود خدمت شما.شما شبه های بنده را رفع کنید در این سایت.من به دین شما درمی آیم.و بدان ایمان میاورم ، ایمانی همراه با باور.

سلام
هرکس حقیقت جوست فریاد نمی زند جستجو می کند
بنده حاضرم پاسخ دهم و از خدای متعال می خواهم مرا در یاری شما یاری دهد
سوالهایتان را مطرح کنید
بنده شبها نیستم فردا پاسخ میدم
والله الموفق

بی نظیر;407517 نوشت:
شما فکر کنید وقتی خداوند حیله گری چند انسان و با سیاست و نقشه حنثی می کنه
ایا کاری جز حیله گری انجام می ده
همه حیله ها که بد نیست
حالا شما اسم حیله رو گذاشتین طرح نقشه و سیاست

از شما بعبد است به خدا نسبت بد بدهید.
اگر خدا کار زشت کسی را خنثی میکند ، آن تدبیر خداست نه اینکه با یک کار زشت کار زشت دیگری را خنثی کند.
خدای که من میشناسم حتی سر یک سوزن با پلیدی پلیدی را دفع نمیکند.خدای که شما میشناسی را نمیدانم چگونه است!

بی نظیر;407517 نوشت:

کید به معنی مکرو نیرنگ و حیله است
و این معنی رو نمی دونم از کجا اوردید ؟

اگر هم چنین معنی بدهد در عربی هر کلمه معنیهای زیادی داره
و اینجا معنای مورد نظر شما متصور نیست

حیله و نیرنگ یعنی همان انیدشه زشت.مگر ما نیرنگی داریم که زشت نباشد.

به نظر بنده بهتر است کارشناس بیاید و پاسخ بنده را بدهد زیرا شما هنوز فرق بین ((مکروا)) و ((کید)) رو نمیدانید.

@ღ ☆♥★█ تئوس █☆♥★ღ@;407524 نوشت:
به نظر بنده بهتر است کارشناس بیاید و پاسخ بنده را بدهد زیرا شما هنوز فرق بین ((مکروا)) و ((کید)) رو نمیدانید.

سلام ببخشید در بحثتان می پرم .
کید: حیله. تدبیر. راغب میگوید: کید نوعی حیله است گاهی مذموم و گاهی ممدوح باشد هر چند در مذموم بیشتر است همینطور
، است استدراج و مکر که گاهی ممدوح باشند.

@ღ ☆♥★█ تئوس █☆♥★ღ@;407524 نوشت:
به نظر بنده بهتر است کارشناس بیاید و پاسخ بنده را بدهد زیرا شما هنوز فرق بین ((مکروا)) و ((کید)) رو نمیدانید.

بنده قصدم از وارد شدن به این مباحث افزایش اطلاعات خودم هست و
درست می فرمایید بهتر است کارشناس پاسخ شما را بدهد تا همینجا هم برای راه افتادن تاپیک
همکاری کردم

صحنه رو واگذار می کنم به کارشناسان گرامی و خصوصا جناب حامد که اعلام امادگی کردند

موفق باشید

ammarshia;407529 نوشت:
سلام ببخشید در بحثتان می پرم .
کید: حیله. تدبیر. راغب میگوید: کید نوعی حیله است گاهی مذموم و گاهی ممدوح باشد هر چند در مذموم بیشتر است همینطور
، است استدراج و مکر که گاهی ممدوح باشند.

بنده نگفتم کید : معنی تدبیر نیست. گفتم کید تدبیر با بار منفی است نه مثبت.
در مقابل مکروا معنی کلی میدهد.
مکروا کل است و کید جزء است.

بی نظیر;407542 نوشت:
بنده قصدم از وارد شدن به این مباحث افزایش اطلاعات خودم هست و
درست می فرمایید بهتر است کارشناس پاسخ شما را بدهد تا همینجا هم برای راه افتادن تاپیک
همکاری کردم

صحنه رو واگذار می کنم به کارشناسان گرامی و خصوصا جناب حامد که اعلام امادگی کردند

موفق باشید

بنده هم قصد توهین نداشتم.
اگر ناراحت شدید معذرت میخواهم.

@ღ ☆♥★█ تئوس █☆♥★ღ@;407551 نوشت:
بنده نگفتم کید : معنی تدبیر نیست. گفتم کید تدبیر با بار منفی است نه مثبت.
در مقابل مکروا معنی کلی میدهد.
مکروا کل است و کید جزء است.

طبق صحبت دوست گرامی کید تدبیر با بار مثبت هم معنی می دهد
تا اینجا شما که خود را کارشناس می دانید
خطا کردید پس زیاد به خودتان مغرور نباشید

لِیُوسُفَ یوسف: 76 . این چنین تدبیر کردیم براي یوسف.إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا [٨٦:١٥]
آنها پیوسته حیله می‌کنند،

﴿١٥﴾

وَأَكِيدُ كَيْدًا [٨٦:١٦]

و من هم در برابر آنها چاره می‌کنم! . کید اوّل که دربارة کفّار است مذموم و دوّمی که دربارة خداست ممدوح است.

