ترشحات چشم پس از وضو و نماز اگر دیده شود، نماز باطل است؟

تب‌های اولیه

17 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

اسراء;398850 نوشت:
بله این فتوای اختصاصی ایت الله مکارم است ،نظرشان اینست که اگر به اندازه ی عدسی اب نرسانده باشید وضو و نماز صحیح است.

متشکرم این اندازه عدس معمولیست دیگه؟ چون کوچیکو بزرگ داره...
و اگه به اندازه عدس یا کوچکتر از آن چشم قی کرده باشد و بعد از نماز بفهمیم نماز اقامه ای ندارد؛ درسته؟
اگه بعد از وضو بفهمیم که به اندازه یا کوچکتر از عدس چشم قی کرده و هنوز نماز نخواندیم؛ واجب است قی چشم را پاک کنیم بعد نماز بخوانیم یا لازم نیست؟
تشکر.

user;399795 نوشت:
متشکرم این اندازه عدس معمولیست دیگه؟ چون کوچیکو بزرگ داره...
و اگه به اندازه عدس یا کوچکتر از آن چشم قی کرده باشد و بعد از نماز بفهمیم نماز اقامه ای ندارد؛ درسته؟
اگه بعد از وضو بفهمیم که به اندازه یا کوچکتر از عدس چشم قی کرده و هنوز نماز نخواندیم؛ واجب است قی چشم را پاک کنیم بعد نماز بخوانیم یا لازم نیست؟
تشکر.

بله طبیعتا اندازه ی متوسط منظور است
بطور کلی اگر در وضو و غسل به اندازه ی بسیار کم اب نرسیده باشد -یک عدس معمولی-وضو یا غسل صحیح است وبعد و قبل از نماز فرقی ندارد. البته این نظر اختصاصی ایت الله مکارم است و دیگر مراجع قائل نیستند.هر چند احتیاط و رساندن اب بهمه ی اعضا بهتر است و
الاحتیاط حسن فی کل حال: در هر حال احتیاط نیکو و بجاست.

فکر کنم میگن اگه بعد از غسل متوجه شدی قسمتی از بدن ظاهرا اندازه عدس آب نرسیده همون قسمت رو 3 بار آب بکشید؛ این درسته؟ یا لازم نیست؟

این سوالمو دوباره مطرح میگم فکر کنم دقیق متوجه نشدید؛ ببینید:
فرض کنید وضو گرفتم و مشاهده کردم که اندازه یک عدس در بدنم مانع رسیدن آب وجود دارد ولی تا کنون نماز نخواندنم؛ آیا باید مانع را بر طرف کنم مجدد وضو بگیرم و بعد نماز بخونم یا نه؟

یا رب

ببخشید جناب اسراء میشه بگید اون قسمت که تو عکس با فلش مشخص کردم عضو وضو حساب میشه یا خیر؟

مشتی خاک;401018 نوشت:
یا رب

ببخشید جناب اسراء میشه بگید اون قسمت که تو عکس با فلش مشخص کردم عضو وضو حساب میشه یا خیر؟

وظیفه ی مساله گو بیان مصداق نیست ،بیان احکام بعهده ی ما و تطبیق ان بر مصادیق -مثلا هر کس بر موهای خودش -وظیفه ی مکلفین است،ضمن عرض ارادت و ادب فراوان:Gol:

user;400548 نوشت:
فکر کنم میگن اگه بعد از غسل متوجه شدی قسمتی از بدن ظاهرا اندازه عدس آب نرسیده همون قسمت رو 3 بار آب بکشید؛ این درسته؟ یا لازم نیست؟

این سوالمو دوباره مطرح میگم فکر کنم دقیق متوجه نشدید؛ ببینید:
فرض کنید وضو گرفتم و مشاهده کردم که اندازه یک عدس در بدنم مانع رسیدن آب وجود دارد ولی تا کنون نماز نخواندنم؛ آیا باید مانع را بر طرف کنم مجدد وضو بگیرم و بعد نماز بخونم یا نه؟


طبق نظرایت الله مکارم ،اگر نقطه ای که اب به ان نرسیده کم باشد مثلا به اندازه ی یک عدس در اینصورت اعتنا لازم نیست -هرجند بهتر است به وظایفی که در زیر می اید عمل کند)
طبق نظر دیگر مراجع بله باید در وضو در صورت از بین رفتن موالات دوباره وضو بگیرید و در سل : بستگب به قسمتیکه مانع در ان بوده دارد:
اگر در سرو گردن باشد سل را از سر بگیرد
اگر در طرف راست باشد ان قسمت را بشوید و بعدا سرا سمت چپ رود

اگر در سمت چپ بدنش بوده فقط همان نقطه را به نیت سل اب برساند کافیست.
موضوع قفل شده است