به همه خواسته های فرزندانمان جواب مثبت ندهیم...

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
به همه خواسته های فرزندانمان جواب مثبت ندهیم...

با سلام
به نظر شما وقتی فرزند ما از ما خواسته ایی داشت میزان و معیار در جواب مثبت دادن و اجابت کردن چیست؟

تا چه زمانی و در چه حدی باید اجابت کنیم و از چه حد به بعد، حق اجابت نداریم؟

با سلام
با بله گفتن به همه خواسته های بچه اینطور نیست که این بچه حتما درست تربیت بشه و عقده ایی بار نیاد و با بله نگفتن به همه خواسته های بچه باز هم این طور نیست که بچه الزاما عقده ایی بار بیاد

یه تجربه جالب از خودم براتون بگم به نظر خالی از لطف نیست

چند شب پیش بچه 4ساله ام بهانه شیرینی کرد و من هم بعد کلی اصرار قبول کردم که براش شیرینی بگیرم .باهم لباس پوشیدیم و رفتیم طرق قنادی وقتی که شیرینی رو خریدم دیدم بچه ام با گریه اومد سمتم و گفت بستنی هم میخوام .

اونجا بستنی دیده بود و حالا بهانه بستنی میکرد.
من هیچ جوابی بهش ندادم و آروم از مغازه خارج شدم و اون هم اومد دنبالم و همچنان گریه و داد با هم قاطی بود.من آروم از مغازه دور میشدم ولی اون دم در موند و نیمود. بعد یه کم تامل، وقتی دید که من کاری به گریه اش ندارم و گریه اش فایده نداره آروم شد و سریع اومد طرفم.
وقتی اومد سمتم اثری از اشک و ناله نبود چون فهمیده بود این اسلحه اصلا کارساز نیست.من هم تا نزدیکم شد برگشتم و با روی بشاش یه شیرینی بهش دادم و اونم خندید و اودم دنبالم .

به همین راحتی و به همین خوشمزگی

شیوه برخورد با درخواستهای فرزندانمان

شیوه برخورد با خواسته های منطقی و به جای فرزند به این نحو است که باید با استقبال نسبت به این خواسته برخورد کرد و در صورت توان تمام تلاش را برای اجابت این خواسته به کار نهاد

شیوه برخورد با خواسته های نابه جا این است که والدین دربرابر خواسته های نابه جا و نادرست فرزندشان به هیچ عنوان کوتاه نیایند و البته در حد توان از برخورد های تند هم پریز شود

برای سنین پایین انحراف ذهن و مشغول کردن فرزند به کاری که باعث فراموشی او نسبت به آن خواسته شود ، توصیه میشود

برای سنین بالاتر هم برخورد منطقی و تا حدودی با صحبت کردن به حل مسئله کمک میکند

آثار منفی جواب مثبت دادت به درخواستهای نابه جای فرزندان

1.ایجاد توقع در فرزندان ، به نحوی که فرزند فکر میکند هرچه تمنا کند والدین برای او به صورت عادی و طبیعی باید فراهم کنند که این فشار بی حدی را به خانواده وارد میکند


2. ضعیف کردن بچه در برابر نه گفتن به بعضی از خواسته های دلش که البته به ضرر او هم هست
ما باید گاهی با مقاومت خودمان به بچه کمک کنیم تا یاد بگیرد و بتواند در برابر خواسته دلش گاهی به آن نه بگوید


3.عدم امادگی فرزند در برابر اینکه تحمل نه شنیدن از افراد جامعه را داشته باشد و با جواب منفی طرف مقابل افسرده نشود

بعضی ها چون از اول عمرشان نه نشنیده اند حالا تا یکی جواب منفی به آنها بده ، فورا بهم میریزند


4.اصرار کردن بر تصمیمات غلطی که در آینده آنها تاثیر به سزایی دارد .چون فکر میکنند همه جا به آنها جواب مثبت داده ایی حالا هم در این تصمیم مهم و سرنوشت ساز نظر باید نظر او باشد مثل انتخاب همسر آینده و رفتن به دانشگاه و تصمیمات مهم دیگر

موضوع قفل شده است