تبلیغات کلیکی

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
تبلیغات کلیکی

با سلام، من در به ازای دیدن تبلیغات مبلغی برای من منظور میشود. البته برای هر دو طرف منفعت دارد و یکطرفه نیست. آیا تبلیغات کیلیکی اشکال دارد؟