به خدا باید تذکر دهید! یک دست صدا ندارد!

تب‌های اولیه

64 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
به خدا باید تذکر دهید! یک دست صدا ندارد!

[="Teal"]

«به نام خدا»

شما از وضع بی حجابی تو جامعه خسته نشدید؟
وقتی چشمتون به وضع های بسیار بد حجاب تو خیابون میفته در اون لحظه حتما تا حالا با خودتون فکر کردید که برید جلو و به خانم ها و دخترهای بی حجاب تذکر بدید!
و حتما هم بعد پشیمون شدید نه؟
حتما با خودتون گفتید:

با حرف من که چیزی درست نمیشه!
اینا حرف توی گوششون نمیره!
با یک گل بهار نمیشه!
اگر قرار بود با حرف من این با حجاب بشه الان دنیا گلستون بود!
این وضعش خرابتر از اینه که با یک تذکر درست بشه!
اگر تذکر بدم ممکنه لج کنه و بدتر بشه!
و ......

اما بچه ها ! دوستان! رهبرمون نظر دیگه ای داره:
میفرمایند:
وظیفه ی هر شهروند فقط تذکر دادن است نه دخالت کردن!
طبق فرموده رهبري به جاي اينکه يک نفر ده بار تذکر بدهد بهتر است ده نفر يک چيز را تذکر دهند !


بعد با خودم نشستم فکر کردم! خودم رو گذاشتم جای یک شخص بی حجاب!
گفتم من (یک شخص بد حجاب) اگر وارد یک پاساژ یا اداره ای بشم اگر تمام افراد آن پاساژ از اولین نفری که من را میبیند و من با او کاری ندارم تا آخرین نفری که من را میبیند به من تذکر دهند خداوکیلی شرم میکنم و از این وضع خسته میشوم و دفعه ی بعد که میخواهم بروم به ان پاساژ یا نمیروم یا حجابم را بهتر میکنم تا از این همه تذکر راحت شوم!
دوباره خودم را فرض کردم (حالت الان جامعه ی ما) که با یک وضع خراب وارد همان پاساژ میشوم و تنها یک نفر بچه بسیجی یا یک خواهر چادری یک تذکر به من میدهد و میرود! و دیگران تذکر که نمیدهند هیچ با آب و تاب نگاهم هم میکنند!
خب مشخص است که من هیچ اشکالی در خودم نمیبینم و دفعه های بعد هم همین طوری به خیابان می آیم!

دوستان واقعیت هم همین است!
به خدا اگر یک زن بی حجاب که میخواهد از اول پیاده رو تا آخر پیاده رو یک خیابان را قدم بزند و از کنار 25 نفر عبور کند اگر 24 نفرشان با لحنی متین و نرم فقط بگویند:
(خانم لطفا یکم رعایت کنید) همین !
به خدا این زن بعد نهایتا چند روز دوام میاورد از روزهای بعد یا بیرون نمیاید یا با حجاب بهتری بیرون میاید
به خدا یک دست صدا ندارد! فقط که مسئولین نمیتوانند به تنهایی از پس این وضع برایند! نگید نمیشه! نگید به من چه! نگید اینا بی دین هستند و سروکارشون با خداست ! نگید وظیفه ی من نیست!
من و شما و همه به عنوان یک شهروند مسئولیم مملکت امام زمانمان را درست کنیم
(حتی با یک تذکر)

هر کس در حد توانش هرکاری که از دستش بر میاید انجام دهد!
مغازه دار بر سر در مغازش بنویسد: از جواب دادن به خانم های بد حجاب معذوریم! یا بهترش را بنویسد:
به خانم های چادری اشانتیون میدهیم یا تخفیف ویژه میدهیم!

اداره ای همین طور ! کارمند همینطور! راننده .... هرکس هرطور میتواند کمک کند تا این وضع جمع شود!
تا کی تحمل کنیم؟
:geryeh:

[/]

با سلام آقا اسد دلتون خوشه ها من خودم چادری هستم و به اون افتخارم میکنم

ولی وقتی هرجایی میری میبینی اون خانومی که بد حجاب تره رو بیشتر تحویل میگیرند چه حسی بهتون دست میده؟
حالا فکر کنید یه دختری که تازه میخواد وارد اجتماع بشه و این مسائل رو ببینه به نظر شما کدوم طرف و انتخاب میکنه اونی رو که زیاد تحویل میگیرند یا اونی رو که جواب سلامش رو هم به زور میدهند

asad;261696 نوشت:
«به نام خدا»

شما از وضع بی حجابی تو جامعه خسته نشدید؟
وقتی چشمتون به وضع های بسیار بد حجاب تو خیابون میفته در اون لحظه حتما تا حالا با خودتون فکر کردید که برید جلو و به خانم ها و دخترهای بی حجاب تذکر بدید!
و حتما هم بعد پشیمون شدید نه؟
حتما با خودتون گفتید:

با حرف من که چیزی درست نمیشه!
اینا حرف توی گوششون نمیره!
با یک گل بهار نمیشه!
اگر قرار بود با حرف من این با حجاب بشه الان دنیا گلستون بود!
این وضعش خرابتر از اینه که با یک تذکر درست بشه!
اگر تذکر بدم ممکنه لج کنه و بدتر بشه!
و ......

اما بچه ها ! دوستان! رهبرمون نظر دیگه ای داره:
میفرمایند:
وظیفه ی هر شهروند فقط تذکر دادن است نه دخالت کردن!
طبق فرموده رهبري به جاي اينکه يک نفر ده بار تذکر بدهد بهتر است ده نفر يک چيز را تذکر دهند !

بعد با خودم نشستم فکر کردم! خودم رو گذاشتم جای یک شخص بی حجاب!
گفتم من (یک شخص بد حجاب) اگر وارد یک پاساژ یا اداره ای بشم اگر تمام افراد آن پاساژ از اولین نفری که من را میبیند و من با او کاری ندارم تا آخرین نفری که من را میبیند به من تذکر دهند خداوکیلی شرم میکنم و از این وضع خسته میشوم و دفعه ی بعد که میخواهم بروم به ان پاساژ یا نمیروم یا حجابم را بهتر میکنم تا از این همه تذکر راحت شوم!
دوباره خودم را فرض کردم (حالت الان جامعه ی ما) که با یک وضع خراب وارد همان پاساژ میشوم و تنها یک نفر بچه بسیجی یا یک خواهر چادری یک تذکر به من میدهد و میرود! و دیگران تذکر که نمیدهند هیچ با آب و تاب نگاهم هم میکنند!
خب مشخص است که من هیچ اشکالی در خودم نمیبینم و دفعه های بعد هم همین طوری به خیابان می آیم!

دوستان واقعیت هم همین است!
به خدا اگر یک زن بی حجاب که میخواهد از اول پیاده رو تا آخر پیاده رو یک خیابان را قدم بزند و از کنار 25 نفر عبور کند اگر 24 نفرشان با لحنی متین و نرم فقط بگویند:
(خانم لطفا یکم رعایت کنید) همین !
به خدا این زن بعد نهایتا چند روز دوام میاورد از روزهای بعد یا بیرون نمیاید یا با حجاب بهتری بیرون میاید
به خدا یک دست صدا ندارد! فقط که مسئولین نمیتوانند به تنهایی از پس این وضع برایند! نگید نمیشه! نگید به من چه! نگید اینا بی دین هستند و سروکارشون با خداست ! نگید وظیفه ی من نیست!
من و شما و همه به عنوان یک شهروند مسئولیم مملکت امام زمانمان را درست کنیم
(حتی با یک تذکر)

هر کس در حد توانش هرکاری که از دستش بر میاید انجام دهد!
مغازه دار بر سر در مغازش بنویسد: از جواب دادن به خانم های بد حجاب معذوریم! یا بهترش را بنویسد:
به خانم های چادری اشانتیون میدهیم یا تخفیف ویژه میدهیم!

اداره ای همین طور ! کارمند همینطور! راننده .... هرکس هرطور میتواند کمک کند تا این وضع جمع شود!
تا کی تحمل کنیم؟

:geryeh:


به نام خدا.

والا به نظر میرسه خیلی از مغازه دار ها و مردم تو پاساژ به وضعیت موجود رضایت دارند.

با تشکر ، ستایشگر :Gol:

اندیشمند جوان;261762 نوشت:
با سلام آقا اسد دلتون خوشه ها من خودم چادری هستم و به اون افتخارم میکنم

ولی وقتی هرجایی میری میبینی اون خانومی که بد حجاب تره رو بیشتر تحویل میگیرند چه حسی بهتون دست میده؟
حالا فکر کنید یه دختری که تازه میخواد وارد اجتماع بشه و این مسائل رو ببینه به نظر شما کدوم طرف و انتخاب میکنه اونی رو که زیاد تحویل میگیرند یا اونی رو که جواب سلامش رو هم به زور میدهند


باید دید عشق به چادر و انجام کارهایی که خدا دوس داره درون ما بیشتره
یا تحویل گرفتن یه عده مردم ناشکر و بی هدف و چشم چرون که فقط همه اشخاص رو کالا میبینن

من حتی اگر همه دنیا ضد عقیدم بشن و حتی با تمسخر باهام برخورد کنن
باز از این تیپ و گشتنم دست بر نمیدارم
مگر اینکه مردم برام زا عقیدم مهمتر شن
که خدا نکنه...

حالا خوبه همه می میدونیم یه خانم بی حجاب رو بخاطر فضل و کمالاتش تحویل نمیگیرن و فقط از نگاه جنسی و حیوانی میبینن و میپسندنش
من که حاضرم همه دنیا باهام لج شن ولی کسی با نگاه حیوانی و کثیف تحویلم نگیره...

[="Teal"]

اندیشمند جوان;261762 نوشت:
با سلام آقا اسد دلتون خوشه ها من خودم چادری هستم و به اون افتخارم میکنم ولی وقتی هرجایی میری میبینی اون خانومی که بد حجاب تره رو بیشتر تحویل میگیرند چه حسی بهتون دست میده؟ حالا فکر کنید یه دختری که تازه میخواد وارد اجتماع بشه و این مسائل رو ببینه به نظر شما کدوم طرف و انتخاب میکنه اونی رو که زیاد تحویل میگیرند یا اونی رو که جواب سلامش رو هم به زور میدهند

سلام اندیشمند خانم!

خب ! من فکر نکنم جمع افراد متدین مرد و زن روی هم از تعداد افراد بد حجاب فقط زن کمتر باشه!
بنابراین اگر همه به این افراد تذکر بدن همونطور که در پست اولم گفتم تاثیر خودشو میگذاره!

