جمع بندی تطبیق نظریه فرگشت بر اسلام

تب‌های اولیه

69 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
تطبیق نظریه فرگشت بر اسلام

با سلام

بعضی از متفکران و علمای اسلامی معتقدند حتی با پذیرش نظریه تکامل باز هم هیچ ایرادی بر اصل افرینش انسان از خاک که در قرآن به آن اشاره شده وارد نیست.

من هر چی تحقیق کردم نتونستم بفهمم دلیل آنها چیست.میخواستم بدانم دلیل آنها چیست.

width: 700 align: center

[TD="align: center"]با نام و یاد دوست

[/TD]

[TD="align: center"][/TD]


کارشناس بحث: استاد قول سدید

[TD][/TD]

Miss.Narges;993343 نوشت:
با سلام

بعضی از متفکران و علمای اسلامی معتقدند حتی با پذیرش نظریه تکامل باز هم هیچ ایرادی بر اصل افرینش انسان از خاک که در قرآن به آن اشاره شده وارد نیست.

من هر چی تحقیق کردم نتونستم بفهمم دلیل آنها چیست.میخواستم بدانم دلیل آنها چیست.

با سلام و عرض ادب و آرزوی توفیق روزافزون

برای پاسخ به پرسش یاد شده، توجه شما را به این نکات جلب می کنیم:


1. مقدمتا به تقریری از نظریه داروین اشاره می کنیم: این نظریه را بدین شکل صورتبندی کرده اند:

الف. تغییرات تصادفی کوچک و ظاهرا خود به خودی در میان افراد یک نوع مشهود است.

ب. بعضی تغییرات، امتیاز نامحسوسی در رقابت و تنازع شدیدی که برای بقاء در میان افراد یک نوع و یا انواع گوناگون در یک محیط هست، به بار می‌آورند.

پ. افرادی که از چنین امتیازی برخوردار باشند، بیشتر عمر می‌کنند و زاد و ولد بیشتری دارند، و در نتیجه، سریعتر افزایش می‌یابند.

ت. در دراز مدت، بر اساس انتخاب طبیعی، تغییرات نامطلوب‌تر کاهش می‌یابند و سرانجام محو می‌شوند، تا جایی که تبدیل تدریجی نوع رخ دهد.(1)


2. لازم به ذکر است که نظریه داروین یک نظریه علمی است که همچون هر نظریه علمی دیگر، از یقین منطقی برخوردار نیست و همواره احتمال خلاف و اشتباه در آن راه دارد. فیلسوفان علم درباره اعتبار قواعد علمی نظریه های گوناگونی همچون ابطال گرایی و پارادایم محوری و ... را مطرح کرده اند که وجه مشترک همه آنها این است که نظریه علمی را فاقد یقین منطقی می دانند بلکه برای آن اعتباری موقت در نظر می گیرند که بر اساس آن، به اهداف خود در تبیین و پیش بینی و کنترل بر حوادث دست می یابند.(2)


3. اما همواره درباره این که این نظریه علمی با خداباوری یا دینداری سازگار یا ناسازگار است، بحث و نظر بوده است.

برخی معتقد بودند که این نظریه هیچ ناسازگاری ای با خدباوری و دینداری ندارد؛ یعنی هم می توان دیندار و خداباور بود و هم طرفدار نظریه تکامل.

اما برخی دیگر معتقدند که میان این امور، ناسازگاری برقرار است.

در این صورت اخیر، برخی به انکار خداباوری و دینداری رسیدند و برخی به نقد نظریه تکامل روی آوردند.

در نتیجه، در میان متفکران غربی، چهار واکنش شکل گرفته است:

واکنش سنت گرایان، واکنش مدرنیست ها، واکنش لیبرالیست ها، واکنش فیلسوفان طبیعت گرا.(3)


4. اما واکنش متفکران مسلمان نیز متفاوت بوده است. در ادامه، اجمالا به برخی از آنها اشاره می کنیم:

دکتر یدالله سحابی معتقد بودند که نه تنها آیات قرآنی مربوط به پیدایش انسان، تعارض با نظریه تکامل داروین ندارد، بلکه اسلام دقیقاً با پیشرفتهای علمی هماهنگی دارد. فلسفه مادی، از نظریه داروین، استفاده نامناسب نموده و از آن، انکار وجود خالق را بنیان نهاده است در حالی که این قانون نه فقط با خداباوری و دینداری ناسازگار نیست بلکه در قرآن، از مساله خلقت تدریجی موجودات، به عنوان قانون مسلّم دستگاه آفرینش یاد شده است.

اما علامه طباطبائی معتقد بودند که ظهور آیات قرآنی گواه بر این امر است که خلقت انسان، تدریجی و تکاملی نیست بلکه دفعی است. البته ایشان تاکید می کنند که این مطلب، از ضروریات دین اسلام نیست بلکه استظهار ایشان از آیات قرآن است.

آیت الله مشکینی نیز معتقد بودند که أصل مساله تکامل و تحول در انواع گیاهان و جانوران، در نظر دانشمندان، یکی از اصول مسلّم و اثبات شده به شمار می‏رود؛ اما درباره خلقت مستقل انسان(دفعی نه تکاملی) اختلاف وجود دارد. اما در قرآن، آیه‏ای متضادّ با اصل تحوّل وجود ندارد. اما در مورد خلقت انسان نیز آیه «و اللّه خلق کلَّ دابّهٍ من ماءٍ فمنهم من یمشی علی بطنه و منهم من یمشی علی رجلین ...»(4) دلالت دارد بر اینکه انسان و سایر جانداران دو نوع مستقلّ از هم نیستند و در نتیجه، خلقت آنها نیز تکاملی و تدریجی است.

آیت الله سبحانی نیز هیچ گونه تعارضی میان نظریه آفرینش قرآن و نظریه تکامل داروینی نمی‏بیند چرا که روایات اسلامی، آدم ابوالبشر را نخستین انسان در پهنه زمین نمی‏داند ولی با این حال، همه ما انسانها را فقط از نسل آدم می‏داند.

اما استاد خسروپناه معتقدند که آیات قرآن بر اصل نظریه تکامل تدریجی دلالت دارد؛ ولی اینکه تبدّل انواع از قرآن استفاده می‏شود یا خیر، به نظر می‏رسد قرآن اولاً و بالذات درصدد بیان نظریه زیست‏شناختی نبوده است تا مثبِت یا نافی نظریه تبدّل انواع باشد. تنها مدلول آیات قرآن، آفرینش نوع انسان از آدم و حوا، و خلقت آدم از خاک است؛ اما درباره اینکه از مرحله خاک تا آدم، چه مراحلی طی شده، ساکت است.(5)


5. بنابراین، همان طور که مشاهده می شود میان متفکران مسیحی و اسلامی، درباره پذیرش و ردّ نظریه تکامل، اختلاف نظر است.

کسانی که این نظریه را می پذیرند، آن را با خداباوری و دینداری ناسازگار نمی دانند چرا که معتقدند که خلقت جهان و انسان از سوی خداوند، مستند به قوانین علّی است و قانون تکامل نیز یکی از این قوانین است که خداوند فعل خود را بر مبنای آن انجام می دهد. اما کسانی که مخالف نظریه تکامل هستند بر این باورند که از سویی، این قانون فاقد یقین منطقی است و از سوی دیگر، برخلاف متون دینی است؛ در نتیجه، باید آن را غیرقابل قبول دانست

آنچه گذشت، تقریری اجمالی از اصل مساله و رویکرد متنوع اندیشمندان مسلمان نسبت به آن بود.

در پست های بعد، این مطالب را بیشتر مورد بررسی قرار می دهیم.

پی نوشت ها:
1. برای مطالعه بیشتر، رک: باربور، ایان، علم و دین، ترجمه خرمشاهی، فصل چهارم: زیست شناسی و الهیات در قرن19، انتشارات علمی فرهنگی.
2. برای مطالعه بیشتر، رک: چالمرز، آلن، چیستی علم، ترجمه سعید زیباکلام، انتشارات سمت.
3. برای آشنایی با تفصیل مطلب، بنگرید به فصل چهارم کتاب علم و دین، قسمت گرایش های متباعد در الهیات.
4. نور: 45. یعنی: و خداوند هر جنبنده‏اى را از آبى آفريد؛ گروهى از آنها بر شكم خود راه مى‏روند، و گروهى بر دو پاى خود، و گروهى بر چهار پا راه مى‏روند؛ خداوند هر چه را بخواهد مى‏آفريند، زيرا خدا بر همه چيز تواناست.
5. برای مطالعه بیشتر، رک: خسروپناه، عبدالحسین، کلام جدید با رویکرد اسلامی، فصل رویکرد اندیشمندان اسلامی درباره آفرینش انسانی.

Miss.Narges;993343 نوشت:
با سلام

بعضی از متفکران و علمای اسلامی معتقدند حتی با پذیرش نظریه تکامل باز هم هیچ ایرادی بر اصل افرینش انسان از خاک که در قرآن به آن اشاره شده وارد نیست.

من هر چی تحقیق کردم نتونستم بفهمم دلیل آنها چیست.میخواستم بدانم دلیل آنها چیست.

سلام و عرض ادب و احترام

قرآن بیان کرده انسان های کنونی از نسل حضرت آدم (ع) هستند.

از نظر ژنتیک ثابت شده همه انسان های کنونی از نسل انسان هوشمند هستند و گونه های دیگه منقرض شدن .

در ضمن نظریه تکامل در مورد آغاز و والد یک نسل توضیحی نداره و طبق این نظریه اثبات نشده که انسان از خاک خلق نشده !

بلکه فقط سیر تکامل رو توضیح می ده ، که در اسلام هم با تفاوت هایی بیان شده .

این مساله در مورد پیامبران گفته شده ، که هر پیامبر ، مطابق با فهم مردم هر زمان صحبت می کرده

و هر پیامبر قوانینی کامل تراز قبل رو تبیین می کرده و گاهی احکام گذشته رو نسخ می کرده

این خودش بیانگر این هست که روند تکامل از نظر دین مورد تایید هست .

در مورد مساله انسان و میمون هم در آیات و روایات به مسخ اشاره شده

یعنی اگر یکی بودن ریشه انسان و میمون اثبات بشه ،

به این نتیجه خواهیم رسید که میمون ها از ریشه انسان بودن و بعد شاخه میمون ایجاد شده !

قول سدید;993431 نوشت:
اما واکنش متفکران مسلمان نیز متفاوت بوده است. در ادامه، اجمالا به برخی از آنها اشاره می کنیم:

دکتر یدالله سحابی معتقد بودند که نه تنها آیات قرآنی مربوط به پیدایش انسان، تعارض با نظریه تکامل داروین ندارد، بلکه اسلام دقیقاً با پیشرفتهای علمی هماهنگی دارد. فلسفه مادی، از نظریه داروین، استفاده نامناسب نموده و از آن، انکار وجود خالق را بنیان نهاده است در حالی که این قانون نه فقط با خداباوری و دینداری ناسازگار نیست بلکه در قرآن، از مساله خلقت تدریجی موجودات، به عنوان قانون مسلّم دستگاه آفرینش یاد شده است.