مکر: تدبیر. اعمّ از آنکه در کار بد باشد و یا در کار خوب. در مفردات و اقرب الموارد میگوید: مکر آنست که شخص را بحیلهاي
از مقصودش منصرف کنی و آن دو نوع است محمود و مذموم. محمود آنست که از آن کار خوبی مراد باشد و مذموم بعکس
است.در المنار گفته: مکر در اصل تدبیر مخفی است که مکر شده را بآنچه گمان نمیکرد میکشد و اغلب در تدبیر بد کار است
منبع کتاب قاموس کلی قرآن

بی نظیر;407556 نوشت:
طبق صحبت دوست گرامی کید تدبیر با بار مثبت هم معنی می دهد
تا اینجا شما که خود را کارشناس می دانید
خطا کردید پس زیاد به خودتان مغرور نباشید

ملمه کید در قرآن بسیار آمد و همیشه بارش منفی است.

حامد;407520 نوشت:

سلام
تعبیر قران این است : ان کیدکن عظیم معنای سر راستش اینستکه عزیز مصر به زلیخا گفت : کید شما بزرگ است
خطاب به زلیخا با توجه به حیله گری بزرگی که کرده بود ( قرینه حالیه ) مناسب انتساب ان به تمام زنان نیست
دیگر اینکه قران در مورد شیطان فرمود : کید شیطان ضعیف است و در مقابل ضعیف قوی است اما در مورد زنان نفرمود قوی است بلکه فرمود عظیم است یعنی دامنه و گستره ان وسیع است ولو اینکه ضعیف باشد چه اینکه امثال تخلفات جنسی می تواند فتنه بزرگی را در حال و اینده ایجاد کند
دیگر اینکه نسبت کید به زنان حیله گر به معنای عدم ایفای نقش شیطان در حیله گری آنها و توجیه کننده ضعف مردان هم نیست یعنی نقش ایندو را هم باید دید
والله الموفق

ان کیدکن عظیم

کلمه کن خصوص فعل مونث میباشد. و به معنی جمع میاید. برای فرد نمیاید.(از سه بیشتر را دلالت میکند)

درضمن کلمه عظیم عام است. بعنی بزرگ.
وقتی میگوید حیله زن بزرگ است.یعنی بسیار زیاد است.نمیخوام وارد تفسیر کلمه بشم.چون اگه وارد بشم.خیلی پیچیده میشه.

اگه به تفسیر المیزان مراجعه کنید و آن را مطالعه بفرمایید درمیابید که این حیله در قرآن مخصوص تمام زنان آمده است.
و از این حیله به عنوان یک حیله منفی که مخصوص تمام زنان است سخن به میان امده است.نه یک حیله که بار مثبت داشته باشد.
و همینجور تفسیرهای دیگر.
این سخن بنده نیست سخن علمای شیعه و علمای سنی است.
در کتوب اهل سنت در این آیه به زن توهین هم کرده اند که البته قابل قبول نیست.

@ღ ☆♥★█ تئوس █☆♥★ღ@;407381 نوشت:
در آیه 76 سوره نساء آمده است که حیله شیطان ضعیف است.

در آیه 28 سوره یوسف آمده است حیله زنان بسیار قوی است.

بعضی از آخوندها گفتند این بدان معناست که زنان نسبت به شیطان حیله گرترند و....

لطفا ابتدا این شبهه را جواب دهید تا به باقی شبهات برسیم.

بله حیله شیطان در مقابل خدا ضعیف است . (این ایه ضعف شیطان رو در مقابل خدا وند نشون میده )
اما حیله زنان در مقابل انسان مطرح است است

شما قران رو خیلی سطحی میبینید ایا به زبان عربی کاملا واردید ایا علم تفسیر رو دارید ؟؟؟؟؟؟

مرصاد;407719 نوشت:

اما شماقران رو خیلی سطحی میبینید ایا به زبان عربی کاملا واردید ایا علم تفسیر رو دارید ؟؟؟؟؟؟

اگه نگاهی به تفسیر المیزان بیاندازید درمیابید این سخن علمای خودتان است نه بنده.
همینطور تفاسیر دیگر.

[="Microsoft Sans Serif"]درود بر تئوس گرامی :Gol:

بسیار خوشحالیم از اینکه در کنار شما در مورد قرآن سخن می‌کنیم.

@ღ ☆♥★█ تئوس █☆♥★ღ@;407492 نوشت:

دوست گرامی.
در آیه 28 سوره یوسف.بعد از اینکه عزیز مصر فهمید زلیخاه خیانت کرد.
گفت حیله زنان بسیار عظیم است.
1- اولا این سخن کلی بود و صرفا بین مکر زن و مرد نیامده بود.

آری، این سخنی‌ست که در قرآن آمده اس؛ ولی همان‌گونه که آقای «حامد» گفته‌اند، این سخن را «عزیز مصر» گفته است.

نقل قول:
زمانی که خداوند آیه را نقض نکند یعنی مورد تاییدش قرار گرفته

خداوند این سخن عزیز مصر را رد کرده است.
چگونه؟
زنان مصر برای یوسف نیرنگ کردند؛ ولی در پایان نیرنگ زنان پیروز شد یا درستکاری یوسف؟

این سخن در ادامه رد شده است چون این یوسف بود که پیروز شد؛ اگرچه در ابتدا کمی بوی شکست می‌آمد ولی در پایان همانند هر کار دیگری، این درستی است که پیروز می‌شود و این درستی است که نیروی بیشتر در برابر نیرنگ دارد.