یا اگر هم تاثیری نگذاره لااقل ما وظیفمونو انجام دادیم!
شما یادتون رفته که امر به معروف و نهی از منکر واجبه؟

من خودم میدونستم واجبه اما تا همین چند روز پیش فکر میکردم راجب این موضوع خاص نیازی نیست تذکر بدیم ! چون فکر میکردم تاثیری نداره بنابراین واجب نیست!
اما زمانی که چند روز پیش همین حرف رهبر رو شنیدم فهمیدم وظیفه ی هر شهروندیه که تذکر رو بده ! اما حق نداریم دخالت کنیم! فقط یک تذکر[/]

[="Teal"]

ستايشگر;261772 نوشت:
به نام خدا. والا به نظر میرسه خیلی از مغازه دار ها و مردم تو پاساژ به وضعیت موجود رضایت دارند. با تشکر ، ستایشگر

مهم انجام وظیفه است!
نوشته های من خطاب به کسانی هست که این وضع براشون تلخه و گمون نکنم تعداد این افراد زن+مرد روی هم از تعداد فقط زنهای بد حجاب کمتر باشه![/]

قُلْ إِنَّما أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنى‏ وَ فُرادى‏ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ما بِصاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذابٍ شَديدٍ (46سبا)
بگو كه من به يك سخن شما را پند مى‏دهم و آن سخن اين است كه شما خالص براى خدا دو نفر دو نفر با هم يا هر يك تنها قيام كنيد و (درباره من) عقل و فكرت كار بنديد تا به خوبى دريابيد كه صاحب شما امت را جنون نيست، او جز اين نيست كه رسول خداست و از عذاب سخت روز قيامت كه شما را در پيش است مى‏ترساند

مردم دیدشون نسبت به حجاب خراب شده !!!!! اینکه 10 نفر تذکر بدن حجاب واقعی رو به ونا القاء نمیکنه !!!! فقط حجاب الکی که مثله پوست میمونه و ممکنه هرجایی از بین بره !!!! باید فرهنگ حجاب رو به خانوم ها بشناسونیم و همچنین آقایون !!!! اما متاسفانه با تند روی ها و تصمیمات غلط هر لحظه داره وضع بد تر میشه !!!! مثل گشت ارشاد و نظیر اون !!!! چون به نوعی داره حجاب رو زورگویی معرفی میکنه !!!! و هیچکس زیر بار زور نمیره مسلما !!!! همچنین بسیاری از خانوما میگن : که چی که ما خودمونو زیره هزار تا چادر لباس مخفی کنیم تا آقایون تحریک نشن !!!! که این هم خودش مساله بزرگیه !!!هر چی هم که تذکر بدیم بی هودست !!!! چون خود فرد باید به سمت حجب بیاد نه ما اون رو هل بدیم طرفش !!!

[="Teal"]

ͼmohammadͽ;262502 نوشت:
هر چی هم که تذکر بدیم بی هودست !!!! چون خود فرد باید به سمت حجب بیاد نه ما اون رو هل بدیم طرفش !!!

اگر تو کارش دخالت کنیم یعنی اون رو حل دادیم! اما وقتی فقط تذکر بدیم یعنی با این کار مخالفیم! همین!
وقتی ببینه از 10 نفر 9نفر با این وضعش مخالفن و ازش بدشون میاد خب خودش شرم میکنه و حتی اگر فلسفه ی حجاب رو هم نفهمه اما به خاطر حرف مردم درست میشه!

ͼmohammadͽ;262502 نوشت:
همچنین بسیاری از خانوما میگن : که چی که ما خودمونو زیره هزار تا چادر لباس مخفی کنیم تا آقایون تحریک نشن !!!! که این هم خودش مساله بزرگیه

ببینید! این منطقیه!
برید از همون خانم هایی که این حرف رو میزنند یک سوال بپرسید:
بپرسید اگر شما برای مهمونای خونتون برید از رستوران غذا بخرید انواع اقسام غذاها! مرغ بریان گوشت کباب شده و ... بعد از همون خانم بپرسید وقتی میخواد این غذاها رو ببره خونه آیا روی اونها رو میپوشونه یا نه؟
آیا مرغ بریان رو دستش میگیره و از جلوی تمام افراد جامعه عبور میده یا تا جایی که میتونه اون رو میپشونه تا یم وقت کودک گرسنه ای نبینه و هوس کنه؟ و دلش بسوزه؟
مسلما بی منطق ترین و بی رحم ترین انسانها هم دوست ندارند دل کودک گرسنه ای را که پول آن غذاها را ندارد بسوزانند! بنابراین تا جایی که میتوانند روی غذاها را میپوشانند و به خانه میبرند!
زمانی که صحبت از جامعه است در جامعه همه جور انسانی پیدا میشود! هم انسان گرسنه پیدا میشود هم انسان سیر! کسی که میخواهد مثلا مرغ بریانی را جابه جا کند به خاطر افراد گرسنه و فقیر روی آن را میپوشاند تا کسانی که شرایط خریدن این غذاها رو ندارند لااقل معده شان تحریک نشود ! لااقل هوس نکنند! لااقل دلشان نسوزد!

خب در مورد حجاب هم همین است! وقتی صحبت از جامعه است باید به فکر آن جوانان عذب مجردی بود که توانایی ازدواج ندارند و با دیدن این صحنه های بد حجابی تحریک شوند و به هزار بلا گرفتار میشوند و زندگی آینده شان به واسطه ی یک بد حجابی تباه میشود!

این گرسنگی شهوت با گرسنگی معده هیچ فرقی نمیکند! همانطور که معده وقتی گرسنه است تحریک مشود ! شهوت هم وقتی گرسنه است تحریک میشود!
پس اگر منطق داشته باشند باید به خاطر حقوق افراد جامعه هم که شده حجاب را رعایت کنند

ͼmohammadͽ;262502 نوشت:
اما متاسفانه با تند روی ها و تصمیمات غلط هر لحظه داره وضع بد تر میشه !!!! مثل گشت ارشاد و نظیر اون !!!!

گشت ارشاد که از اول که وجود نداشت ! زمانی بوجود اومد که وضع داشت همینطور خراب و خراب تر میشد!
یک عده هستند که با غرض و مرض به خیابان میایند و گشت ارشاد با آنها برخورد میکند و باید هم برخورد کند! چون اگر دولت جلوی این وضع را نگیرید داد مردم متدین درمیاید و بر علیه این دولت بی خیال اعتراض میکنند و میگویند این چه مملکت اسلامی است که در آن زنان لخت به خیابان میایند!

ͼmohammadͽ;262502 نوشت:
باید فرهنگ حجاب رو به خانوم ها بشناسونیم و همچنین آقایون !!!!

بله ! این وظیفه ی رسانه و دولت است! من دارم در این تاپیک به وظیفه ی هر شهروند اشاره میکنم! که فقط تذکر دادن است!

ͼmohammadͽ;262502 نوشت:
مردم دیدشون نسبت به حجاب خراب شده !!!!! اینکه 10 نفر تذکر بدن حجاب واقعی رو به ونا القاء نمیکنه !!!!

قرار هم نیست ما حجاب واقعی رو به اونا القا کنیم ! ما فقط مخالفتمون رو اعلام میکنیم تا اون شخص بد خجاب بفهمه اکثر افراد با این وضعش مخالفن![/]

asad;262515 نوشت:
[="teal"]

[="green"]اگر تو کارش دخالت کنیم یعنی اون رو حل دادیم! اما وقتی فقط تذکر بدیم یعنی با این کار مخالفیم! همین!
وقتی ببینه از 10 نفر 9نفر با این وضعش مخالفن و ازش بدشون میاد خب خودش شرم میکنه و حتی اگر فلسفه ی حجاب رو هم نفهمه اما به خاطر حرف مردم درست میشه!
[/]

ببینید! این منطقیه!
برید از همون خانم هایی که این حرف رو میزنند یک سوال بپرسید:
بپرسید اگر شما برای مهمونای خونتون برید از رستوران غذا بخرید انواع اقسام غذاها! مرغ بریان گوشت کباب شده و ... بعد از همون خانم بپرسید وقتی میخواد این غذاها رو ببره خونه آیا روی اونها رو میپوشونه یا نه؟
آیا مرغ بریان رو دستش میگیره و از جلوی تمام افراد جامعه عبور میده یا تا جایی که میتونه اون رو میپشونه تا یم وقت کودک گرسنه ای نبینه و هوس کنه؟ و دلش بسوزه؟
مسلما بی منطق ترین و بی رحم ترین انسانها هم دوست ندارند دل کودک گرسنه ای را که پول آن غذاها را ندارد بسوزانند! بنابراین تا جایی که میتوانند روی غذاها را میپوشانند و به خانه میبرند!
زمانی که صحبت از جامعه است در جامعه همه جور انسانی پیدا میشود! هم انسان گرسنه پیدا میشود هم انسان سیر! کسی که میخواهد مثلا مرغ بریانی را جابه جا کند به خاطر افراد گرسنه و فقیر روی آن را میپوشاند تا کسانی که شرایط خریدن این غذاها رو ندارند لااقل معده شان تحریک نشود ! لااقل هوس نکنند! لااقل دلشان نسوزد!

خب در مورد حجاب هم همین است! وقتی صحبت از جامعه است باید به فکر آن جوانان عذب مجردی بود که توانایی ازدواج ندارند و با دیدن این صحنه های بد حجابی تحریک شوند و به هزار بلا گرفتار میشوند و زندگی آینده شان به واسطه ی یک بد حجابی تباه میشود!

این گرسنگی شهوت با گرسنگی معده هیچ فرقی نمیکند! همانطور که معده وقتی گرسنه است تحریک مشود ! شهوت هم وقتی گرسنه است تحریک میشود!
پس اگر منطق داشته باشند باید به خاطر حقوق افراد جامعه هم که شده حجاب را رعایت کنند

[="darkorchid"]گشت ارشاد که از اول که وجود نداشت ! زمانی بوجود اومد که وضع داشت همینطور خراب و خراب تر میشد!
یک عده هستند که با غرض و مرض به خیابان میایند و گشت ارشاد با آنها برخورد میکند و باید هم برخورد کند! چون اگر دولت جلوی این وضع را نگیرید داد مردم متدین درمیاید و بر علیه این دولت بی خیال اعتراض میکنند و میگویند این چه مملکت اسلامی است که در آن زنان لخت به خیابان میایند![/]

[="red"]
قرار هم نیست ما حجاب واقعی رو به اونا القا کنیم ! ما فقط مخالفتمون رو اعلام میکنیم تا اون شخص بد خجاب بفهمه اکثر افراد با این وضعش مخالفن![/]

[/]

در حقیقت تذکر ما از چشم خود ما زور و هل نیست !!!! اما از چشم اون دختری که فک میکنه ما داریم جلوی پیشرفتشو میگیریم چی ؟!!؟!؟ خانومی که فکر میکنه ما چون میخوایم اونارو زیر خودمون نگه داریم و روشون حکومت کنیم چی ؟!؟!!؟

گشت ارشاد باید مایه ی آرامش باشه طبق گفته ی شما !!!!! اما من که چنین چیزی نمیبینم !!!! من فقط میبینم دخترا راهشونو دور میکنن که گشت نبینتشون یا از خونه که پاشونو میزارن بیرون استرس گشت دارن !!!! این درسته ؟!!؟ وقتی گشت یک وظیفه ی دینی رو انجام میده و مردمم از گشت میترسند ینی در حقیقت از دین دارن دور میشن بیشتر تا اینکه بهش نزدیک بشن !!! یا این که شما میگی اون بالا به خانوم های بی حجاب خدمات ندیم !!!! کجای اسلام این اومده !!!! این خودش یک نوع نژاد پرستیه !!!!

اشتباه بزرگتر اینجاست که شما میگی قرار نیست حجاب واقعی رو القاء کنیم !!!!! اگر حجاب واقعی نباشه میشه الان !!!! که با هر بادی بیوفته !!!! وگرنه زمان قبل از حکومت اسلامی اینطوری نبود که !!!! اونی که حجاب داشت واقعا داشت !!!! و اونیم که نداشت خوب نداشت !!! فساد هم کمتر بود !!!! چون انتخاب مشخص بود !!!!

در ضمن !!!! شما از کی انتظار داری تذکر بده !؟!؟!؟ مرد و پسری که با دیدن این جور چیزا بیشتر حال میکنن !!!!! شما فک کردی چنتا مرد از این قضیه ناراحتن !!!!!!؟!؟ پسری که 10 ساله بلوغو رد کرده اما هنو مجرده بره تذکر بده !؟!؟ پسری که 10 ساله نتونسته خودشو خالی کنه چون امکانش نیست !!!! جامعه رو باید در نظر بگیری دیگه !!!!! همونطور که 2نفر مث من و تو میان میگن حجابتو رایت کن ده نفرم از اونور میگن اینقد امبل نباش بابا راحت باش چیه این چادر قابچین !!!