اما علامه طباطبائی معتقد بودند که ظهور آیات قرآنی گواه بر این امر است که خلقت انسان، تدریجی و تکاملی نیست بلکه دفعی است. البته ایشان تاکید می کنند که این مطلب، از ضروریات دین اسلام نیست بلکه استظهار ایشان از آیات قرآن است.

آیت الله مشکینی نیز معتقد بودند که أصل مساله تکامل و تحول در انواع گیاهان و جانوران، در نظر دانشمندان، یکی از اصول مسلّم و اثبات شده به شمار می‏رود؛ اما درباره خلقت مستقل انسان(دفعی نه تکاملی) اختلاف وجود دارد. اما در قرآن، آیه‏ای متضادّ با اصل تحوّل وجود ندارد. اما در مورد خلقت انسان نیز آیه «و اللّه خلق کلَّ دابّهٍ من ماءٍ فمنهم من یمشی علی بطنه و منهم من یمشی علی رجلین ...»(4) دلالت دارد بر اینکه انسان و سایر جانداران دو نوع مستقلّ از هم نیستند و در نتیجه، خلقت آنها نیز تکاملی و تدریجی است.

آیت الله سبحانی نیز هیچ گونه تعارضی میان نظریه آفرینش قرآن و نظریه تکامل داروینی نمی‏بیند چرا که روایات اسلامی، آدم ابوالبشر را نخستین انسان در پهنه زمین نمی‏داند ولی با این حال، همه ما انسانها را فقط از نسل آدم می‏داند.

اما استاد خسروپناه معتقدند که آیات قرآن بر اصل نظریه تکامل تدریجی دلالت دارد؛ ولی اینکه تبدّل انواع از قرآن استفاده می‏شود یا خیر، به نظر می‏رسد قرآن اولاً و بالذات درصدد بیان نظریه زیست‏شناختی نبوده است تا مثبِت یا نافی نظریه تبدّل انواع باشد. تنها مدلول آیات قرآن، آفرینش نوع انسان از آدم و حوا، و خلقت آدم از خاک است؛ اما درباره اینکه از مرحله خاک تا آدم، چه مراحلی طی شده، ساکت است.(5)


سلام
آنچه گفتید بسیار خلاصه بود.
آیا توضیحات مفصلی در باره فرگشت از سوی افراد نگاه افرادی که معتقدند با اسلام ناسازگار نیست وجود دارد؟

مثلا از نگاه این افراد ایا ادم هم یک نوع بشر تکامل یافته است؟ و افرینش دفعی نداشته؟ چون اگر افرینش دفعی داشته که دیگر بحث در مورد تطبیق فرگشت و اسلام غیر ممکنه

طبق فرگشت انسانها از یک زن و مرد نیستند.پس منظور از اینکه گفته ما شما را از یک زن و مرد افریدیم چیست ؟ این افراد باید بتوانند این مسئله را حل کنند.آیا حل کرده اند؟

یا مثلا قرآن در جای دیگر میفرماید: خلقت عیسی در نزد خدا ‌مانند‌ خلقت آدم ابوالبشر است که خداوند آدم را از خاک بساخت، سپس‌ به‌ آن‌ خاک گفت: بشری به حد کمال باش،‌‌ همان دم چنان گردید. حق‌‌ همان است که از جانب خدا به‌ تو (ای پیامبر) رسید، مبادا در آن شکست و تردید کنی.

یعنی بوضوح هر راه رو بر روی تمام افرادی که سعی بر تطبیق افرینش ادم بر نظریه فرگشت دارند رو بسته!

این افراد چگونه تناقضات بالا رو توضیح میدهند؟ تا بتوانند عدم ناسازگاری فرگشت و اسلام رو حل کنند؟

Miss.Narges;993593 نوشت:
سلام
آنچه گفتید بسیار خلاصه بود.

سلام و عرض ادب

موافقم. قرار شد در پست های بعد تفصیلا بررسی شود.

Miss.Narges;993593 نوشت:
آیا توضیحات مفصلی در باره فرگشت از سوی افراد نگاه افرادی که معتقدند با اسلام ناسازگار نیست وجود دارد؟

بله، آیت الله مشکینی در کتاب تکامل در قرآن معتقدند که دیدگاه فرگشت ناسازگاری با اسلام ندارد. برای دریافت اطلاعات بیشتر به این کتاب مراجعه کنید.

Miss.Narges;993593 نوشت:
مثلا در مورد اینکه منظور ازیانکه گفته ما شما را از یک زن و مرد افریدیم؟ در صورتیکه انسانها از یک زن و مرد نیستند طبق فرگشت؟
یا مثلا ایا ادم هم یک نوع بشر تکامل یافته است؟ و افرینش دفعی نداشته؟ چون اگر افرینش دفعی داشته که دیگر بحث در مورد تطبیق فرگشت و اسلام غیر ممکنه

یا مثلا قرآن در جای دیگر میفرماید: خلقت عیسی در نزد خدا ‌مانند‌ خلقت آدم ابوالبشر است که خداوند آدم را از خاک بساخت، سپس‌ به‌ آن‌ خاک گفت: بشری به حد کمال باش،‌‌ همان دم چنان گردید. حق‌‌ همان است که از جانب خدا به‌ تو (ای پیامبر) رسید، مبادا در آن شکست و تردید کنی.

یعنی بوضوح هر راه رو بر روی تمام افرادی که سعی بر تطبیق افرینش ادم بر نظریه فرگشت دارند رو بسته!

این افراد چگونه موارد بالا رو توضیح میدهند؟

همانطور که عرض شد مفسرانی همچون علامه طباطبائی، مستند به همین آیات (آل عمران/59 و انعام/98) حکم به ناسازگاری نظریه داروین و نظریه اسلام درباره خلقت انسان کرده اند و خلقت انسان را دفعی و مستقیما ناشی از خاک می دانند.

اما با این حال، برخی از مفسران همچون آیت الله مشکینی و آیت الله طالقانی، مستند به آیات دیگری همچون آيات ۳۰ انبياء، ۴۵ نور، ۱۱ اعراف، ٢۶ تا ٢۹ حجر، ٢ انعام، ۵۴ فرقان، ٢ دهر، ٢۱۳ بقره، ۳۳ آل عمران، این احتمال را برجسته تر می دانند که خلقت موجودات از جمله انسان، به صورت تکاملی است نه دفعی. در اين آيات به مباحثي مثل خلقت همه چيز از (آب)، (مراحل خلقت) يا (بعضي از مراحل خلقت) اشاره شده است که مي توان احتمال داد منظور همان مراحل تکاملي داروين است. در این صورت، آیات 59 آل عمران و 98 انعام را متناسب با این آیات تفسیر می کنند.

بنابراین، مساله تفسیری در قرآن از این قرار است که کدام دسته از آیات، ظهور قوی تری دارند و می توانند مرجع تفسیری آیات دیگر باشند.

برای مطالعه بیشتر، به این منبع مراجعه بفرمایید:
احد فرامرز قراملکی، موضع علم و دین در خلقت انسان، تهران ۱۳۷۳ ش.

سلام و عرض ادب

شروحیل;993456 نوشت:
در مورد مساله انسان و میمون هم در آیات و روایات به مسخ اشاره شده

یعنی اگر یکی بودن ریشه انسان و میمون اثبات بشه ،

به این نتیجه خواهیم رسید که میمون ها از ریشه انسان بودن و بعد شاخه میمون ایجاد شده !

همچنین می توان گفت:

هیچ مانعی ندارد که قبل از نسل کنونی بشر که به حضرت آدم و حوا علیهما السلام منتهی می گردد، نسل هایی از موجوداتی شبیه انسان های کنونی هم وجود داشته اند که آثار به جای مانده از آن ها، هر از گاهی توسط باستان شناسان کشف و تایید می شود که نسل آن ها قبل از آغاز نسل کنونی بشر منقرض شده است.
برای تایید این ادعا روایاتی از امامام معصوم سلام الله علیهم اجمعین به دست ما رسیده است .
ابو حمزه ثمالی نقل می کند که شنیدم امام سجاد سلام الله علیه فرمود:
"أَ تَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ خَلْقاً سِوَاكُمْ بَلَى وَ اللَّهِ لَقَدْ خَلَقَ اللَّهُ أَلْفَ أَلْفِ آدَمَ وَ أَلْفَ أَلْفِ عَالَمٍ وَ أَنْتَ وَ اللَّهِ فِي آخِرِ تِلْكَ الْعَوَالِمِ" (بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج‏25، ص 26).
آیا گمان می کنی که خدای متعال غیر از شما خلقی نداشته؟ به خدا قسم که خدای متعال خلق کرده است هزار هزار آدم و هزار هزار عالم و به خدا قسم تو در آخر آن عوالم هستی(یعنی آخرین دوره و نسل آدم و عالم)

Miss.Narges;993593 نوشت:
سلام
آنچه گفتید بسیار خلاصه بود.
آیا توضیحات مفصلی در باره فرگشت از سوی افراد نگاه افرادی که معتقدند با اسلام ناسازگار نیست وجود دارد؟

مثلا از نگاه این افراد ایا ادم هم یک نوع بشر تکامل یافته است؟ و افرینش دفعی نداشته؟ چون اگر افرینش دفعی داشته که دیگر بحث در مورد تطبیق فرگشت و اسلام غیر ممکنه

طبق فرگشت انسانها از یک زن و مرد نیستند.پس منظور از اینکه گفته ما شما را از یک زن و مرد افریدیم چیست ؟ این افراد باید بتوانند این مسئله را حل کنند.آیا حل کرده اند؟

یا مثلا قرآن در جای دیگر میفرماید: خلقت عیسی در نزد خدا ‌مانند‌ خلقت آدم ابوالبشر است که خداوند آدم را از خاک بساخت، سپس‌ به‌ آن‌ خاک گفت: بشری به حد کمال باش،‌‌ همان دم چنان گردید. حق‌‌ همان است که از جانب خدا به‌ تو (ای پیامبر) رسید، مبادا در آن شکست و تردید کنی.

یعنی بوضوح هر راه رو بر روی تمام افرادی که سعی بر تطبیق افرینش ادم بر نظریه فرگشت دارند رو بسته!