آن‌ شکست آغازین همیشه هست، برای اینکه استواری و پایبندی مردم درستکار آشکار شود.
همانند عشق برای عارفان، که آن‌ها نیز در ابتدا بسیار سختی می‌کشند، تا اینکه استواری گام‌ها و اراده‌شان آشکار شود:

عــشق از اول ســرکــش و خــونی بــود /// تــا گـــــریزد آنکـــــه بیـــرونی بــود

پس نیرنگ، در برابر درستی و پاکی، همواره سست است.


نقل قول:
آیه 76 خداوند فرمودند که حیله شیطان در برابر مومنین ضعیف است.

در همه‌جا هم اینگونه است

نقل قول:
یوسف نه تنها یک مومن واقعی به خدا بود بلکه فرستاده خدا هم بود.
چطور میوشد مکر یک زن دربرابر پیغمبر خدا بزرگ و عظیم باشد و حیله و مکر شیطان در برابر مومنانی که پایین تر از پیغمبر خدا هستند ضعیف باشد.

این سخن عزیز مصر بود و خدا فرجام سرگذشت یوسف را بازگو کرد که بگوید: همه‌ی آن نیرنگ‌های بزرگ، در برابر درستکاری، کوچک و سست‌اند.

@ღ ☆♥★█ تئوس █☆♥★ღ@;407381 نوشت:
در آیه 76 سوره نساء آمده است که حیله شیطان ضعیف است.

در آیه 28 سوره یوسف آمده است حیله زنان بسیار قوی است.

سلام عليكم
باتشكر
ببخشيد برادر من در مطالعه تاپيك هاي شما دريافتم شما ماشا الله علم تفسير، ادبيات عرب و صرف و نحو مي دانيد اما برايم عجيب است چگونه اين دو ايه را به هم ربط داديد و نتيجه گرفتيد كه قران كامل نيست ، اسلام باطل است و غيره
اين دو ايه چه ارتباطي با هم دارند مي شود براي ما توضيح دهيد؟
قول ايه 76 از جانب خداست و قول ايه 28 از قول بنده خدا، ارتباط اين دو در چيست؟ و اشكال شما چيست
اگر ي شود ارتباط اين دو را براي ما توضيح دهيد و اگر مي شود صريحا بگويد شما چه چيزي را قبول داريد و مقلد چه هستيد، خواهشا صريح پاسخ دهيد

@ღ ☆♥★█ تئوس █☆♥★ღ@;407501 نوشت:
چگونه دینی که میگوید به زن بها داد او را بدتر از شیطان میداند!؟

برادر، شما كمي تند روي نمي كنيد؟

كسي كه هنوز فرق يك قول شخص و خدا را نمي داند چگونه اينطوري قضاوت مي كند؟ ارتباط قول خدا با قول غير خدا در چيست؟ ارتباط دون الله با غير الله در چيست؟

@ღ ☆♥★█ تئوس █☆♥★ღ@;407507 نوشت:
توفیق اجباری شد کلاس عربی هم کار کنیم.
آیه 54 گفته است و خدا مکار است .
ومکروا و مکرالله.
در این جا فعل مکروا آمده است: این فعل در عربی به معنی طراح نقشه و سیاست است.نه به معنی حیله گری.
پس در نتیجه معنی از این کلمه اشتباه است.

اما در آیات 76 سوره نساء و 28 سوره یوسف از کلمه (( کید )) استفاده شده است. کید به معنی اندیشه های زشت و منفی است.

استاد عربي، شما معناي دو قول را نمي توانيد تشخيص دهيد حال چگونه براي ما از ادبيات عرب و لسان العرب سخن مي گويد؟

تعبير خواهر بي نظير كاملا بي نظير بوده است مي دانيد چرا؟ زيرا عقيده بر اين است خداوند برترين مكار هست و اگر كسي به خواهد بر او مكر كند پاسخش را خواهد داد، اين يعني با سباق ايه 76 هم همخواني دارد زيرا يك مكر از باور هر انساني مي ايد و انديشه هر انساني رفتار او را شكل مي دهد وقتي كسي نيرنگي در سر داشته باشد و بخواهد به ان جامع عمل بپوشاند مي شود مكر، يعني استفاده از فعلي براي ايجاد بزهكاري و خداوند هم مي فرمايد
كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿21﴾

خدا مقرر كرده است كه حتما من و فرستادگانم چيره خواهيم گرديد آرى خدا نيرومند شكست‏ناپذير است (21)

حالا ما مي خواهيم بدانيم شما دنبال اثبات چه هستيد؟ چه چيزي را مي خواهيد اثبات كنيد؟

@ღ ☆♥★█ تئوس █☆♥★ღ@;407492 نوشت:
پس در آیه 28 سوره یوسف حیله زنان در برابر مومنین عظیم است.در مقبل آیه 76 سوره نساء حیله شیطان دربرابر مومنین ضعیف است.

