تصحیح قرائت حمد و سوره و اذکار نماز(صوتی)

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
تصحیح قرائت حمد و سوره و اذکار نماز(صوتی)

ضرورت قرائت صحیح نماز

اشکالات عمده نماز از نظر شرعی

قرائت سوره حمد

قرائت سوره اخلاص

اشکالات عمده نماز از نظر شرعی

من هنوز دارم می گردم تو سایت و لی واقعا اجرکم عند الله. از همین جا دست همه دست اندر کاران اسک دین رو می بوسم . واقعا خیلی جامع و کامله حیف تبلیغات ندارید واسه سایت از تلویزیون و رادیو