این افراد چگونه تناقضات بالا رو توضیح میدهند؟ تا بتوانند عدم ناسازگاری فرگشت و اسلام رو حل کنند؟

سلام
شما خودتان به کدام سمت مایلید؟
با توجه به مطالعاتی که داشتید و مطالبی که از قرآن خواندید بنظرتان کدام یک بیشتر با آیات قرآن سازگاری دارند؟ خلقت تدریجی بشر یا آفرینش دفعی؟
من از دو خط آخر نوشتار فوق چنین متوجه می شوم به عدم تطابق آفرینش انسان بر نظریه فرگشت معتقدید اینطور نیست؟

قول سدید;993597 نوشت:
بله، آیت الله مشکینی در کتاب تکامل در قرآن معتقدند که دیدگاه فرگشت ناسازگاری با اسلام ندارد. برای دریافت اطلاعات بیشتر به این کتاب مراجعه کنید.
سلام
متاسفانه دسترسی ندارم به این کتاب.اگر میشه خودتان بخش هایی ازین کتاب که به این اشکالات مطرح شده پاسخ میده رو بیاورید.

قول سدید;993597 نوشت:
موافقم. قرار شد در پست های بعد تفصیلا بررسی شود.

ممنون منتظرم.

قول سدید;993597 نوشت:
همانطور که عرض شد مفسرانی همچون علامه طباطبائی، مستند به همین آیات (آل عمران/59 و انعام/98) حکم به ناسازگاری نظریه داروین و نظریه اسلام درباره خلقت انسان کرده اند و خلقت انسان را دفعی و مستقیما ناشی از خاک می دانند.
بله ولی بحث حاضر مربوط به علماییست که با این نظریه مشکلی ندارند.

shahed1;993611 نوشت:
سلام
شما خودتان به کدام سمت مایلید؟
با توجه به مطالعاتی که داشتید و مطالبی که از قرآن خواندید بنظرتان کدام یک بیشتر با آیات قرآن سازگاری دارند؟ خلقت تدریجی بشر یا آفرینش دفعی؟
من از دو خط آخر نوشتار فوق چنین متوجه می شوم به عدم تطابق آفرینش انسان بر نظریه فرگشت معتقدید اینطور نیست؟

سلام
بله بنظر میاد بین ایات قرآن و فرگشت ناسازگاریهایی وجود داره

Miss.Narges;993621 نوشت:
سلام
بله بنظر میاد بین ایات قرآن و فرگشت ناسازگاریهایی وجود داره

سلام
من کاری با فرگشت ندارم و از آن چیز زیادی نمی دانم. نه قصد دارم قرآن را بر فرگشت منطبق کنم و نه فرگشت را بر قرآن، اما آیاتی سراغ دارم که نشان می دهند خلقت آدم بطور تدریجی و مرحله ای اتفاق افتاده نه آنی و دفعی. بعنوان مثال آیات 7 تا 9 سوره سجده را خدمتتان معرفی می کنم:
آیات سوره سجده می گویند: خلقت انسان از گل آغاز شده و سپس نسل او از طریق آب تناسلی ادامه یافته و خداوند آخر سر او را تسویه کرده و از روحش در آن دمیده است. با توجه به اینکه اولین بار آدم بود که مورد تسویه و نفخه روح قرار گرفت، نتیجه می گیریم آدم از نسل آن موجودی است که از گل یا لجن بد بو آفریده شده نه اینکه خودش مستقیماً از گل خلقت یافته باشد.
نظر
تان چیست؟

Miss.Narges;993593 نوشت:
سلام

طبق فرگشت انسانها از یک زن و مرد نیستند.پس منظور از اینکه گفته ما شما را از یک زن و مرد افریدیم چیست ؟ این افراد باید بتوانند این مسئله را حل کنند.آیا حل کرده اند؟

سلام و عرض ادب

خواهر گرامی

فرگشت توضیحی در مورد آغاز و والد یک نسل نداره !! فقط روند تکامل رو توضیح می ده !!!

شما چطور به این نتیجه رسیدید که طبق فرگشت انسان ها از یک زن و مرد نیستن !!!!!!!

هر موجودی برای آغاز نیاز به یک زوج والد داره ( غیر از اولین موجود )

با عقلتون دودوتا چهارتا کنید می بینید نظر اسلام کاملا با واقعیت منطبق هست !!!

بهتره در این مورد که اول مرغ بوده یا تخم مرغ کمی فکر کنید!

Miss.Narges;993620 نوشت:
سلام
متاسفانه دسترسی ندارم به این کتاب.اگر میشه خودتان بخش هایی ازین کتاب که به این اشکالات مطرح شده پاسخ میده رو بیاورید.

ممنون منتظرم.

بله ولی بحث حاضر مربوط به علماییست که با این نظریه مشکلی ندارند.

سلام و عرض ادب

بررسی تفصیلی آرای موافقان سازگاری نظریه تکامل در علم و نظریه خلقت در قرآن، و تلخیص کتابها و آثار مربوط به این حوزه، در این مجال نمی گنجد. در ادامه، فقط به چند نمونه اشاره می کنیم و بررسی تفصیلی این مطالب را به شما کاربر گرامی واگذار می کنیم.

آیت الله مشکینی مستند به آیه 30 سوره مبارکه انبیاء (وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْ‏ءٍ حَی) نوشته اند:
«آیه فوق دلالت بر آفرینش همه موجودات زنده اعم از نباتات و حیوانات از جمله انسان از آب دارد؛ زیرا جعل (قرار دادن) همان خلق (آفریدن) است. پس اینجا قسمتی از عقائد قائلین به تکامل اثبات می شود.» (مشکینی، علی، تکامل در قرآن، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، صص23-24.)

البته روشن است که این مطلب قادر به اثبات نظریه تکامل نیست زیرا که در نظریه تکامل، اشتقاق انسان از حیوان، مساله اساسی است و این آیه قادر به اثبات آن نمی باشد. می توان این احتمال را در نظر گرفت که هر موجودی مستقلا از آب خلق شود (نه این که یک موجود از آب خلق شده باشد و سایر انواع به صورت تکاملی و تدریجی از آن خلق شوند). بنابراین، این آیه هم با تکامل و خلق تدریجی سازگار است و هم با عدم تکامل و خلق دفعی انسان.

با عنایت به این که سایر آیات دلالت بر خلق دفعی انسان از آب و خاک دارند، روشن می شود که احتمال تکاملی بودن خلقت انسان منتفی می شود.

همچنین آیت الله مشکینی به آیه 45 سوره مبارکه نور (وَ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ ماءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشي‏ عَلى‏ بَطْنِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشي‏ عَلى‏ رِجْلَيْنِ ...) اشاره کرده و چنین مرقوم فرمودند:
«این آیه با آوردن عبارت «علی رجلین» (بر دو پا) عقیده آنهایی که انسان و سایر جانداران را دو نوع مستقل از هم می دانند، باطل می سازد». (مشکینی، علی، تکامل در قرآن، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ص25.)

روشن است که اگر در این آیه انسان را مصداق موجود دوپا بدانیم، این آیه صرفا بر این دلالت دارد که انسان و برخی از موجودات در دوپا بودن مشابهند اما هیچ دلالتی ندارد که انسان از حیوانات دوپای دیگر اشتقاق یافته است. بنابراین، این آیه نیز هم با نظریه تکامل همخوان است و هم با غیرش. با عنایت به ظهور دفعی بودن خلقت انسان در سایر آیات، احتمال تکاملی بودن منتفی می شود.

همچنین ایشان به آیه 11 سوره مبارکه اعراف (وَ لَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ ثُمَّ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَم) استناد می کنند و می نویسند:
«آیه فوق از جمله بهترین آیات قابل استفاده برای اثبات این نظریه است؛ زیرا خداوند در این آیه بیان می کند که ابتدا و قبل از شکل دادن به انسان، او را آفریده، و بعد از مدت زمان نامعلوم (به قرینه کلمه ثمّ) او را به شکل انسان فعلی درآورده است. سپس بعد از مدت ها فرشتگان را امر به سجود در برابر یکی از افراد نوع انسان کرده است».(مشکینی، علی، تکامل در قرآن، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ص25.)

در نقد این مطلب نیز گفته شده است که اگر هم فاصله ای میان خلقت و صورت بخشیدن به انسان باشد، باز هم این آیه دلالتی بر خلقت تدریجی انسان از انواع دیگر ندارد؛ و اعم از مدعا است. نهایتا این که این آیه هم با تکاملی بودن همخوان است و هم با عدم تکاملی بودن خلقت انسان. با عنایت به سایر آیات که ظهور بر دفعی بودن خلقت انسان دارند، این آیه نیز بر دفعی بودن و غیراشتقاقی بودن خلقت انسان تطبیق می یابد.

بنابراین، مساله اساسی در استظهار ما از آیات و اظهر بودن یک احتمال نسبت به دیگری است. کسانی همچون آیت الله مشکینی معتقدند که آیات قرآن نص بر دفعی بودن خلقت انسان نیست و با تکاملی بودن نیز سازگار است بلکه قرائنی از جمله فاصله انداختن میان خلقت و صورت بخشیدن، گواهند بر تدریجی بودن خلقت انسان.

اما در نقد این سخن، سایر مفسران همچون علامه گفته اند که اولا آیات قرآن ظهور قوی دارند بر خلقت دفعی انسان از خاک و آب. و ثانیا فاصله انداختن میان خلقت و صورت بخشیدن، ربطی به نظریه تکامل و اشتقاقی بودن خلقت انسان از سایر انواع ندارد.

قول سدید;993657 نوشت:

سلام و عرض ادب

بررسی تفصیلی آرای موافقان سازگاری نظریه تکامل در علم و نظریه خلقت در قرآن، و تلخیص کتابها و آثار مربوط به این حوزه، در این مجال نمی گنجد. در ادامه، فقط به چند نمونه اشاره می کنیم و بررسی تفصیلی این مطالب را به شما کاربر گرامی واگذار می کنیم.

آیت الله مشکینی مستند به آیه 30 سوره مبارکه انبیاء (وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْ‏ءٍ حَی) نوشته اند:
«آیه فوق دلالت بر آفرینش همه موجودات زنده اعم از نباتات و حیوانات از جمله انسان از آب دارد؛ زیرا جعل (قرار دادن) همان خلق (آفریدن) است. پس اینجا قسمتی از عقائد قائلین به تکامل اثبات می شود.» (مشکینی، علی، تکامل در قرآن، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، صص23-24.)

البته روشن است که این مطلب قادر به اثبات نظریه تکامل نیست زیرا که در نظریه تکامل، اشتقاق انسان از حیوان، مساله اساسی است و این آیه قادر به اثبات آن نمی باشد. می توان این احتمال را در نظر گرفت که هر موجودی مستقلا از آب خلق شود (نه این که یک موجود از آب خلق شده باشد و سایر انواع به صورت تکاملی و تدریجی از آن خلق شوند). بنابراین، این آیه هم با تکامل و خلق تدریجی سازگار است و هم با عدم تکامل و خلق دفعی انسان.

با عنایت به این که سایر آیات دلالت بر خلق دفعی انسان از آب و خاک دارند، روشن می شود که احتمال تکاملی بودن خلقت انسان منتفی می شود.