برادرم اين قول براي خدا نيست، خوب شما ايه را خوب قرائت كنيد: فَلَمَّا رَأَى وقتي كه شوهر صحنه را ديد، قَالَ گفت....، اول اينكه اين قول را شوهر زليخا دارد، دوما ايكنكه قول او چه ارتباطي به اسلام و بطلان قران دارد سوما اين كه قول غير خدا چه انتصابي به خدا دارد كه نتيجه اش بطلان ديني شود چهارم اينكه شوهر زليخا مي گويد نيرنگ زنان عظيم است و پنجما اينكه چگونه قول غير خدا براي شما حجت است؟ و معناي بطلان خدا را مي دهد؟ ششما اينكه بزرگي نيرنگ به معناي تغليب بر مومنين نيست زيرا قبلا هم گفتيم نصر از ان خداست و نه مكر شياطين جن و انس و هر چه قدر هم قدرت مكر شما زياد باشد يد الله فوق ايديهم هست و كسي توانايي مقابله با ان را نداردحزب الله هم الغالبون

@ღ ☆♥★█ تئوس █☆♥★ღ@;407518 نوشت:
سلام ودرود خدمت شما.شما شبه های بنده را رفع کنید در این سایت.من به دین شما درمی آیم.و بدان ایمان میاورم ، ایمانی همراه با

باور.

برادرم، هيچ كدام از ما بدنبال ان نيستيم كه كسي را مسلمان كنيم ، وظيفه همه ما تبليغ و اتمام حجت است، اين اصول اوليه دين ما در مسائل عقيدتي هست، فانما عليك البلاغ، و از اينكه اعتماد كرده ايد كمال قدر داني و تشكر داريم برادر عزيزم و ممنون هستيم از شما:Gol:

[="Microsoft Sans Serif"]خواهش ما اینست که اگر کسی پرسشی می‌کند، در برابر او سنگر گرفته نشود!
اینجا میدان جنگ نیست و سخن گفتن با نرمی و دوستی، هنای خیلی بیشتری می‌گذارد تا سخنی نیش‌آلود.

چرا اینجا این‌گونه است که همواره سخنان نیش‌دار زده می‌شود؟!

برای خاموش کردن آتش، نیاز به نرمی‌ای همچون آب است

نه هیزم!

عمار;407768 نوشت:
[=arial]با سلام و احترام و تشکر از ورود دوستان به بحث
آنچه که بعد از جواب بنده از دیروز شاهد هستم تعارض در آیات است که ربطی به عنوان تاپیک ندارد و خواهش بنده اینه که دوستان اگر بحثی دارند سوال رو در تاپیک مجزا مطرح کنند تا پاسخ داده شود.
بنده به احترام دوستان بحث های غیر مرتبط رو حذف نمیکنم اما از این به بعد بحث رو ادامه ندهند بلکه در تاپیکی مستقل مطرح کنند و اگر در مورد بحث تحریف سوالی است مطرح کنند.
با تشکر

سلام و درود خدمت کارشناس گرامی.
ممنون از تذکرتان. اگر امکان داشته باشد و لطف بفرمایید قسمتهایی که مربوط به 2 آیه 76 نساء و 28 یوسف است را انتقال دهید به تاپیکی دیگر تا پاسخ دوستان را بدهم.

[="Tahoma"]

@ღ ☆♥★█ تئوس █☆♥★ღ@;407681 نوشت:
ان کیدکن عظیم

کلمه کن خصوص فعل مونث میباشد. و به معنی جمع میاید. برای فرد نمیاید.(از سه بیشتر را دلالت میکند)

درضمن کلمه عظیم عام است. بعنی بزرگ.
وقتی میگوید حیله زن بزرگ است.یعنی بسیار زیاد است.نمیخوام وارد تفسیر کلمه بشم.چون اگه وارد بشم.خیلی پیچیده میشه.

اگه به تفسیر المیزان مراجعه کنید و آن را مطالعه بفرمایید درمیابید که این حیله در قرآن مخصوص تمام زنان آمده است.
و از این حیله به عنوان یک حیله منفی که مخصوص تمام زنان است سخن به میان امده است.نه یک حیله که بار مثبت داشته باشد.
و همینجور تفسیرهای دیگر.
این سخن بنده نیست سخن علمای شیعه و علمای سنی است.
در کتوب اهل سنت در این آیه به زن توهین هم کرده اند که البته قابل قبول نیست.


سلام
بنده نگفتم ضمیر کن مفرد است گفتم این کلام خطاب به زلیخاست یعنی
کیدکن به معنای کیدالنساء نیست تا شامل همه شود و نتیجه اش حیله گر بودن همه زنان باشد بلکه با توجه به خطاب ( که به زلیخای حیله گر بوده ) و با توجه به قرینه حالیه ( وقوع یک حیله از یک زن خاص و نه همه زنان ) این تعبیر بیانگر عظیم بودن حیله زنان حیله گر است نه حیله گری همه زنان چه اینکه همه زنان هم اهل حیله نیستند و همچنین حیله آنها در همه موارد عظیم نیست
بنده فکر می کنم در این تاپیک من و شما و این چند نفر در حال گفتگو هستیم و در صدد فهم درست ایه هستیم اینکه که چه گفته یا توهین کرده به ما ربطی ندارد
والله الموفق

با نام و یاد دوستکارشناس بحث: استاد عمار

[=arial]با سلام
دوستان هم در جواب اشاره فرمودند و مجدد دو نکته عرض کنم:
[=arial] 1. آیه ­ای که مکر شیطان را ضعیف می­ پندارد، سخنی مستقیم از پروردگار است و آیه­ ای که حیلۀ زنان را بزرگ برمی شمارد، نقل قول پروردگار از عزیز مصر است.