ͼmohammadͽ;262787 نوشت:
در ضمن !!!! شما از کی انتظار داری تذکر بده !؟!؟!؟ مرد و پسری که با دیدن این جور چیزا بیشتر حال میکنن !!!!! شما فک کردی چنتا مرد از این قضیه ناراحتن !!!!!!؟!؟ پسری که 10 ساله بلوغو رد کرده اما هنو مجرده بره تذکر بده !؟!؟ پسری که 10 ساله نتونسته خودشو خالی کنه چون امکانش نیست !!!! جامعه رو باید در نظر بگیری دیگه !!!!! همونطور که 2نفر مث من و تو میان میگن حجابتو رایت کن ده نفرم از اونور میگن اینقد امبل نباش بابا راحت باش چیه این چادر قابچین !!!

من انتظار دارم زنان چادری + مردان متدین به این بدحجاب ها تذکر بدن!
من کار ندارم که یک مرد از این قضیه ناراحته یا صد مرد!
حرف من چیزه دیگه ای هست!
من در پست اول هم گفتم! هرکس از این وضع ناراحته باید تذکر بده! چون هم قران هم رهبر این رو برای ما وظیفه کرده و واجب دونسته!
حرف من فقط روی رفع تکلیف است نه روی نتیجه دادن و نتیجه ندادن!
حرف من اینه که پس فردا اگر ما افتادیم و امام زمان ظهور کرد یک چیزی داشته باشیم بهشون بگیم!
حداقل بتونیم بگیم ما به کمترین وظیفمون عمل کردیم تا جامعه اینجوری نشه ! ما سعی خودمون رو کردیم تا جامعه اونجوری که شما دوست دارید باشه! اما نشد! اینجوری شرمنده امام زمانمون نیستیم!
اما اینجوری که هرکس بگه به من چه! میدونی یعنی چی؟
یعنی بی خیاله امام زمان ! خودش بیاد همه رو ارشاد کنه ! به ما چه!

ͼmohammadͽ;262787 نوشت:
اشتباه بزرگتر اینجاست که شما میگی قرار نیست حجاب واقعی رو القاء کنیم !!!!! اگر حجاب واقعی نباشه میشه الان !!!! که با هر بادی بیوفته !!!! وگرنه زمان قبل از حکومت اسلامی اینطوری نبود که !!!! اونی که حجاب داشت واقعا داشت !!!! و اونیم که نداشت خوب نداشت !!! فساد هم کمتر بود !!!! چون انتخاب مشخص بود !!!!

ببینید اشتباه متوجه شدید! گفتم حجاب واقعی رو نمیشه من و تو توی خیابون بیاییم به مردم القا کنیم! گفتم این وظیفه ی دولت و رسانه است! گفتم وظیفه ی ما به عنوان یک شهروند فقط تذکر دادن و اعلام مخالفت کردنه! همین!

ͼmohammadͽ;262787 نوشت:
گشت ارشاد باید مایه ی آرامش باشه طبق گفته ی شما !!!!! اما من که چنین چیزی نمیبینم !!!! من فقط میبینم دخترا راهشونو دور میکنن که گشت نبینتشون یا از خونه که پاشونو میزارن بیرون استرس گشت دارن !!!! این درسته ؟!!؟ وقتی گشت یک وظیفه ی دینی رو انجام میده و مردمم از گشت میترسند ینی در حقیقت از دین دارن دور میشن بیشتر تا اینکه بهش نزدیک بشن !!! یا این که شما میگی اون بالا به خانوم های بی حجاب خدمات ندیم !!!! کجای اسلام این اومده !!!! این خودش یک نوع نژاد پرستیه !!!!

این حرف شما مثل اینه که بگید: پلیس باید مایه ی آرامش باشه اما من توی دزدها و سارقان هیچ آرامشی نمیبینم ! دزدها هرروز راهشونو کج میکنن که با پلیس روبه رو نشن....!
البته قصد توهین به دخترها و خانم ها رو نداشتم! (در مثل مناقشه نیست) اما حرف من اینه که گشت ارشاد برای برطرف کردن بدحجابی ها است! حالا شما میایین میگین بدحجاب ها آرامش ندارن؟ خب مشخصه که نباید آرامش داشته باشن! چون همونطور که گفتم بعضی ها خیلی دیگه شورشو در میارن و بد راه میرن و همه جاشون پیداست و اگر گشت ارشاد اینها رو جمع نکنه تبعات بدتری میتونه داشته باشه! به نظر من جمع کردن این جور آدم ها خیلی به جامعه کمک میکنه! شما روزنامه هارو بخون و ببین در روز چقدر دختر و زن دزدیده میشه و بهش تجاوز زوری میشه!
خب اینها به خاطر چیه؟
به خاطر اینه که شهوت یک جوان بوسیله ی همین بدحجابی ها تحریک شده و به مغزش زده و چون اون مرد جایی و کسی رو واسه تخلیه خودش نداشته باعث شده بره نقشه ی دختر دزدی یا بچه دزدی رو بکشه!
خب اینکه یک بدحجاب رو از تو جامعه جمع کنیم بهتره یا اینکه به یک دختر تجاوز بشه و یک جوان اعدام بشه؟
نمیخوام بگم عامل همه ی این جرم و جنایت ها بدحجاب ها هستند اما قطعا میتونم بگم یکی از دلایلش اینه!

ͼmohammadͽ;262787 نوشت:
در حقیقت تذکر ما از چشم خود ما زور و هل نیست !!!! اما از چشم اون دختری که فک میکنه ما داریم جلوی پیشرفتشو میگیریم چی ؟!!؟!؟ خانومی که فکر میکنه ما چون میخوایم اونارو زیر خودمون نگه داریم و روشون حکومت کنیم چی ؟!؟!!؟

والا من ندیدم با یک تذکر جلوی پیشرفت کسی گرفته بشه! بله اگر دخالت کنیم ممکنه اینطور باشه! اما وقتی فقط یک تدکر زبانی میدهیم جلوی هیچ پیشرفتی گرفته نخواهد شد!

منظورتونو از این جمله نفهمیدم:
خانومی که فکر میکنه ما چون میخوایم اونارو زیر خودمون نگه داریم و روشون حکومت کنیم چی "
مگر ما جزو هیئت دولت یا رئیس جمهوریم که بخواییم به اون حکومت کنیم؟ ما یک شهروند ساده ایم و فقط داریم رفع تکلیف میکنیم

به نام خدا

سلام و درود بر همگی

آقا اسد ، شما گفتی که ما به مردم تذکر بدیم که به نتیجه اش کاریه م نداشته باشیم و اینکار رو برای امام زمان بکنیم ؟
آیا هیچ وقت کسی برای نادیده گرفتن نتیجه ی یک کاری میره اون کار رو انجام میده ؟ بله بعضی ها اینکار رو می کنن و الآن وضع کشور (بد حجابی) شده اینی که می بینید.

به نظر من باید برای کمک به خود همون فرد و گرفتن یک نتیجه خوب که اون نتیجه هم با حجاب شدن اون دختر بد حجاب هست ، تذکر یا هر کار دیگه ای که می توان انجام داد رو در نظر گرفت و اجرا کرد . نه اینکه بگیم ما اینکار رو می کنیم که حداقل جلوی امام زمان شرمنده نشیم و برامون نتیجه مهم نیست !!!

گشت ارشاد و ... ، به زور حجاب رو میخواهند به مردم ایران بیارن . حالا من منظورم کلی هست ، به شخص کسی توهینی در حرفام نمی کنم . میگم که ، خود ما ایرانی ها میگوییم که زیر بار حرف زور نباید رفت !
اون دختری که بد حجاب هست ، طرز فکر شمارو نداره و اینکه بیاد پیش خودش بگه حجاب چیز خوبیه و من چون بد هستم ...بد حجاب میشم و دوست دارم اینکار رو بکنم که بد باشم و دیگران از تحریکات من لذت ببرن ! یک دختر بد حجاب هیچ وقت اینطوری فکر نمی کنه بلکه حجاب رو یه چیز عقب افتاده با در نظر گرفتن وضع غرب و ... می دونه و بد حجابی رو یا بی حجابی رو یک چیز خوب باز هم با در نظر گرفتن شرایط پوشاک اروپا و کل یاکشور های آزاد شرقی میدونه ! یا یه سری مسائل شخصی...

یعنی مغزش شست و شو شده . به نظر من اولا امید چندان زیادی به رفع بد حجابی نیست . این عقیده و یک نظر شخصی از من هست ؛ چون داره زورگویی میشه سر حجاب ....و اگرسر هر چیزی زور گویی بشه در آینده مخرب خواهد شد .
زورگویی مسائل اسلامی از جمله حجاب ، کار بدی هست و مردم رو بیشتر از اسلام دور می کنه . شما هم آقا اسد ، شما همیشه اگر می خواهی درباره ی کسی نظر بدی و بگی که می تونن چیکار بکنن که بد حجابی برطرف بشه یا اینکه بگی دختر بد حجاب باید بترسه و فلان . بهتره که خودت رو به محیطی که اونا در اون هستن نزدیک کنی و بتونی باهاشون ارتباط برقرار کنی و تحقیق کنی درباره ی اینکه چه درد و مرضی دارن که این کار رو می کنن !
و بعد خودت رو بذاری جای همون آدم . اونطوری منطق رو به دور از هر حکم دولتی به کار بگیر ، و می بینی که گشت ارشاد ، کارش رو غلط انجام میده . و کلا زورگویی در مسئله حجاب چیز بدیه .

درباره ی اینکه گفتین مردم می تونن تذکر بدن .... حرفتون درسته من قبول دارم ...اما چه مردمی ؟ مردم همه به فکر خودشون هستن ....الآن اکثریت مردم ایران دارن از دین زده میشن و تعداد دین دار های خوب (نه افراطی) داره کم میشه .

در یک جا خوندم که بعضی ها وقتی نمی تونن پاسخی برای حل مشکل سختی پیدا کنن ، میرن که اون مشکل رو از ته ریشه کن کنن و نابودش کنن (همون صورت مسئله رو منظورمه) ماجرای گشت ارشاد هست.
دلیلش هم اگر جوابی دادید بر خلاف این حرفم بهتون میگم .

Kamran;262948 نوشت:
. به نظر من اولا امید چندان زیادی به رفع بد حجابی نیست . این عقیده و یک نظر شخصی از من هست ؛ چون داره زورگویی میشه سر حجاب ....و اگرسر هر چیزی زور گویی بشه در آینده مخرب خواهد شد .
خير دوست عزيز اگه همين گشت ارشادي كه شما ميگيد كارش رو درست انجام بده اثرش رو خواهيد ديد.
توي همه جوامع آدمايي هستند كه تا زور بالا سرشون نباشه اون كارو انجام نميدن.
اگه اين جريمه هاي فوق سنگين تو بعضي از اين كشوراي اروپايي نبود الان اينقدر امار تصادفاتشون كم نمي شد. هر جامعه اي بايد واسه خودش قانون داشته باشه. ايران الان ديگه يه كشور اسلاميه و حجاب خانومها توش از اولويت هاي مهمه.
هيچ خانومي از كشورهاي ديگه حق نداره بدون حجاب وارد ايران بشه.:Narahat az:
كشوره ما يه كشور مقدسه البته اگه بعضي از اين زنهاي نيازمند توجه بهش گند نزنن.