همچنین آیت الله مشکینی به آیه 45 سوره مبارکه نور (وَ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ ماءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشي‏ عَلى‏ بَطْنِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشي‏ عَلى‏ رِجْلَيْنِ ...) اشاره کرده و چنین مرقوم فرمودند:
«این آیه با آوردن عبارت «علی رجلین» (بر دو پا) عقیده آنهایی که انسان و سایر جانداران را دو نوع مستقل از هم می دانند، باطل می سازد». (مشکینی، علی، تکامل در قرآن، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ص25.)

روشن است که اگر در این آیه انسان را مصداق موجود دوپا بدانیم، این آیه صرفا بر این دلالت دارد که انسان و برخی از موجودات در دوپا بودن مشابهند اما هیچ دلالتی ندارد که انسان از حیوانات دوپای دیگر اشتقاق یافته است. بنابراین، این آیه نیز هم با نظریه تکامل همخوان است و هم با غیرش. با عنایت به ظهور دفعی بودن خلقت انسان در سایر آیات، احتمال تکاملی بودن منتفی می شود.

همچنین ایشان به آیه 11 سوره مبارکه اعراف (وَ لَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ ثُمَّ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَم) استناد می کنند و می نویسند:
«آیه فوق از جمله بهترین آیات قابل استفاده برای اثبات این نظریه است؛ زیرا خداوند در این آیه بیان می کند که ابتدا و قبل از شکل دادن به انسان، او را آفریده، و بعد از مدت زمان نامعلوم (به قرینه کلمه ثمّ) او را به شکل انسان فعلی درآورده است. سپس بعد از مدت ها فرشتگان را امر به سجود در برابر یکی از افراد نوع انسان کرده است».(مشکینی، علی، تکامل در قرآن، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ص25.)

در نقد این مطلب نیز گفته شده است که اگر هم فاصله ای میان خلقت و صورت بخشیدن به انسان باشد، باز هم این آیه دلالتی بر خلقت تدریجی انسان از انواع دیگر ندارد؛ و اعم از مدعا است. نهایتا این که این آیه هم با تکاملی بودن همخوان است و هم با عدم تکاملی بودن خلقت انسان. با عنایت به سایر آیات که ظهور بر دفعی بودن خلقت انسان دارند، این آیه نیز بر دفعی بودن و غیراشتقاقی بودن خلقت انسان تطبیق می یابد.

بنابراین، مساله اساسی در استظهار ما از آیات و اظهر بودن یک احتمال نسبت به دیگری است. کسانی همچون آیت الله مشکینی معتقدند که آیات قرآن نص بر دفعی بودن خلقت انسان نیست و با تکاملی بودن نیز سازگار است بلکه قرائنی از جمله فاصله انداختن میان خلقت و صورت بخشیدن، گواهند بر تدریجی بودن خلقت انسان.

اما در نقد این سخن، سایر مفسران همچون علامه گفته اند که اولا آیات قرآن ظهور قوی دارند بر خلقت دفعی انسان از خاک و آب. و ثانیا فاصله انداختن میان خلقت و صورت بخشیدن، ربطی به نظریه تکامل و اشتقاقی بودن خلقت انسان از سایر انواع ندارد.

سلام و عرض ادب

به نظر بنده مشکل اینجاست که ما به دنبال رد خلقت انسان از حیوانات هستیم !

در حالی که در روایات و آیات بسیاری اومده که خداوند انسان های بسیاری رو مسخ کرده و در واقع ، شاخه برخی حیوانات ، از ریشه انسان هستند!

فرگشت توضیحی در مورد آغاز نداره

اما علم ژنتیک اثبات کرده که ممکن نیست از نطفه موجودی غیر از انسان یک انسان بوجود بیاد !

پس نقطه آغاز انسان ، باید یک انسان باشه

در مورد حیوانات هم این مورد صدق می کنه

یعنی هر حیوان اول باید اولین والدش خلق بشه و بعد از اون روند تکامل ادامه پیدا کنه !

[="Tahoma"][="Navy"]

Miss.Narges;993343 نوشت:
با سلام

بعضی از متفکران و علمای اسلامی معتقدند حتی با پذیرش نظریه تکامل باز هم هیچ ایرادی بر اصل افرینش انسان از خاک که در قرآن به آن اشاره شده وارد نیست.

من هر چی تحقیق کردم نتونستم بفهمم دلیل آنها چیست.میخواستم بدانم دلیل آنها چیست.


سلام
با توجه به بیانات دینی و قرآنی می توان خلقت آدم ع را بعنوان یک اعجاز مطرح کرد و این منافات ندارد با وجود انسان هایی که برپایه سنت تدریجی تکوینی(فرگشت) بوجود آمده و هم عصر آدم ع بوده اند. در روایات هم از انسان نماهایی بنام نسناس که معاصر آدم ع بوده اند؛ نام برده شده است.
یا علیم[/]

محی الدین;993741 نوشت:
با توجه به بیانات دینی و قرآنی می توان خلقت آدم ع را بعنوان یک اعجاز مطرح کرد و این منافات ندارد با وجود انسان هایی که برپایه سنت تدریجی تکوینی(فرگشت) بوجود آمده و هم عصر آدم ع بوده اند. در روایات هم از انسان نماهایی بنام نسناس که معاصر آدم ع بوده اند؛ نام برده شده است.
یا علیم
سلام
هم ژنتیک هم باستان شناسی زمین شناسی و فسیل ها ثابت کرده اند که انسانهای حاضر از نسل همان انسانهای اولیه هستند حالا اسمشون مهم نیست (مثلا از نظر روایات نسناس) بنابراین انسانها نسل پیوسته داشتند نه منقطع

shahed1;993622 نوشت:
با توجه به اینکه اولین بار آدم بود که مورد تسویه و نفخه روح قرار گرفت، نتیجه می گیریم آدم از نسل آن موجودی است که از گل یا لجن بد بو آفریده شده نه اینکه خودش مستقیماً از گل خلقت یافته باشد.
نظرتان چیست؟
سلام من هم همین نظر را دارم اما قرآن در یک جا فرموده ادم پدر نداشته و این حرف قرآن باعث میشه این نظری که شما میفرمایید درست بنظر نرسه .

شروحیل;993656 نوشت:
خواهر گرامی

فرگشت توضیحی در مورد آغاز و والد یک نسل نداره !! فقط روند تکامل رو توضیح می ده !!!

شما چطور به این نتیجه رسیدید که طبق فرگشت انسان ها از یک زن و مرد نیستن !!!!!!!


سلام پیشنهاد میکنم تکامل تدریجی انسان رو از مجلات و کتاب های علمی مطالعه کنید.مسلمه که فرگشت هرگز ادعا نکرده نسل همه انسانها به یک مرد و زن میرسه.بلکه انسانها تدریجی فرگشت یافته اند.

شروحیل;993656 نوشت:
هر موجودی برای آغاز نیاز به یک زوج والد داره ( غیر از اولین موجود )

با عقلتون دودوتا چهارتا کنید می بینید نظر اسلام کاملا با واقعیت منطبق هست !!!

بهتره در این مورد که اول مرغ بوده یا تخم مرغ کمی فکر کنید!

علت این اشکال شما اینه که فرگشت رو بصورت دفعی در ذهن خود تصور میکنید.فرگشت انسان حاصل میلیونها سال زمان بوده تا از میمون سانان به انسان های بشکل امروزی رسیده.

سلام علیکم

Miss.Narges;993791 نوشت:
علت این اشکال شما اینه که فرگشت رو بصورت دفعی در ذهن خود تصور میکنید.فرگشت انسان حاصل میلیونها سال زمان بوده تا از میمون سانان به انسان های بشکل امروزی رسیده.

آیا در خارج از ذهن مستندی عینی بر این ادعا وجود دارد ؟ یعنی این سلسله فرگشتی میمون به انسان نمونه ای هست که نیمه انسان و نیمه میمونی باشد با مثلا 47 یا 44 یا با دو یا چهار نیم کروموزوم ؟

[="Tahoma"][="Navy"]

Miss.Narges;993788 نوشت:
سلام
هم ژنتیک هم باستان شناسی زمین شناسی و فسیل ها ثابت کرده اند که انسانهای حاضر از نسل همان انسانهای اولیه هستند حالا اسمشون مهم نیست (مثلا از نظر روایات نسناس) بنابراین انسانها نسل پیوسته داشتند نه منقطع

سلام
مگر ما گفتیم حضرت آدم ع از لحاظ ژنتیکی با سایرین تفاوت داشته است؟ ما گفتیم خلقت او بطور خارق العاده بوده نه اینکه از لحاظ ژنتیکی با سایرین تفاوت داشته است. تفاوت آدم و حوا ع با سایر هم نوعان خودشان می تواند صرفا جنبه روحی روانی داشته باشد.
یا علیم[/]

شروحیل;993456 نوشت:
در ضمن نظریه تکامل در مورد آغاز و والد یک نسل توضیحی نداره و طبق این نظریه اثبات نشده که انسان از خاک خلق نشده !

بلکه فقط سیر تکامل رو توضیح می ده ، که در اسلام هم با تفاوت هایی بیان شده .

شروحیل;993656 نوشت:
فرگشت توضیحی در مورد آغاز و والد یک نسل نداره !! فقط روند تکامل رو توضیح می ده !!!

شما چطور به این نتیجه رسیدید که طبق فرگشت انسان ها از یک زن و مرد نیستن !!!!!!!

شروحیل;993662 نوشت:
به نظر بنده مشکل اینجاست که ما به دنبال رد خلقت انسان از حیوانات هستیم ! ... فرگشت توضیحی در مورد آغاز نداره ...

سلام و عرض ادب

دقیقا مساله اساسی در تعارض خلقت انسان در قرآن و تکامل در علم، ناظر به خلقت اولین انسان است. بنا بر قرآن، نسل انسانهای کنونی به موجودی انسانی ختم می شود که دفعتا از خاک آفریده شده است و برخلاف سیر عادی و متعارف توالد، از آمیزش جنسی دو موجود قبل بوجود نیامده است. بنابراین، متناسب با ظاهر آیات قرآن، و برخلاف نظریه تکامل، اولین موجود انسانی، از موجودات زنده غیرانسانی و به صورت تدریجی و بر اساس تنازع بقاء و انتخاب اصلح، خلق نشده است بلکه مستقیما توسط خداوند از خاک و گل آفریده شده است. از این منظر، هیچگاه نمی توان نظریه تکامل را با آیات قرآن هماهنگ کرد.