[=arial] 2. حتی اگر معتقد باشیم که نقل قول خدا از عزیز مصر بدون آن که نقدی بر آن وارد آورد، به نوعی مهر تأییدی بر عقیدۀ او است، باز هم این مقایسه صحیح نیست؛ زیرا مکر شیطان در مقابل مکر پروردگار ضعیف بوده و زنان نسبت به مردان از قدرت حیله ­گری بیشتری برخوردارند. به عبارت دیگر، مکر شیطان با مکر پروردگار مقایسه شده و مکر زنان در مقایسۀ با مردان و از این دو مقایسۀ متفاوت و غیر مرتبط، به هیچ وجه نمی­ توان نتیجه گرفت که زنان مکارتر از شیطان اند.

kheymegahabalfazl;407752 نوشت:
برادرم اين قول براي خدا نيست، خوب شما ايه را خوب قرائت كنيد: فَلَمَّا رَأَى وقتي كه شوهر صحنه را ديد، قَالَ گفت....، اول اينكه اين قول را شوهر زليخا دارد، دوما ايكنكه قول او چه ارتباطي به اسلام و بطلان قران دارد سوما اين كه قول غير خدا چه انتصابي به خدا دارد كه نتيجه اش بطلان ديني شود چهارم اينكه شوهر زليخا مي گويد نيرنگ زنان عظيم است و پنجما اينكه چگونه قول غير خدا براي شما حجت است؟ و معناي بطلان خدا را مي دهد؟

سلام
این شش شماره که بیان کردید همه یک چیز بود! البته مورد چهارم و اول عینا با یک لفظ است!!
من یک مثال برای شما می زنم پاسخ شما به این سوالات پاسخ به سوال شما است
جواز بنای زیارتگاه بر قبور از قرآن
إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا
حالا یک وهابی بیاید بگوید
اولا این قول اشخاص مجهولی است که معلوم نیست کیست
ثانیا قول غیر خدا چه ارتباطی به خدا دارد
ثالثا مگر فعل غیر معصوم برای شما حجت است
و ...

جواب ساده است
اگر مطلبی در قرآن بیاید از هر کسی که باشد مخصوصا در سوره یوسف که:
لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ
لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ

و خداوند این مطلب را رد نکند به معنای بیان و پذیرش آن است

[="Indigo"]

عمار;409286 نوشت:
1. آیه ­ای که مکر شیطان را ضعیف می­ پندارد، سخنی مستقیم از پروردگار است و آیه­ ای که حیلۀ زنان را بزرگ برمی شمارد، نقل قول پروردگار از عزیز مصر است.

هر دو سخن پروردگار است و گر نه لازم بود خداوند حکیم پس از بیان قول او اگر سخن را قبول نداشت شدیدا و سریعا آن را نفی کند
مثلا خداوند سخن کفار را نقل قول می کند وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْر
و سپس سریعا به نفی و رد آن می پردازد که وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ
و همچنین سوره یوسف که تماما عبرت است حکمت خداوند اقتضا می کند که خداوند اگر مطلب خلافی را بیاورد سریعا آن را رد کند
قَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
بنا بر این می توان گفت هر دو سخن خداوند است
عمار;409286 نوشت:
2. حتی اگر معتقد باشیم که نقل قول خدا از عزیز مصر بدون آن که نقدی بر آن وارد آورد، به نوعی مهر تأییدی بر عقیدۀ او است، باز هم این مقایسه صحیح نیست؛ زیرا مکر شیطان در مقابل مکر پروردگار ضعیف بوده و زنان نسبت به مردان از قدرت حیله ­گری بیشتری برخوردارند. به عبارت دیگر، مکر شیطان با مکر پروردگار مقایسه شده و مکر زنان در مقایسۀ با مردان و از این دو مقایسۀ متفاوت و غیر مرتبط، به هیچ وجه نمی­ توان نتیجه گرفت که زنان مکارتر از شیطان اند

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا
فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ
کجای این آیات
1-مکر خداوند با شیطان مقایسه شده؟!
2-مکر زنان با مردان مقایسه شده؟!

