تصویر شجره نامه پیامبران و انبیا از ادم (ع) تا بلعم

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
تصویر شجره نامه پیامبران و انبیا از ادم (ع) تا بلعم

بسم الله الرحمن الرحیم
عکسی از شجره نامه انبیا از ادم (ع) تا بلعم که توسط بنده از کتاب تاریخ انبیا و جناب سید احمد فاضلی بیارجمندی گرفته شده است
امید وارم استفاده لازم ازش بشود موفق باشید