به دیگر سخن، معضل تعارض نظریه تکامل و آیات قرآن، ناشی از آیاتی است که خلقت انسان از خاک را توضیح می دهند و ما را از نسل موجودی (آدم ع) معرفی کرده که مستقیما از خاک و بی نیاز از آمیزش جنسی والدین از خاک آفریده شده است (چنانچه که عیسی نیز بدون آمیزش جنسی والدین از مریم متولد شد):
«إِنَّ مَثَلَ عيسى‏ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ»(آل عمران/59)؛ «يا بَني‏ آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّ»(اعراف/27).
در آیه نخست به خلقت آدم از خاک به صورت نامتعارف (عدم خلقت به صورت متعارف از نطفه) اشاره شده است؛ و در آیه دوم به این که ما از نسل آدم هستیم.
این مطلب برخلاف مدعای نظریه تکامل در علم است.

shahed1;993622 نوشت:
سلام
من کاری با فرگشت ندارم و از آن چیز زیادی نمی دانم. نه قصد دارم قرآن را بر فرگشت منطبق کنم و نه فرگشت را بر قرآن، اما آیاتی سراغ دارم که نشان می دهند خلقت آدم بطور تدریجی و مرحله ای اتفاق افتاده نه آنی و دفعی. بعنوان مثال آیات 7 تا 9 سوره سجده را خدمتتان معرفی می کنم:
آیات سوره سجده می گویند: خلقت انسان از گل آغاز شده و سپس نسل او از طریق آب تناسلی ادامه یافته و خداوند آخر سر او را تسویه کرده و از روحش در آن دمیده است. با توجه به اینکه اولین بار آدم بود که مورد تسویه و نفخه روح قرار گرفت، نتیجه می گیریم آدم از نسل آن موجودی است که از گل یا لجن بد بو آفریده شده نه اینکه خودش مستقیماً از گل خلقت یافته باشد.
نظرتان چیست؟

سلام و عرض ادب

دقیقا همین آیه مستند مناسبی است برای بیان این مطلب که خلقت انسان به صورت تدریجی و تکاملی رخ نداده است. در این آیه به این مطلب اشاره شده که خلقت نسل کنونی بشر از طریق آمیزش جنسی و نظفه است ولی خلقت اولین انسان یعنی آدم ع از گل بوده است و سپس نسل بشر از طریق نطفه و آمیزش جنسی آدم و حوا و سایر انسانها بوجود آمده اند و ادامه یافته اند:
«الَّذي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ خَلَقَهُ وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طينٍ؛ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ ماءٍ مَهينٍ»(سجده/ 7-8)؛ او همان كسى است كه هر چه را آفريد نيكو آفريد؛ و آفرينش انسان را از گِل آغاز كرد؛ سپس نسل او را از عصاره‏اى از آب ناچيز و بى‏قدر آفريد.

بنابراین، مساله اساسی در مورد خلقت اولین موجود انسانی از نسل کنونی بشر است. قرآن ما را از نسل آدم ع دانسته و آدم ع را از خاک و گل.

اما نظریه تکامل مدعی است که اولین موجود انسانی به صورت دفعی از خاک آفریده نشده است بلکه به صورت تدریجی از سایر انواع موجودات زنده غیرانسانی بوجود آمده است.

Miss.Narges;993788 نوشت:
سلام
هم ژنتیک هم باستان شناسی زمین شناسی و فسیل ها ثابت کرده اند که انسانهای حاضر از نسل همان انسانهای اولیه هستند حالا اسمشون مهم نیست (مثلا از نظر روایات نسناس) بنابراین انسانها نسل پیوسته داشتند نه منقطع

محی الدین;993805 نوشت:
سلام
مگر ما گفتیم حضرت آدم ع از لحاظ ژنتیکی با سایرین تفاوت داشته است؟ ما گفتیم خلقت او بطور خارق العاده بوده نه اینکه از لحاظ ژنتیکی با سایرین تفاوت داشته است.

سلام و عرض ادب

در صورت وجود چنین شواهدی، مساله تغییر نمی کند. همانطور که جناب محی الدین فرمودند، ظاهر آیات قرآن گویای این است که خلقت آدم ع به صورت نامتعارف و غیرعادی و معجزه رخ داده است؛ چنانچه که خلقت عیسی ع چنین بوده است:

«إِنَّ مَثَلَ عيسى‏ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ»(آل عمران/59).

مستفاد از ظاهر آیات و روایات این است که موجودات شبیه انسانها قبل از نسل کنونی بنی آدم، وجود داشته اند، ولی با این حال، خداوند آدم ع را مستقلا از خاک (نه از آنها) آفریده است.

بی تردید شباهت هایی میان آدم ع و آن موجودات برقرار بوده است و به همین جهت، فرشتگان به خلقت مستقل آدم ع از خاک اعتراض می کنند و به همین جهت، در روایات از آنها نیز به عنوان انسان یاد شده است. اما به هر حال، مستند به آیات و روایات (که در پست های قبل به آنها اشاره کردیم)، آدم ع از نسل آنها نیست و نسل کنونی ما نیز از آدم ع است.

منافاتی ندارد که به لحاظ ژنتیکی مشابهت هایی میان نسل کنونی بشر و آن موجودات انسانی (مثلا نسناس) یا غیرانسانی (میمون) برقرار باشد اما این مدعا که نسل کنونی بشر از آن موجودات منشعب شده است، فاقد شواهد علمی قاطع است و چون برخلاف قرآن است، از منظر دینی قابل قبول نیست.

Miss.Narges;993791 نوشت:
سلام پیشنهاد میکنم تکامل تدریجی انسان رو از مجلات و کتاب های علمی مطالعه کنید.مسلمه که فرگشت هرگز ادعا نکرده نسل همه انسانها به یک مرد و زن میرسه.بلکه انسانها تدریجی فرگشت یافته اند.

علت این اشکال شما اینه که فرگشت رو بصورت دفعی در ذهن خود تصور میکنید.فرگشت انسان حاصل میلیونها سال زمان بوده تا از میمون سانان به انسان های بشکل امروزی رسیده.

سلام و عرض ادب

بهتره در این زمینه مطالعات بیشتری از مقالات اشخاص بی طرف ( نه کسانی که انسان رو از نسل میمون می دونن ) داشته باشید!

انسان ها تدریجی از یه چیزی فرگش پیدا کردن !

اون یه چیزی مسلما انسان بوده ، اما از نوع اولیه ، نه میمون !

این میمون های کنونی اگر 1 میلیارد سال دیگه هم بگذره انسان نخواهند شد!

اون چیزی که انسان و میمون ازش منشعب شدن ( اگر این دو رو از یه ریشه بدونیم ) نه انسان بوده و نه میمون !!!!!

بلکه والد این دو نسل بوده!

بنده فرگشت رو دفعی تصور نکردم!!!!!!

اما اگر فکر کنید می بینید که هر نسلی با نسل قبل یه تفاوتی داره

یه ژن یا روشن هست یا خاموش !

یا هست یا نیست !

نمی شه که هم باشه هم نباشه !!!!!!!

یا هم روشن باشه و هم خاموش باشه !!!!!!!

قول سدید;993806 نوشت:

سلام و عرض ادب

دقیقا مساله اساسی در تعارض خلقت انسان در قرآن و تکامل در علم، ناظر به خلقت اولین انسان است. بنا بر قرآن، نسل انسانهای کنونی به موجودی انسانی ختم می شود که دفعتا از خاک آفریده شده است و برخلاف سیر عادی و متعارف توالد، از آمیزش جنسی دو موجود قبل بوجود نیامده است. بنابراین، متناسب با ظاهر آیات قرآن، و برخلاف نظریه تکامل، اولین موجود انسانی، از موجودات زنده غیرانسانی و به صورت تدریجی و بر اساس تنازع بقاء و انتخاب اصلح، خلق نشده است بلکه مستقیما توسط خداوند از خاک و گل آفریده شده است. از این منظر، هیچگاه نمی توان نظریه تکامل را با آیات قرآن هماهنگ کرد.

به دیگر سخن، معضل تعارض نظریه تکامل و آیات قرآن، ناشی از آیاتی است که خلقت انسان از خاک را توضیح می دهند و ما را از نسل موجودی (آدم ع) معرفی کرده که مستقیما از خاک و بی نیاز از آمیزش جنسی والدین از خاک آفریده شده است (چنانچه که عیسی نیز بدون آمیزش جنسی والدین از مریم متولد شد):
«إِنَّ مَثَلَ عيسى‏ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ»(آل عمران/59)؛ «يا بَني‏ آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّ»(اعراف/27).
در آیه نخست به خلقت آدم از خاک به صورت نامتعارف (عدم خلقت به صورت متعارف از نطفه) اشاره شده است؛ و در آیه دوم به این که ما از نسل آدم هستیم.
این مطلب برخلاف مدعای نظریه تکامل در علم است.

سلام و عرض ادب

برادر گرامی !

می توانید بفرماید کجای نظریه تکامل گفته والد اول انسان چه موجودی بوده؟

نظریه تکامل در مورد تکامل موجودات سخن می گوید و در مورد والد نسل ساکت می ماند !!!!

در مورد موضوع اجداد مشترک انسان و میمون هم چیزی خلاف آیات و روایات نیست!!!!

مساله فهم اشتباه از ان موضوع است ، که برخی فکر می کنند ، داشتن نیاکان مشترک ،
به معنی میمون بودن والد انسان است !!!!!!

در حال که تفاوت میمون بودن ، انسان بودن و نیاکان این دو بودن را از نظر علمی درک نمی کنند!!!!

طبق همین آیات و روایات خداوند انسان های بسیاری را به شکل حیوانات دیگر مسخ کرده ...

در ضمن آیا خود شما نبودید که می گفتید خداوند چون مجرد است نمی تواند مستقیما ماده را خلق کند؟

آیا انسان ماده نیست؟؟؟

آیا خداوند جدای آن نیرویی است که اجداد انسان را از خاک آفرید و او را تکامل داد تا به انسان امروزی رسید و حجت را بر او به مرور زمان تمام کرد؟؟؟؟؟؟؟

آیا خداوند جدای از مخلوقاتش می باشد و توالد موجودات مستقل از قدرت خداوند است؟؟؟؟؟؟

آیا تکامل و تغییر ژنتیک با قدرتی غیر از قدرت الهی صورت می گیرد؟

آیا انسان کنونی که از پدر و مادر متولد می شود قبل از تشکیل نطفه چیزی غیر از آب و خاک است؟ (مواد معدنی و آب)

چرا خداوند آسمان ها و زمین را دفعی نیافرید؟؟؟؟؟

چرا به خلقت همان آدم اکتفا نکرد و قدرت تناسل به او بخشید؟؟؟؟؟

اگر نظریه تکامل اشتباه است ، چه نیازی به آفرینش این طیف وسیع از مخلوقات از یک نسل و با ویژگی های مختلف بود ؟؟؟؟

اگر تکاملی نبود ، خداوند حجت را بر همان آدم(ع) تمام می کرد و طومار این دنیا را در هم می پیچید !!!!!

