ترتیب در نماز قضا آیات

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
ترتیب در نماز قضا آیات

با سلام

مرجع: آیت الله بهجت

لطفا مبسوط پاسخ بفرمایید.

۱. آیا در ادای قضای انواع نماز آیات، رعایت ترتیب تاخر و تقدم در قضا شدن واجب است؟ 

۲. اگر فردی هم نماز های قضای یومیه و نمازهای قضای آیات به گردنش است، آیا مثلا باید توجه کند که فلان نماز آیات اول بر او واجب شد یا اول فلان نماز قضای یومیه و طبق تقدم و تاخر ادا کند یا نیازی نیست؟

3. اگر واجب است ولی اگر یادش نباشد که کدام اول قضا شده، چطور؟

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد نور

با سلام

 

مرجع: آیت الله بهجت

 

لطفا مبسوط پاسخ بفرمایید.

 

۱. آیا در ادای قضای انواع نماز آیات، رعایت ترتیب تاخر و تقدم در قضا شدن واجب است؟ 

 

۲. اگر فردی هم نماز های قضای یومیه و نمازهای قضای آیات به گردنش است، آیا مثلا باید توجه کند که فلان نماز آیات اول بر او واجب شد یا اول فلان نماز قضای یومیه و طبق تقدم و تاخر ادا کند یا نیازی نیست؟

 

3. اگر واجب است ولی اگر یادش نباشد که کدام اول قضا شده، چطور؟

با سلام و احترام

 1و2.  اگر بخواهد قضای چند نماز غیر یومیه، مانند نماز آیات را بخواند یا مثلاً بخواهد قضای یک نماز یومیه و چند نماز غیر یومیه را بخواند، لازم نیست آنها را به ترتیب به‌جا آورد.

3. ترتیب لازم نیست

رساله آیه الله بهجت، م1120

موضوع قفل شده است