جمع بندی تاریخ ولادت ماندانا و کمبوجیه‌ی اول و کوروش

تب‌های اولیه

7 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
تاریخ ولادت ماندانا و کمبوجیه‌ی اول و کوروش

به نام خدا

سلام

می خواستم بدانم تاریخ ولادت ماندانا و کمبوجیه اول که گفته شده پدر و مادر کوروش هستند و همینطور خود کوروش چه زمانی است. اگر از منابع متقدم بفرمایید خیلی خوب است.

با تشکر@};-

width: 700 align: center

[TD="align: center"]با نام و یاد دوست

[/TD]

[TD="align: center"]
[/TD]


کارشناس بحث: استاد عماد

[TD][/TD]

در مورد نام پدر کورش اختلاف است، هردوت پدرش کامبیز می داند (1) اما گزنفون آن را کمبوجیه ثبت کرده است.(2) شاید کامبیز و کمبوجیه تلفظ های مختلف از یک نام با لهجه های مختلف باشند.
اما نام مادر را هر دو مورخ یونانی ماندان(که امروزه ماندانا تلفظ می شود) نوشته اند.(3)
اما هردوت و گزنوفن در مورد تولد این دو خبر قطعی به دست نمی دهند. و منابعی که بعد از آن نیز به این موضوع پرداخته اند احتمالات خود را نقل کرده اند

1. تاریخ هردوت، ج1، مصصح هادی هدایتی، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران، 1382ش، چاپ دوم، ص194
2. کورش نامه، گزنفون، ترجمه رضا مشایخی، انتشارات علمی فرهنگی، تهران، 1386ش، چاپ ششم، ص6
3. تاریخ هردوت، ج1، ص194؛ کورش نامه، ص6

عماد;1008682 نوشت:
در مورد نام پدر کورش اختلاف است، هردوت پدرش کامبیز می داند (1) اما گزنفون آن را کمبوجیه ثبت کرده است.(2) شاید کامبیز و کمبوجیه تلفظ های مختلف از یک نام با لهجه های مختلف باشند.
اما نام مادر را هر دو مورخ یونانی ماندان(که امروزه ماندانا تلفظ می شود) نوشته اند.(3)
اما هردوت و گزنوفن در مورد تولد این دو خبر قطعی به دست نمی دهند. و منابعی که بعد از آن نیز به این موضوع پرداخته اند احتمالات خود را نقل کرده اند

سلام

در سایت ها تاریخ تولد این سه نفر اینگونه زده شده

کمبوجیه اول:559 قبل از میلاد

ماندانا: 584 قبل از میلاد

کوروش:600 قبل از میلاد

من نتوانستم این تواریخ را در کتب متقدم پیدا کنم ولی اگر این تواریخ صحیح باشد چون کوروش نمی تواند 16 سال قبل از مادرش و 1 سال قبل از پدرش به دنیا امده باشد باید نقل کتزیاس درباره اینکه پدر کوروش سارق و مادرش بز فروش بوده را بپذیریم.

قدیما;1008867 نوشت:
در سایت ها تاریخ تولد این سه نفر اینگونه زده شده

کمبوجیه اول:559 قبل از میلاد

ماندانا: 584 قبل از میلاد

کوروش:600 قبل از میلاد

من نتوانستم این تواریخ را در کتب متقدم پیدا کنم ولی اگر این تواریخ صحیح باشد چون کوروش نمی تواند 16 سال قبل از مادرش و 1 سال قبل از پدرش به دنیا امده باشد

این اعداد تاریخی اعتبار ندارد و در منابع اولیه مربوطه از قبیل هردوت و گزنفون یافت نمی شود. برخی بر اساس احتمال در سایت های مختلف می نویسند اما سندی بر آن ارائه نمی دهند.

قدیما;1008867 نوشت:
باید نقل کتزیاس درباره اینکه پدر کوروش سارق و مادرش بز فروش بوده را بپذیریم.

چرا باید؟
باید بگوئیم تاریخ تولد آنها مشخص نیست.

عماد;1008933 نوشت:
این اعداد تاریخی اعتبار ندارد و در منابع اولیه مربوطه از قبیل هردوت و گزنفون یافت نمی شود. برخی بر اساس احتمال در سایت های مختلف می نویسند اما سندی بر آن ارائه نمی دهند.

شرمنده زحمت دادم. بسیار بسیار تشکر@};-

پرسش:
تاریخ ولادت ماندانا و کمبوجیه اول که گفته شده پدر و مادر کوروش هستند و نیز خود کورش کی است؟

پاسخ:
در مورد نام پدر کورش اختلاف است، هردوت پدرش را کامبیز می داند (1) اما گزنفون آن را کمبوجیه ثبت کرده است.(2) شاید کامبیز و کمبوجیه تلفظ های مختلف از یک نام با لهجه های مختلف باشند.
نام مادر را هر دو مورخ یونانی ماندان(که امروزه ماندانا تلفظ می شود) نوشته اند.(3)
اما هردوت و گزنوفن در مورد تولد این دو خبر قطعی به دست نمی دهند. و منابعی که بعد از آن نیز به این موضوع پرداخته اند احتمالات خود را نقل کرده اند. نیز سالروز تولد کورش در منابع اولیه مشخص نیست.

منابع:
1. تاریخ هردوت، ج1، مصصح هادی هدایتی، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران، 1382ش، چاپ دوم، ص194
2. کورش نامه، گزنفون، ترجمه رضا مشایخی، انتشارات علمی فرهنگی، تهران، 1386ش، چاپ ششم، ص6
3. تاریخ هردوت، ج1، ص194؛ کورش نامه، ص6

موضوع قفل شده است