Miss.Narges;993790 نوشت:
سلام من هم همین نظر را دارم اما قرآن در یک جا فرموده ادم پدر نداشته و این حرف قرآن باعث میشه این نظری که شما میفرمایید درست بنظر نرسه .

سلام
خب عیسی هم پدر نداشته واین وجه اشتراک ایندو انسان است، همچنین عیسی و آدم یک وجه اشتراک دیگر نیز دارند که احدی از انسانها ندارد و آن این است که هر دو مورد نفخه روح قرار گرفته اند.
خداوند می فرمایند آدم را از خاک خلق کرده اند، این نباید شما را به اشتباه بیندازد چون آدم یک انسان است و جد اولیه همه انسانها خاک است و به این واسطه همگی از خاک خلق شده ام:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ....- اى مردم، اگر از روز رستاخيز در ترديد هستيد، ما شما را از خاك آفریدیم...

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ
از نشانه‌هاى قدرت اوست كه شما را از خاك بيافريد تا انسان شديد و به هر سو پراكنده گشتيد.(30:20)

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ....- خدا شما را از خاك و سپس از نطفه بيافريد.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ....- اوست آن خدايى كه شما را از خاك، سپس از نطفه، سپس از لخته خونى بيافريده است.

آری ما همگی از نسل تراب هستیم:

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ

سپس نسل او را از عصاره آبى بى‌مقدار پديد آورد.(32:8)

فاتح;993803 نوشت:
آیا در خارج از ذهن مستندی عینی بر این ادعا وجود دارد ؟ یعنی این سلسله فرگشتی میمون به انسان نمونه ای هست که نیمه انسان و نیمه میمونی باشد با مثلا 47 یا 44 یا با دو یا چهار نیم کروموزوم ؟
سلام
بله.نمونه فسیل های میانی زیادی کشف شده.که نیمه انسان و نیمه میون هستند.توالی ژنتیکی انسان و میومن سانان هم بقدری شبیه همه هست که جای هیچ شکی باقی نمیگذاره.مگر کسی تا حالا فرگشت رو بصورت ذهنی قبول کرده.همه شواهد آن عینی هستند.

محی الدین;993805 نوشت:
مگر ما گفتیم حضرت آدم ع از لحاظ ژنتیکی با سایرین تفاوت داشته است؟ ما گفتیم خلقت او بطور خارق العاده بوده نه اینکه از لحاظ ژنتیکی با سایرین تفاوت داشته است. تفاوت آدم و حوا ع با سایر هم نوعان خودشان می تواند صرفا جنبه روحی روانی داشته باشد.
یا علیم
سلام همین که فرمودید خلقت او بطور خارق العاده بوده یعنی ادم از نسل دیگر انسانها نبوده و خلقت جدا داشته.یعنی قبول میکنید که جسم ادم بطور دفعی و اعجاز امیز از گل خلق شده و سپس روح الهی در اون دمیده شده.

قول سدید;993808 نوشت:
منافاتی ندارد که به لحاظ ژنتیکی مشابهت هایی میان نسل کنونی بشر و آن موجودات انسانی (مثلا نسناس) یا غیرانسانی (میمون) برقرار باشد اما این مدعا که نسل کنونی بشر از آن موجودات منشعب شده است، فاقد شواهد علمی قاطع است و چون برخلاف قرآن است، از منظر دینی قابل قبول نیست
سلام
کارشناس گرامی.چگونه ممکنه که از لحاظ ژنتیکی مشابهت هایی میان نسل کنونی بشر و انسانهای نخستین وجود داشته باشد اما در عین حال نسل انسانهای کنونی از ان نخستین سانان منشعب نشده باشه.اتفاقا توالی ژنتیکی بهترین دلیل و مدعا بر اثبات فرگشت انسانهای کنونی از انسانهای نخستین حساب شده.

Miss.Narges;993900 نوشت:
سلام همین که فرمودید خلقت او بطور خارق العاده بوده یعنی ادم از نسل دیگر انسانها نبوده و خلقت جدا داشته.یعنی قبول میکنید که جسم ادم بطور دفعی و اعجاز امیز از گل خلق شده و سپس روح الهی در اون دمیده شده.

سلام و عرض ادب

خواهر گرامی شما قبل از تولد چی بودید؟

آب و خاک !!!

این اعجاز آمیز و خارق العاده نیست که خداوند شما رو از آب و خاک آفریده و از روح خودش بر شما دمیده تا انسان شدید!!!!

آیا خدایی که شما رو از آب و خاک ساخته ، قدرت این رو نداره که حضرت آدم رو بدون پدر و مادر خلق کنه!!!!

روزی که هیچ موجود زنده ای نبوده ، اولین موجود زنده چطور خلق شده؟؟؟؟؟

این همه اعجاز رو نمی بینید!!!

Miss.Narges;993901 نوشت:

چگونه ممکنه که از لحاظ ژنتیکی مشابهت هایی میان نسل کنونی بشر و انسانهای نخستین وجود داشته باشد اما در عین حال نسل انسانهای کنونی از ان نخستین سانان منشعب نشده باشه.اتفاقا توالی ژنتیکی بهترین دلیل و مدعا بر اثبات فرگشت انسانهای کنونی از انسانهای نخستین حساب شده.

این که خیار شبیه موز هست ، آیا به این معنیه که موز و خیار از یک ریشه هستن!!!!

انسان های کنونی از انسان های نخستین منشعب شدن و انسان های نخستین از آدم ابوالبشر !

برخی میمون ها نیز از ریشه انسان منشعب شدن ( طبق آیات و روایات مسخ شدن )

بالاخره نقطه آغازی باید وجود داشته باشه برای نسل انسان!

برای وجود زندگی باید یه نقطه آغازی باشه

شما یک تک سلولی رو 100 میلیارد سال بدون خواست خداوند برای تکامل و نفخه روح رها کنی ،
هیچ وقت انسان نخواهد شد!!!!!

اصلا این تک سلولی بدون خواست خدا مثل اب و خاک کره مریخ می مونه و هیچ وقت بوجود نمیاد!!!!

شروحیل;993835 نوشت:
بهتره در این زمینه مطالعات بیشتری از مقالات اشخاص بی طرف ( نه کسانی که انسان رو از نسل میمون می دونن ) داشته باشید!

انسان ها تدریجی از یه چیزی فرگش پیدا کردن !

اون یه چیزی مسلما انسان بوده ، اما از نوع اولیه ، نه میمون !

این میمون های کنونی اگر 1 میلیارد سال دیگه هم بگذره انسان نخواهند شد!

اون چیزی که انسان و میمون ازش منشعب شدن ( اگر این دو رو از یه ریشه بدونیم ) نه انسان بوده و نه میمون !!!!!

بلکه والد این دو نسل بوده!

بنده فرگشت رو دفعی تصور نکردم!!!!!!

اما اگر فکر کنید می بینید که هر نسلی با نسل قبل یه تفاوتی داره

یه ژن یا روشن هست یا خاموش !

یا هست یا نیست !

نمی شه که هم باشه هم نباشه !!!!!!!

یا هم روشن باشه و هم خاموش باشه !!!!!!!

اشخاص بیطرفی وجود نداره.افراد یا طرفدار فرگشتن یا اینکه جزو مذهبیون که بشدت با ان مخالفن.پس نمیشه هیچ جوری مقاله پیدا کرد که واقعا بیطرفانه باشه.
صحبت منم در مورد والد هست.انسانها حدود 8 میلیون سال قبل از شامپانزه ها جدا شدن.اینو زیست شناسان فرگشتی میگن.

Miss.Narges;993899 نوشت:
سلام
بله.نمونه فسیل های میانی زیادی کشف شده.که نیمه انسان و نیمه میون هستند.توالی ژنتیکی انسان و میومن سانان هم بقدری شبیه همه هست که جای هیچ شکی باقی نمیگذاره.مگر کسی تا حالا فرگشت رو بصورت ذهنی قبول کرده.همه شواهد آن عینی هستند.

سلام علیکم

چیزی که شما تصور میکنید پیدا شده , اگر پیدا میشد مساله فرگشت در حد یک فرضیه باقی نمی ماند و بعنوان یک نظریه علمی و یک امر مسلم میشد

آنچه شما میفرمایید استناد بلحاظ ریخت شناسی است شباهت ظاهری اندام , شباهت و مطابقتی آناتومیک بین انسان و شامپانزه . یه چیزی در حد اینکه مثلا بگوئیم پلاتیپوس شباهت به اردک دارد پس نتیجه بگیریم اجداد اردک پلاتیپوس میتواند باشد یه همچین تطبیقی

اما بعد , برخی از بزرگواران معتقدند این فرضیه معقول و قابل انطباق با قرآن است و برخی مخالف این نظرند

حال

بر فرض صحت این فرضیه , تفاوتی بین انسان و شامپانزه میبینیم و آن قدرت تعقل است . یعنی اینکه انسان میتواند (مانند کسانی که فرضیه را تحلیل کرده اند و ارائه داده اند) جهان پیرامون خود را تحلیل کند ولی حیوان نمیتواند

به هر حال این تغیر حادث شده که , انسان ناطق است . قرآن با انسان ناطق روی سخن باز کرده نه با حیوان . پس اگر از خلقت میگوید میتواند مفهوم چنانکه میفرماید نفخت فیه خلقت , دفعی , مساوی با نطق او باشد و مساوق با جسمش

Miss.Narges;993906 نوشت:
اشخاص بیطرفی وجود نداره.افراد یا طرفدار فرگشتن یا اینکه جزو مذهبیون که بشدت با ان مخالفن.پس نمیشه هیچ جوری مقاله پیدا کرد که واقعا بیطرفانه باشه.
صحبت منم در مورد والد هست.انسانها حدود 8 میلیون سال قبل از شامپانزه ها جدا شدن.اینو زیست شناسان فرگشتی میگن.

سلام

خواهر گرامی

شما حرف خدایی که شما رو از هیچ بوجود آورده باور نمی کنی
حرف یه زیست شناس رو که 50 سال بیشتر عمر نداره و هیچ چیزی رو ندیده باور می کنی؟؟؟

این با کدوم منطق سازگاره؟؟؟

نیروی لازم و انتخاب فرگشت رو کی تامین می کنه؟؟؟

خدا یا زیست شناس؟؟؟

این بتی که شما از زیست شناسان ساختین ، خیلی از دانشمندان غربی بهش کافر شدن!!!


از آدم ها بت نسازید ! ! ! این خیانت است... هم به خودتان،هم به خودشان !
خدایی میشوند که خدایی کردن نمیدانند و شما در آخر میشوید سر تا پا کافر خدای خود ساخته.
نیچه

شروحیل;993903 نوشت:
خواهر گرامی شما قبل از تولد چی بودید؟

آب و خاک !!!

این اعجاز آمیز و خارق العاده نیست که خداوند شما رو از آب و خاک آفریده و از روح خودش بر شما دمیده تا انسان شدید!!!!

