جمع بندی بنی اسرائیل از اولاد چه کسی بودند و چرا به آنها بنی اسرائیل گفته می شود؟

تب‌های اولیه

6 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
بنی اسرائیل از اولاد چه کسی بودند و چرا به آنها بنی اسرائیل گفته می شود؟

با سلام از دوستان خواهشمندم به این سوال جواب بدهند:بنی اسراییل از اولاد چه کسی بودند و چرا به آنها بنی اسراییل گفته میشود؟

با نام الله

کارشناس بحث: استاد مقداد

موعود313;391247 نوشت:
با سلام از دوستان خواهشمندم به این سوال جواب بدهند:


بنی اسراییل از اولاد چه کسی بودند و چرا به آنها بنی اسراییل گفته میشود؟

با عرض سلام و ادب

به فرزندان و نوادگان یعقوب،بنی اسرائیل گفته می‌شود. این قوم ریشه و پایه قومی هستند که بعدها یهود نامیده شد.

اسراییل لقبی است که خداوند برای یعقوب پیامبر برگزید و به همین جهت به فرزندان او بنی اسراییل می گویند. اولین اشاره به کلمه اسرائیل در تورات و در سفر پیدایش است: «از این پس نام تو دیگر یعقوب نخواهد بود بلکه اسرائیل(خواهد بود) زیرا نزد خدا و مردم مقاوم بوده و پیروز شده‌ای». البته در روایت تحریف شده تورات آمده است که این لقب بعد از آن به یعقوب داده شد که او در نبردی با خداوند، او را مغلوب کرد! اما در متون اسلامی معنای اسراییل، بنده خدا دانسته شده است.

در قرآن بنی اسراییل به قوم موسی (موسی بن عمران بن قهات بن لاوی بن یعقوب) اطلاق شده که در مصر اقامت داشتند و توسط موسی از ظلم و ستم فرعون مصر رهایی یافتند. قرآن بسیاری از ویژگی های بنی اسراییل را نام برده است: رباخواری (نساء، آیه161)؛ تحریف كتاب آسمانی (بقره، آیه79)؛ انكار وحی (انعام، آیه91)؛ باور به فقیر بودن خداوند و بی‌نیازی خود (آل عمران، آیه181)؛ اعتقاد به بسته بودن دست خداوند (مائده، آیه64)؛ پیمان شكنی (بقره، آیه100) و...

در قرآن بارها به بنی اسرائیل اشاره شده است. همچنین در چندین جا از یعقوب با نام اسرائیل نام برده شده است با اینکه داستان تغییر نام یعقوب به اسرائیل در قرآن نیامده است. در قرآن آمده است که خداوند به بنی اسرائیل وعده داده است که دو بار در زمین فساد خواهند کرد. در بار اول که خراب شدن معبد اول است آنها از آنجا رانده میشوند و به اسارت در میآیند. در بار دوم مانند بار اول معبد آنها خراب شده و از آنجا بیرون رانده میشوند. [1]

پی نوشتها:
[1]. سوره اسراء، آیه ۴

[="Tahoma"]البته اين روزها [="#FF0000"]بني فلسطين اشغالي[/] مناسب تره!!!

[="Tahoma"][="Blue"]قرآن به یهود با دو عنوان متفاوت توجه داشته و رفتار و صفات آنها را در حوزه های بینش و نگرش و کنش توصیف و تحلیل می کند. گاه از آنان به عنوان یهود یاد می کند و گاه دیگر از آنان با عنوان بنی اسرائیل سخن می گوید.
بنی اسرائیل، مرکب از دو کلمه بنی (به معنای فرزندان) و اسرائیل (یکی از نام های حضرت یعقوب فرزند اسحاق فرزند ابراهیم علیهم السلام) است. درباره علت این نامگذاری حضرت یعقوب(ع) برخی بر این باورند که این نام ترکیبی از اسرا به معنای عبد و ئیل به معنای خدا و الله است که در مجموع به معنای عبدالله است. (مجمع البیان ج1 و 2 ص 206)
بنی اسرائیل در گزارش قرآن دوازده طائفه (سبط) و تیره بودند که هرکدام به یکی از فرزندان یعقوب(ع) منتهی می شدند. (همان ج 3 و 4 ص 754)
بنابراین مقصود از بنی اسرائیل در این جا تبیین اخلاق و صفات و ویژگی های قوم و ملت است نه شریعتی از شرایع آسمانی و هنگامی که از آنان به عنوان شریعت یاد می شود از واژه یهود استفاده می شود. بنابراین واژه و اصطلاح یهود اشاره به حوزه اعتقادی و بینشی دارد و از منظر دین و شریعت به آنان نگریسته می شود و واژه بنی اسرائیل ارتباط به مسئله قومیت دارد و مباحث مرتبط به سنت های الهی جاری نیز بر آنان صدق می کند.
قرآن گاه برای بیان این معنا از واژه قوم موسی نیز استفاده می کند تا به مسایل قومی و نژادی آنان اشاره کند.
[/]

