بیش از هفت میلیون و 378هزار ایرانی مزین به نام محمد

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
بیش از هفت میلیون و 378هزار ایرانی مزین به نام محمد


مدیرکل دفتر روابط عمومی و همکاریهای بین الملل گفت: هفت میلیون و 378هزارو 205 نفر مزین به نام، القاب ، کنیه و ترکیب با نام مقدس محمد هستند.
[=&quot]محمد بودن آسان نیست، محمد ستایش شده است، محمد ستوده است. کسی که این نام را دارد بایستی بداند صاحب نامی است که معنایش دارنده صفات نیکوی بسیار است و صاحب حقیقی آن، پیامبر اکرم (ص) آراسته به این صفات بود نور در وجودش متجلی بود که زیارتش، نامش را به ذهن متبادر می‌کرد و هم اکنون دیدن نامش، صاحبش را . [/][=&quot]این نام را ایرانیان بسیاری بر فرزندانشان نهاده‌اند که نشان از ارادت و التفات فراوان ساکنان این مرزوبوم به حضرتش دارد. سازمان ثبت احوال کشور افتخار دارد مقارن با میلاد با سعادت حضرت محمد (ص) ، تعداد ایرانیانی که این نام مقدس را با افتخار در مدرک هویتی خود دارند اعلام نماید.[/]
[=&quot]مدیرکل دفتر روابط عمومی و همکاریهای بین الملل در این رابطه گفت: نام محمد 2484715 بار در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور به ثبت رسیده و نام‌های احمد با تعداد فراوانی 759365 ، رحیم 150469 ، یاسین 82451 ، نعمت 23872 ، نبی 17656 و بشیر 15368 بار از فراوانترین نام‌های حضرت محمد (ص) است که به ثبت رسیده اند.[/][=&quot]مهدی تدین همچنین نام‌های رئوف با تعداد فراوانی 5797 ، سراج 1855 ، شاهد 1124 ، شهید 556 ، نذیر 511 ، شمس 399 ، منیر 328 ، مبشر 190 ، رسول 184 و داعی 3 بار از دیگر نام‌های پیامبر اکرم عنوان کرد که در پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان ثبت احوال کشور به ثبت رسیده اند.[/][=&quot]وی با بیان اینکه نام‌های مصطفی با فراوانی 406450 و امین با فراوانی 201073 بار از القاب ایشان است که در این پایگاه به ثبت رسیده، افزود: نام ابوالقاسم نیز که از کنیه‌های حضرت محمد (ص) است 95162 بار در پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان ثبت احوال کشور به ثبت رسیده است.[/][=&quot]تدین در ادامه فراوانی نام‌هایی که در ترکیب با نام محمد هستند و در این پایگاه به ثبت رسیده اند را نیز بیان کرد که شامل: امیرمحمد 211436 ، سیدمحمد 129053 ، علی‌محمد 95677 ، نورمحمد 34806 ، گل‌محمد 22044 ، شیرمحمد 17387 ، عبدالمحمد 12831 ، جان محمد 12290 ، یارمحمد 12122 ، میرزامحمد 10707 ، حاجی‌محمد 9348 ، عیدمحمد 8595 ، تاج‌محمد 8337 ، غلام‌محمد 8127 ، ملک‌محمد 7980 ، علیمحمد 7329 ، درمحمد 7293 ، ولی‌محمد 7279 ، میرمحمد 7077 ، سیدامیرمحمد 6811 ، آقامحمد 6760 ، قربان‌محمد 6604 ، خان‌محمد 6293 ، دوست‌محمد 5497 ، دادمحمد 5259 ، کربلایی‌محمد 5135 ، دین‌محمد 4516 ، عیدی‌محمد 4209 ، فیض‌محمد 4201 ، مشهدی محمد4063 ، حجی‌محمد 3297، پیرمحمد 3886 ، صیدمحمد 8650 ، ارازمحمد 8635 ، شاه محمد 3781 ، خیرمحمد 3307 ، آقامحمد 2819 ، برات‌محمد 2779 ، لال‌محمد 2765 ، صفر محمد 2656 ، نظر محمد 2638 ، فقیر محمد 2629 و مراد محمد 2665 می‌باشد.[/]
منبع:سازمان ثبت احوال کشور