هر دو به طور مطلق بیان شده اند و این نشان دهنده از عام بودن آن است[/]

[="Indigo"]تفسیر المیزان:
" فَلَمَّا رَأى‏ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ" يعنى وقتى عزيز پيراهن يوسف را ديد كه از پشت سرش پاره شده گفت اين قضيه از مكرى است كه مخصوص شما زنها است، چون مكر شماها خيلى بزرگ و عجيب است.
بنا بر اين، مرجع ضمير" ها" از سياق معلوم مى‏شود كه كيست.
و اگر نسبت كيد را به همه زنان داد، با اينكه اين پيشامد كار تنها زليخا بود براى اين است كه دلالت كند كه اين عمل از آن جهت از تو سرزد كه از زمره زنانى، و كيد زنان هم معروف است. و به همين جهت كيد همه زنان را بزرگ خواند و دوباره گفت:" إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ" و اين بدان جهت است كه همه مى‏دانيم خداوند در مردان تنها ميل و مجذوبيت نسبت به زنان قرار داده، ولى در زنان براى جلب ميل مردان و مجذوب كردن ايشان وسائلى قرار داده كه تا اعماق دلهاى مردان راه يابند، و با جلوه‏هاى فتان و اطوار سحرآميز خود دلهاى آنان را مسخر نموده عقلشان را بگيرند، و ايشان را از راههايى كه خودشان هم متوجه نباشند به سوى خواسته‏هاى خود بكشانند، و اين همان كيد و اراده سوء است.
و مفاد آيه اين است كه: عزيز وقتى ديد پيراهن يوسف از عقب پاره شده به نفع يوسف و عليه همسرش حكم كرد
[/]

[="Indigo"]تفسیر جوامع الجامع:
فَلَمَّا رَأى‏ وقتى كه عزيز مصر (قطفير) واقعه را ديد، و فهميد كه زنش دروغ و يوسف راست مى‏گويد رو، به همسرش كرد و گفت: اين سخنت از مكر و فريبهاى شما زنان است، و خداوند كيد زنان را عظيم شمرده است، زيرا آنها از مردها در فريبكارى دقيقتر و در نيرنگبازى مؤثّرترند.

تفسیر اثنا عشری:
فَلَمَّا رَأى‏ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ: پس چون بديد عزيز پيراهن يوسف را دريده از عقب، روى به زليخا كرد از روى غضب. قالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ: گفت اين بدى يا اين كارها از مكر و حيله شما زنان است. خطاب به زليخا و امثال اوست از زنان مكّاره و حيله‏باز كه به مكر و حيله افساد بزرگى نمايند. إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ: بدرستى كه كيد شما بزرگ است، زيرا كيد زنان زود در دل مى‏آويزد و بسيار در نفس تأثير مى‏كند، و نيز كيد زنان با مردان به مواجهه است، لكن وسوسه شيطان به مكاتبه باشد.كلام بعضى علما كه فرمود «1»: خوف من از زنان بيشتر است از شيطان، زيرا حق تعالى در قرآن مجيد كيد شيطان را بر سمت ضعف و وصف فرموده «إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ ضَعِيفاً» و در باره كيد زنان فرموده «إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ».

تفسیر نمونه:
4- نقشه همسر عزيز مصر
در آيات فوق، اشاره به مكر زنان (البته زنانى همچون همسر عزيز كه بى‏بند و بار و هوسرانند) شده است، و اين مكر و حيله‏گرى به عظمت توصيف گرديده (إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ). در تاريخ و همچنين در داستانها كه سايه‏اى از تاريخ است، مطالب زيادى در اين زمينه نقل شده، كه مطالعه مجموع آنها نشان مى‏دهد، زنان هوسران براى رسيدن به مقصود خود، نقشه‏هايى مى‏كشند كه در نوع خود بى‏نظير است.
در داستان بالا ديديم كه همسر عزيز چگونه بعد از شكست در عشق و قرار گرفتن در آستانه رسوايى، با مهارت خاصى برائت خود و آلودگى يوسف را مطرح ساخت، او حتى نگفت كه يوسف قصد سوء به من داشته، بلكه آن را به عنوان يك امر مسلم فرض كرد و تنها سؤال از مجازات چنين كسى نمود؟ مجازاتى كه در مرحله زندان نيز متوقف نمى‏شد، بلكه به صورت نامعلوم و نامحدود، مطرح گشته بود.
در داستان همين زن كه در رابطه با سرزنش زنان مصر نسبت به عشق بى‏قرارش به غلام و برده خويش در آيات بعد، مطرح است، نيز مى‏بينيم كه او براى تبرئه خود از چنين نيرنگ حساب شده استفاده مى‏كند، و اين تاكيد ديگرى است بر مكر اينگونه زنان.[/]

kheymegahabalfazl;407743 نوشت:
سلام عليكم
باتشكر
ببخشيد برادر من در مطالعه تاپيك هاي شما دريافتم شما ماشا الله علم تفسير، ادبيات عرب و صرف و نحو مي دانيد اما برايم عجيب است چگونه اين دو ايه را به هم ربط داديد و نتيجه گرفتيد كه قران كامل نيست ، اسلام باطل است و غيره
اين دو ايه چه ارتباطي با هم دارند مي شود براي ما توضيح دهيد؟
قول ايه 76 از جانب خداست و قول ايه 28 از قول بنده خدا، ارتباط اين دو در چيست؟ و اشكال شما چيست
اگر ي شود ارتباط اين دو را براي ما توضيح دهيد و اگر مي شود صريحا بگويد شما چه چيزي را قبول داريد و مقلد چه هستيد، خواهشا صريح پاسخ دهيد