دوست بزرگوار اگه شما به افكار پليد برخي از خانومايي كه با اين وضع داغون ميان تو خيابون و دارن با زبون بي زبوني ميگن به ما نگاه كنيد اگاهي داشتيد الان نميومديد بگيد كه اينها بي حجابند چون فكر ميكنن حجاب بده!!:shad:
در حقيقت اينا ميان تا زندگي بقيه رو خراب كنن.يه زن اگه هدفش رفع نياز خودش باشه به يه مرد يا نهايتا 10 مرد و رفاقت با اونا بسنده ميكنه ديگه ؛ ولي اينا ميخوان شوهراي همه رو منحرف كنن و به زندگيه همه زنها مثه زندگي خودشون گند بزنن!
به خدا من ديدم. بعضيا شون چشم ندارن ببينن يه زن با حجاب داره با شوهر سر بزيرش خوش و خرم زندگيشو ميكنه و هر طور شده ميخوان زندگيشونو خراب كنن.
به عقيده من اين زن ها رو بايد هر چه سريع تر توسط ارشاد جمع كرد و ادب نمود تا نشدن الگوي اين دختراي ساده امروزي.اگر مخالف حجابند بفرمايند خارج از ايران و اين تيپ ها رو واسه اروپا بزنن. :khoshali:

asad;262853 نوشت:
مردان متدین به این بدحجاب ها تذکر بدن! من کار ندارم که یک مرد از این قضیه ناراحته یا صد مرد! حرف من چیزه دیگه ای هست! من در پست اول هم گفتم! هرکس از این وضع ناراحته باید تذکر بده!

به نظرم قشنگ تر اينه كه مردا به اين زنها توجه نكنن تا اينكه بخوان بهشون تذكر بدن.
دوست گرامي مسلما اينها به تذكر شما گوش نميدن هيچ،شما را منحرف نيز خواهند نمود.
بايد مسئولين فكر اساسي بكنن. شما ميتوانيد ناراحتي خود را با بي توجهي به اين زنها نشان دهيد.خود من با اينكه زن هستم به بيشتر اين زنها نگاه نميكنم چون معتقدم هر چيزي ارزش نگاه كردن ندارد(چه برسه به اين زنها كه انگار توي اين كله بدبخت هندونه كارگذاشتن كه اونقدي شده!:ghash: )
با تشكر از حس مسئوليت شما :Gol:

[="Teal"]

kamran;262948 نوشت:
آیا هیچ وقت کسی برای نادیده گرفتن نتیجه ی یک کاری میره اون کار رو انجام میده ؟

kamran;262948 نوشت:
به نظر من باید برای کمک به خود همون فرد و گرفتن یک نتیجه خوب که اون نتیجه هم با حجاب شدن اون دختر بد حجاب هست ، تذکر یا هر کار دیگه ای که می توان انجام داد رو در نظر گرفت و اجرا کرد . نه اینکه بگیم ما اینکار رو می کنیم که حداقل جلوی امام زمان شرمنده نشیم و برامون نتیجه مهم نیست !!!

من این جمله رو در خطاب به دوستی گفتم که گفت اینکارا نتیجه نمیده!
منم گفتم حداقل اگر نتیجه نمیده لااقل تکلیف رو از ما برمیداره! و اگر فکر میکنین نتیجه نمیده بازم اینکارو بکنین چون صرف اینکه یک کار نتیجه نده دلیل کافی برای انجام ندادنش نیست!
مثلا کارگری که داره چاه میکنه تا به آب برسه ... اون نباید بگه کندن من که فایده ای نداره چون آبی در کار نیست ! اون داره پول میگیره که بکنه! و نباید به نتیجه اش کار داشته باشد و فقط باید رفع تکلیف کند!
ما هم داریم روزیه خدا رو از برکت امام زمان میخوریم و وظیفه داریم کمکش کنیم ونباید به نتیجه اش کار داشته باشیم!

kamran;262948 نوشت:
گشت ارشاد و ... ، به زور حجاب رو میخواهند به مردم ایران بیارن . حالا من منظورم کلی هست ، به شخص کسی توهینی در حرفام نمی کنم . میگم که ، خود ما ایرانی ها میگوییم که زیر بار حرف زور نباید رفت !

اولا دوست عزیز هیچ زوری در کار نیست! زور آن است که بگوییم حق ندارید در خانه هایتان جلوی نامحرم بی حجاب راه بروید و این مساله چون کاملا شخصی است میشود زور!
اما مساله ی حجاب در جامعه یک صحبت اجتماعی است و باید حقوق افراد جامعه رو در نظر گرفت تا پایمال نشود و هرکس خواست حقی از کسی پایمال کند با او برخورد کنیم!
ببینید درست است! زیر بار حرف زور نباید رفت! اما حرف زور داریم تا حرف زور!
اعدام کردن سرقت مسلحانه هم از نظر آقا دزده حرف زور است! خب حالا باید این زور اعمال شود یا نشود؟
از نظر شما اعدام کردن کسی که به زن و دختر مردم تجاوز کرده است زور است یا حق؟ من توی همین سایت با شخصی مناظره میکردم که میگفت اعدام کردن این شخص زور است! اگر بخوای آدرس لینکشو برات میدم!
پس شما باید توجه کنید که گشت ارشاد هرگز حرف زور ناحق و بی منطقی نمیزند که بخواهیم زیر بار حرفش برویم یا نرویم! گشت ارشاد کمترین حقوق یک شهروند ایرانی را رعایت میکند و از آسیب های اجتماعی بد حجابی جلوگیری میکند!

kamran;262948 نوشت:
اون دختری که بد حجاب هست ، طرز فکر شمارو نداره و اینکه بیاد پیش خودش بگه حجاب چیز خوبیه و من چون بد هستم ...بد حجاب میشم و دوست دارم اینکار رو بکنم که بد باشم و دیگران از تحریکات من لذت ببرن ! یک دختر بد حجاب هیچ وقت اینطوری فکر نمی کنه بلکه حجاب رو یه چیز عقب افتاده با در نظر گرفتن وضع غرب و ... می دونه و بد حجابی رو یا بی حجابی رو یک چیز خوب باز هم با در نظر گرفتن شرایط پوشاک اروپا و کل یاکشور های آزاد شرقی میدونه ! یا یه سری مسائل شخصی.

خب تا حدودی موافقم! و این رو نشانه ی ضعف صداوسیمای ایران میدونم که نتونسته خوب فرهنگ حجاب رو جا بندازه..... اما من دارم در این تاپیک از وظایف شهروندی حرف میزنم نه از وظایف دولت...

kamran;262948 نوشت:
یعنی مغزش شست و شو شده . به نظر من اولا امید چندان زیادی به رفع بد حجابی نیست . این عقیده و یک نظر شخصی از من هست ؛ چون داره زورگویی میشه سر حجاب ....و اگرسر هر چیزی زور گویی بشه در آینده مخرب خواهد شد .

اولا همانطور که گفتم امید باشه یا نباشه دلیل نمیشه ما وظیفمون رو انجام ندیم!
دوما هم باز همونطور که در بالا گفتم هیچ زورگویی درکار نیست و اگر هم شما اسمش رو بگذارید زورگویی من میگم این زورگویی به حق است ! مثل زور گفتن به سارقان!
(البته تاکید فراوان میکنم قصد توهین به خانم ها رو ندارم و در مثل مناقشه نیست! مجبورم برای فهم مطلب این مثال هاروبزنم وگرنه جایگاه یک سارق با یک بدحجاب زمین است تا آسمان! اما خب هردو دارن کار بد انجام میدن)

kamran;262948 نوشت:
بهتره که خودت رو به محیطی که اونا در اون هستن نزدیک کنی و بتونی باهاشون ارتباط برقرار کنی و تحقیق کنی درباره ی اینکه چه درد و مرضی دارن که این کار رو می کنن ! و بعد خودت رو بذاری جای همون آدم . اونطوری منطق رو به دور از هر حکم دولتی به کار بگیر ، و می بینی که گشت ارشاد ، کارش رو غلط انجام میده . و کلا زورگویی در مسئله حجاب چیز بدیه .

من محیطی رو که همچین آدمایی باشن در واقعیت سراغ ندارم اما در همین محیط مجازی کم و بیش باهاشون بحث کردم و دوستان هم در تاپیک های دیگه بحث میکنند!
من این تاپیک رو برای بحث های این مدلی نزدم ! این رو برای گوشزد کردن وظایف شهروندیمون زدم!
تاپیک برای این بحث ها زیاد زده شده....

kamran;262948 نوشت:
درباره ی اینکه گفتین مردم می تونن تذکر بدن .... حرفتون درسته من قبول دارم ...اما چه مردمی ؟ مردم همه به فکر خودشون هستن ....الآن اکثریت مردم ایران دارن از دین زده میشن و تعداد دین دار های خوب (نه افراطی) داره کم میشه .

حتی اگر یک نفر هم بمونه باز باید وظیفشو انجام بده.... از اینکه دست روی دست بگذاره بهتره!

kamran;262948 نوشت:
در یک جا خوندم که بعضی ها وقتی نمی تونن پاسخی برای حل مشکل سختی پیدا کنن ، میرن که اون مشکل رو از ته ریشه کن کنن و نابودش کنن (همون صورت مسئله رو منظورمه) ماجرای گشت ارشاد هست.

پس با این اوصاف سایر قوانین هم پاک کردن صورت مساله هست! مثل دستگیریه دزدها و ....
(قبلا توضیح دادم)[/]

[="Teal"]

hedye;262986 نوشت:
به نظرم قشنگ تر اينه كه مردا به اين زنها توجه نكنن تا اينكه بخوان بهشون تذكر بدن. دوست گرامي مسلما اينها به تذكر شما گوش نميدن هيچ،شما را منحرف نيز خواهند نمود. بايد مسئولين فكر اساسي بكنن. شما ميتوانيد ناراحتي خود را با بي توجهي به اين زنها نشان دهيد

آره من هم دقیقا تا چند روز پیش همین فکر رو میکردم! و فکر میکردم بی توجهی و بی محلی بهترین راهکار مقابله با این آدم هاست (که هست)
اما دوست عزیز چند روز پیش که یک روحانی سر این موضوع بحث میکردم فهمیدم بی توجهی از تذکر دادن دوتاست!

-شما میتوانید تذکر دهید و بی توجه باشید
-شما میتوانید تذکر دهید و توجه کنید
-شما میتوانید تذکر ندهید و توجه کنید
-شما میتوانید تذکر ندهید و توجه هم نکنید

جمله ی اول مورد بحث این تاپیک است! لازم نیست برای تذکر دادن به اون خانم خیره شوید! بلکه میتوانید بعد از اینکه چشمتون به یک بدحجاب افتاد به زمین نگاه کنید و فقط یک تذکر کوچک بدهید و رد شوید! تازه این قضیه تو خانم ها که دیگر راحت تر است چون میتوانند راحت به خانم بدحجاب نگاه کنند و تذکر دهند!

درضمن اگر اسم این را توجه گذاشتن هم بگذاریم باز بهتر از بی محلی خالی است! میدانید چرا؟
چون توجه کردن هم دو مقوله دارد!

توجه کردن مثبت و منفی

اگر شخصی در جامعه به خاطر رفتارش مورد توجه مثبت قرار گیرد خب خوشحال میشود و به کارش ادامه میدهد (مثلا خیلی خوشتیپ باشد و همه به او بگویند عجب تیپی داری دمت گرم)

اما اگر همان شخص مورد توجه منفی قرار گیرد خب از آن کار زده میشود و دست از آن کار میکشد (مثلا اگر همه افراد جامعه با هم دست به یکی کنند و هرروز به همان شخص خوش تیپ قبلی بگن: عجب بی ریخت شده ای ...)

