به نظر شما در دفتر امام زمان عج شما جزچه کسانی هستید؟ فکر کن پاسخ بدهید

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
به نظر شما در دفتر امام زمان عج شما جزچه کسانی هستید؟ فکر کن پاسخ بدهید


سلام


خدا می داند در دفتر امام زمان( عج ) جزو چه کسانی هستیم؟ کسی که اعمال بندگان در هر هفته دو روز(روز دوشنبه و پنج شنبه ) به او عرضه می شود .همین قدر می دانیم آ ن طوری که باید باشیم نیستیم.
در محضر بهجت، ص 120

پ.ن
حالا می خواستم . بایک حساب سرانگشتی حساب کنیم . ببینیم اعمال ظاهر و پنهانی مان بر اساس قرآن و سنت 14 معصوم است .
یعنی ما که هه فریاد و ندبه می کنیم
و یا بعضا دچار غش و ضعف های موردی می شویم
و هه ندا میزنیم
اللهم عجل الولیک الفرج
حقیقتا منتظر واقعی او هستیم . یا خیر
و اصلا
در دفترش جز اعوان و انصار و دوستدارانش اسم مان ثبت اس !
یا
دشمنان و گناهکاران !
زیاد سخت نیست
همه ما از حال و روز خودمان مطلع هستیم !
پس
بسم الله