تاخیر در پرداخت کفاره عمدی روزه

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
تاخیر در پرداخت کفاره عمدی روزه

با سلام ،میخواستم از خدمتتون سوال کنم که اگر کسی در سالهای قبل چند روز روزه عمدا خورده باشد و کفاره به گردنش باشد و امسال هم همین روز اول را عمدا خورده باشد، می تواند فعلا کفاره امروز را پرداخت کند و کفاره سالهای قبل را بعدا بدهد؟
مرجع تقلید: آیت الله سیستانی

برچسب: 

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد سجاد

[="Tahoma"][="Black"]

M15;810560 نوشت:
با سلام ،میخواستم از خدمتتون سوال کنم که اگر کسی در سالهای قبل چند روز روزه عمدا خورده باشد و کفاره به گردنش باشد و امسال هم همین روز اول را عمدا خورده باشد، می تواند فعلا کفاره امروز را پرداخت کند و کفاره سالهای قبل را بعدا بدهد؟
مرجع تقلید: آیت الله سیستانی

با ع