آیا خدایی که شما رو از آب و خاک ساخته ، قدرت این رو نداره که حضرت آدم رو بدون پدر و مادر خلق کنه!!!!

روزی که هیچ موجود زنده ای نبوده ، اولین موجود زنده چطور خلق شده؟؟؟؟؟

این همه اعجاز رو نمی بینید!!!

سلام من با توانایی خدا که مشکلی ندارم بحث ما تطبیق فرگشت بر اسلامه

Miss.Narges;993909 نوشت:
سلام من با توانایی خدا که مشکلی ندارم بحث ما تطبیق فرگشت بر اسلامه

سلام

خواهر گرامی شما خودتون یه نمونه کامل فرگشت هستین !

یه روزی آب و خاک بودید

یه روزی تک سلولی شدید

نطفه شدید

دم در آوردید !

دمتون حذف شد !

به دنیا اومدید!!!

اسلام مشکلی با واقعیت نداره !

این مذهبیون افراطی هستن که فکر میکنن همه چی رو می دونن
و نمی خوان قبول کنن چیزهایی که خودشون به دین اضافه کردن
واقعیت خارجی نداره!!!

شروحیل;993911 نوشت:
خواهر گرامی شما خودتون یه نمونه کامل فرگشت هستین !

یه روزی آب و خاک بودید

یه روزی تک سلولی شدید

نطفه شدید

دم در آوردید !

دمتون حذف شد !

به دنیا اومدید!!!

اسلام مشکلی با واقعیت نداره !

پس ظاهرا مشکلی با فرگشت ندارین .

shahed1;993867 نوشت:
ب عیسی هم پدر نداشته واین وجه اشتراک ایندو انسان است، همچنین عیسی و آدم یک وجه اشتراک دیگر نیز دارند که احدی از انسانها ندارد و آن این است که هر دو مورد نفخه روح قرار گرفته اند.
خداوند می فرمایند آدم را از خاک خلق کرده اند، این نباید شما را به اشتباه بیندازد چون آدم یک انسان است و جد اولیه همه انسانها خاک است و به این واسطه همگی از خاک خلق شده ام:
خب خودتونم که اشاره کردید همین وجه اشراک حضرت عیسی با ادمه که باعث میشه عدم تطابق بین افرینش انسان در قرآن با علم رخ بده

Miss.Narges;993914 نوشت:
میشه عدم تطابق بین افرینش انسان در قرآن با علم رخ بده

سلام

کجای قرآن با علم تطابق نداره؟؟؟؟

تمامی روندی که از خلق انسان از هیچ تا تولد در قران اومده کاملا با علم مطابق هست!!!!

چرا قرآن رو تفسیر به رای می کنید؟؟

پیشنهاد می کنم سخنرانی های دکتر ذاکر نایک رو در مورد تطبیق علم با قرآن ببینید

[="Tahoma"][="Navy"]

Miss.Narges;993900 نوشت:
سلام همین که فرمودید خلقت او بطور خارق العاده بوده یعنی ادم از نسل دیگر انسانها نبوده و خلقت جدا داشته.یعنی قبول میکنید که جسم ادم بطور دفعی و اعجاز امیز از گل خلق شده و سپس روح الهی در اون دمیده شده.

سلام
بله ولی این مستلزم تفاوت ژنتیک او با سایرین نیست همچنانکه ژنتیک اولیاء الهی آمیخته و مشابه با سایر مردم است.
یا علیم[/]

Miss.Narges;993914 نوشت:
خب خودتونم که اشاره کردید همین وجه اشراک حضرت عیسی با ادمه که باعث میشه عدم تطابق بین افرینش انسان در قرآن با علم رخ بده

آیا وقتی عیسی به دنیا آمد هیچ انسانی وجود نداشت؟ آدم نیز وقتی به دنیا آمد انسانها وجود داشتند ولی از لحاظی متفاوت از آدم. آدم موجودی بود که حالا نفساً مورد تعلیم قرار گرفته و همه اسماء به او آموزش داده شده بود.
وقتی خداوند به ملائکه می گوید که قصد دارد در زمین خلیفه ای قرار دهد آنها فوراً متوجه می شوند منظورش شخصی از میان انسانهاست چون می گویند:

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ... - آیا کسی را خلیفه قرار می دهی که در زمین فساد می کند و خون می ریزد

سلام و عرض ادب

شروحیل;993843 نوشت:
می توانید بفرماید کجای نظریه تکامل گفته والد اول انسان چه موجودی بوده؟

نظریه تکامل در مورد تکامل موجودات سخن می گوید و در مورد والد نسل ساکت می ماند !!!!

نظریه تکاملی داروین، انسان را موجودی تکامل یافته و منشعب از حیوان می داند. بدین منظور داروین برای پر کردن فاصله انسان و حیوان، از قبائل بدوی استفاده می کند که بهره اندکی از عقلانیت کنونی را دارند.

البته سایر دانشمندان با داروین مخالفند.

برای آگاهی بیشتر به این منابع مراجعه بفرمایید:

ایان باربور، علم و دین، فصل چهارم، زیست‌شناسی و الهیات در قرن19

شروحیل;993843 نوشت:
در مورد موضوع اجداد مشترک انسان و میمون هم چیزی خلاف آیات و روایات نیست!!!!

مساله فهم اشتباه از ان موضوع است ، که برخی فکر می کنند ، داشتن نیاکان مشترک ،
به معنی میمون بودن والد انسان است !!!!!!

در حال که تفاوت میمون بودن ، انسان بودن و نیاکان این دو بودن را از نظر علمی درک نمی کنند!!!!

همانطور که عرض شد، نظر کثیری از مفسران از جمله علامه این است که ظاهر آیات این است که نسل کنونی انسان منشعب از آدم ع است و آدم ع نیز ناشی از خلقت تکاملی نیست.

شروحیل;993843 نوشت:
طبق همین آیات و روایات خداوند انسان های بسیاری را به شکل حیوانات دیگر مسخ کرده ...

این مطلب می تواند نقدی به داروین باشد، اما نقدی به مدعای ما نیست.

مدعای ما این نبود که برخی از انسانها مسخ نشده اند.

مدعای ما این بود که ظاهر آیات این است که نسل کنونی انسان منشعب از آدم ع است و آدم ع نیز ناشی از خلقت تکاملی نیست.

شروحیل;993843 نوشت:
در ضمن آیا خود شما نبودید که می گفتید خداوند چون مجرد است نمی تواند مستقیما ماده را خلق کند؟

آیا انسان ماده نیست؟؟؟

آیا خداوند جدای آن نیرویی است که اجداد انسان را از خاک آفرید و او را تکامل داد تا به انسان امروزی رسید و حجت را بر او به مرور زمان تمام کرد؟؟؟؟؟؟؟

آیا خداوند جدای از مخلوقاتش می باشد و توالد موجودات مستقل از قدرت خداوند است؟؟؟؟؟؟

آیا تکامل و تغییر ژنتیک با قدرتی غیر از قدرت الهی صورت می گیرد؟

آیا انسان کنونی که از پدر و مادر متولد می شود قبل از تشکیل نطفه چیزی غیر از آب و خاک است؟ (مواد معدنی و آب)

ارتباط این مباحث با استظهار ما از آیات را متوجه نمیشوم. مساله این است که آیا نسل کنونی انسان منشعب از حیوان است یا نه. داروین می گوید آری، قرآن می گوید خیر.

شروحیل;993843 نوشت:
چرا خداوند آسمان ها و زمین را دفعی نیافرید؟؟؟؟؟

چرا به خلقت همان آدم اکتفا نکرد و قدرت تناسل به او بخشید؟؟؟؟؟

اگر نظریه تکامل اشتباه است ، چه نیازی به آفرینش این طیف وسیع از مخلوقات از یک نسل و با ویژگی های مختلف بود ؟؟؟؟

اگر تکاملی نبود ، خداوند حجت را بر همان آدم(ع) تمام می کرد و طومار این دنیا را در هم می پیچید !!!!!

مدعای ما این نیست که خداوند آسمان و زمین را دفعی نیافرید و یا سیر تداوم نسل انسانی را از طریق توالد دنبال نکرد ...

مدعای ما این است که مستفاد از ظاهر آیات قرآن این است که نسل کنونی انسان منشعب از آدم ع است و آدم ع نیز ناشی از خلقت تکاملی نیست.

Miss.Narges;993899 نوشت:
بله.نمونه فسیل های میانی زیادی کشف شده.که نیمه انسان و نیمه میون هستند.توالی ژنتیکی انسان و میومن سانان هم بقدری شبیه همه هست که جای هیچ شکی باقی نمیگذاره.مگر کسی تا حالا فرگشت رو بصورت ذهنی قبول کرده.همه شواهد آن عینی هستند.

Miss.Narges;993901 نوشت:
سلام
کارشناس گرامی.چگونه ممکنه که از لحاظ ژنتیکی مشابهت هایی میان نسل کنونی بشر و انسانهای نخستین وجود داشته باشد اما در عین حال نسل انسانهای کنونی از ان نخستین سانان منشعب نشده باشه.اتفاقا توالی ژنتیکی بهترین دلیل و مدعا بر اثبات فرگشت انسانهای کنونی از انسانهای نخستین حساب شده.

سلام و عرض ادب

شباهت را نباید به معنای اینهمانی یا انشعاب یکی از دیگری گرفت.

مستحضرید که هر گردی گردو نیست.

فرضا انسان و میمون مشابهند، اما آیا این بدین معنا است که انسان منشعب از میمون است؟! آیا نمی توان جهانی را تصور کرد که موجوداتی مستقل از هم در آن آفریده شوند که با هم مشابهند؟!

قول سدید;994068 نوشت:
سلام و عرض ادب
نظریه تکاملی داروین، انسان را موجودی تکامل یافته و منشعب از حیوان می داند.

سلام و عرض ادب

نظریه تکامل به اظهارات داروین محدود نمی شود !

در ضمن علم هر روز پیشرفت می کند و به حقیقت های جدیدی می رسد !

در ضمن داروین خود یک خدا پرست بوده ! و نظریه تکامل را مخالف خلقت انسان توسط خداوند نمی داند!!!!
تفاوت داروین با دیگر خدا پرستان این است که خداوند را ذات هستی می داند ! نه یک انسان مانند قدرتمند!

آن چه در تصورات مذهبیون افراطی وجود دارد این است که جلسه ای بوده و خدای انسان نما رئیس این جلسه ،

یک مشت خاک برداشته و در آن فوت کرده و آدم شده!!!!!

کدام انسان عاقل امروزی این برداشت های اشتباه را می پذیرد!!!!

چنین تصوراتی شاید برای انسانهایی که خداوند را انسان مانندی قدرتمند تصور می کنند( مانند مسیحیون و یهودیان) قابل پذیرش باشد

اما برای یک مسلمان که با علم و عقل و تحقیق ، باورهایش را می سازد ، قابل پذیرش نیست !