خب مسلما آن شخص حتی اگر واقعا خوشتیپ باشد اما باز به خاطر حرف مردم تیپش را عوض میکند تا بی ریختی اش مورد توجه قرار نگیرد

حرف من هم همین است! اگر همه دست به دست هم بدیم این فرهنگ زشت بدحجابی برداشته میشه! یعنی اگر تفکر عمومی داخلی ایران چادر رو بپسنده و از افراد بدحجاب روی گردان باشه ! خب مسلما دیگه کسی بی حجاب تو خیابون راه نمیره! ....[/]

فقط یه چیزی بگم

کاربر محترم hedye
اینجا گفتین : دوست بزرگوار اگه شما به افكار پليد برخي از خانومايي كه با اين وضع داغون ميان تو خيابون و دارن با زبون بي زبوني ميگن به ما نگاه كنيد اگاهي داشتيد الان نميومديد بگيد كه اينها بي حجابند چون فكر ميكنن حجاب بده!!
و بعدش خندیدید ... منظور حرفم رو متوجه نشدید و به نفهمیدن حرفهای من خندیدید ! یعنی به خودتون ! ولی آقا اسد خوب فهمید و خوب جواب داد . یه چیز دیگه در جواب به گفته های شما. ...رضا خان هم از بین بردن حجاب رو زور کرد و اون بلا سر مملکت اومد و حالا ما دقیقا بر عکسشو انجام میدیم ! خدا میدونه چی خواهد شد !!! البته قصدم اصلا از این گفته ام سیاسی نیست بلکه منظورم رو کاملا از نظر اجتماعی بیان کردم .

بحث دولت نکنم ، جاش اینجا نیست (اما هنوز سر حرفام هستم)

وظیفه شهروندی ما هم درباره ی همدیگه مهمه ! الآن من از خیلی ها شنیدم که میگن زندگی دیگران به خودشون مربوطه ما هم خودمون .... کمک کیلو چنده ! غم و غصه خودتو بخور نه دیگران ! خیلی هم شنیدم .

ببینید اینکه میگویید تکلیف شده به ما که ما باید دیگران رو ارشاد کنیم ..... تکلیف از روی چی شده ؟ هوا ؟
نه ، از روی حس انسان دوستانه و محبت یک انسان به انسان دیگه هست .کمک به همنوع خود ، یه جور دلسوزی هست . به نظر من اگر کسی فقط برای رفع تکلیفش بدون هیچ احساس دلسوزی ای بیاد یه کار خیر بکنه اون کار خیرش باطله ! چون ظاهرا اینکارو می کنه که به نفع خودش تموم بشه !

نه به نفع دیگران . ما دیگران رو ارشاد می کنیم به قصد اینکه برای اونا نفع داشته باشه .... نفعی که خودمون می بریم رو نباید ملاک انجام اینکار قرار بدیم و معرفی کنیم !

درباره ی اون ریشه کن کردن موضوعات من فقط منظورم گشت ارشاد بود نه قوانین های دیگر برای دزد ها پس مثال نزنید . چیزای دیگه خیلی با بی حجابی فرق داره . در ضمن درباره ی زور بگم که کاملا متوجه بشید منظورم از زور گویی چیه ، (البته زورگویی ای که من به کار بردم در پستم فقط مختص به ارشاد بی حجاب ها یا بد حجاب ها بودن نه گناه ها و مسائل دیگر) زور گویی ای که من می گم اینه که نباید با زدن و دستگیر کردن و تحقیر کردن و ترسوندن دختران بد حجاب رو ارشاد کرد ....به این رفتار ها می گویند زور ! منظورم اینه آقا اسد .

ببینید جناب KAMRAN عزیز :
من فکر می کنم منظور دوستمان جناب asad این است که وقتی امر به معروف و نهی از منکر واجب شد (یعنی شرایط آن احراز شد) وظیفه ی ما فقط انجام آن است و نتیجه ی آن برای ما مهم نیست و این دقیقا چیزی است که در متون دینی ما هم آن را داریم ... حتما این جمله را شنیده اید که ما مکلف به تکلیفیم نه مکلف به نتیجه.
از طرف دیگر یکی از شرط های وجوب امر به معروف و نهی از منکر این است که احتمال بدهیم که این تذکر ما روی گناهکار تاثیر می گذارد. در غیر این صورت اصلا امر به معروف بر ما واجب نمی شود که بخواهیم آن را انجام دهیم. امیدوارم فرق بین این دو مورد را متوجه شده باشید... به طور خلاصه :
1) وقتی امر به معروف بر ما واجب شد وظیفه مان را انجام می دهیم و نتیجه برای ما مهم نیست. یعنی احتمال می دادیم که اثر بگذارد ولی اثر گذاشتن یا نگذاشتن آن برای ما ملاک انجام کار نیست.
2) اصلا احتمال هیچ گونه تاثیری نمی دهیم که در این صورت اصلا امر به معروف بر ما واجب نمی شود.

[="Teal"]

kamran;263081 نوشت:
ببینید اینکه میگویید تکلیف شده به ما که ما باید دیگران رو ارشاد کنیم ..... تکلیف از روی چی شده ؟ هوا ؟

خیر! از روی قران!

kamran;263081 نوشت:
از روی حس انسان دوستانه و محبت یک انسان به انسان دیگه هست .کمک به همنوع خود ، یه جور دلسوزی هست . به نظر من اگر کسی فقط برای رفع تکلیفش بدون هیچ احساس دلسوزی ای بیاد یه کار خیر بکنه اون کار خیرش باطله ! چون ظاهرا اینکارو می کنه که به نفع خودش تموم بشه !

حرفتون درسته! اما من اینجا دارم کمترین دلیل برای انجام این کار رو گوشزد میکنم!
یعنی ممکنه این کار هزاررویک دلیل خوب داشته باشه که مردم هم بدونن یا ندونن! اما این رو هم باید بدونن که اگر بشه اون هزار و یک دلیل رو رد کرد این یکیو نمیشه رد کرد! چون وظیفه است!
مثلا ممکنه یک نفر دلش به حال مردم نسوزه! ممکنه یک نفر از کار خیر بدش بیاد! خب این دلایل رو میشه رد کرد! اما وقتی بگیم قران این رو وظیفه ی هر مسلمونی قرار داده! دیگه نمیشه ردش کرد! باید انجامش داد!

kamran;263081 نوشت:
درباره ی اون ریشه کن کردن موضوعات من فقط منظورم گشت ارشاد بود نه قوانین های دیگر برای دزد ها پس مثال نزنید . چیزای دیگه خیلی با بی حجابی فرق داره

چرا مثال نزنم! من از عمد مثال زدم که برای همه ملموس تر بشه تا بفهمند که گشت ارشاد اشتباه نمیکنه!
اما نوشتید چیزای دیگه با بدحجابی خیلی فرق داره!
خودم میدونم خیلی فرق داره! من یک صفت مشترک بین این دوتا کار (دزدی و بدحجابی) پیدا کردم و این مثال رو به خاطر اون صفت زدم!

مثلا وقتی میگیم علی مثل شیر قوی است! خب علی با شیر خیلی فرق داره! علی انسانه شیر حیوانه! علی دم نداره شیر دم داره و ....
اما یک صفت بین علی و شیر مشترکه ! اون هم قدرت شیر و قدرت علی هست! و این مثال هم به خاطر این صفت زده شده!

صفتی که بین دزدی و بدحجابی مشترک هست آسیب رسوندن به دیگر اعضای جامعه است! از این رو یاید با هردوی این افراد برخورد بشه!
پس شما نمیتونید بگید این کاره گشت ارشاد زوره! چون همونطور که قبلا گفتم زور گفتن به افرادی که سلامت جامعه رو به خطر میندازن زور نیست منطق است! عقل و منطق میگه سلامت جامعه برای قانون گذار باید مهم باشه و با هرکس سلامت جامعه رو به خطر بندازه باید برخورد بشه!

kamran;263081 نوشت:
زور گویی ای که من می گم اینه که نباید با زدن و دستگیر کردن و تحقیر کردن و ترسوندن دختران بد حجاب رو ارشاد کرد ....به این رفتار ها می گویند زور !

اولا این حرفهایی که شما میزنید واقعیت ندارد! یعنی گشت ارشاد با احترام کامل و توسط پلیس خانم و با زبانی نرم با بدحجابان برخورد میکند (واتفاقا روی این موضوع خیلی حساس است چراکه بهانه به دست مخالفان ندهد)
دوما تا زمانی که مقاومتی از طرف شخص مجرم صورت نپذیرد کسی به او دستبند و رفتار نامتعارف انجام نمیدهد! اگر شخص با زبان خوش خودش بیاید کسی با او کاری ندارد... یعنی اگر شما موردی را هم سراغ داشته باشی که این رفتار وجود داشته عاملش خود خانم بدحجاب بوده نه گشت ارشاد! یعنی بعضی خانم ها هستند که با پلیس درگیر میشوند و پلیس را تهدید میکنند که الان سر لخت میشوم الان فلان میکنم لباس هامو درمیارم و ...واقعا هم شروع به انجام چنین کارهایی میکنند که در این موارد خشونت لازم است چون فرد از دایره ی عقل خارج میشود![/]

[="Black"]

follower;263234 نوشت:
از طرف دیگر یکی از شرط های وجوب امر به معروف و نهی از منکر این است که احتمال بدهیم که این تذکر ما روی گناهکار تاثیر می گذارد. در غیر این صورت اصلا امر به معروف بر ما واجب نمی شود

تذکر دادن همه ی افراد جامعه حتما تاثیر دارد که رهبر فرمودند:

asad;261696 نوشت:
وظیفه ی هر شهروند فقط تذکر دادن است نه دخالت کردن! طبق فرموده رهبري به جاي اينکه يک نفر ده بار تذکر بدهد بهتر است ده نفر يک چيز را تذکر دهند !

ایشان تشخیص داده اند که تذکر دادن تاثیر دارد! پس حالا که متوجه شدیم تاثیر دارد بر ما واجب میشود که انجامش دهیم![/]

شیـ«علی»ـعه;264172 نوشت:

تذکر دادن همه ی افراد جامعه حتما تاثیر دارد که رهبر فرمودند:

ایشان تشخیص داده اند که تذکر دادن تاثیر دارد! پس حالا که متوجه شدیم تاثیر دارد بر ما واجب میشود که انجامش دهیم!

لزوما این گونه نیست که تذکر روی هر فردی تاثیر بگذارد و این حرف مقام معظم رهبری هم این مطلب را نمی رساند. باید با توجه به شرایط و مصادیق در این مورد عمل کرد و همین طور 4 شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر ار در نظر گرفت.

[="Teal"]

شیـ«علی»ـعه;264172 نوشت:
وظیفه ی هر شهروند فقط تذکر دادن است نه دخالت کردن! طبق فرموده رهبري به جاي اينکه يک نفر ده بار تذکر بدهد بهتر است ده نفر يک چيز را تذکر دهند !

شیـ«علی»ـعه;264172 نوشت:
تذکر دادن همه ی افراد جامعه حتما تاثیر دارد که رهبر فرمودند:

follower;264523 نوشت:
لزوما این گونه نیست که تذکر روی هر فردی تاثیر بگذارد و این حرف مقام معظم رهبری هم این مطلب را نمی رساند. باید با توجه به شرایط و مصادیق در این مورد عمل کرد و همین طور 4 شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر ار در نظر گرفت.