سلام و درود خدمت شما سرور گرامی.
این دو ایه را اولین بار جناب آقای قرائتی به هم ربط دادند.

kheymegahabalfazl;407747 نوشت:
برادر، شما كمي تند روي نمي كنيد؟

كسي كه هنوز فرق يك قول شخص و خدا را نمي داند چگونه اينطوري قضاوت مي كند؟ ارتباط قول خدا با قول غير خدا در چيست؟ ارتباط دون الله با غير الله در چيست؟


دوست گرامی به نظر بنده شما تفسیر قرآن را نمیخوانی.
تمام علمای شیعه و سنی گفتند که در آیه 76 سوره نساء مکر شیطان در برابر مومنان ضعیف است.و اصلا نگفت در برابر خدا.
آیه 28 سوره نساء رو هم حتما بروید و تفسیرهای گوناگون را مطالعه بفرمایید.مکر زنان در برابر مومنان بزرگ است.

جناب خیمه گاه ابالفضل نام شما در عمق دین شیعه است و امضاء شما از امام شافعی در عمق دین اهل سنت است.شما تناقض زیاد دارد.
بگویید دینتان چیست تا از کتاب خودتان پاسخ دهم.

اگر سنی هستید بهتر بروید تفسیرهای اهل تسنن پیرامون آیات 76 نساء و مخصوصا 28 نساء رو بخوانید.علمای اهل تسنن به وجود زن توهین کردند.و انقدر بی پایه و اساس سخن رانی کردند که حماقت را به اوج رساندند.

اگر شیعه هستید در تمامی کتابهای تفسیر قرآن از آیه 76 نساء آمده مکر شیطان در برابر مومنان ضعیف است.
و پیرامون آیه 28 سوره نساء مکر زنان را به صورت کلی بزرگ دانستند.

البته بنده جواب منطقی این سوال را از یک روحانی گرامی دریافت کردم.(( و منظور مکر در آیه را کاملا توضیح دادند)) اما شما به دنبال پاک کردن صورت مسئله هستید.
و پاسخ چندین شبهه دیگر راهم دریافت کردم.که در نهایت به قرآن ایمان آوردم.
اما پاسخ هیچ یک از شما سروران گرامی در این تاپیک درست و منطقی نبود.

درضمن سروران گرامی 80% متن قرآن از زبان این و آن است.
پس باید بگوییم قرآن ناقص است!؟

نه تمام قرآن داستان است و تمام رمز خدا در دل این داستانها نهفته است.
و اگر نمیتوانید راز آن را بیابید ، صورت مسئاله را پاک نکنید.

حامد;407785 نوشت:

سلام
بنده نگفتم ضمیر کن مفرد است گفتم این کلام خطاب به زلیخاست یعنی
کیدکن به معنای کیدالنساء نیست تا شامل همه شود و نتیجه اش حیله گر بودن همه زنان باشد بلکه با توجه به خطاب ( که به زلیخای حیله گر بوده ) و با توجه به قرینه حالیه ( وقوع یک حیله از یک زن خاص و نه همه زنان ) این تعبیر بیانگر عظیم بودن حیله زنان حیله گر است نه حیله گری همه زنان چه اینکه همه زنان هم اهل حیله نیستند و همچنین حیله آنها در همه موارد عظیم نیست
بنده فکر می کنم در این تاپیک من و شما و این چند نفر در حال گفتگو هستیم و در صدد فهم درست ایه هستیم اینکه که چه گفته یا توهین کرده به ما ربطی ندارد
والله الموفق

سلام و درود خدمت حامد جان عزیز.
دوست و سرور گرامی در زبان عرب در بعضی از جملات از اسم زن استفاده میشود.
و دربعضی از جملات از صفت زن استفاده میشود.
اگر در جمله ای که صفت زن بکار میرود اسم زن رو هم بیاورید جمله تان فصاحت و بلاغت خود را از دست میدهد.
کلمه کن صفت زن است. و معنی آن تمام زنان را در برمیگیرد.و دیگر نیازی به آورد اسم زن نیست.اگر اسم زن را در این جمله می آوردند این جمله فصاحت خود را از دست میداد.

بسم رب الشهداء


@█ عشق من خدا █@;410169 نوشت:
درضمن سروران گرامی 80% متن قرآن از زبان این و آن است.

با استفاده از معجزات ثابت می‌شود که قرآن کلام انسان نیست.
بی‌گمان قرآن کلامی است که از سوی خداوند بر پیامبر اکرم(ص) وحی و الهام شده است.

اگر قرآن را کلام جبرئیل یا فرشته دیگر بدانیم منافات با الهی بودن قرآن ندارد؛
زیرا جبرئیل و فرشتگان الهی واسطه‌های فیض خداوند هستند و استقلال وجودی ندارند.

به بیان دیگر، خدایی که با دلایل عقلی، منشأ کل خیر است، نمی‌تواند در برابر انحراف واسطه‌ها از فرمان او و یا ایجاد یک نظام جدید توسط آنان واکنش نشان ندهد.
بر این اساس، اگر مقام مادون بتواند این مقدار تصرف داشته و مقام مافوق – علی‌رغم نارضایتی - واکنشی نشان ندهد، باید گفت که او منشأ خیر نیست!