خدایی که دهانی برای فوت کردن داشته باشد ، خدا نیست!

قول سدید;994068 نوشت:

همانطور که عرض شد، نظر کثیری از مفسران از جمله علامه این است که ظاهر آیات این است که نسل کنونی انسان منشعب از آدم ع است و آدم ع نیز ناشی از خلقت تکاملی نیست.

خلقت آدم(ع) مانند خلقت عیسی(ع) است

پس تکاملی است!

عیسی(ع) تک سلولی بود که رحم مریم(ع) به خواست خداوند جای گرفت ، نطفه ای شد ، جنینی ،متولد شد و رشد کرد و تکامل یافت!

تنها تفاوت این است که جایی که آدم (ع) در آن تکامل یافت ، رحم یک بشر خردمند نبود!

قول سدید;994068 نوشت:

مدعای ما این بود که ظاهر آیات این است که نسل کنونی انسان منشعب از آدم ع است و آدم ع نیز ناشی از خلقت تکاملی نیست.

مدعای شما اشتباه است

إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ

خداوند بیان می کند که انسان را از گل بدبویی خلق می کند

این گفتار بیانگر این واقعیت است ، که خلقت آدم (ع) از هیچ(عدم محض) و به صورت دفعی (مانند ابتدای خلقت جهان هستی) نبوده است!

پس این روند به صورت تکاملی است

این گل بد بو ، ترکیبی از آمونیاک و برخی عناصر معدنی و آب است ، که بوی بدی را تولید می کند!

دانشمندان در حال کار کردن بر روی این ترکیب و یافتن نحوه آفرینش اولین نسل موجودات زنده از این ترکیب هستند و به مسائل مهمی دست یافته اند .

قول سدید;994068 نوشت:

مدعای ما این است که مستفاد از ظاهر آیات قرآن این است که نسل کنونی انسان منشعب از آدم ع است و آدم ع نیز ناشی از خلقت تکاملی نیست.

ظاهر بینی کار امثال داعش است !

نه یک شیعه عاقل !

طبق اکثر روایات آدم (ع) ، اولین بشر روی زمین نیست!

آدم مورد نظر قرآن، نه نخستین انسان، بلکه نخستین «انسان خردمند امروزی» است.

[=bmitrabold]این احتمال وجود دارد که همه انسان هایی که در دوران اخیر زندگی می کنند،
از نسل آدم ابوالبشر نباشند ( به عبارتی، اصلا «آدم» نباشند)

بر این اساس، انسان ها را باید به دو دسته تقسیم کرد:

بنی آدم، و غیر بنی آدم.

پیش از این آدم، انسان های دیگری نیز وجود داشته اند؛

در قرآن حکایت گفت وگویی میان خدا و ملائکه است

که بر اساس آن ملائکه از ویژگی های انسان و اینکه او در زمین فساد برپا می کند و خون می ریزد آگاه بوده اند

و همین را دلیل مخالفت یا پرسش اعتراض آمیز خود نسبت به آفرینش انسانی دیگر عنوان کرده اند:

«وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَليفَةً قالُوا أَ تَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها وَ يَسْفِكُ الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قالَ إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ» این آيه شريفه مي گويد: «و چون پروردگارت بر فرشتگان گفت: من مي خواهم در زمين جانشيني قرار دهم، فرشتگان گفتند آيا مي خواهي در روي زمين موجودي قرار دهي كه فساد كند و خون ها بريزد، با اينكه ما تو را به پاكي مي ستائيم و تقديس مي گوييم؟ خداوند فرمود: من چيزهايي مي دانم كه شما نمي دانيد.»
(بقره،30)

خدای عزّ و جل از زمانی که زمین را آفرید،

هفت دسته مردمان را بر روی آن آفرید که هیچ کدام از فرزندان آدم نبودند.

آنها را از ادیم زمین (خاک روی زمین)آفرید

و در آن یکی پس از دیگری با عالمِ خود سکنی داد.

سپس خدای عزّوجل، پدر این بشر را آفرید و ذریه اش را نیز از وی خلق کرد.»

(طباطبایی، ترجمه تفسيرالميزان، 4، 221 231 و 224 - 225؛ همان، 16، 384 - 388؛ و نیز نک: خصال ، 2، 652)[=bmitrabold]

[=bmitrabold]
حال از شما سوالاتی دارم

قد [=bmitrabold]آدم (ع) چقدر بوده ؟

چه مقدار از بدنش پوشیده از مو بوده است؟

حجم مغزش چقدر بوده؟

ضریب هوشی او چقدر بوده؟

این کثرت رنگ و قد و اندازه و هوش بشری ، چگونه بدون نظریه تکامل قابل توجیه است؟؟؟

سلام و عرض ادب

شروحیل;994073 نوشت:
در ضمن داروین خود یک خدا پرست بوده ! و نظریه تکامل را مخالف خلقت انسان توسط خداوند نمی داند!!!!
تفاوت داروین با دیگر خدا پرستان این است که خداوند را ذات هستی می داند ! نه یک انسان مانند قدرتمند!

بهتر است در این زمینه به کتاب علم و دین به قلم ایان باربور مراجعه کنید.

داروین خودش را خداپرست میدانست و قانون تکامل را طرح و تدبیر خداوند برای خلقت موجودات می دانست. اما در اواخر عمرش در این مساله تردید می کند. دلیلی که برای تردیدش مطرح کرده اند همین است که او تصوری انسان گونه از خداوند داشت و به همین جهت، در وجودش تردید کرد.

شروحیل;994073 نوشت:
آن چه در تصورات مذهبیون افراطی وجود دارد این است که جلسه ای بوده و خدای انسان نما رئیس این جلسه ،

یک مشت خاک برداشته و در آن فوت کرده و آدم شده!!!!!

کدام انسان عاقل امروزی این برداشت های اشتباه را می پذیرد!!!!

چنین تصوراتی شاید برای انسانهایی که خداوند را انسان مانندی قدرتمند تصور می کنند( مانند مسیحیون و یهودیان) قابل پذیرش باشد

اما برای یک مسلمان که با علم و عقل و تحقیق ، باورهایش را می سازد ، قابل پذیرش نیست !

خدایی که دهانی برای فوت کردن داشته باشد ، خدا نیست!

دقت بفرمایید سخن در این نیست که حقیقت ماجرا به چه نحوی بوده است.

سخن در این است که استظهار اولیه از آیات قرآن این است که خداوند آدم ع را از خاک آفریده است نه از نطفه: «الَّذي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ خَلَقَهُ وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طينٍ؛ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ ماءٍ مَهينٍ»(سجده/ 7-8)؛ او همان كسى است كه هر چه را آفريد نيكو آفريد؛ و آفرينش انسان را از گِل آغاز كرد؛ سپس نسل او را از عصاره‏اى از آب ناچيز و بى‏قدر آفريد.

آری، اگر روزی علم به صورت قطعی چنین چیزی را اثبات کند که محال است آدم ع مستقل از موجودات دیگر خلق شود و حتما باید به صورت تکاملی از سایر موجودات منشعب گردد، در این صورت، باید تاویلی برای این آیات در نظر گرفت چنانچه که برای «نفخت فیه من روحی» تاویل در نظر می گیریم و می گوییم قطعا این نفخ روح از باب دمیدن با دهان نیست.

شروحیل;994073 نوشت:
خلقت آدم(ع) مانند خلقت عیسی(ع) است

پس تکاملی است!

عیسی(ع) تک سلولی بود که رحم مریم(ع) به خواست خداوند جای گرفت ، نطفه ای شد ، جنینی ،متولد شد و رشد کرد و تکامل یافت!

تنها تفاوت این است که جایی که آدم (ع) در آن تکامل یافت ، رحم یک بشر خردمند نبود!

متوجه استظهار شما از آیات هستم. سخن شما نیز قابل توجه است. اما همانطور که عرض کردم استظهار بنده چیز دیگری است: «الَّذي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ خَلَقَهُ وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طينٍ؛ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ ماءٍ مَهينٍ»(سجده/ 7-8)؛ او همان كسى است كه هر چه را آفريد نيكو آفريد؛ و آفرينش انسان را از گِل آغاز كرد؛ سپس نسل او را از عصاره‏اى از آب ناچيز و بى‏قدر آفريد.

ممکن است حقیقت ماجرا چنان باشد که شما می گویید اما به هر حال، استظهار بنده از آیات مذکور چنین است که نسل کنونی انسان منشعب از آدم ع است و آدم ع نیز ناشی از خلقت تکاملی نیست.

شروحیل;994073 نوشت:
مدعای شما اشتباه است

إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ

خداوند بیان می کند که انسان را از گل بدبویی خلق می کند

این گفتار بیانگر این واقعیت است ، که خلقت آدم (ع) از هیچ(عدم محض) و به صورت دفعی (مانند ابتدای خلقت جهان هستی) نبوده است!

پس این روند به صورت تکاملی است

این گل بد بو ، ترکیبی از آمونیاک و برخی عناصر معدنی و آب است ، که بوی بدی را تولید می کند!

دانشمندان در حال کار کردن بر روی این ترکیب و یافتن نحوه آفرینش اولین نسل موجودات زنده از این ترکیب هستند و به مسائل مهمی دست یافته اند .

به آیه مذکور ملتفت بودم. این آیه در مورد آدم ع به کار رفته است: «وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ»(حجر/28) «قالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُون»(حجر/33)

دقیقا همین آیه است که علیه مدعای شما است. این آیه نشانگر این است که آدم ع از گل بدبو است نه از نطفه در رحم؛ چنانچه که در آیه دیگر نیز به این تمایز اشاره شده است: «الَّذي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ خَلَقَهُ وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طينٍ؛ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ ماءٍ مَهينٍ»(سجده/ 7-8)

پس با این سخن شما مخالفم که خلقت آدم را نطفه ای در رحم یک موجود دیگر می دانید.

شروحیل;994073 نوشت:
ظاهر بینی کار امثال داعش است !

نه یک شیعه عاقل !

با شما موافقم که ظاهربینی مردود است اما بی توجهی به ظواهر دینی بدون قرینه محکمه پسند نیز مردود است و از متدولوژی مناسب برخوردار نیست.

Miss.Narges;993343 نوشت:
با سلام

بعضی از متفکران و علمای اسلامی معتقدند حتی با پذیرش نظریه تکامل باز هم هیچ ایرادی بر اصل افرینش انسان از خاک که در قرآن به آن اشاره شده وارد نیست.

من هر چی تحقیق کردم نتونستم بفهمم دلیل آنها چیست.میخواستم بدانم دلیل آنها چیست.

باسلام و احترام

برخی نشانه در آیات قران وجود دارد که نشان از تمثیلی بودن خلقت حضرت آدم (ع) دارد.
در این تصویر خلقت دفعی انسان منتفی است

سپاس

موضوع قفل شده است