فکر کنم منظور دوستمون و منظور رهبری این بوده که اگر همه تذکر دهند حتما تاثیرش را به مرور زمان در جامعه میگذارد!
نه اینکه لزوما تذکر به یک فرد خاص ممکن است تاثیر نگذارد ! پس تذکر ندهیم!
اصلا من این تاپیک رو برای همین زدم!

که همه بفهمند یک دست صدا ندارد و همه باید به صورت گذری تذکرکی بدهند تا کم کم همانطور که در پست اولیه گفتم طرف حیا کند و وضعش بهتر شود[/]

با عرض تشکر بابت این موضوع ارزشمند.

به نظر منم اگر شما در در حال انجام یه کار [="seagreen"]خوب[/] هم باشید و 200 نفر از کنارتون عبور کنند و بگن که اینکار [="red"]بد[/] هستش شما به خوب بودن اون کار شک میکنید چه برسه که کار بدی باشه.

بنظر منم حتی اگر افرادی که دسته به دسته از مسجد خارج میشند به اون خانوم های روشنفکر تذکر بدن خیلی میتونه تاثیر گذار باشه.من خودمم نمی تونم تنها تذکر بدم ولی هنگام خروج از مسجد راحت تر هستش.

حتی اگر بخوایم دین رو در نظر نگیرید کار این خانوما باز هم کاملا اشتباهه چون خواست اکثریت جامعه این هستش که خانوما کامل حجابشون رو رعایت کنند و اقلیت روشنفکر جامعه باید تابع اکثریت جامعه باشند و حجاب خودشونو کامل رعایت کنند.

[="Teal"]

mehranzo313;264556 نوشت:
با عرض تشکر بابت این موضوع ارزشمند.

به نظر منم اگر شما در در حال انجام یه کار خوب هم باشید و 200 نفر از کنارتون عبور کنند و بگن که اینکار بد هستش شما به خوب بودن اون کار شک میکنید چه برسه که کار بدی باشه.

بنظر منم حتی اگر افرادی که دسته به دسته از مسجد خارج میشند به اون خانوم های روشنفکر تذکر بدن خیلی میتونه تاثیر گذار باشه.من خودمم نمی تونم تنها تذکر بدم ولی هنگام خروج از مسجد راحت تر هستش.

حتی اگر بخوایم دین رو در نظر نگیرید کار این خانوما باز هم کاملا اشتباهه چون خواست اکثریت جامعه این هستش که خانوما کامل حجابشون رو رعایت کنند و اقلیت روشنفکر جامعه باید تابع اکثریت جامعه باشند و حجاب خودشونو کامل رعایت کنند.

جانا سخن از زبان ما میگویی...[/]

حجاب اجباری،کسانی که با اکراه تمام مجبورن حجاب داشته باشند!
ایران تنها کشوری است تو دنیا که این وضع در اون حاکمه.
توی کشور بقلی شما حجاب ممنوعه.ای کاش این دو کشور حجاب را آزاد می کردند تا هیچ زنی از روی اکراه محجبه نشه و هیچ زنی از روی اکراه بی حجاب نشه!

[="Teal"]

keen fighter;264831 نوشت:
ایران تنها کشوری است تو دنیا که این وضع در اون حاکمه.

بدون شرح!!!!!!

ايشان پدري هستند كه به خاطراعتراض به اينكه چرا دخترشان را باحجاب به دانشگاه راه نميدهند از نيروي انتظامات دانشگاه كتك خوردند

اين دختر خانم همان اقاي عكس بالايي هستند كه براي حضور در كلاس و عقب نيافتادن از درسهايشان مجبور شدند با موي مصنوعي وارد دانشگاه شوند
[/]

keen fighter;264831 نوشت:
ایران تنها کشوری است تو دنیا که این وضع در اون حاکمه.

كاربر گرامي جناب جنگنده ی مشتاق! ظاهرا شما هنوز مفهوم جمهوري اسلامي را نميدانيد!!
ISLAMIC REPUBLIC of Iran.وقتي يه كشور اسلاميه بايد قوانين اسلام توش رعايت بشه.
and also what a funny signature.....:Moteajeb!:

به نام خدا.

آقا کم از اینا تو خیابون نمی بینیم. یه دو دقیقه اومدیم تو این سایت بگذارید نفس راحت بکشیم.:Ghamgin:

واقعا تو این وضعیت حجاب آزاد بشه با کله میخوریم زمین. دستگاه های آموزش که خوابن ، مردم هم بی خیال.

با تشکر ، ستایشگر :Gol:

با سلام خدمت دوستان عزیز
همه شما نظرات خوبی دادید، اما من یه پیشنهادی درباره حل شدن بدحجابی در ایران دارم. احتمالا به فکر هیچکدامتون نرسیده. این پیشنهاد من برگرفته از احادیثه.
راستی حدیث مشهور " الانسان حریص علی ما منع" رو شنیدید؟ شما مردم رو از هر چی منع کنید بیشتر حریص میشن. مثلا اگر رضا شاه کشف حجاب نمی کرد، مردم قدر حجاب رو نمیدونستن و جمهوری اسلامی تشکیل نمیدادن.
الان به خاطر اینکه حجاب اجباری مردم به بدحجابی حریص شدند.

خوب الان موقع اون رسیده که چند سال توی مجلس قانون کشف حجاب رو تصویب کنند. مطمئن باشید بعد از چند سال دوباره مردم با حجاب میشن. البته این قانون کشف حجاب اگر به مصلحت مسلمان ها باشه، خوب مشکلی نداره.

با سلام خدمت دوستان ...
به نظر من اینی که (حجاب یا بی حجابی) در درون ایران تبدیل به یک معزل شده ریشه اش را باید تو اجباری بودنش جستجو کرد ... همچنین قبول دارم شرایط کنونی به نحوی نیست که بتوان به همین راحتی حجاب رو آزاد گذاشت ... و صد البته منظورم این نیست که آدما بتونن لخت بیان بیرون ... افراط و تفریط در هر کاری مشکل ساز هست ...

چون موضوع بحث در مورد امر به معروف و نهی از منکر است یک توضیح هم خدمت شما بدم ... همکنون در درون تهران گشت ارشاد هست ... دخترخانوم های بی حجابی هم هستند که به واسطه بی حجابی تونستن شرایط خوب اجتماعی برای خودشون مهیا کنن ... وقتی شما یا گشت ارشاد شروع به امر به معروف میکنید ... ایشون ته دلشون میگن .... این شرایط و این موقعیت رو من مدیون ( عشوه گری ... بی حجابی و ... دارم ) چرا بیام و خرابش کنم .... از طرفی اون مامور گشت ارشاد یا شمایی که دارین ایشون رو نصیحت میکنید( شمای نوعی رو میگم بهتون بر نخوره ) رو از لحاظ فرهنگی یا جایگاه اجتماعی پایین تر از خودش میبینه ... و این امر به معروف شما پاسخ مناسبی نخواهد داشت .... من حتی خانوم هایی از گشت ارشاد رو دیدم که به نظر میومد خودشون افسردگی دارن ( از لحاظ ایدیولوژی و رفتاری کامل نیستن ) و شروع به نصیحت کردن افرادی میکنن که که تو زندگی شاد و سر زنده هستن .... این خانوم بی حجاب ته دلش میگه بیام چادر سرم کنم ... بشم تو !!!!!!!!!

[="Teal"]

muhammad-aga;266014 نوشت:
با سلام خدمت دوستان عزیز همه شما نظرات خوبی دادید، اما من یه پیشنهادی درباره حل شدن بدحجابی در ایران دارم. احتمالا به فکر هیچکدامتون نرسیده. این پیشنهاد من برگرفته از احادیثه. راستی حدیث مشهور " الانسان حریص علی ما منع" رو شنیدید؟ شما مردم رو از هر چی منع کنید بیشتر حریص میشن. مثلا اگر رضا شاه کشف حجاب نمی کرد، مردم قدر حجاب رو نمیدونستن و جمهوری اسلامی تشکیل نمیدادن. الان به خاطر اینکه حجاب اجباری مردم به بدحجابی حریص شدند. خوب الان موقع اون رسیده که چند سال توی مجلس قانون کشف حجاب رو تصویب کنند. مطمئن باشید بعد از چند سال دوباره مردم با حجاب میشن. البته این قانون کشف حجاب اگر به مصلحت مسلمان ها باشه، خوب مشکلی نداره.

دوست عزیز این تاپیک در مورد تذکر دادن به افراد بدحجاب است نه راهکار دادن برای مشکل بی حجابی!
این راهکار شما همه چیز رو زیر سوال میبره....
کشف حجاب دوباره بعد از 30سال...
پس خون شهدا چی میشن؟
جواب مادرای شهدا رو که هنوز هم دارن گریه میکنن کی میخواد بده؟
اصلا خود جانبازهای ما چی میکشن وقتی این خبر رو بشنون؟
با خودشون نمیگن من زندگیمو دادم برای ناموسم بعد حالا باید لخت تو خیابون راه بره؟
بعدم مگر الان تو غرب حجاب آزاد نیست؟
مگر مردمش آدم شدن؟ مگر لخت تو خیابون راه نمیرن (بعضی هاشون) ؟
پس بر فرض هم اگر این قانون تصویب بشه عده ای هستند که هیچ وقت درست نمیشن![/]

سرود کیهانی;266122 نوشت:
وقتی شما یا گشت ارشاد شروع به امر به معروف میکنید ... ایشون ته دلشون میگن .... این شرایط و این موقعیت رو من مدیون ( عشوه گری ... بی حجابی و ... دارم ) چرا بیام و خرابش کنم ....

شما پست اول رو خوندی؟ مگر اون شرایطی که در پست اول گفتم شرایط خوبیه که زن با خودش بگه چرا خرابش کنم؟ من تو پست اول نوشتم اگر تو پیاده رو از 20 نفر 19 نفر تذکر بدن اون زن خسته میشه و حتی اگر بی دین هم باشه به خاطر این همه تذکر حجابشو بهتر میکنه!
این شرایط خوبیه براش؟
پس این چه حرفیه که میزنید؟

سرود کیهانی;266122 نوشت:
دخترخانوم های بی حجابی هم هستند که به واسطه بی حجابی تونستن شرایط خوب اجتماعی برای خودشون مهیا کنن

منظورتون دقیقا چیه؟ نمیفهمم!

سرود کیهانی;266122 نوشت:
از طرفی اون مامور گشت ارشاد یا شمایی که دارین ایشون رو نصیحت میکنید( شمای نوعی رو میگم بهتون بر نخوره ) رو از لحاظ فرهنگی یا جایگاه اجتماعی پایین تر از خودش میبینه

عجب! مثلا فرض بفرمایید یک بد حجاب وارد یک پاساژ میشه و همه بهش تذکر بدن!
یعنی اون همه رو از نظر سطح اجتماعی پایین تر از خودش میبینه؟
خب ببینه! مهم نیست!
مهم اینه که همه دارن بهش تذکر میدن و این یعنی مشکل از خودشه! نه از بقیه!

سرود کیهانی;266122 نوشت:
من حتی خانوم هایی از گشت ارشاد رو دیدم که به نظر میومد خودشون افسردگی دارن ( از لحاظ ایدیولوژی و رفتاری کامل نیستن ) و شروع به نصیحت کردن افرادی میکنن که که تو زندگی شاد و سر زنده هستن .... این خانوم بی حجاب ته دلش میگه بیام چادر سرم کنم ... بشم تو !!!!!!!!!