پرسش:
بنی اسراییل از اولاد چه کسی بودند؟ و چرا به آنها بنی اسرائیل گفته میشود؟

پاسخ:
با عرض سلام و ادب

به فرزندان و نوادگان یعقوب،بنی اسرائیل گفته می‌شود. این قوم ریشه و پایه قومی هستند که بعدها یهود نامیده شد.

اسراییل لقبی است که خداوند برای یعقوب پیامبر برگزید و به همین جهت به فرزندان او بنی اسراییل می گویند. اولین اشاره به کلمه اسرائیل در تورات و در سفر پیدایش است: «از این پس نام تو دیگر یعقوب نخواهد بود بلکه اسرائیل(خواهد بود) زیرا نزد خدا و مردم مقاوم بوده و پیروز شده‌ای». البته در روایت تحریف شده تورات آمده است که این لقب بعد از آن به یعقوب داده شد که او در نبردی با خداوند، او را مغلوب کرد! اما در متون اسلامی معنای اسراییل، بنده خدا دانسته شده است.[1]
درباره معنای اسرائیل اختلاف نظر زیاد است و معانی بسیار متفاوتی برای آن ذکر کرده‌اند.
در آثار اسلامی ، غالباً برای اسرائیل این معانی را ذکر کرده‌اند: «کسی که همراه خدا می‌جنگد»، « برگزیده خدا »، « بنده خدا ».[2]

در قرآن بنی اسراییل به قوم موسی (موسی بن عمران بن قهات بن لاوی بن یعقوب) اطلاق شده که در مصر اقامت داشتند و توسط موسی از ظلم و ستم فرعون مصر رهایی یافتند. قرآن بسیاری از ویژگی های بنی اسراییل را نام برده است: رباخواری (نساء، آیه161)؛ تحریف كتاب آسمانی (بقره، آیه79)؛ انكار وحی (انعام، آیه91)؛ باور به فقیر بودن خداوند و بی‌نیازی خود (آل عمران، آیه181)؛ اعتقاد به بسته بودن دست خداوند (مائده، آیه64)؛ پیمان شكنی (بقره، آیه100) و...

در قرآن بارها به بنی اسرائیل اشاره شده است. همچنین در چندین جا از یعقوب با نام اسرائیل نام برده شده است با اینکه داستان تغییر نام یعقوب به اسرائیل در قرآن نیامده است. در قرآن آمده است که خداوند به بنی اسرائیل وعده داده است که دو بار در زمین فساد خواهند کرد. در بار اول که خراب شدن معبد اول است آنها از آنجا رانده میشوند و به اسارت در می آیند. در بار دوم مانند بار اول معبد آنها خراب شده و از آنجا بیرون رانده میشوند. [3]

پی نوشتها:
[1]. عبدالرحمان بن ابی بکر سیوطی، الدرالمنثور فی التفسیر بالمأثور، ج۱، ص۶۳، قم ۱۴۰۴.

[2]. محمد بن جریر طبری، ج۱، ص۱۹۷، تاریخ الطبری: تاریخ الامم و الملوک، بیروت ۱۴۱۳/۱۹۹۲. محمد بن حسن طوسی، التبیان فی تفسیرالقرآن، ج۱، ص۱۸۰، چاپ احمد حبیب قصیر عاملی، بیروت (بی تا). فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، ج۱، ص۲۰۶، چاپ هاشم رسولی محلاتی و فضل الله یزدی طباطبائی، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸. محمود بن عمر زمخشری، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج۱، ص۱۳۰، بیروت (بی تا).

[3]. سوره اسراء، آیه ۴ .

موضوع قفل شده است