منابع جهت مطالعه بیشتر:
هادوى تهرانى، مهدى، مبانى کلامى اجتهاد، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ اول، 1377.@█ عشق من خدا █@;410168 نوشت:
البته بنده جواب منطقی این سوال را از یک روحانی گرامی دریافت کردم.(( و منظور مکر در آیه را کاملا توضیح دادند)) اما شما به دنبال پاک کردن صورت مسئله هستید.
و پاسخ چندین شبهه دیگر راهم دریافت کردم.که در نهایت به قرآن ایمان آوردم.

دوست عزیز میشه لطفا اون جواب رو برای ما هم بگید .:Rose::Rose::Rose:

shabnam !;410639 نوشت:
دوست عزیز میشه لطفا اون جواب رو برای ما هم بگید .:Rose::Rose::Rose:

منظور از مکر زنان زمانی است که یک زن به دام هوس گرفتار میشود.و زمانی که یک زن به دام هوس گرفتار شود.حیله ای به مراتب بالاتر از حیله شیطان را بکار میبرد.چون هوس خود را محترم میشمارد و میخواهد به هر قیمتی به لذت هوس آلودش برسد.
که پاسخ آیه 28 یوسف در آیات جلوتر آمده است. زمانی که زلیخا زنان را دعوت کرد و از یوسف خواست وارد شود.و زمانی که یوسف وارد شد زنان حاظر در جمع از روی هوس انگشتان خود را بریدند.و......!
پس منظور آیه تمام زنان را در برمیگیرد زمانی که به دام هوس گرفتار شوند.در ضمن پستهای جناب ملاصدرا را مطالعه کردم که ایشون هم اشاره ای به این موضوع داشتند.

ملاصدرا;409302 نوشت:
هر دو به طور مطلق بیان شده اند و این نشان دهنده از عام بودن آن است

[=arial]با سلام و ادب
ما در صدد غلط یا درست بودن حرف نبودیم و تنها عرض کردیم سخن عزیز مصر بوده که همین هم دست می باشد. و آنچه از تفاسیر ذکر کردید هم موید حرف ماست.
اما این که بعضی گفته اند خداوند کید شیطان را ضعیف شمرده و کید زنان را عظیم و ...(1) ؛ حرف متینی نیست زیرا اولا کید شیطان نسبت به مؤمنان ضعیف است چون به خدا پناه برده اند نه این که اصالتا و نسبت به همه انسان ها ضعیف باشد که اگر ضعیف بود این همه افراد را به دنبال خود نمی کشید و این همه خدا هشدار نمی داد!
دوم این که جمله "کید شما عظیم است" سخن عزیز است که خدا هم آن را نفی نکرده و با نفی نکردن تاییدش نموده است اما این عظیم بودن که درست هم هست در قیاس با مکر شیطان نیست بلکه اگر قیاسی باشد نسبت به مکر مردان است. مردان معمولا با قدرت ، اراده خود را پیش می برند ولی زنان که قدرت جسمی ندارند با کید و مکر و فتانی و طنازی و ... کار خود را پیش می برند و مکر زنان در قیاس با مکر مردان عظیم است نه در قیاس با مکر شیطان زیرا مکر شیطان شامل مکر زنان هم هست زیرا مکر زنان فرعی از مکر شیطان است و زنان از بهترین دام های شیطانند.
بنا بر این عظیم شمردن مکر زنان به معنای بزرگتر بودن مکر آنان از مکر شیطان نیست .
دقت داشته باشید بزرگ بودن کید زنان به معنای بد بودن جنس زن و شر بودن خلقت آنان نیست.

[=arial]1. فیض کاشانی ، اصفی ، قم ، دفتر تبلیغات اسلامی ، 1418 ق ، ج 1 ، ص 568 ؛ میبدی ، کشف الاسرار ، تهران ، امیر کبیر ، 1351 ش ، ج 5 ، ص 53 ؛ و ...

[="Tahoma"]

@█ عشق من خدا █@;410172 نوشت:
سلام و درود خدمت حامد جان عزیز.
دوست و سرور گرامی در زبان عرب در بعضی از جملات از اسم زن استفاده میشود.
و دربعضی از جملات از صفت زن استفاده میشود.
اگر در جمله ای که صفت زن بکار میرود اسم زن رو هم بیاورید جمله تان فصاحت و بلاغت خود را از دست میدهد.
کلمه کن صفت زن است. و معنی آن تمام زنان را در برمیگیرد.و دیگر نیازی به آورد اسم زن نیست.اگر اسم زن را در این جمله می آوردند این جمله فصاحت خود را از دست میداد.

سلام
اول اینکه کن ضمیر است نه صفت
دوم اینکه هیچ ادیبی قائل نیست ضمیر جمع برای تمام یک جنس بکار می رود مگر اینکه قرینه ای باشد
سوم اینکه قرینه حالیه نشان دهنده اثبات عظمت برای مکر زنان حیله گر است نه تمام آنها
چهارم اینکه بکار بردن خطاب کن بجای ک در مورد اقدام زلیخا میتواند دلیلی بر حضور زنان دیگر در این مساله باشد
والله الموفق
موضوع قفل شده است