ربطی نداره دوست عزیز!
اگر یک نفر مشکل داشته باشه دلیل نمیشه همه ی با حجاب ها همونطوری باشن!
منم دکترهای قلبی رو دیدم که از بیماری قلبی مردن! پس برم دکتر بشم که از بیماری قلبی بمیرم؟ خب این حرف کمی غیر منطقیست

asad;266528 نوشت:
دوست عزیز این تاپیک در مورد تذکر دادن به افراد بدحجاب است نه راهکار دادن برای مشکل بی حجابی! این راهکار شما همه چیز رو زیر سوال میبره....

با سلام به شما دوست عزیز
نظر قبلی من شوخی بود. من خودمم هم میدونم که این حرف درست نیست. اگر حرف من درست بود خوب باید ما کافر بودن رو توی کشور اجباری بکنیم تا همه مسلمون بشن.
البته من یادم رفت وقتی پیام قبلی رو نوشتم بگم که دارم شوخی میکنم.

[="Teal"]

muhammad-aga;266584 نوشت:
با سلام به شما دوست عزیز نظر قبلی من شوخی بود. من خودمم هم میدونم که این حرف درست نیست. اگر حرف من درست بود خوب باید ما کافر بودن رو توی کشور اجباری بکنیم تا همه مسلمون بشن. البته من یادم رفت وقتی پیام قبلی رو نوشتم بگم که دارم شوخی میکنم.

عجب! خب چرا ملت رو اسکول میکنی ! :grye:[/]

سلام
اگر اجازه بدید من هم نظر خودم رو می گم
بعضی از دوستان گفتن که بخاطر اجبار بوده که حجاب از بین رفته
من می خوام بپرسم مگر وقتی اعلام می شود که اقا سراغ فلان ماده مخدر نرید باید حتما برید؟خوب جواب پیداست
درسته که قانون منع یه قانون قوی هست ولی این نشد حرف که
از نظر من درصد بالای از دخترا و خانم ها حجاب دارن اونایی که ندارن بیشتر تو دید هستن چون همیشه بیرون هستن
هر جایی یه قانونی داره تو خونه قانون هست
تو شهر قانون است
بنظر من باید زور باشه
اکثریت خانم ها حجابو قبول دارن ولی بخاطر اینکه بقول خودشون تحویلشون نمی گیرن دست به بی حجابی می زنن
ای کاش با خودشون می پرسیدن چه کسانی می خوان تحویلشون بگیرن؟ چهار تا مردی که خودشون با هزارتا دختر ارتباط دارن پسر درست حسابی که نمیاد اینو تحویل بگیره که
اگر فقط چهارتا زن بد حجاب رو می گرفتن یه مجازات قوی می کردن از ترسشم که شده دخترا سراغ بی حجابی نمی رفتن
دختران معمولا خیلی حسودن اگر دوست داشته باشن یا ارتباط نامشروع یا هر چیز دیگه اونقدر افسرده می شن که نگو ولی طوری واسه دوست خوبشون وانمود می کنن که اونم مث اون بشه چیزی که اکثر دخترا خوب نمی دونن
تاکیید می کنم که تغییر یه فردی که نظام باورش بی حجابی شده خیلی سخته و کار یکی دو سال نیست باید از کودکی کار بشه و کسانی که می گن کار فرهنگی بشه شاید یه درصد جواب بده و نیازمند سال ها کار هست و نتیجه اش بلند مدت است
من نیز با جناب اسد موافقم باید ابتدا به نرمی تذکر داد ولی بنظر من اگر چند بار گوش نداد بشدت برخورد کرد تا واسه ترسشم شده اینکارو نکنه چون معمولا معمولا خانم ها اگر کار اشتباهی رو انجام بدن و اونو قبول داشته باشن فقط با ترسه که می شه توشون نفوذ کرد و از کارشون برگردن

بسم الله الرحمن الرحیم

تنها راه برای جلوگیری از بی حجابی فرهنگ سازی است
مطمئن باشید قدرت یک شبکه بسیار فراتر از 1000 نصیحت است.

در پناه حق

مسافر زمان;266828 نوشت:
بعضی از دوستان گفتن که بخاطر اجبار بوده که حجاب از بین رفته من می خوام بپرسم مگر وقتی اعلام می شود که اقا سراغ فلان ماده مخدر نرید باید حتما برید؟خوب جواب پیداست

با سلام و درود بر برادر عزیز بندری خودمان
اولا مقایسه مواد مخدر با بی حجابی صحیح نیست. چون ضرر مواد مخدر با تجربه و علوم طبیعی ثابت می شود ولی ضرر بد حجابی با علوم انسانی و دینی که امور ماورایی هستند ثابت می شود. به خاطر همین اگر بخواهیم یک زن محجبه شود باید ایمان او را تقویت کنیم تا در محدوده یومنون بالغیب وارد شود. اگر ضرر یک چیز با تجربه ثابت شود، هیچ کس حاضر به انجام آن نیست، مثلا اگر شما مردم را مجبور کنید سم شوکران را ننوشند. خوب این اجبار اثر عکس ندارد. چون مردم خودشان می دانند سم ضرر دارد.
اما بحث ما در مورد حجاب است که مضر بودن آن برای جامعه مورد قبول برخی از مردم نیست. چون ضرر آن ضرر آشکاری نیست که با تحربه ثابت شود.

البته حتی در برخی مسائل تجربی هم که ضرر آن آشکار است، باز اجبار اثر معکوس دارد. مثلا یک نفر میخواهد خودکشی کند، مثل اینکه فرد تصمیم دارد خودش را از بالای ساختمان پایین بیاندازد، اگر شما به او اصرار کنید که خودکشی نکند، جری تر می شود و می گوید: نزدیک نیا و الا خودمو میندازم پایین.
اما اگر بهش بگید خودتو بنداز پایین. برام اهمیته نداره. همون بهتر که یه نفر از جمعیت کشور کم بشه. اون موقع اون شخص دیگه خودکشی نمیکنه. (عمل به این فتوی مجزی نیست، والله العالم)

muhammad-aga;267799 نوشت:
با سلام و درود بر برادر عزیز بندری خودمان
اولا مقایسه مواد مخدر با بی حجابی صحیح نیست. چون ضرر مواد مخدر با تجربه و علوم طبیعی ثابت می شود ولی ضرر بد حجابی با علوم انسانی و دینی که امور ماورایی هستند ثابت می شود. به خاطر همین اگر بخواهیم یک زن محجبه شود باید ایمان او را تقویت کنیم تا در محدوده یومنون بالغیب وارد شود. اگر ضرر یک چیز با تجربه ثابت شود، هیچ کس حاضر به انجام آن نیست، مثلا اگر شما مردم را مجبور کنید سم شوکران را ننوشند. خوب این اجبار اثر عکس ندارد. چون مردم خودشان می دانند سم ضرر دارد.
اما بحث ما در مورد حجاب است که مضر بودن آن برای جامعه مورد قبول برخی از مردم نیست. چون ضرر آن ضرر آشکاری نیست که با تحربه ثابت شود.

البته حتی در برخی مسائل تجربی هم که ضرر آن آشکار است، باز اجبار اثر معکوس دارد. مثلا یک نفر میخواهد خودکشی کند، مثل اینکه فرد تصمیم دارد خودش را از بالای ساختمان پایین بیاندازد، اگر شما به او اصرار کنید که خودکشی نکند، جری تر می شود و می گوید: نزدیک نیا و الا خودمو میندازم پایین.
اما اگر بهش بگید خودتو بنداز پایین. برام اهمیته نداره. همون بهتر که یه نفر از جمعیت کشور کم بشه. اون موقع اون شخص دیگه خودکشی نمیکنه. (عمل به این فتوی مجزی نیست، والله العالم)

سخن شما کاملا درست است
تجربه یکی از قویترین اسلحه ها هست
ولی این دلیل نشد که بگوییم اینکارو بکن و اون بگوید می کنم البته تاثییر دارد ولی دلیل اصلی این نیس و دلیل اصلی همان ایمانی هست که شما بهش اشاره کردید
در مورد خودکشی هم کسی که به این مرحله رسیده دیگه قانون منع و اینا سرش نمی شه مگه اینکه خودش عقلش تعطیل شده باشه
اکثر کسانی که خودکشی می کنن دچار افسردگی حاد شدن طوری که فکر می کنن اینطوری درسته ،بعضی ها هم بخاطر بار روانی و فشار زندگی و عدم تحمل مشکل اینکارو می کنن
بهر حال چیزی که واسه حجاب اگر بخوایم نتیجه بگیریم فقط اینه که ترس رو در دل بوجود بیاریم
همانا اگر کسی ذره ای از خدا ترس داشت حرفشو گوش می داد پس معلومه ترسی از خدا نیس این وظیفه کسانی هست که ترس از خدا دارن
باید با ترس وضعیت موجود رو کنترل کرد
تا بعدش کل متخصصین روانشناسی بشینن واسه نسل بعدی از کودکی این باور و این تجربه و ای ایمان رو از کودکی بر نسل بعد کار کنن که جامعه ای آرمانی و با حجاب در آینده داشته باشیم

[="Teal"]

مسافر زمان;266828 نوشت:
من نیز با جناب اسد موافقم باید ابتدا به نرمی تذکر داد ولی بنظر من اگر چند بار گوش نداد بشدت برخورد کرد تا واسه ترسشم شده اینکارو نکنه چون معمولا معمولا خانم ها اگر کار اشتباهی رو انجام بدن و اونو قبول داشته باشن فقط با ترسه که می شه توشون نفوذ کرد و از کارشون برگردن

عزیز من در این تاپیک در مورد وظایف شهروند صحبت میکنم!
و عرض کردم طبق سخن مقام معظم رهبری وظیفه ی هر شهروند تذکر دادن است نه دخالت کردن!
اینکه شما میگید باید به شدت برخورد کرد اولا مربوط به موارد بسیار بد است دوما وظیفه ی پلیس و دولت است و وظیفه ی شهروند عادی نیست!

در ضمن کی گفته خانم ها رو فقط با ترس میشه وادار به کاری کرد؟ بعضی هاشون اینقدر نه ترس هستند که تو روی پلیس هم وایمیستن!
تو بازار رضای مشهد کار میکنم و یک خانم محجبه به یک خانم بد حجاب فقط یک تذکر داد و اون خانم بدحجابه انگار دل پری از این حرفا داشت و بعد از کمی که بحثشون بالا گرفت داشت دونه دونه تمام لباسهاشو درمیاورد و مردم پلیس رو خبر کردند و جالب اینجا بود که از پلیس هم نمیترسید و باز میخواست به کارش ادامه بده تا اینکه گرفتنش اما نمیتونستن ببرنش چسبیده بود به نرده های پله ها و چون پلیس مرد بود نمیتونست بهش دست بزنه و جداش کنه و زنه هم هی داد و هوار میکرد و همه رو فحش میداد....
تا اینکه بعد از یک ساعت دو سه تا پلیس خانم پیداشون شد و بردنش![/]

به دلیل واردات خارجی و لباس های تنوع گرا و شهوت زا در کشوری اسلامی جامعه اسلامی تحت ضربات قرار میگیرد.اینها داستان و قصه پردازی نیست بلکه آن شیطان مکار کارش را خوب بلد است و قصدش تنها از بین بردن اسلام است.خواهش دارم به آنهایی که ادعای مسلمانیت میکنند و مدام شعار میدهند بگوییم که تمامی ضربات از بی حجابی شروع میشود.نباید بگذاریم که هر شهوت رانی در جامعه اسلامی لباس های شیطانی بفروشد.انسان اگر خود را زیبا کرد عقلش در چشمش میرود و اسیر شهوات و غیبت ها و دروغ ها و...میشود.متاسفانه کنترلی بر این موارد وجود ندارد و ما و کسانی که ادعا دارند تنها شعار میدهند.ناموس هایمان را شیاطین زیبا کردند.بچه هایمان را فریب دادند.اگر من ببینم که دوست من دارد در جامعه ای اسلامی به هر شکلی از لباس هایی که مثل نقل ونبات در جامعه ریخته است استفاده میکند من هم خودم را در همان مرتبه قرار میدهم تا به بقیه برسم و هم رنگ جماعت شوم.آنوقت میگوییم که خدا دعا هایمان را مستجاب نمیکند.به هر کی میرسیم میگوییم که خدا به داد مردم کند که آنقدر گرانی است.این بدبختی ها و گرانی ها بخاطر گناهانی است که انسان انجام میدهد.ما که مسلمون نیستیم گناه میکنیم .کسی که گناه میکند دعایش مستجاب میشود و گره هایش باز میشود؟شیطان زیباست.چون شیاطین نفس آدمارو گرم میکنن و شهوات را زیبا جلوه میکنند.منشاء شهوات لباس های مستهجن و فحشایی است که خیلی راحت عزیزانمان میپوشند و میگویند که ما پوشیده ایم.اگر ما مسلمان نباشیم و کنترلی در کشورمان نداشته باشیم گرگ ها ناموس هایمان را میدرند.وقتی شما در خیابان ببینید که پسر بچه ای لوازم زنانه میفروشد به آن جامعه چه میگویید.بماند بقیه موارد که چه غلط ها که نمیکنند.منشاء اینها اصلی ترینش بد حجابیست و رعایت نکردن حدود الهی برای مجرمان است. لازم نیست به کسی زوری بگوییمم حجابت را رعایت کن باید عوامل اصلی گناه را از بین ببریم ان شاالله شما راهنمایی کنین در این زمینه

وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ (201بقره)
اى پروردگار ما، ما را، هم در دنيا خيرى بخش و هم در آخرت، و ما را از عذاب آتش نگه دار

نه اینطور هم نیست که جامعه اونارو تحویل میگیره
دوستان عزیز کسی که بدحجاب هارو تحویل میگیره دقیقا از سنخ هموناست
من دوست ندارم این سنخ آدما منو تحویل بگیرن
اما کسایی که با حجاب هارو تحویل میگیرن از سنخ افراد پاکند
به چادرم این تاج بندگی ام همیشه می بالم

چرا اینروزها ذهن همه درگیر این شده که حجاب خانوما رو درست کنن؟ چرا هیچکس به این فکر نمیکنه که حجاب بسیاری از آقایون هم مشکل داره؟چرا هیچکس نمیگه بعضی از آقایون هم دارن به همون قهقرایی میرن که بعضی خانوما رفتن؟ چرا هیچکس نمیگه همونطور که اینروزها با وجود خانومای بدحجاب بیرون اومدن برای آقایون عذاب آوره، وجود آقایونی که دیگه لباس پوشیدن و نپوشیدنشون فرقی نمیکنه هم برای خانوما عذاب آوره؟ چرا هیچکس نمیگه: حجاب، مخصوص زن نیست همونطور که کنترل نگاه مخصوص مرد نیست؟؟؟؟

[="Teal"]

badr;273505 نوشت:
چرا اینروزها ذهن همه درگیر این شده که حجاب خانوما رو درست کنن؟ چرا هیچکس به این فکر نمیکنه که حجاب بسیاری از آقایون هم مشکل داره؟چرا هیچکس نمیگه بعضی از آقایون هم دارن به همون قهقرایی میرن که بعضی خانوما رفتن؟ چرا هیچکس نمیگه همونطور که اینروزها با وجود خانومای بدحجاب بیرون اومدن برای آقایون عذاب آوره، وجود آقایونی که دیگه لباس پوشیدن و نپوشیدنشون فرقی نمیکنه هم برای خانوما عذاب آوره؟ چرا هیچکس نمیگه: حجاب، مخصوص زن نیست همونطور که کنترل نگاه مخصوص مرد نیست؟؟؟؟

دقیقا حق با شماست! آخرالزمان شده دیگه زن ها شبیه به مردا راه میرن و مردا شبیه به زنا!
با اینکه حق کاملا با شماست و قصد موضع گیری در برابر بیانات صحیح شما رو ندارم اما فکر میکنم علت اینکه به حجاب خانم ها بیشتر توجه میشه اینه که:

زنهای بی حجاب بیشتر ازمرد های بی حجاب هستند! یعنی ببینید یک مرد تا زمانی که پسر است و مجرد است و سنش کم است نهایتا تا 30سالگی از این جور لباسهای تنگ و نصفه و نیمه میپوشه! اما زمانی که ازدواج کرد و متشخص شد زیاد دور و بر این لباسا نمیرن (البته همه نه اکثریت)
یعنی یک مرد کامل 40ساله با عقل کامل هیچ وقت یک تیشرت یا آستینای خیلی کوتا و چسب و کوتاه و شلوار لی فاق کوتا که شورتش بزنه بیرون نمیپوشه چون با پوشیدن این لباسا شخصیت خودشو میبره زیر سوال
اما یک زن کامل حتی در سنین بالا هم بی حجابی و آرایش رو به حد اعلا میرسونه و هیچی از شخصیتش کاسته نمیشه (البته از نظر خودش)
بنابراین زنان بی حجاب بیشتر از مردان بی حجاب هستند!
دلیل بعدیش اینه که زن ها کمتر تحریک میشن تا مردها!
یعنی مردها با دیدن کوچکترین صحنه ای تحریک میشن اما زن ها با دیدن دستها تا آرنج یک مرد کمتر تحریک میشن!
دلیل بعدیش اینه که تو قران هم به حجاب زن بیشتر پرداخت کرده تا حجاب مرد![/]

asad;273596 نوشت:

دقیقا حق با شماست! آخرالزمان شده دیگه زن ها شبیه به مردا راه میرن و مردا شبیه به زنا!
با اینکه حق کاملا با شماست و قصد موضع گیری در برابر بیانات صحیح شما رو ندارم اما فکر میکنم علت اینکه به حجاب خانم ها بیشتر توجه میشه اینه که:

زنهای بی حجاب بیشتر ازمرد های بی حجاب هستند! یعنی ببینید یک مرد تا زمانی که پسر است و مجرد است و سنش کم است نهایتا تا 30سالگی از این جور لباسهای تنگ و نصفه و نیمه میپوشه! اما زمانی که ازدواج کرد و متشخص شد زیاد دور و بر این لباسا نمیرن (البته همه نه اکثریت)
یعنی یک مرد کامل 40ساله با عقل کامل هیچ وقت یک تیشرت یا آستینای خیلی کوتا و چسب و کوتاه و شلوار لی فاق کوتا که شورتش بزنه بیرون نمیپوشه چون با پوشیدن این لباسا شخصیت خودشو میبره زیر سوال
اما یک زن کامل حتی در سنین بالا هم بی حجابی و آرایش رو به حد اعلا میرسونه و هیچی از شخصیتش کاسته نمیشه (البته از نظر خودش)
بنابراین زنان بی حجاب بیشتر از مردان بی حجاب هستند!
دلیل بعدیش اینه که زن ها کمتر تحریک میشن تا مردها!
یعنی مردها با دیدن کوچکترین صحنه ای تحریک میشن اما زن ها با دیدن دستها تا آرنج یک مرد کمتر تحریک میشن!
دلیل بعدیش اینه که تو قران هم به حجاب زن بیشتر پرداخت کرده تا حجاب مرد!


1- صحبتهای شما تاحدی درسته. هدف من هم یه جورایی تایید موضوعیه که شما طرح کردید و اینکه : باید تذکر داد و باید فکری کرد.
2- این رو هم قبول ندارم که گفتید: زنان بی حجاب بیشتر از مردان بی حجاب هستند!
اگر حجاب رو فقط ظاهری درنظر بگیریم شاید این حرف شما درست باشه ولی حجاب هم ظاهریه و هم حجاب نگاه. من به شخصه وقتی با حجاب چادر بیرون میرم خیلی مواقع از بی حجابی نگاه برخی آقایونی که دارای حجاب ظاهری هستند در امان نیستم.
3- شاید وضعیت حجاب خانومها اسف بارتر باشه چون فراگیرتره. اما آیا بدحجابی خانوما یه دفعه به اینجا رسیده؟ راستش این چیزی که (حداقل تو تهران) ما داریم میبینیم اگه همینجوری پیش بره بعید نیس تا چندسال دیگه، آمار آقایون هم به اندازه خانومها برسه.

بسمه تعالی

با توجه به آیات قرآن کریم حجاب و عفاف باطنی و درونی که شامل نگاه به نامحرم میشود هم به خانمها و هم به آقایان هردو مربوط میشود و در آیا ت سوره نور اول تذکر حفظ نگاه به آقایان و سپس به خانمها است
اما با توجه به قرآن کریم حجاب ظاهری خارج خانه که شامل روسری یا مقنعه کامل و روی آن چادر است مخصوص دختران و زنان است و اصلا ربطی به آقایان ندارد

آن چیزی که در مورد مردان در باید رعایت شود حجاب ظاهری مثل زنان اصلا نیست بلکه این مسئله است که بد لباس نباشند و با لباس نامناسب بیرون نیایند که بیننده از مدل لباس آنها تعجب کند آن هم در قرآن نیامده اما در احادیث هست و از ویژگیهای مردان و زنان آخر الزمان این است که خود را شبیه یکدیگر می سازند که این نباید اتفاق بیفتد

[="Teal"]

[/]

سلام
میخواستم بگم منهم ب شیوع این بدحجابی های بی حدوحصر در جامعه مخالفم که نه تنها روز به روز بیش تر میشود بلکه خانمان سوز هم هست! منظورم خانمان افراد محجبه و معتقدی است که همسرانشان جلب این بی حجابی ها شده، دست به مقایسه می زنند و بعدش هم که معلوم است...
خدایا! بارالها! ما را از این بی دینان نجات بده؛ یا هدایتشان کن که از راه کج باز گردند، یا شرشان را از جامعه کم کن...

سلام...
کلیپس زده بودیم و یه مانتو و شلوار مشکی سرمه ای با شال همرنگش انداخته بودیم رو سرمون یه پسره بهمون نزدیک شد و گفت:کلیپس واسه چی می زنین ؟سرتون عین هندونه می شه ...
حالا خوبه پایین زده بودیمو فقط برا گرفتن موهای بلندمون موهامونم زیاد بیرون نبود ولی چادر نداشتیم دوستم بد جوری بهش برخورد گفت :می زنیم تا مردم فرق بین دخترو پسرو بفهمن ....
پسره راشو کشیدو رفت دوستم گفت :حقش بود با اون سرو وضعش سوسول به ما می گه .....
راس می گفت رامونو کشیدیمو رفتیم .....
به نقل یکی از دوستانم .....
:Graphic (56):
دنیا آخر الزمونه ....
خدا به دادمون برسه .....

در مورد حجاب باید فرد اول اعتقاد پیدا بکنه به حجاب
تا زمانیکه اصل حجاب رو قبول نداره در مقابل هر تذکری جبهه میگیره

sara72;565829 نوشت:
در مورد حجاب باید فرد اول اعتقاد پیدا بکنه به حجاب
تا زمانیکه اصل حجاب رو قبول نداره در مقابل هر تذکری جبهه میگیره

به نظر شما چرا کشور ما نباید آزاد باشه که هر کی دوست داشت حجاب کنه و هر کی دوست داشت بی حجاب؟ آیا اینطوری محجبین واقعی نمی شدند؟ آیا ایراد ما به فرانسه برای برداشتن حجاب بی محتوا نیست وقتی خودمون دوست داریم به زور حجاب بر سر خانم ها ببینیم؟
موضوع قفل شده است